BUDECORT STERI-NEB 0, 25 MG/ ML NEBULIZASYON ICIN INHALASYON SUSPANSIYONU ICEREN TEK DOZLUK 20 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUDECORT STERI-NEB 0, 25 MG/ ML NEBULIZASYON ICIN INHALASYON SUSPANSIYONU ICEREN TEK DOZLUK 20 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUDECORT STERI-NEB 0,25 MG/ML NEBULIZASYON ICIN INHALASYON SUSPANSIYONU ICEREN TEK DOZLUK 20 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • KOAH

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 135/15
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-12-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-10-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BUDECORT STERİ-NEB

®

0.25 mg/mL nebülizasyon için inhalasyon süspansiyonu içeren

tek dozluk ampul

(Steril)

İnhalasyon yoluyla kullanılır.

Etkin madde:

2 mL’lik her tek dozluk plastik ampul 0.5 mg (1 mL’de 0.25 mg) budesonid

içerir.

Yardımcı

maddeler:

Disodyum

edetat,

sodyum

klorür,

polisorbat

sitrik

asit

monohidrat, sodyum sitrat ve enjeksiyonluk su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BUDECORT STERİ-NEB

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

BUDECORT STERİ-NEB

®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BUDECORT STERİ-NEB

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BUDECORT STERİ-NEB

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BUDECORT STERİ-NEB

®

nedir ve ne için kullanılır?

BUDECORT

STERİ-NEB®,

glukokortikosteroid

olarak

adlandırılan

budesonid

etkin

maddesini içeren ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılan ilaçlar grubuna dahildir.

Astımınız solunum yollarınızdaki iltihaplanmadan kaynaklanmaktadır. BUDECORT STERİ-

astımın tüm basamaklarında iltihabı gidermek, solunum yolunu genişletmek, hastalık

belirtilerini

kontrol

altına

almak

ağız

yoluyla

kullanılan

steroid

ihtiyacını

azaltmak

amacıyla kullanılır. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığında (KOAH) tek başına kullanılması

önerilmez.

BUDECORT STERİ-NEB

kutusu içerisinde berrak, kokusuz çözelti bulunan 20 adet 2

L

’lik tek doz ampul içerir. Ampul çalkalandıktan sonra, hafif kırık beyaz süspansiyon

oluşur. Her bir ampul tek kullanım içindir.

BUDECORT STERİ-NEB

, nebülizatör (=inhalasyon cihazı) yardımıyla solunmak içindir.

Ağız

parçası

veya

yüz

maskesi

yardımıyla

nefes

aldığınızda,

ilaç

nefesinizle

birlikte

akciğerlerinize kadar ula

acaktır.

BUDECORT STERİ-NEB

astım iltihaplanmasının tedavisinde kullanılır. Düzenli olarak

doktor tarafından reçete edildiği şekilde kullanılmalıdır. Ancak, BUDECORT STERİ-NEB

başlamış akut astım atağınızı rahatlatmaz.

2.

BUDECORT STERİ-NEB

®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUDECORT STERİ-NEB

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINI

:

BUDECORT

STERİ-NEB

(budesonid)

veya

herhangi

ilaca

beklenmeyen bir reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Tüm

nebülizatörler

BUDECORT STERİ-NEB

’in

kullanımı

için

uygun

değildir.

BUDECORT

STERİ-NEB

(budesonid)

ULTRASONİK

nebülizatörler

ku

ll

a

n

ıl

m

a

mal

ı

d

ı

r

BUDECORT STERİ-NEB

®

’i

aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Akciğerlerinizde iltihaplanma varsa,

Soğuk algınlığınız veya göğsünüzde iltihaplanma veya nefes alıp vermenizde herhangi

bir sorununuz varsa,

Verem (tüberlüloz) hastasıysanız veya geçmişte verem geçirmişseniz,

Karaciğerinizle ilgili problemleriniz varsa.

Bazı hallerde BUDECORT STERİ-NEB

kullanımı özel dikkat gerektirir. Doktorunuzu daima

diğer sağlık problemleriniz hakkında, özellikle yakın zamanlı iltihaplanma veya karaciğer

rahatsızlığınız hakkında bilgilendirmelisiniz.

Doktorunuza kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında, özellikle mantar enfeksiyonlarını

önlemeye yönelik ilaç kullanıyorsanız bilgi vermelisiniz. Doktorunuzu ayrıca reçetesiz olarak

aldığınız ilaçlar hakkında da bilgilendirmelisiniz.

BUDECORT STERİ-NEB

size sadece astımınız için reçete edilmi

tir. Doktorunuz tarafından

tavsiye

edilmedikçe

ka hastalıklarınız

için

kullanmayız.

lacınızı asla bir

başkasına

vermeyiniz.

BUDECORT STERİ-NEB

’in insandaki uzun süreli bölgesel ve tüm vücuda yönelik etkileri tam

olarak bilinmemektedir. Doz, astım kontrolünün sağlandığı en düşük etkili idame dozunda

tutulmalıdır. Hekimler, herhangi bir yoldan kortikosteroid tedavisi gören çocukların büyümesini

yakından izlemeli ve kortikosteroid tedavisi ile astım kontrolünün yararlarını, büyümenin olası

baskılanmasına karşı değerlendirmelidir.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız ilaç kullanımı ile ilgili her zaman çok dikkatli

olmalısınız. BUDECORT STERİ-NEB

’in hamile veya emziren kadınlarda kullanıldığında

anne veya çocuğa zararlı olduğuna dair kanıt yoktur. Yine de, BUDECORT STERİ-NEB

kullanırken hamile kalırsanız mümkün olduğunca çabuk doktorunuzla irtibata geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Budesonid anne sütüne geçer. Ancak BUDECORT STERİ-NEB

’in terapötik dozlarında

emzirilen çocuk üzerinde etkisi olması beklenmez. BUDECORT STERİ-NEB

laktasyon

döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

BUDECORT STERİ-NEB

araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

BUDECORT STERİ-NEB

®

’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında

önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 1 mL'de 8.5 mg sodyum klorür ve 0.5 mg sodyum sitrat içermektedir. Bu

dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Budesonidin astım tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaçla etkileşimi gözlenmemiştir.

Budesonidin

metabolizasyonu

öncelikle,

sitokrom

p450

enzimlerinden

olan,

CYP3A4

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu enzimin inhibitörleri, örn. ketokonazol ve itrakonazol,

budesonidin sistemik etkisini arttırabilir.

Önerilen dozlarda, simetidinin oral yoldan alınan budesonidin farmakokinetiği üzerindeki

etkisi hafif, ancak klinik açıdan önemsizdir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

BUDECORT STERİ-NEB

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BUDECORT STERİ-NEB

dozu, hastanın durumuna göre de

iklik gösterir. Doktorunuzun

tavsiyelerine dikkatlice uyunuz. Bu tavsiyeler bu talimattaki bilgilerden farklı olabilir.

BUDECORT

STERİ-NEB

sadece

nebülizatörde

kullanılabilir.

ilacı

kullanmaya

lamadan önce nebülizatörün nasıl kullanıldığını bildiğinizden emin olunuz.

BUDECORT STERİ-NEB

’i ilk kez kullanmadan önce, “

KULLANMA TALİMATI

”nı

okumalı ve talimatlara dikkatlice uymalısınız.

Unutmayınız:

Her doz alı

ınızdan sonra ağzınızı su ile çalkalamalısınız. Eğer yüz maskesi

kullanıyorsanız, her dozdan sonra yüzünüzü yıkayınız.

Önerilen B

a

ş

l

an

gıç Dozu

:

6 aylık ve daha büyük çocuklar:

Günlük toplam doz 0.25-0.5 mg’dır. Eğer çocuğunuz

kortizon kullanıyorsa daha yüksek bir ba

langıç dozu verilebilir. Bir süre sonra doktorunuz

dozu düzenleyebilir. Tek doz halinde günlük 1 mg’a kadar doz verilebilir.

Erişkinler ve yaşlılar

:

Günlük toplam doz 1-2 mg’dır. Bir süre sonra doktorunuz dozu

düzenleyebilir. Tek doz halinde günlük 1 mg’a kadar doz verilebilir.

Hastalık belirtileriniz iyile

tikten sonra doktorunuz dozu azaltma yoluna gidebilir.

İ

dam

e Tedavisi

:

6 aylık ve daha büyük çocuklar:

Toplam günlük doz 0.25 – 2 mg’dır.

Erişkinler ve yaşlılar:

Toplam günlük doz 0.5-4 mg’dır. Çok ağır vakalarda doz artırılabilir.

BUDECORT STERİ-NEB

kullanmaya ba

ladıktan sonra daha ilk günden itibaren kendinizi

daha iyi hissetmeye ba

layabilirsiniz. Ancak, tam olarak etkinin elde edilmesi 2-4 hafta

sürebilir. Kendinizi daha iyi hissediyor olsanız bile BUDECORT STERİ-NEB

dozlarınızı

almayı bırakmayınız.

Eğer halen “kortizon” tabletleri kullanıyorsanız ve size BUDECORT STERİ-NEB

reçete

edildiyse doktorunuz aşamalı olarak (birkaç hafta veya ay boyunca) tabletinizin dozunu

azaltabilir. Sonunda tablet almayı bırakmanız bile gerekebilir.

Not:

Eğer tedaviniz “kortizon” tabletten BUDECORT STERİ-NEB

’e değişmişse geçici

olarak, sizi daha önce rahatsız eden burun akıntısı, deride döküntü, kas ve eklemlerde ağrı

gibi belirtileriniz geri gelebilir. Bu belirtilerden herhangi biri sizi rahatsız ederse veya baş

ağrısı, yorgunluk, bulantı veya kusma olursa lütfen doktorunuzla temasa geçiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanım için nebülizatörü, üretici talimatları uyarınca hazırlayınız.

Steril plastik ampulü etiketli kılıftan çevirip çekerek çıkarınız (Şekil A).

Ampulü hafifçe çalkalayınız.

Ampulü dik tutunuz ve kapağını çevirerek çıkarınız (Şekil B).

Nebülizatörün haznesine içeriği boşaltınız (şekil C).

Nebülizatörü üretici talimatlarına uygun kullanınız.

Tek dozluk ünite bir çizgi ile işaretlidir. Bu çizgi ünite baş aşağı tutulduğunda 1 mL’lik hacmi

gösterir.

Sadece 1 mL kullanılacaksa, sıvı yüzey işaret çizgisine ulaşana kadar içeriği boşaltınız.

Açılmış tek dozluk üniteyi ışıktan koruyarak muhafaza ediniz. Açılmış tek dozluk ünite 12

saat içinde kullanılmalıdır. Sadece 1 mL kullanılırsa geri kalan hacmin steril olmadığını

lütfen göz önüne alınız.

Sıvının geri kalanını kullanmadan önce tek doz ünitesindeki içeriği nazik bir döndürme

hareketiyle tekrar etkin maddenin sıvı içinde dağılmasını sağlayınız.

NOT:

Her dozdan sonra ağzınızı su ile çalkalayınız.

Eğer yüz maskesi kullanıyorsanız, inhalasyon sırasında maskenin sıkıca oturduğundan

emin olunuz. Uygulama sonrasında yüzünüzü yıkayınız.

Temizleme

Nebülizatör haznesi ve ağız parçası veya yüz maskesi her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Parçaları üreticinin belirttiği şekilde sıcak su ve yumuşak bir deterjan ile yıkayınız. İyice

durulanmalı ve nebülizör haznesini kompresöre bağlanarak kuruması sağlanmalıdır.

BUDECORT STERİ-NEB

, kısa etkili bronş genişleticilerin gerektiği akut astım nöbetlerinde

hızlı bir rahatlama sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır.

Eğer hasta kısa etkili bronkodilatör tedavisini etkisiz buluyorsa, ya da normalden daha fazla

inhalasyon gerekiyorsa, bir sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Bu tür durumlarda, iltihap

karşıtı

tedavinin

arttırılması,

örneğin

inhalasyon

yoluyla

kullanılan

budesonid

dozunun

yükseltilmesi ya da ağız yoluyla glukokortikosteroid kürüne başlanması gerekli olabilir.

Oral steroid tedavisinden geçen hastalar belli bir süre boyunca böbrek üstü bezi yetmezliği

riski

taşıyabileceğinden

hastalara

özel

dikkat

gösterilmelidir.

Yüksek

acil

kortikosteroid tedavisine gereksinim duyan hastalar veya inhale kortikosteroidlerle önerilen

en yüksek dozda uzun süreli tedavi gören hastalar da risk altında olabilir. Bu hastalar ciddi

stres altında kaldıklarında böbrek üstü bezi yetmezliği bulgu ve semptomlarını gösterebilirler.

Stres

veya

elektif

cerrahi

dönemlerinde

sistemik

kortikosteroid

desteği

verilmesi

gerekebilir.

Bazı hastalarda oral steroid tedavisinden BUDECORT STERİ-NEB

tedavisine geçilirken kas

eklem

ağrısı

gibi

daha

önceki

belirtiler

ortaya

çıkabilir.

tür

ender

durumlarda,

yorgunluk,

başağrısı,

bulantı

kusma

başlarsa

genel

glukokortikosteroid

etkisi

yetmezliğinden

kuşkulanılmalıdır.

vakalarda

bazen

oral

yoldan

kullanılan

glukokortikosteroid dozunun geçici olarak yükseltilmesi bazen gerekli olabilir.

Sistemik steroid tedavisinden inhalasyon tedavisine geçilmesi, bazen daha önceden sistemik

ilaçlarla kontrol edilen rinit ve ekzema gibi alerjilerin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu

alerjiler semptomatik olarak bir antihistaminik ile ve/veya topikal ilaçlarla kontrol edilmelidir.

Karaciğer fonksiyonlarındaki azalma kortikosteroidlerin vücuttan atılımını etkileyebilir. Bu

ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda klinik anlamda önemli olabilir.

Canlı dokusunda çalışmalar ketokonazol ve itrakonazolün (CYP3A4 aktivitesinin karaciğer

ve barsak mukozasındaki inhibitörleri) oral yolla verilmesi budesonidin sistemik etkisinde

artışa neden olabilir. Bu durumun klinik olarak önemi kısa süreli (1-2 haftalık) tedavide

sınırlıdır, ancak uzun süreli tedavide göz önüne alınmalıdır.

BUDECORT STERİ-NEB

’in insandaki uzun süreli lokal ve sistemik etkileri tam olarak

bilinmemektedir.

Doz,

astım

kontrolünün

sağlandığı

düşük

etkili

idame

dozunda

tutulmalıdır.

Hekimler,

herhangi

yoldan

kortikosteroid

tedavisi

gören

çocukların

büyümesini yakından izlemeli ve kortikosteroid tedavisi ile astım kontrolünün yararlarını,

büyümenin olası baskılanmasına karşı değerlendirmelidir.

Eğer BUDECORT STERİ-NEB

in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUDECORT STERİ-NEB

®

kullandıysanız:

BUDECORT STERİ-NEB

®

’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor

veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer BUDECORT STERİ-NEB

bir kerede çok fazla kullanılırsa zararlı bir etki oluşması

beklenmez. Eğer çok fazla BUDECORT STERİ-NEB

uzun süreli olarak kullanılırsa (aylar

boyunca)

etkiler

görülmesi

olasıdır.

Eğer

başınıza

bunun

gelmiş

olabileceğini

düşünüyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer BUDECORT STERİ-NEB

®

’i dozunu almayı unutursanız:

Eğer

almanız

gereken

rutin

BUDECORT

STERİ-NEB

dozunu

almayı

unutursanız

unuttuğunuz dozu telafi etmeniz gerekli değildir. Sadece bir sonraki dozu reçete edildiği

şekilde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BUDECORT STERİ-NEB

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

BUDECORT STERİ-NEB

kullanırken genellikle yan etki hissetmezsiniz. Ancak aşağıdaki

yan etkilerden biri sizi rahatsız ederse veya devam ederse doktorunuza danışınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz BUDECORT STERİ-NEB

®

kullanmayı

durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil

bölümüne başvurunuz:

Yüzde, özellikle dudak, dil, gözler ve kulaklar bölgesinde şişme

Nefesinizde daralma

Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

BUDECORT STERİ-NEB

’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya

hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

(10

hastanın

birinden

az,

fakat

100

hastanın

birinde

veya

birinden

fazla

görülebilir)

Boğazda hafif tahriş

Öksürük

Ses boğuklaşması (çocuklarda seyrek görülür)

Pamukçuk (ağız ve boğazda mantar iltihabı). BUDECORT STERİ-NEB

‘i

kullandıktan sonra ağzınızı su ile durulamanız halinde görülme ihtimali daha azdır.

Seyrek (1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla

görülebilir)

Deride morarma

Deri döküntüsü, kontakt dermatit ve ürtiker dahil aşırı duyarlılık yanıtları

Sinirlilik, huzursuzluk, ruhsal çöküntü (depresyon), davranış bozuklukları

Ses kısıklığı

İnhalasyon yoluyla kullanılan kortikosteroidlerde nadir olarak, bazı hastalarda, muhtemelen

doza, tedavi süresine, birlikte kullanılan ya da daha önceden kullanılmış olan steroidlere ve

kişisel duyarlılığa bağlı olarak;

böbreküstü bezlerinde baskılanma,

çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliği,

kemik mineral yoğunluğunda azalma (kemiklerin incelmesi),

katarakt (göze perde inmesi) ve glokom (göz içi basıncının artması)

Etki muhtemelen doza, maruziyet süresine, eşzamanlı ve daha önceki steroid maruziyetine ve

bireysel duyarlılığa bağlıdır.

Nebülizerin yüz maskesiyle uygulandığı bazı durumlarda yüz derisinde tahriş görülmüştür.

Yüz

derisindeki

tahrişi

önlemek

için

yüzünüzü

yüz

maskesi

kullandıktan

sonra

yıkayınız.

Nadir durumlarda inhale kortikosteroidlerle tedavinin daha genel yan etkileri görülebilir.

Yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı veya kusma meydana gelirse bunlardan şüphe edilebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

BUDECORT STERİ-NEB

®

’in saklanması

BUDECORT STERİ-NEB

®

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

Plastik ampuller, folyo zarfları içinde saklanarak ışıktan korunmalıdır.

Eğer her doz için ünitenin tamamını kullanmıyorsanız, geri kalanı ışıktan koruyunuz.

Her tek doz açıldıktan sonra 12 saat içinde kullanılmalıdır. Sadece 1 mL kullanılması

durumunda geri kalan içeriğin steril kalmayacağına lütfen dikkat ediniz.

Dik olarak muhafaza ediniz.

25ºC altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Folyo zarfta ve dış kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra

BUDECORT STERİ-

’i kullanmayınız.

Folyo zarfın ilk açıldığı tarihi not ediniz. 3 ay veya daha uzun süre açık kalan folyo zarftan ürün

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Ümraniye / İstanbul

Üretim Yeri:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd./İsrail adına

Ivax

Pharmaceuticals UK

Runcorn/İngiltere

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.