BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BIOFLEKS %5 DEKSTROZ IZOTONIK SODYUM KLORUR SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788694147
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 11

KULLANMA TALİMATI

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 9 gramsodyum klorür (tuz) ve 50 gram

glukoz (dekstroz monohidrat) içerir.

Yardımcımaddeler:Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUnedir ve

ne için kullanılır?

2.BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nasıl

kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun

saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. BİOFLEKS %5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nedir

ve ne için kullanılır?

2 / 11

BİOFLEKS%5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU vücut için

yaşamsal önemiolan sodyum,klorür iyonlarıile glukoz içeren damar içi yoldan kullanılan

steril bir çözeltidir.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, 500 mililitre

ve 1000 mililitre hacminde plastiktorbalarda sunulmuştur. Bu esnek torbaların dışında daha

kalın koruyucu bir dışkılıf bulunur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji

ihtiyacının bir bölümünü de karşılar.

Vücudun susuz ve tuzsuz kalması(dehidratasyon) durumununtedavisinde ve bu durumun

oluşmasınıönlemek için kullanılır. Özellikle terleme, kusma ve ameliyat vb gibi durumlarda

mide sıvılarının dışarıçekilmesi gibi nedenlerle vücuttaki klorür adlıbir maddenin kaybının,

sodyum adlımaddenin kaybına eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda, kan nakline ek olarak

ayrıca sıvıverilmesi istenen hastalarda, ameliyat öncesi ve sonrasıbakımında, böbrek

fonksiyonlarınıbaşlatabilecek bir ilaç olarak tercih edilir.

BİOFLEKS%5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, konsantre

formda bulunan bazıdamar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce

seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. BİOFLEKS %5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu

kullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU birçok hastada

emniyetli birilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar

varsa,şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırıtuz birikimine bağlışişlikler (ödem)varsa

doktorunuz bu ilacısize uygulamamaya karar verebilir.

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR

SOLÜSYONU’nun içerdiği etkin maddeler ya da yardımcımaddeleri içeren ilaçlarıaldığınızda

alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılısolunum,deri

döküntüleri, kaşıntıya da vücudunuzdaşişmegibi belirtiler oluştuysa bu ilacı

KULLANMAYINIZ.

3 / 11

Çözeltinin içindeki etkin maddelerden herhangi birinin uygulanmasının zararlıolduğu

aşağıdaki durumlarda da bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Kan hacminin artığıdurumlar (hipervolemi)

Kan sodyumunun arttığıdurumlar (hipernatremi)

Kan potasyumunun arttığıdurumlar (hiperkalemi)

Kalp yetmezliği

Beynin oksijensiz kalmasına bağlıani gelişen felç (akut iskemik inme)

Kanda laktat adıverilen maddenin normalden yüksek olmasına bağlıolarak kanın

asitliğinin arttığıdurumlar (laktik asidoz)

Siroz (vücutta yaygın su birikimive karın boşluğunda sıvıtoplanmasıyla seyreden bir

karaciğer hastalığı)

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği hastalarında görülen vücutta sıvıbirikimi

Kafa travmasından sonraki ilk 24 saatte

Kontrol altına alınmamışşeker hastalığı

Ayrıca mısır kaynaklıürünlere karşıalerjiniz varsa da bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu

aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

kalp yetmezliği,

ciddi böbrek yetmezliği,

idrar yollarında tıkanıklık,

vücudunuzda veya kol yada bacaklarınızda su toplanması(ödem)

ve özellikle de ameliyattan hemen sonraki dönemdeyseniz ya da yaşlıiseniz bu ilaç size

dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer,

şeker hastalığınız varsa,

herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşıtahammülsüzlüğünüz varsa

bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

4 / 11

Eğer,

bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle

boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuşolduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca yalnızca torba sağlamve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun

yiyecek ve içecek ile kullanılması

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU damar yoluyla

uygulanan bir ilaçtır; uygulamaşekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi

yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde BİOFLEKS

%5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle

uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK

SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu araç ya da

makine kullanımıüzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun

içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

BİOFLEKS%5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun

içeriğinde bulunan yardımcımaddelere karşıbir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı

olumsuz bir etki beklenmez.

5 / 11

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayıplanlıyorsanız, alıyorsanızveyayakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU, bazıilaçlarla

geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlarçözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların

seyreltilmesi için başkaçözeltiler tercihedilmelidir: Aşağıdakiler geçimsiz olduğu bilinen

ilaçlardandır.

Ampisilin sodyum

Mitomisin

Amfoterisin B

Eritromisin laktobinat

Ayrıca çözeltiye eklenecek herhangibaşka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlikriskini en aza

indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önceve uygulama sırasında

belirli aralarla uygulamasıyapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup

olmadığısağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

BİOFLEKS%5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU,

karbenoksolon (mide ülserinde mide yüzeyini koruyucu olarak kullanılır), kortikosteroid

(çeşitli alerjik durumlarda damar içi yoldan, astımvb alerjik solunum yolu hastalıklarda

solunumyoluyla ve çeşitli alerjik durumlarda cilt üzerine sürülerek kullanılan bir ilaç) veya

kortikotropin (beyinden salgılanan bir hormondur; eksikliğindeilaç olarakkullanılır) kullanan

hastalarda dikkatli uygulanmalıdır.

Böbrek işlevleri iyi olanaç hastalara, özelliklehastanın digitalis türü kalp ilaçlarıyla tedavi

altında olduğu durumlarda, BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR

SOLÜSYONU yeterli potasyumeklenerek uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BİOFLEKS %5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU nasıl

kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

6 / 11

nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları

takip ediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU

ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyierken kesmeyiniz çünkü istenen

sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayıöneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalmadaha sık görüldüğünden ve birlikte başka

hastalık görülmeya dabaşka ilaç kullanma olasılığıdaha fazla olduğundan genel olarak

yaşlılarda doz seçimidikkatleve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınırıalınarak

yapılmalıdır.

Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu

durumlarda ilacın zararlıetkileriningörülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerininazalması

daha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalıve tedavi sırasında böbrek işlevleri

izlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızınşiddetine bağlıolarak bu

ilacısize uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında

dikkatle izleyecektir.

Eğer BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nun

etkisinin çok güçlü veyazayıf olduğuna dair bir izleniminiz varise, doktorunuz veya eczacınız

ile konuşunuz.

7 / 11

Kullanmanız gerekenden daha fazla BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK

SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU kullandıysanız

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’ndan kullanmanız

gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİKSODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu

kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

BİOFLEKS%5DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU ile tedavi

sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR

SOLÜSYONU daiçeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yanetkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM

KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılısolunum,göğsünüzde sıkışma

hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midedeağrıya da

titreme/nezle benzeri belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİOFLEKS%5 DEKSTROZİZOTONİK

SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’na karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Vücutta su birikimi,şişlikler (ödem)ve sıvıbirikimine bağlıolan (konjestif) kalp

yetmezliğinde ağırlaşma

Vücudunuzdaki sıvımiktarınınazalmasıve vücudunuzun susuz kalması

(dehidratasyon)

8 / 11

Kanınızdaki iyon adıverilen maddelerden bazılarının (potasyum, magnezyum, fosfat

vb) düzeylerinde azalmalar

Kanşekerinizde yükselme(hiperglisemi)

Vücut sıvılarının daha asidik olması(asidoz)

Başağrısı

Başdönmesi

Huzursuzluk hali

Aşırıuyarılabilirlik hali

Kasılmalar

Komave ölüm

Kalp çarpıntısı(taşikardi)

Tansiyonda yükselme

Dolaşan kanhacminin artması(hipervolemi)

Akciğerlerde sıvıbirikimi(ödem)

Solunumyavaşlaması

Solunumdurması

Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susamahissi, tükürük miktarında azalma

Terlemede azalma

Kaslarda seyirme ve sertleşme

Böbrek yetmezliği

İdrar miktarınızda artış

Ateş, halsizlik

Uygulamanın yapıldığıbölgeden damar dışına sızma

Uygulamanın yapıldığıbölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık,şişme

Uygulamanın yapıldığıbölgede iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıdamarlarda tahriş

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan

iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarınızıtıkayan pıhtıların

oluşumu

Uygulamanın yapıldığıyerde iltihaplanma

9 / 11

Uygulamanın yapıldığıyerden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan sertlik,

kızarıklık ya daşişlik

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarakya

da 0 800 314 00 08 numaralıyanetki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelenyan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz

ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. BİOFLEKS %5DEKSTROZİZOTONİKSODYUMKLORÜR SOLÜSYONU’nun

saklanması

BİOFLEKS %5 DEKSTROZİZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu çocukların

göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altısıcaklıktasaklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmıştorbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanın üzerinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİOFLEKS%5 DEKSTROZİZOTONİK

SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici: Oselİlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52

34820 Beykoz /İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı././. tarihinde onaylanmıştır.

10 / 11

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğneyardımıile infüzyon öncesi ve

sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesiparenteral uygulama yapılmadan önce

belirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmişilacın çözeltiyle tümüyle karışmışolmasıgereklidir. Ek

ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak

üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaç katılmasıya da yanlışuygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmışçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmıştorbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmakiçin:

1.Dışambalajın sağlamlığınıve sızıntıolup olmadığınıkontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse

kullanmayınız.

2.Koruyucu dışambalajıyırtarak açınız.

3.Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlamolup olmadığınısıkarak kontrol ediniz. Torba

içindekiçözeltinin berraklığınıve içinde yabancımadde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1.Torbayıasınız.

2.Uygulama ucundaki twist-off’u çeviriniz.

3.Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.

4.Çözeltinin hastaya uygulanmasıiçin setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli

olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik

kontrol edilmelidir.

11 / 11

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle torba içine eklenir.

3.Çözelti veiçine eklenen ilaç iyicekarıştırılır. Potasyumklorür gibi yoğun ilaçlarda

torbanın uygulama çıkışına, yukarıpozisyondayken hafifçe vurularak karışmasısağlanır.

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmıştorbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

3.Eklenecekilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

ucundan uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondayken torbanın uygulamaçıkışıve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak

çözelti ve ekilacın karışmasısağlanır.

6.Torbayıeski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.