BUTIROL FORT 22.5 MG/ 5 ML SURUP , 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUTIROL FORT 22.5 MG/ 5 ML SURUP , 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUTIROL FORT 22.5 MG/5 ML SURUP ,100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butamirate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/151
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TALİMATI

BUTİROL FORT 22.5 mg/5 ml şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 ml şurup 22.5 mg butamirat sitrat içerir.

Yardımcı maddeler: Sorbitol (% 70’lik kristalize olmayan), sodyum benzoat, ahududu

aroması (FM00192), gliserol, sukraloz, fruktoz, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat

dihidrat, tutti frutti aroması (FM04706), azorubin (carmoisine), saf su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BUTİROL FORT nedir ve ne için kullanılır?

2.

BUTİROL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BUTİROL FORT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BUTİROL FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUTİROL FORT nedir ve ne için kullanılır?

BUTİROL FORT, PE vistop kapağı olan 100 ml’lik Tip II amber renkli cam şişede, 5 ml

ölçü kaşığı ile birlikte sunulan, açık pembe renkli, berrak, meyve aromalı çözeltidir.

BUTİROL FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

2 / 6

BUTİROL

FORT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna

dahildir.

BUTİROL

FORT

çeşitli

nedenlerden

kaynaklanan

öksürüğün

şikayetlere

yönelik

(semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2. BUTİROL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTİROL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat sitrata veya BUTİROL FORT’un bileşiminde bulunan

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı

(yardımcı

maddeler

listesine

bakınız)

alerjiniz/allerjisi var ise kullanmayınız.

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise BUTİROL FORT’u kullanmayınız.

BUTİROL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

siz/çocuğunuz

aynı

zamanda

başka

balgam

söktürücü

ilaçlar

alıyorsanız,

dikkatli

olmalısınız. BUTİROL FORT’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BUTİROL FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay BUTİROL FORT kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki

dönemde,

ancak

doktorunuz

kesin

gereklilik

olduğuna

karar

verirse

BUTİROL

FORT

kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, BUTİROL FORT almadan önce doktorunuza danışınız.

3 / 6

Araç ve makine kullanımı

SINECOD uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya

dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

BUTİROL FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı

maddeler hakkında önemli

bilgiler

BUTİROL FORT, yardımcı madde olarak sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz

tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse BUTİROL FORT’u

almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Eğer, BUTİROL FORT’u günde 4 defa 5 ml

olacak şekilde kullanmanız gerekiyorsa, BUTİROL FORT, içerdiği sorbitol nedeniyle hafif

laksatif etki gösterebilir. Kalorifik değeri 26 kcal/g sorbitoldür.

BUTİROL FORT, tatlandırıcı olarak ayrıca sükraloz ve fruktoz içerir. Eğer daha önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız

olduğu

söylenmişse,

ürünü

almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUTİROL FORT, 5 ml’lik dozunda 10 g’dan az gliserol içerir. Bu dozda gliserole bağlı

herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma

bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

BUTİROL FORT, sodyum benzoat içermektedir. Fakat kullanım şekli nedeniyle herhangi bir

uyarı gerekmemektedir.

BUTİROL FORT, boyar madde olarak azorubin içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka

bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

4 / 6

3. BUTİROL FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen

dozlarda kullanınız.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 2 defa 5 ml

12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml

Yetişkinlerde

: Günde 4 defa 5 ml

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTİROL FORT’u 1 haftadan daha uzun süre

kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BUTİROL FORT ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için ölçülü kaşığı kullanınız. Ölçülü kaşığı her kullanımda

yıkayıp kurulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BUTİROL FORT’un, 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

BUTİROL FORT’un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

BUTİROL

FORT’un

böbrek

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalardaki

güvenilirlik

etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BUTİROL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTİROL FORT kullandıysanız

Aşırı dozda BUTİROL FORT alınması halinde su belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı,

kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince

5 / 6

ortadan

kalkabilir.

Eğer

ilaç

kesildiğinde

etkiler

devam

ediyorsa

doktorunuz

veya

eczacınıza danışınız.

BUTİROL FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

BUTİROL FORT’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUTİROL FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BUTİROL FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUTİROL FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir.

Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin BUTİROL FORT’a karsı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uyku hali

Bulantı

İshal

Bunlar BUTİROL FORT’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

6 / 6

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”

ikonuna

tıklayarak

doğrudan

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BUTİROL FORT’un saklanması

BUTİROL

FORT’u

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTİROL FORT’u kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

BUTİROL

FORT’u

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. sok. No:7/3

06520 Balgat - ANKARA

Üretim yeri:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Esenboğa Merkez Mah. Çubuk Cad. No:31

06760 Çubuk - ANKARA

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.