CADUET 5MG/ 20MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CADUET 5MG/ 20MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CADUET 5MG/20MG FILM KAPLI TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin ve kullanılmaları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 118/46
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-09-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

CADUET

®

5mg/20mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

5 mg amlodipin baza eşdeğer 6,94 mg amlodipin besilat ve 20 mg

atorvastatin baza eşdeğer 21,7mg atorvastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı

maddeler:

Kalsiyum

Karbonat

(E170),

Kroskarmeloz

sodyum

(E468),

Mikrokristal

selüloz

(E460),

Prejelatinize

Nişasta,

Polisorbat

(E433),

Hidroksipropil Selüloz (E463), Silikon dioksit, koloidal (E551), Magnezyum stearat

(E572),

Opadry

Beyaz

85F28751

(Colorcon)

(kısmi

olarak

hidrolize

edilmiş

polivinil alkol (E1203), titanyum dioksit (E171), macrogol (E1521), talk (E553b),

Opadry

Clear

YS-2-19114-A

(Colorcon)

(hipromelloz

(E463),

triasetin/gliserol

triasetat (E1518)), Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

CADUET nedir ve ne için kullanılır?

2.

CADUET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

CADUET nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

CADUET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

CADUET nedir ve ne için kullanılır?

CADUET 30 tabletlik blister ambalajda bulunur. Beyaz, oval film kaplı tabletin, bir

tarafında ”Pfizer” diğer tarafında ise “CDT” ve “052” yazısı bulunmaktadır.

CADUET ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat ve

atorvastatine

eşdeğer

atorvastatin

kalsiyum

içerir.

CADUET’in

bileşiminde

amlodipin (kalsiyum kanal blokörü olan bir ilaç) ve atorvastatin (statin) adında diğer bir

ilaç olmak üzere iki etkin madde bulunur ve doktorunuz her iki ilacın kullanımının uygun

olduğunu

düşündüğünde

ilacı

size

verecektir.

Amlodipin

yüksek

basıncı

(hipertansiyon) ve/veya anjina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.

Atorvastatin kolesterolü ve trigliseridi düşürür; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz

varsa, bu riskin azaltılması için de kullanılabilir.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon); kan basıncının anormal olarak ısrarcı bir şekilde

yüksek olmasına ait bir tıbbi durumdur ve kalp-damar rahatsızlıklarının (anjina, kalp krizi,

inme) bir risk faktörüdür.

Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Amlodipin

damarların

genişlemesini,

kanın

damarlarda

daha

kolay

dolaşmasını

sağlayarak

basıncını düşürür.

Anjina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık

hissidir. Anjina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir.

Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir; amlodipin

bu ağrıyı geçirebilir.

Kolesterol, normal büyüme için gerekli olan, vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir.

Ancak, eğer kanınızda çok fazla kolesterol olursa; kan pıhtısı ve kalp-damar olayları

riskini

artıracak

şekilde

damarı

duvarlarınız

üzerinde

birikebilir

damarların

daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Kalp hastalığının en genel nedenlerinden

biri budur.

2.

CADUET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CADUET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Amlodipine veya atorvastatine veya herhangi bir kalsiyum kanal blokörüne karşı

alerjikseniz (aşırı duyarlılık)

Bu ilacın içeriğindeki herhangi bir bileşene (bunlar, kullanma talimatının başında

listelenmiştir) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık)

Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz

Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa

Çocuk

doğurma

potansiyeliniz

varsa

uygun

doğum

kontrol

yöntemi

kullanmıyorsanız

Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız

Mantar

hastalıklarının

tedavisinde

kullanılan

ketokonazol,

itrakonazol

veya

antibiyotik olan telitromisin kullanıyorsanız

Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)

Aort

kalp

kapakçığınızda

daralma

varsa

(aortik

stenoz)

veya

kardiyojenik

şok

(kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa

Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız

AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C

tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte CADUET kullanımından kaçınılmalıdır.

CADUET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Şiddetli solunum yetmezliğiniz var ise

Ağızdan

ya da enjeksiyon

yolu ile fusidik

asit (bakteri

enfeksiyonu tedavisinde

kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içerisinde kullandıysanız. Fusidik

asit

CADUET

kombinasyonu

ciddi

problemlerine

(rabdomiyoliz)

neden

olabilir.

Böbrek problemleriniz varsa

Tiroid beziniz normalden az çalışıyorsa (hipotiroidizm)

Tekrarlayan

veya

açıklanamayan

ağrısı,

kişisel

veya

ailesel

genetik

problemi öykünüz varsa

Diğer kolesterol (lipid) düşürücü ilaçlar (örn. diğer ‘statinler’ veya ‘fibrat’ ilaçlar) ile

tedavi sırasında önceden kas problemleri yaşadıysanız

Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız

Geçmişte karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz

70 yaşından büyük iseniz

Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise

Beyin içi kanama ile birlikte inme geçirdiyseniz; veya önceki inmelerden kaynaklanan

beyinde sıvı kesecikleriniz varsa

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler

açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz CADUET tedavisi öncesinde ve

sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Kasla ilişkili yan etkilerin, örneğin

rabdomiyolizin, eş zamanlı olarak belli ilaçların alınmasıyla arttığı bilinmektedir (bkz.

“Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”). Tanımlanamayan kas ağrısı, hassasiyeti ya da zayıflığı

şikayetlerini, özellikle de kırıklık ya da ateş ile birlikte seyrediyorsa, derhal doktorunuza

bildiriniz.

Eğer daha önce inme ve ağır solunum yetmezliği geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz;

doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bağışıklık

sisteminin

çalışmasını

değiştiren

ilaç

olan

siklosporin,

AIDS

(HIV)

tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde

kullanılan telaprevir ile birlikte CADUET kullanımından kaçınılmalıdır.

AIDS

(HIV)

tedavisinde

kullanılan

lopinavir

ritonavir,

darunavir

ritonavir,

fosamprenavir

ritonavir,

sakinavir

ritonavir

kombinasyonları,

fosamprevir,

nelfinavir; Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir ile birlikte CADUET kullanırken

doktorunuz dozunuzu uygun şekilde ayarlayacaktır.

Statinlerin kan şekerini yükseltebildiğine ve şeker hastalığına(diyabet) yakalanma riski

yüksek olan kişilerde şeker hastalığı tedavisi başlamayı gerektirebileceğine dair kanıtlar

mevcuttur. Ancak bu risk, statinlerin damar hastalığını azaltma faydasının yanında daha

düşüktür ve bu nedenle tedaviyi bırakma nedeni olmamalıdır.

Diyabet(şeker hastalığı) olma riski taşıyan kişiler, statin kullanırken hekimler tarafından

izlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

CADUET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CADUET’i günün herhangi bir saatinde aç veya tok karnına, tek doz halinde alabilirsiniz.

Greyfurt suyu: CADUET kullanırken, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

Alkol: CADUET kullanırken yüksek miktarda alkol almaktan kaçınınız. Daha fazla bilgi

için “CADUET’i dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız CADUET’i kullanmayınız.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar,

CADUET

veya

herhangi

ilaç

kullanırken yeterli doğum kontrol önlemi almalıdır. Eğer bu ilacı alırken gebe kalırsanız,

tedavi

kesilecek

anne

karnındaki

bebek

ilgili

potansiyel

tehlike

hakkında

doktorunuz size bilgi verecektir.

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amlodipinin anne sütüne geçtiği gösterilmiştir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Amlodipinin küçük miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Emziriyorsanız veya

emzirmeye başlayacaksanız CADUET’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacı aldıktan sonra baş dönmesi hissederseniz araç veya makine kullanmayınız.

CADUET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz

ilaçlar

dahil,

diğer

ilaçları

kullanıyorsanız

veya

zamanlarda

kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. CADUET ile etkileşebilecek bazı

ilaçlar

bulunmaktadır.

etkileşim

ilaçlardan

birinin

veya

ikisinin

etkisini

azaltabilir. Alternatif olarak, rabdomiyoliz olarak bilinen önemli bir iskelet kası yıkımı

durumunu ve miyopatiyi içeren yan etkilerin risk veya şiddetini artırabilir (Bölüm 4’te

tanımlanmıştır).

Bazı antibiyotikler örn. rifampin veya ‘makrolid antibiyotikleri’ örn. eritromisin,

klaritromisin,

telitromisin,

fusidik

asit

veya

mantara

bağlı

enfeksiyonların

tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar örn. ketokonazol, itrakonazol

Lipid seviyelerini kontrol altında tutmak için kullanılan ilaçlar: fibratlar (örn

gemfibrozil), niasin veya kolestipol

Kalp

ritmini

kontrol

etmek

için

kullanılan

ilaçlar

örn.

amiodaron,

diltiazem,

verapamil

Sara tedavisinde kullanılan antikonvülzan ilaçlar örn. karbamazepin, fenobarbital,

fenitoin, fosfenitoin, primidon

Bağışıklık

sisteminizin

çalışmasını

değiştirmek

için

kullanılan

ilaçlar

örn.

Siklosporin, takrolimus, sirolimus, temsirolimus, everolimus

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. ritonavir,

lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, fosamprenavir ve nelfinavir; tipranavir

ile ritonavir, lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile

ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonları

Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. telaprevir, boceprevir

Varfarin (kan inceltici bir ilaç)

Antiasitler (mide asidini azaltmak için)

Doğum kontrolü için kullanılan oral ilaçlar

Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. nefazodon ve imipramin

Ruhsal

bozuklukların

tedavisinde

kullanılan

ilaçlar

örn.

Nöroleptikler

(klorpromazin gibi)

Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. beta blokörler (bisoprolol,

karvedilol, metoprolol gibi)

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar örn. anjiyotensin II antagonistleri

(losartan, irbesartan, olmesartan gibi), anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE)

inhibitörleri

(benazepril,

lizinopril,

ramipril

gibi)

diüretikler

(idrar

akışını

artıran ilaçlar) (hidroklorotiyazid gibi)

Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile

ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin

verapamil, diltiazem

Yüksek

tansiyon

prostat

tedavisinde

kullanılan

alfa

blokörler

(prazosin,

alfuzosin, doksazosin, tamsulosin, terazosin gibi)

Amifostin (kanser tedavisinde kullanılır)

Sildenafil (peniste sertleşme güçlüğü için)

Dantrolen ve baklofen (kas gevşeticiler)

Steroidler

(iltihabı

bağışıklık

yanıtını

önleyen

veya

baskılayan

ilaçlar)

(prednizolon gibi)

Sarı kantaron isimli reçetesiz bitkisel ürün

Kolşisin (gut hastalığı için kullanılan bir ilaç)

bakteriyel

enfeksiyonu

tedavi

etmek

için

ağızdan

fusidik

asit

içeen

ilaç

kullanmanız

gerekiyorsa,

ilacı

geçici

olarak

kullanmayı

bırakmanız

gerekecektir.

CADUET'e

yeniden

başlamanın

zaman

uygun

olduğunu

doktorunuz size söyleyecektir.

CADUET’i fusidik asit ile kullanmak nadiren kas

zayıflığına, hassasiyetine veya ağrıya (rabdomiyoliz) yol açabilir. Rabdomiyoliz

ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 4’e bakınız.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.

CADUET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg/10 mg CADUET tablettir. Maksimum doz 10

mg/ 80 mg’dır. Doktorunuz CADUET dozuna; sizin bireysel durumunuzu değerlendirerek

karar verecektir.

CADUET kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin

olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce

tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır. Bütün olarak su ile birlikte alınmalıdır.

CADUET günün herhangi bir saatinde aç veya tok olarak tek doz halinde uygulanmalıdır.

Ancak, tabletinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

Doktorunuzun diyet önerilerini dikkate alınız, özellikle yağ açısından kısıtlı diyet alınız,

sigara içmeyiniz ve düzenli olarak egzersiz yapınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

CADUET’in

çocuklarda

kullanımına

dair

etkililik

güvenlilik

çalışması

bulunmamaktadır.

CADUET’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuza danışınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

CADUET’in etkin maddelerinden amlodipin yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı

için

diyalizinin

amlodipin

temizlenmesini

(klerensini)

önemli

ölçüde

arttırması

beklenmemektedir.

CADUET’in diğer etkin maddesi olan atorvastatin de yüksek oranda kan proteinlerine

bağlandığı için kan diyalizinin atorvastatin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde

arttırması beklenmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

CADUET karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer CADUET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CADUET kullandıysanız:

Kullanmadığınız tabletleri, ambalajı ve kutuyu yanınıza alınız, böylece hastane personeli

ne kadar ilaç aldığınızı kolaylıkla söyleyebilir.

CADUET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

CADUET’i kullanmayı unutursanız

Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CADUET ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz CADUET’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Doktorunuz size söylemedikçe, ilacınızı kesmeyiniz.

CADUET’in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya

eczacınıza sorunuz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CADUET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler

olabilir ancak bu etkiler herkeste görülmez.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın

olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

CADUET’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almada büyük zorluğa sebep olabilecek yüz, dil ve nefes borusunda şişme

Açıklanamayan kas zayıflığınız; kas hassasiyetiniz veya kaslarınızda ağrı varsa ve

herhangi bir zamanda kendinizi rahatsız hissederseniz veya yüksek ateşiniz varsa

(Çok nadir olarak bu etkilerin birlikte görülmesi rabdomiyoliz denilen hayatı tehdit

eden ciddi bir duruma dönüştüğünün işaretidir.)

Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, ürtiker, tüm vücudunuzda

cildinizin kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi,

muköz membranlarda inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome, toksik epidermal

nekroliz) veya diğer alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Çok yaygın

Kol, el, bacak, eklem veya ayaklarda şişme

Yaygın

Alerjik reaksiyon

Baş ağrısı (özellikle tedavinin başlangıcında), sersemlik, yorgun hissetme, uyku

hali

Düzensiz kalp atışı, yüzün kızarması (sıcak basması)

Çarpıntı (kalp atışında anormallik farketme), nefes darlığı

Burun ile yutak arası bölgenin iltihabı , yutak ile gırtlak arası bölgede ağrı

(faringolaringeal ağrı) , burun kanaması

Hasta hissetme, karın ağrısı, hazımsızlık, değişmiş barsak durumu (ishal, kabızlık

ve gazı içeren)

Kas ve eklem ağrısı, kas krampları ve spazmları, sırt ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı,

kas yorgunluğu

Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizin

dikkatle

izlenmesi

gerekir),

kreatin

kinaz

seviyesinde

artış,

karaciğer

fonksiyonunuzun normal olmayabileceğini gösteren laboratuvar testleri

Görme sorunları (çift görmeyi içeren), bulanık görme

Yaygın olmayan

Hepatit (karaciğer iltihabı)

Burun akıntısı, iştah kaybı, kan şeker değerlerinde azalma (şeker hastalığınız

varsa, kan şeker seviyelerinizin dikkatle izlenmesi gerekir), kilo artışı veya kaybı

Uyku güçlüğü, kabus görmek, duygu durum değişimleri (anksiyeteyi

içeren),

depresyon, titreme, kollara ve bacaklara giden duyu sinirlerinin hasarı (azalmış

hassasiyet), hafıza kaybı

Kulaklarda çınlama ve uğultu

Bayılma hissi, terlemede artış, düşük kan basıncı

Ağız kuruluğu, tat alma duyusunda değişiklikler, kusma, geğirme

Saç

dökülmesi,

ciltte

yara

veya

küçük

lekeler,

cildin

renksizleşmesi,

deride

dokunma veya ağrı hissinde azalma, el ve ayak parmaklarında uyuşukluk veya

karıncalanma, deri döküntüsü, kurdeşen veya kaşıntı

Üriner

hastalıklar

(gece

aşırı

idrar

çıkarma

idrar

sıklığının

artışı),

cinsel

güçsüzlük, erkeklerde göğüs büyümesi

Vücutta rahatsızlık hissi, kas yorgunluğu, pankreatit (karın ağrısına da neden olan

pankreasın iltihaplanması), ağrı, boyun ağrısı, göğüs ağrısı

İdrarda beyaz kan hücrelerinin görülmesi

Anormal kalp ritmi

Öksürük

Seyrek görülen

Beklenmeyen kanama veya yaralanma

Şiddetli kas iltihaplanması, çok seyrek olarak rabdomiyolize (kas hücrelerinin

yıkımı) yol açabilen çok güçlü kas ağrısı veya krampları

Kanınızdaki kan pulcuğu sayısının azalması

Karaciğer problemleri (derinin ve gözlerdeki beyaz bölgenin sararması)

Alerjik kökenli şiddetli deri reaksiyonları, ciltte kırmızılık, kabarcıklı döküntü,

hızla tüm vücuda yayılabilen ve yüksek ateşle birlikte nezle benzeri semptomlarla

başlayabilen deri soyulması

Dudakların, göz kapaklarının ve dilin şişmesini içeren derinin derin tabakalarında

şişme

İskelet kaslarının iltihabı veya şişmesi, kabarcıklı döküntü, bir bölgede derinin ani,

şiddetli derecede şişmesi

Kasların kemiğe bağlanmasını sağlayan dokularda (tendon) iltihap ve zedelenme

Kafa karışıklığı (konfüzyon)

Görme bozuklukları

Çok seyrek

Alerjik bir reaksiyon – semptomlar ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya

gerginliği, göz kapaklarının, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazın şişmesi, nefes

almada zorluk, şok (kolaps) içerebilir.

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

Kanınızdaki beyaz hücre sayısının azalması

Kas sertliği ve gerginliği

Kalp krizi, küçük kan damarlarının iltihabı

Mide ağrısı (gastrit)

Dişeti büyümesi

İşitme kaybı

Karaciğerin görevlerini yeterince gerçekleştirememesi (karaciğer yetmezliği)

Fotosensitivite (ışığa karşı duyarlılık)

Bilinmiyor

Sürekli kas güçsüzlüğü

Diğer olası yan etkiler

Cinsel problemler

Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri

Katılık, titreme ve/veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar

Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla

kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha

olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Bu yan etkilerden herhangi birisi ciddileşirse veya bu kullanma talimatında belirtilenler

dışında bir yan etki ile karşılaşırsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

"İlaç

Etki

Bildirimi"

ikonuna

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

5.

CADUET’in Saklanması

CADUET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CADUET’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü belirtmektedir.

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

İlaçlar atık sular veya evsel atıklarla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl imha

edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler, çevrenin korunmasına katkıda

bulunacaktır.

Ruhsat Sahibi:

PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy – İstanbul

Üretim yeri:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg ALMANYA

Bu kullanma talimatı.tarihinde onaylanmıştır.