BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0, 45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0, 45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BIOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR ENJEKTABL SOL (PVC TORBA) 500 ML SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788694055
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BİOFLEKS%5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR ENJEKTABL SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 4.5 gramsodyum klorür (tuz) ve

50 gramglukoz (dekstroz monohidrat) içerir.

Yardımcımaddeler:Steril enjeksiyonluk su

Bu Kullanma Talimatında:

1.BİOFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR nedir ve ne için kullanılır?

2.BİOFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ü kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

3.BİOFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.BİOFLEKS%5DEKSTROZ %0.45 SODYUMKLORÜR’ün saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUMKLORÜR nedir ve ne için kullanılır?

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR vücut için yaşamsal önemiolan

sodyum, klorür iyonlarıile glukoz içeren damar içi yoldan kullanılan steril bir çözeltidir.

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR, 250, 500 ve 1000 mlhacminde

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşük dozkullanmayınız.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji

ihtiyacının bir bölümünü de karşılar.

Vücudun susuz ve tuzsuz kalması(dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun

oluşmasınıönlemek için kullanılır. Özellikle terleme, kusma ve ameliyat vb gibi durumlarda

mide sıvılarının dışarıçekilmesi gibi nedenlerle vücuttaki klorür adlıbir maddenin kaybının,

sodyumadlımaddenin kaybına eşit ya da daha fazla olduğu durumlarda, kan nakline ek

olarak ayrıca sıvıverilmesi istenen hastalarda, ameliyat öncesi ve sonrasıbakımında, böbrek

fonksiyonlarınıbaşlatabilecek bir ilaç olarak tercih edilir.

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR, konsantre formda bulunan bazı

damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla

da kullanılmaktadır.

2. BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUMKLORÜR’ü kullanmadan önce

dikkat edilmesi gerekenler

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR birçok hastada emniyetli bir

ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa,şeker

hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırıtuz birikimine bağlışişlikler (ödem)varsa doktorunuz

bu ilacısize uygulamamaya karar verebilir.

BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR’ü aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Daha önce BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ün içerdiğietkin

maddeler ya da yardımcımaddeleri içeren ilaçlarıaldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz,

yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılısolunum, deri döküntüleri, kaşıntıya da

vücudunuzdaşişmegibi belirtiler oluştuysa bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Çözeltinin içindeki etkin maddelerden herhangi birinin uygulanmasının zararlıolduğu

aşağıdaki durumlarda da bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Kan hacminin artığıdurumlar (hipervolemi)

Kan sodyumunun arttığıdurumlar (hipernatremi)

Kan potasyumunun arttığıdurumlar (hiperkalemi)

Kalp yetmezliği

Beynin oksijensiz kalmasına bağlıani gelişen felç (akut iskemik inme)

Kanda laktat adıverilen maddenin normalden yüksek olmasına bağlıolarak kanın

asitliğinin arttığıdurumlar (laktik asidoz)

Siroz (vücutta yaygın su birikimive karın boşluğunda sıvıtoplanmasıyla seyreden bir

karaciğer hastalığı)

Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği hastalarında görülen vücutta sıvıbirikimi

Kafa travmasından sonraki ilk 24 saatte

Kontrol altına alınmamışşeker hastalığı

Ayrıca mısır kaynaklıürünlere karşıalerjiniz varsa da bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR’ü aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa;

- kalp yetmezliği,

- ciddi böbrek yetmezliği,

- idrar yollarında tıkanıklık,

- vücudunuzda veya kol yada bacaklarınızda su toplanması(ödem)

ve özellikle de ameliyattan hemen sonraki dönemdeyseniz ya da yaşlıiseniz bu ilaçsize

dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer,

şeker hastalığınız varsa,

herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşıtahammülsüzlüğünüz varsa,

bu ilaç size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer,

bu ilaç size elektronik bir pompaaracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan

önce pompanın çalışmasının durmuşolduğuna dikkat edilmelidir.

Bu ilacın size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir.

Ayrıca yalnızca torba sağlamve sızdırmıyorsa, içindeki çözelti berraksa kullanılmalıdır.

BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR’ün yiyecekve içecek ile

kullanılması

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR damar yoluyla uygulanan bir

ilaçtır; uygulamaşekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediğitakdirde,gebelikdöneminde

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ü kullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumudoktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından

özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde BİOFLEKS%5 DEKSTROZ

%0.45 SODYUM KLORÜR’ü kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ün araç ya da makine kullanımı

üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

BİOFLEKS %5 DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR’ün içeriğinde bulunan bazı

yardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ün içeriğinde bulunan yardımcı

maddelere karşıbir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza

bildiriniz.

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR, bazıilaçlarla geçimsizdir.

Geçimsiz olduğu bilinenbu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka

çözeltiler tercih edilmelidir: Aşağıdakiler geçimsiz olduğu bilinen ilaçlardandır.

- Ampisilin sodyum

- Mitomisin

- Amfoterisin B

- Eritromisin laktobinat

Ayrıca çözeltiye eklenecek herhangibaşka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza

indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önceve uygulama sırasında

belirli aralarla uygulamasıyapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelmeolup

olmadığısağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR, karbenoksolon (mide ülserinde

mide yüzeyini koruyucu olarak kullanılır), kortikosteroid (çeşitli alerjik durumlarda damar içi

yoldan, astım vb alerjik solunumyolu hastalıklarda solunumyoluyla ve çeşitli alerjik

durumlarda cilt üzerine sürülerek kullanılan bir ilaç) veya kortikotropin (beyinden salgılanan

bir hormondur; eksikliğindeilaç olarakkullanılır) kullanan hastalarda dikkatli

uygulanmalıdır.

Böbrek işlevleri iyi olanaç hastalara, özellikle hastanın digitalis türü kalp ilaçlarıyla tedavi

altında olduğu durumlarda, BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR yeterli

potasyumeklenerek uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça bu

talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR ile tedavinizin ne

kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenensonucu

alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayıöneren doktor tarafından karar

verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka

hastalık görülmeya dabaşka ilaç kullanma olasılığıdaha fazla olduğundan genel olarak

yaşlılarda doz seçimidikkatle ve genelde doz aralığının mümkün olan en alttaki sınırıalınarak

yapılmalıdır.

Bu ilaç büyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bozuk olduğu

durumlarda ilacın zararlıetkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin

azalmasıdaha fazla olduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalıve tedavi sırasında böbrek

işlevleri izlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızınşiddetine bağlıolarak

bu ilacısize uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

Eğer BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ün etkisinin çok güçlü veya

zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUM

KLORÜR kullandıysanız

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’den kullanmanız gerekenden

fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

BİOFLEKS%5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR’ü kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

BİOFLEKS%5DEKSTROZ%0.45 SODYUM KLORÜR ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ün içeriğinde

bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45 SODYUM

KLORÜR’ü kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL doktorunuzabildirinizveya sizeen

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılısolunum, göğsünüzde sıkışma

hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrıya da titreme/nezle

benzeri belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİOFLEKS %5DEKSTROZ %0.45 SODYUM

KLORÜR’ekarşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Vücutta su birikimi,şişlikler (ödem)ve sıvıbirikimine bağlıolan (konjestif) kalp

yetmezliğinde ağırlaşma

Vücudunuzdaki sıvımiktarının azalmasıve vücudunuzun susuz kalması(dehidratasyon)

Kanınızdaki iyon adıverilen maddelerden bazılarının(potasyum,magnezyum, fosfat vb)

düzeylerinde azalmalar

Kanşekerinizde yükselme(hiperglisemi)

Vücut sıvılarının daha asidik olması(asidoz)

Başağrısı

Başdönmesi

Huzursuzluk hali

Aşırıuyarılabilirlik hali

Kasılmalar

Komave ölüm

Kalp çarpıntısı(taşikardi)

Tansiyonda yükselme

Dolaşan kanhacminin artması(hipervolemi)

Akciğerlerde sıvıbirikimi(ödem)

Solunumyavaşlaması

Solunumdurması

Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susamahissi, tükürük miktarında azalma

Terlemede azalma

Kaslarda seyirme ve sertleşme

Böbrek yetmezliği

İdrar miktarınızda artış

Ateş, halsizlik

Uygulamanın yapıldığıbölgeden damar dışına sızma

Uygulamanın yapıldığıbölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık,şişme

Uygulamanın yapıldığıbölgede iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıdamarlarda tahriş

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarınızıtıkayan pıhtıların

oluşumu

Uygulamanın yapıldığıyerde iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıyerden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılansertlik,

kızarıklık ya daşişlik

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirim hattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydanagelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında dahafazla bilgi edinilmesine katkısağlamış

olacaksınız.

5. BİOFLEKS %5DEKSTROZ%0.45SODYUM KLORÜR’ün saklanması

BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR’ü çocukların göremeyeceği,

erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmıştorbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanın üzerinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİOFLEKS%5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM

KLORÜR’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici:

Oselİlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü, Fener Cad. No:52

34820 Beykoz /İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı././. tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR.

Kullanımöncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüzve ambalaj bütünlüğü bozulmamışürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Torbadaki rezidüel havaya bağlıolarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek

için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantıyapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme

hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımıileinfüzyonöncesi vesırasında katılabilir.

Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmişilacın çözeltiyle tümüyle karışmışolmasıgereklidir. Ek

ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak

üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaçkatılmasıya da yanlışuygulamatekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona

hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.Kısmen kullanılmışçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmıştorbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Açmak için:

1.Dışambalajın sağlamlığınıve sızıntıolup olmadığınıkontrol ediniz; ambalaj hasar

gördüyse kullanmayınız.

2.Koruyucu dışambalajıyırtarak açınız.

3. Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlamolup olmadığınısıkarak kontrol ediniz. Torba

içindekiçözeltinin berraklığınıve içinde yabancımadde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1.Torbayıasınız.

2.Uygulama ucundaki twist off’u çeviriniz.

3.Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız.

4. Çözeltinin hastaya uygulanmasıiçin setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tümparenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüneeklenecektümmaddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığında bir iğnesi olan enjektörletorba içine eklenir.

3.Çözelti ve içine eklenen ilaç iyicekarıştırılır. Potasyumklorür gibi yoğun ilaçlarda

torbanın uygulama çıkışına, yukarıpozisyondayken hafifçe vurularak karışmasısağlanır.

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmıştorbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

3.Eklenecekilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

ucundan uygulanır.

4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışıve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak

çözelti ve ekilacın karışmasısağlanır.

6.Torba eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.