CANCIDAS 50 MG INFUZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ, 1 FLAKON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CANCIDAS 50 MG INFUZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ, 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CANCIDAS 50 MG INFUZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ, 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flukonazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 114/73
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-09-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sögütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA

Tel: (0 312) 218 30 00– Fax : (0 312) 218 34 60 www.titck.gov.tr

2 | 3

HİZMETE ÖZEL

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NORMAL

Sayı

10842333-501.99-

Konu

Cancidas 50 mg - Ambalaj hk.

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13

34394 Levent – İSTANBUL

İlgi : 28.02.2018 tarih E.63112 sayı 2695420 e-takip no.lu yazınız.

Ruhsatına sahip olduğunuz “Cancidas 50 mg İnfüzyon için Liyofilize Toz” isimli

müstahzara ait ilgi yazınız ve ekleri 25.04.2017 tarih ve 30048 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan

“Beşeri

Tıbbi

Ürünlerin

Ambalaj

Bilgileri,

Kullanma

Talimatı

Takibi

Yönetmeliği” ve 02.10.2017 tarihli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri ve Kullanma

Talimatına

İlişkin

Kılavuz”

doğrultusunda

incelenmiş

olup,

söz

konusu

ürünün

isminin

“Cancidas 50 mg Konsantre Çözelti için İnfüzyonluk Liyofilize Toz” olarak düzenlenmesi

uygun bulunmuştur.

Söz konusu ürüne ait, Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı'na “steril” ifadesinin

eklenmesi için ilgili birimden onay alınması ve onay sonrasında üretilen ambalajlarda “steril”

ifadesinin bulunması koşulu ile iç-dış ambalaj uygun bulunmuştur.

Dizayn değişikliği açısından değerlendirme yapılmamış olup son onaylı ambalajınız

üzerinde

dizayn

değişikliği

yapıldı

buna

ilişkin

olarak

ayrıca

başvuru

yapılması

gerekmektedir.

Bilginizi rica ederim.

Uzm. Ecz. Fikriye Handan ÇELİKEL

Kurum Başkanı a.

Daire Başkanı V.

Not: Ürüne ait Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı'na “steril” ifadesinin eklenmesi için

ilgili birime başvuru yapılması gerekmektedir.

E.66582

09.04.2018

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : ak1URG83ZmxXYnUySHY3ZmxXQ3NR