BYETTA 5 µG/ 20 µL SC KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKSİYON KALEMI ICINDE COZELTI, 1.2 ML (60 DOZ)

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BYETTA 5 µG/ 20 µL SC KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKSİYON KALEMI ICINDE COZELTI, 1.2 ML (60 DOZ)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BYETTA 5 µG/20 µL SC KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKSİYON KALEMI ICINDE COZELTI, 1.2 ML (60 DOZ)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pratik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/770
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-10-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BYETTA 5 mcg/20 mcl S.C. kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde çözelti, 1,2 ml

Deri altına uygulanır.

Steril

Etkin madde:

BYETTA kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içindeki çözeltinin her 20

mikrolitre

(mcl)

dozu,

mikrogram

(mcg)

eksenatid

içerir.

mililitre

(ml)

enjeksiyonluk çözelti 250 mcg eksenatid içerir.

Yardımcı maddeler:

Metakrezol, mannitol (E421), glasiyel asetik asit, sodyum asetat

trihidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. BYETTA nedir ve ne için kullanılır?

2. BYETTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BYETTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BYETTA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BYETTA nedir ve ne için kullanılır?

BYETTA cam bir kartuş içine doldurulmuş berrak ve renksiz sıvı şeklindedir (enjeksiyonluk

çözelti). Kartuş bir kaleme yerleştirilmiştir. Kalemin içindeki ilaç bittiğinde, kalemi tekrar

kullanamazsınız. Her kalem 30 günlük, günde iki kez enjeksiyona yetecek şekilde 60 doz içerir.

1 kalemlik ambalajlar halinde mevcuttur.

BYETTA,

(insüline

bağımlı

olmayan)

şeker

hastalığı

(diabetes

mellitus)

olan

yetişkinlerde kan şekeri kontrolünü sağlamak için enjekte edilerek kullanılan bir ilaçtır.

BYETTA; metformin içeren ilaçlar, tiyazolidindion içeren ilaçlar, bazal ya da uzun etkili

insülinler veya sülfonilüre içeren diğer şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri

veya her ikisi ile birlikte kullanılabilir. Doktorunuz size BYETTA’yı kan şeker düzeyinizi

kontrol etmeye yardımcı olması için ek bir ilaç olarak önermektedir. Beslenme ve egzersiz

planınıza uymaya devam ediniz.

BYETTA dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyenizi her gün kontrol etmeniz

gerekli

değildir.

Ancak, aynı zamanda bir sülfonilüre grubu ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuz

sülfonilüre grubu ilacın dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyelerini kontrol etmenizi

isteyebilir.

Sizde şeker hastalığının (diyabet) olmasının sebebi, vücudunuzun kanınızdaki şeker düzeyini

kontrol etmek için yeterli insülin salgılayamaması veya vücudunuzun insülini düzgün olarak

kullanamamasıdır. BYETTA, kan şekeriniz yükseldiğinde vücudunuzun insülin üretiminin

artırmasına yardımcı olur.

BYETTA insülin tedavisi gerektiren şeker hastalarında insülinin yerini alacak bir ilaç değildir.

2.

BYETTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BYETTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

Eksenatid

veya

kullanma

talimatında

listelenen

BYETTA’nın

içerdiği

yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa,

Sizde veya ailenizde bir tiroid kanseri türü olan medüler tiroid karsinomu veya sizde bir

endokrin sistem hastalığı olan çoklu endokrin neoplazma sendromu tip 2 varsa BYETTA’yı

kullanmayınız.

BYETTA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sülfonilüre grubu bir ilaç ile birlikte kullanırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi)

ortaya

çıkabilir.

Kullandığınız

diğer

ilaçlardan

herhangi

birinin

sülfonilüre

içerip

içermediğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

BYETTA Tip 1 diyabet veya şeker hastalığında oluşan tehlikeli bir durum olan diyabetik

ketoasidozda kullanılmamalıdır.

BYETTA cilt altına enjekte edilmelidir; damar veya kas içine enjekte edilmemelidir.

Mide boşalması (yavaş mide boşalması dahil) veya yemek sindirimi ile ilgili ciddi

problemleriniz

varsa,

BYETTA

kullanımı

önerilmemektedir.

BYETTA

mide

boşalmasını yavaşlatır ve bu nedenle yiyecekler midenizden daha yavaş geçer.

Daha önce pankreas iltihabı (pankreatit) yaşadıysanız doktorunuza söyleyiniz (Bkz.

Bölüm 4).

Eğer hızlı bir şekilde kilo kaybederseniz (haftada 1,5 kg'dan fazla) doktorunuzla konuşun,

bu durum safra taşı gibi problemlere neden olabilir.

Böbrek problemleri olan hastalarda BYETTA ile ilgili deneyim çok azdır. Ağır böbrek

hastalığınız varsa veya diyalizde iseniz BYETTA kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

BYETTA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

BYETTA’yı öğünlerden

önceki

60 dakika (1 saat) içinde herhangi bir zamanda kullanınız (Bkz.

Bölüm 3. BYETTA nasıl kullanılır?). BYETTA’yı

yemek sonrası kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BYETTA’nın doğmamış bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. BYETTA’nın

hamilelik sırasında kullanılmaması gerektiğinden, eğer hamile iseniz, hamile olabileceğinizi

düşünüyorsanız ya da hamile olmak için plan yapıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BYETTA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız BYETTA

kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

BYETTA’yı

sülfonilüre

grubu

ilaç

(Örneğin;

Diamicron,

Amaryl

gibi)

birlikte

kullanırsanız,

şekeri

düşüklüğü

(hipoglisemi)

meydana

gelebilir.

Hipoglisemi,

konsantrasyon yeteneğinizi azaltabilir. Kendinizi ya da başkalarını riske atabileceğiniz her

durumda bu olası problemi aklınızda bulundurarak araç ve makine kullanmayınız.

BYETTA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum asetat trihidrat – BYETTA 20 mcl’lik her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva

eder; yani esasen “sodyum içermediği” kabul edilebilir.

BYETTA,

mcl’lik

dozunda,

alerjik

reaksiyonlara

neden

olabilecek

metakrezol

maddesinden 44 mcg içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer

reçeteli

veya

reçetesiz

herhangi

ilacı

anda

kullanıyorsanız

veya

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

Kan inceltmek için kullanılan ilaçlar (antikoagülanlar), örn. varfarin gibi, bu ilaçla

tedavinin başlatılması sırasında INR (kan inceltme ölçümü)'deki değişiklikler ilave

gözlem gerektirir.

BYETTA mide boşaltmasını yavaşlattığı için ve mideden hızla geçmesi istenen ilaçları

etkileyeceği

için

doktorunuza

tabletlerinizi

alacağınız

zamanın

değiştirilip

değiştirilmeyeceğini sorunuz.

BYETTA’nın diğer tip 2 diyabeti tedavi eden ve BYETTA gibi etki eden ilaçlarla

(örneğin:

liraglutid

haftada

eksenatid)

birlikte

kullanımı

tavsiye

edilmemektedir.

Mideye dayanıklı tablet ya da kapsüller (örneğin gastro-özofajiyal reflü hastalığının

tedavisinde kullanılan esomeprazol etkin maddesi içeren proton pompa inhibitörleri)

midenizde çok uzun süre kalmaması gerektiği için BYETTA kullanımından bir saat önce

ya da 4 saat sonra alınmalıdır.

Bazı antibiyotiklerin BYETTA enjeksiyonundan bir saat önce alınması gerekebilir.

Gıdalarla

birlikte

almanız

gereken

tabletler

için,

BYETTA’nın

henüz

uygulanmış

olmadığı bir zamanda bir yemekte alınmaları en iyi olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

BYETTA nasıl kullanılır?

BYETTA’yı daima doktorunuz veya diyabet hemşirenizin size önerdiği şekilde kullanınız.

Emin olmadığınız hallerde doktorunuza, diyabet hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BYETTA’nın 5

ve 10

olmak üzere iki dozu mevcuttur. Doktorunuz başlangıç için

günde iki kez BYETTA 5

kullanmanızı önerebilir. 30 gün boyunca BYETTA 5

kullandıktan sonra, doktorunuz dozunuzu günde iki kez BYETTA 10 mcg’a yükseltebilir.

Eğer 70 yaş üzeri iseniz ya da böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa BYETTA 5 mcg

dozunu

tolere

etmeniz

günden

fazla

sürebilir

nedenle

doktorunuz

dozunuzu

artırmayabilir.

Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminizden bir enjeksiyon size uygun dozunuzu verecektir.

Doktorunuz söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz.

BYETTA, sabah ve akşam öğünlerinizden veya aralarında 6 saat veya daha fazla süre bulunan

günlük iki ana öğününüzden

önceki

60 dakika (1 saat) içinde enjekte edilmelidir. BYETTA’yı

yemekten sonra kullanmayınız.

BYETTA dozunu ayarlamak için şeker seviyenizi her gün kontrol etmeniz

gerekli değildir.

Ancak, aynı zamanda bir sülfonilüre grubu ilaç (Örneğin; Diamicron, Amaryl gibi) ya da

insülin kullanıyorsanız, doktorunuz sülfonilüre ya da insülin dozunu ayarlamak için kan şekeri

seviyenizi kontrol etmenizi isteyebilir.

BYETTA

kullanıma

hazır

dolu

enjeksiyon

kalemini

kullanmak

için,

bu

talimat

beraberindeki Kalem Kullanma Kılavuzuna bakınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BYETTA bacağınızın üst kısmı (uyluk), karın bölgesi (abdomen) veya üst kolun cilt altına

(subkutan enjeksiyon) enjekte edilir.

BYETTA ve bir insülin kullanıyorsanız, iki ayrı enjeksiyon yapmanız gerekir.

Kendi başınıza ilk kez kullanmadan önce, doktorunuz veya hemşireniz size BYETTA’yı nasıl

enjekte edeceğinizi öğretmelidir.

Kutuda kalem iğneleri yoktur. BYETTA kaleminiz ile aşağıdaki iğneleri kullanabilirsiniz:

29 (ince), 30 veya 31 (daha ince) gauge (0,25-0,33 mm çap) ve

12.7 mm, 8 mm veya 5 mm uzunluk

Sizin için hangi kalınlık ve uzunluktaki iğnenin uygun olduğunu doktor veya hemşirenize

danışınız.

Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanınız ve her kullanımdan sonra iğneyi atınız. Bu ilaç

sizin içindir; BYETTA kalemi asla başkaları ile paylaşmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BYETTA, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlik çağındakilerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

70 yaş üzeri hastalarda dikkatle kullanılmalı ve 5

mcg’dan

mcg’a

doz artırımına dikkatle

geçilmelidir. 75 yaş üzeri hastalarda deneyim çok kısıtlıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Hafif derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında

özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Orta derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda 5

mcg’dan

mcg’a

doz artırımına dikkatle

geçilmelidir.

Son dönem böbrek hastalığı veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi

<30 ml/dak) BYETTA kullanılması önerilmemektedir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz

ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz BYETTA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz, çünkü kan şekeri değerleriniz bundan etkilenebilir.

Eğer BYETTA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BYETTA kullandıysanız

BYETTA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer gereğinden fazla BYETTA kullandıysanız derhal tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir. Çok

fazla BYETTA bulantı, kusma, baş dönmesi veya düşük kan şekeri belirtilerine neden olabilir

(Bkz. Bölüm 4).

BYETTA kullanmayı unutursanız

Bir BYETTA dozunu unutursanız, o dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu bir sonraki

uygulama zamanında uygulayınız. Fazladan bir doz

kullanmayınız

veya unuttuğunuz dozu

telafi etmek için bir sonraki dozunuzun miktarını

artırmayınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BYETTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BYETTA tedavisini bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız. BYETTA

kullanmayı bırakırsanız, kan şekeri değerleriniz bundan etkilenebilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, diyabet hemşirenize veya

eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese bile BYETTA yan etkilere neden olabilir.

Bazı ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyon) rapor edilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinde veya birinden fazla

görülebilir.

Seyrek:

1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinde

veya

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

BYETTA’yı

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzün, dilin veya boğazın şişmesi (anjioödem)

Yutmada zorluk

Ciltte döküntü, kaşınma ve boyun, yüz, ağız veya boğazdaki dokuların hızlı şişmesi

Kurdeşen ve nefes almada zorluklar

BYETTA kullanan hastalarda pankreas iltihabı (pankreatit) vakaları bildirilmiştir (sıklık

bilinmiyor). Pankreatit ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir.

Eğer pankreatit geçirdiyseniz, safra kesesi taşı, alkolizm veya çok yüksek trigliserid

düzeyleriniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Bu tıbbi durumlar, BYETTA kullanıyor olsanız

da olmasanız da pankreatit olma veya tekrar geçirme olasılığınızı artırabilir.

Kusma olsun veya olmasın, şiddetli ve sürekli mide ağrınız olursa, pankreatit olabileceği

için doktorunuzu arayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BYETTA’ya

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın:

Mide bulantısı (bulantı, BYETTA’ya ilk başlarken en sık görülen yan etkidir. Fakat

zamanla çoğu hastada azalır.)

Kusma

İshal

Kan şekerinde düşüklük (hipoglisemi)

BYETTA

sülfonilüre

içeren

ilaçla

birlikte

kullanıldığında,

şekerinde

düşüklük

(genellikle hafiften orta dereceye kadar değişen hipoglisemi) çok sık meydana gelir. BYETTA

kullanırken sülfonilüre dozunun azaltılması gerekmektedir. Kan şekerinde düşüklük baş ağrısı,

uyuşukluk, zayıflık, baş dönmesi, kafa karışıklığı, irritabilite, açlık, kalp atışında hızlanma,

terleme ve gergin hissetme kan şekerinde düşüklüğün belirti ve bulgularıdır. Doktorunuz kan

şekerindeki düşüklüğü nasıl tedavi edeceğinizi size söyleyecektir.

Yaygın:

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Gerginlik hissi

Kabızlık

Mide bölgesinde ağrı

Karında şişkinlik (gaz)

Hazımsızlık

Aşırı terleme

Enerji ve güç kaybı

Mide ekşimesi

Kaşıntı (kızarıklık olsun veya olmasın)

Kilo kaybı

İştahta azalma

BYETTA iştahınızı, yediğiniz yiyecek miktarını ve kilonuzu azaltabilir. Eğer çok hızlı kilo

veriyorsanız (haftada 1,5 kg dan fazla) bu sizin için iyi olmayacağı için (örneğin susuzluk,

ayakta dururken baş dönmesi ve safra taşına yol açar) doktorunuzla konuşunuz.

Yaygın olmayan:

Böbrek fonksiyonlarında azalma

Dehidrasyon, genellikle de bulantı, kusma ve / veya ishale bağlı

Ağızda alışılmadık bir tat

Geğirme

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kızarıklık)

Uyku hali

Saç dökülmesi

Kilo kaybı

Seyrek:

Bağırsak tıkanıklığı

İlaveten; bildirilen bazı diğer yan etkiler: (mevcut verilerden sıklığı bilinmiyor.)

Kanı sulandırıcı bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında kan sulanma ölçümü (INR)

değerlerinde değişiklik

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

BYETTA’nın saklanması

BYETTA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

BYETTA kalemi kullanmaya başlamadan önce 2-8ºC arası sıcaklıklarda (buzdolabında)

saklayınız. Kullanmaya başladıktan sonra 25ºC’nin altında saklayınız.

Işıktan korumak için kalemi kullandıktan sonra kapağını geri takınız. Dondurmayınız. Donmuş

olan BYETTA kalemleri atınız.

Bir BYETTA kalemi sadece 30 gün boyunca kullanınız. 30 günden sonra, içinde ilaç kalmış

olsa bile kullanılmış BYETTA kaleminizi atınız.

BYETTA kalemi ucuna iğne takılı olarak saklamayınız. Eğer iğne takılı olarak bırakılırsa,

BYETTA kalemden ilaç sızabilir veya kartuş içinde hava kabarcıkları oluşabilir.

Eğer çözelti içinde parçacıklar, bulanıklık veya renk değişimi fark ederseniz BYETTA’yı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki ve kalem etiketindeki son kullanma tarihinden sonra BYETTA’yı kullanmayınız.

BYETTA’yı etiket ve kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son

kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü gösterir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza,

B Blok, Kat: 3-4 Levent/ İstanbul

Üretim Yeri:

Baxter Pharmaceuticals Solutions LLC

İndiana/ABD

Bu kullanma talimatı --/--/---- tarihinde onaylanmıştır.