CANDECARD 8 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANDECARD 8 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANDECARD 8 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • com

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 133/56
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-07-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 7

KULLANMA TALİMATI

CANDECARD 8 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Kandesartan sileksetil, 8 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, mısır

nişastası, povidon, carrageenan, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANDECARD nedir ve ne için kullanılır?

2. CANDECARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANDECARD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANDECARD’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır

1. CANDECARD

nedir ve ne için kullanılır?

CANDECARD pembe, benekli, yuvarlak bikonveks, bir tarafında 8 yazılı diğer tarafında çentik

bulunan tabletler şeklindedir. Çentiğin amacı yutmak için tabletin kırılmasını kolaylaştırmaktır,

tablet

eşit

yarımlara

bölünebilir.

tablet

içeren

Alu/Alu

blisterlerde

ambalajlanmıştır.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı

hastalardaki

kalp

yetmezliğinin

tedavisinde

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

inhibitörlerine ilave olarak (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç

grubudur) veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda ya da mineralokortikoid

reseptör antagonistleri (bu grup ilaçlar bir çeşit idrar söktürücüdürler, vücudunuzdaki fazla

sodyum ve suyun atılmasını sağlarlar) tolere edilemediğinde kullanılmaktadır.

Etkin

madde

kandesartan

sileksetildir.

Kandesartan

sileksetil,

‘anjiyotensin

reseptör

antagonisti’

adı

verilen

ilaç

grubuna

aittir.

damarlarınızı

gevşetmekte

genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin

kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

2. CANDECARD’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANDECARD’ı

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer hamile iseniz CANDECARD’ı kullanmayınız, hamile olabileceğiniz veya hamile kalma

durumunuzu

dikkate

alınız.

Hamile

iseniz

veya

şüpheniz

doktorunuza

2 / 7

bildirmelisiniz. CANDECARD’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara

ve hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.).

Kandesartan sileksetile veya CANDECARD’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi

birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (Bkz. Bölüm 6),

Emziriyorsanız,

Ciddi

karaciğer

hastalığınız

veya

safra

yolları

tıkanıklığı

(safra

kesesinden

safranın

iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise,

Eğer

şeker

hastalığınız

(diyabetes

mellitus)

veya

böbrek

yetmezliğiniz

ise,

CANDECARD’ın da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan “aliskiren” ile

birlikte kullanmayınız.

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz CANDECARD’ı kullanmadan

önce doktorunuza danışınız.

CANDECARD’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki

durumlar

sizde

mevcut

ise,

CANDECARD’ı

kullanmaya

başlamadan

önce

doktorunuz ile konuşunuz:

Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,

Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,

Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü

bezi hastalığınız var ise,

Kan basıncınız düşükse,

Daha önce felç geçirdiyseniz,

Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ- Ağrıyı ve iltihabı hafifleten ilaçlar)

kullanıyorsanız,

Böbrek damarlarında daralmanız var ise,

Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofik kardiyomiyopatili (kalp kası

kalınlaşmış olan) hasta iseniz,

Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosiklerotik serebrovasküler hastalığı (damar

sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı) olanlarda,

Eğer yüksek kan basıncını tedavi etmek için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız:

özellikle diyabet ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa, bir ADE-inhibitörü (örneğin

enalapril, lisinopril, ramipril)

aliskiren

Bu ilaçlardan birini CANDECARD ile birlikte kullanıyorsanız hipotansiyon (düşük kan

basıncı), hiperkalemi (kanda potasyum yüksekliği) riskinin artışı ve böbrek fonksiyonlarınızda

azalma ortaya çıkabilir.

Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına giren bir

ilaç ile birlikte bir ADE-inhibitörü alıyorsanız. Bu ilaçlar kalp yetmezliği tedavisine

yöneliktir (bkz. “Diğer ilaçlar ve CANDECARD”).

Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktarınızı

(örn. potasyum) kontrol edebilir.

3 / 7

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler

yapmak isteyebilir.

Eğer

operasyon

geçirecek

iseniz

doktorunuza

veya

diş

hekiminize

CANDECARD

kullandığınızı

söyleyiniz.

Çünkü

CANDECARD

bazı

anestezik

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

Ayrıca “CANDECARD kullanmayınız” başlığı altındaki bilgilere bakınız.

CANDECARD’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANDECARD’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz

CANDECARD’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise)

doktorunuza

bildirmelisiniz.

Hamile

olduğunuzu

veya

hamile

kalmayı

düşündüğünüzü

doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz CANDECARD kullanmayı bırakmanızı isteyebilir.

Doktorunuz CANDECARD yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. CANDECARD

hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile

neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde CANDECARD’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Bazı kişiler CANDECARD kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı

durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

CANDECARD’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CANDECARD bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz

tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın

başında yer almaktadır.

CANDECARD, her film tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Dozu

nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4 / 7

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya

ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya

eczacınıza söyleyiniz. CANDECARD bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da

CANDECARD üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman

zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi gerekebileceği için ve/veya başka önlemler alabileceği

için özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Beta

blokörler,

diazoksit

enalapril,

kaptopril,

lizinopril

veya

ramipril

gibi

(Anjiyotensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri ve aliskiren gibi diğer RAAS blokerleri

de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,

İbuprofen,

naproksen

veya

diklofenak

gibi

steroid

olmayan

antienflamatuvar

ilaçlar

(NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

Her gün 3 g’dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten

ilaç),

Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini arttıran

ilaçlar),

Heparin (kanı sulandıran bir ilaç),

Trimetoprim/sulfametoksazol (bir antibiyotik kombinasyonu),

İdrar sökücüler (diüretikler),

Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),

Alkol

kullanıyorsanız

CANDECARD

kullanmadan

önce

doktorunuz

konuşunuz.

CANDECARD kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi

görülebilir.

Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız (ayrıca “CANDECARD kullanmayınız”

ve “Uyarılar ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız).

Eğer kalp yetmezliğinizin tedavisi için mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA)

(örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte bir ADE-

inhibitörüyle tedavi edilmişseniz.

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre

CANDECARD’ın potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile potasyum içeren

yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn. heparin) birlikte

kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu nedenle, şeker

hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, potasyum düzeyini

artırıcı bu ilaçları CANDECARD ile kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CANDECARD

nasıl kullanılır?

CANDECARD’ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda

doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CANDECARD’ı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.

5 / 7

Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

Yüksek kan basıncı:

CANDECARD’ın yaygın kullanım dozu günde 8 mg’dır. Kan basıncı cevabınıza göre

doktorunuz günlük dozu 16 mg’a ve daha sonra da 32 mg’a kadar yükseltebilir.

Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya su tableti

kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu

tavsiye edebilir.

Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına

tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp yetmezliği:

CANDECARD’ın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg’dır. Doktorunuz bu dozu en az 2

haftalık aralıklarla dozu iki katına çıkararak günde 32 mg’a kadar yükseltebilir.

CANDECARD kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir.

Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CANDECARD’ın çocuklarda (18 yaşından küçük) kullanımına ilişkin bir deneyim yoktur. Bu

nedenle CANDECARD çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg’lık başlangıç dozu

önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg’lık

başlangıç

dozu

önerilmektedir.

Doktorunuz,

tedaviye

verilen

yanıta

göre

dozunuzu

ayarlayabilir.

Eğer CANDECARD’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANDECARD kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla CANDECARD kullandıysanız DERHAL doktorunuz veya

eczacınız ile konuşunuz.

CANDECARD’ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Sadece zamanı gelince bir sonraki

dozunuzu alınız.

CANDECARD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer CANDECARD kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle

doktorunuzla konuşmadan CANDECARD kullanmayı bırakmayınız.

6 / 7

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CANDECARD’ın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, CANDECARD almayı kesip

hemen tıbbi yardım alınız:

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek

başına nefes almada güçlük

Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada

güçlük

Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Seyrek (1000 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Çok seyrek (10 000 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Yaygın görülen yan etkiler:

Sersemlik / baş dönmesi hissi,

Baş ağrısı,

Akciğer enfeksiyonu,

Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir.

Kan testi değerlerinizde değişiklik

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum

miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı

veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız üzerine

etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi,

Kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde veya trombosit sayınızda azalma. Bu durum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.

Deri döküntüsü, benek benek döküntü,

Kaşıntı,

Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı,

Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler,

sarılık (yorgunluk, deride ve göz akında sararma ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.),

Mide bulantısı,

Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji

yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Öksürük

Listedeki

olası

etkiler

nedeni

endişeye

kapılmayınız.

etkiler

sizde

görülmeyebilir.

7 / 7

CANDECARD

beyaz

hücrelerinin

sayısında

azalmaya

sebep

olabilir.

Enfeksiyona

direnciniz azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya

çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz zaman zaman CANDECARD’ın kanınızda

(agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CANDECARD’ın saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

CANDECARD’ı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten sonra

kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

Ruhsat Sahibi:

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Suryapı & Akel İş Merkezi

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad.

No: 6 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Üretim Yeri:

Sandoz International Holzkirchen/Almanya adına

Lek Pharmaceuticals d.d.

Ljubljana/Slovenya

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy tarihinde onaylanmıştır.