BLOK-L 10 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BLOK-L 10 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BLOK-L 10 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vekuronyum

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 206/52
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-09-2005
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BLOK-L 4

®

mg i.v. enjeksiyon için liyofilize toz içeren ampul

İntravenöz olarak uygulanır.

Steril-Apirojen

Etkin madde: Veküronyum bromür 4 mg

Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, dibazik sodyum fosfat anhidrus, mannitol

Bu Kullanma Talimatında :

1. BLOK-L nedir ve ne için kullanılır?

2. BLOK-L kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BLOK-L nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BLOK-L’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BLOK-L

nedir ve ne için kullanılır?

BLOK-L, kas gevşeticiler olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

BLOK-L 4 mg, her ml'de 4 mg kas gevşetici veküronyum bromür içerir.

gevşeticiler,

genel

anestezinin

parçası

olarak

ameliyat

sırasında

kullanılırlar.

Ameliyat

olduğunuzda

kaslarınızın

tamamen

gevşemesi

gerekmektedir.

cerrahın

ameliyatı gerçekleştirmesini kolaylaştırmaktadır.

Normalde, sinirleriniz kaslarınıza uyarı (impuls) denilen mesajlar yollamaktadır. BLOK-L bu

uyarıları bloke ederek, kaslarınızın gevşemesini sağlar. Solunum kasınız da gevşeyeceğinden,

tekrar kendi başınıza solunum yapabilene kadar, ameliyat sırasında ve sonrasında soluk almak

için yardıma ihtiyacınız olacaktır (suni solunum).

Kas gevşeticisinin etkisi, ameliyat sırasında anestezi uzmanı tarafından sürekli kontrol edilir

ve gerekirse, biraz daha kas gevşetici verilir. Ameliyatın sonunda, ilacın etkisinin ortadan

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

kalkmasına izin verilir ve kendi başınıza solunum yapmaya başlarsınız. Bunu hızlandırmak

için bazen anestezi uzmanınız size başka bir ilaç daha verecektir.

2. BLOK-L’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BLOK-L’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer veküronyuma, bromür iyonuna ya da BLOK-L’deki yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

BLOK-L’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sizde aşağıdaki özelliklerden biri varsa, bu ilacı almadan önce anestezi uzmanınıza

söyleyiniz:

kas gevşeticilere karşı alerji

böbrek, kalp, karaciğer ve safra kesesi hastalığı

sıvı tutulması (ödem)

sinirleri veya kasları etkileyen hastalıklar

Bazı durumlar, BLOK-L’nin etki mekanizması üzerinde etkili olabilir. Örneğin:

kandaki potasyum düzeylerinin düşük olması

kandaki magnezyum düzeylerinin yüksek olması

kandaki kalsiyum düzeylerinin düşük olması

kandaki protein düzeylerinin düşük olması

vücudunuzun su kaybetmiş olması (örneğin; kusma, ishal veya terleme)

kanda çok az karbondioksit bulunmasına yol açan aşırı soluk alma

kanda çok fazla karbondioksit bulunması

genel sağlık durumunuzun bozuk olması

aşırı kilolar (obezite)

yanıklar

çok düşük vücut ısısı (hipotermi)

Bu durumlardan herhangi biri sizde varsa, anestezi uzmanınız sizde kullanılacak BLOK-L

dozunu belirlerken bunu göz önünde tutacaktır.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

BLOK-L’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anestezi uzmanınız size yine de BLOK-L verebilir, ancak ilk önce bunu değerlendirmelisiniz.

Eğer sezaryen ameliyatı olacaksanız, size BLOK-L verilebilir.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Güvenli olduğu önerilene kadar araç ve makine kullanmayınız. BLOK-L, genel anestezinin

bir parçası olarak verildiğinden, sonrasında bir süre daha yorgun, zayıf ve sersemlemiş

hissedebilirsiniz. Anestezi uzmanınız etkilerin ne zaman sona ereceğini size söyleyecektir.

BLOK-L’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün mannitol içermektedir, fakat kullanım

yolu nedeniyle

herhangi bir uyarı

gerekmemektedir.

Bu tıbbi ürün her ampulde l mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı

herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise anestezi uzmanınıza

söyleyiniz. Bunlar, reçetesiz aldığınız ilaçları veya bitkisel ürünleri de içerir. BLOK-L diğer

ilaçları etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir.

BLOK-L’nin etkisini artıran ilaçlar;

bazı antibiyotikler

kalp

hastalıklarının

veya

yüksek

tansiyon

tedavisinde

kullanılan

bazı

ilaçlar

tabletleri, kinidin, kalsiyum kanal blokerleri, beta-blokerleri)

bazı antienflamatuvar ilaçlar (kortikosteroidler)

manik depresif hastalık için ilaçlar (bipolar bozukluk)

magnezyum tuzları

mide ülseri, mide yanması veya reflü tedavisinde kullanılan simetidin adlı ilaç

BLOK-L’nin etkisini azaltan ilaçlar;

epilepsi için bazı ilaçlar

kalsiyum klorür ve potasyum klorür

İlave olarak, ameliyat öncesi veya sonrasında BLOK-L’nin etkilerini değiştirebilecek başka

ilaçlar da kullanabilirsiniz. Bunlar bazı anestezikler, diğer kas gevşeticiler, fenitoin gibi ilaçlar

ve BLOK-L’nin etkisini tersine çeviren ilaçlar olabilir. BLOK-L, bazı anesteziklerin daha

hızlı çalışmasını sağlayabilir.

Anestezi

uzmanınız

sizin

için

uygun

BLOK-L

dozuna

karar

verirken,

bunları

dikkate

alacaktır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BLOK-L nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BLOK-L

yetişkinlerde

tüm

yaşlardaki

çocuklarda

kullanılabilir.

Anestezi

uzmanınız

alacağınız dozu şu faktörlere göre belirleyecektir: Anestezi tipi, kullandığınız diğer ilaçlar,

cerrahi girişimin beklenen tamamlanma süresi, yaşınız ve sağlık durumunuzdur.

Genellikle kullanılan doz, vücut ağırlığınızın her kilogramı için 80 - 100 mikrogramdır ve

etkisi 24 - 60 dakika devam eder. Cerrahi girişim sırasında, BLOK-L’nin etkisinin devam

edip etmediği kontrol edilecektir. İhtiyaç duyulursa, ilave dozlar alabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

BLOK-L

size

anestezi

uzmanınız

tarafından

uygulanacaktır.

toplardamara,

çözelti

şeklinde enjekte edilir. Tek bir doz olarak ya da devamlı infüzyon şeklinde verilebilir.

Eğer BLOK-L’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BLOK-L kullandıysanız:

Size BLOK-L verilirken durumunuz anestezi uzmanınız tarafından yakından izlenecektir ve

size çok fazla BLOK-L verilmesi uzak bir olasılıktır. Ancak böyle bir durum gerçekleşirse,

yapay solunuma (suni solunum cihazında) tekrar kendi kendinize solunum yapıncaya kadar

devam edilecektir. Bu sırada uyutulmaya devam edileceksiniz.

BLOK-L’yi kullanmayı unutursanız:

Böyle bir durum, BLOK-L için söz konusu değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BLOK-L’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir. Eğer bu yan etkiler siz anestezi altında iken oluşursa, anestezi uzmanınız tarafından

fark edilecek ve tedavi edilecektir.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az görülen) görülen yan etkiler:

Kalp atım sayısının artması

Kan basıncının düşmesi

BLOK-L’nin etkisinin artması veya azalması

BLOK-L’nin kas gevşetici etkisinin uzaması

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülen) görülen yan etkiler:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (soluk almada zorluk, dolaşımın çökmesi ve şok)

Göğüste hırıltı

Kaslarda zayıflık

Deride şişme, kızarıklık veya döküntü

Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BLOK-L’nin saklanması

BLOK-L’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

BLOK-L hastanede saklanır.

Orijinal ambalajında ve 25

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki

son

kullanma

tarihinden

sonra

BLOK-L’yi

kullanmayınız/son

kullanma

tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BLOK-L’yi kullanmayınız.

Kullanıma hazırlanmış olan çözeltide tanecikler ya da bulanıklık görürseniz, BLOK-L’yi

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1

34349 Gayrettepe, İstanbul

Tel: 0212 337 38 00

Üretim Yeri:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Sanayi Cad. No:13

Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

BU

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR.

BLOK-L

yalnız

intravenöz

yoldan

uygulanır

sulandırıldıktan

sonra

kullanılmalıdır.

BLOK-L; %5 glukoz/su, %5 glukoz/%0.9 NaCl, %0.9 NaCl, laktatlı Ringer solüsyonları

içinde verilebilir. İnfüzyon solüsyonlarının kullanılmayan kısımları derhal atılmalıdır.