BIEMEXOL 350 MG I/ ML IA, IV ENJEKSIYON IÇIN ÇÖZELTI IÇEREN FLAKON, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BIEMEXOL 350 MG I/ ML IA, IV ENJEKSIYON IÇIN ÇÖZELTI IÇEREN FLAKON, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BIEMEXOL 350 MG I/ML IA,IV ENJEKSIYON IÇIN ÇÖZELTI IÇEREN FLAKON,100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • iohexol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/936
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

9

KULLANMA TALİMATI

BİEMEXOL 350 mg I /ml IA, IV

enjeksiyon için çözelti içeren flakon

IA, IV olarak ve vücut boşluklarına uygulanır

Steril-Apirojen

Etkin madde:

Beher ml’de 350 mgI’a eşdeğer 755 mg iyoheksol içerir.

Yardımcı maddeler:

Trometamol, kalsiyum disodyum EDTA, sodyum hidroksit, hidroklorik

asit ve enjeksiyonluk su

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BİEMEXOL nedir ve ne için kullanılır?

2.

BİEMEXOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BİEMEXOL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BİEMEXOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BİEMEXOL

nedir ve ne için kullanılır?

BİEMEXOL 350, bromobutil tıpa, lacivert tear off kapaklı 50, 100 ve 200 ml'lik renksiz, tip I

cam flakonlarda sunulmaktadır.

Bu ürün, iyoheksol adı verilen bir etkin maddeyi içerir ve sadece tanı amaçlı kullanım içindir.

Sadece bir hastalığın teşhisini koymak için kullanılır, tedaviye yönelik kullanımı yoktur.

BİEMEXOL bir “kontrast madde”dir. Bir röntgen uygulamasından önce verilerek doktorun

çekeceği filmin daha net olmasını sağlar.

Enjekte

edildikten

sonra,

doktorunuzun

vücudunuzdaki

bazı

organların

şekil

görünümlerinin normal olup olmadığını ayırt edebilmesine yardımcı olur.

İdrar yollarınızın, omurganızın veya kan damarlarınızın (kalpteki kan damarları dahil)

röntgeninin çekilmesi için kullanılabilir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2

9

Bu ilaç size, bilgisayarlı tomografi adı verilen bir yöntemle baş veya vücudunuzun

taranması öncesinde veya sırasında da verilebilir. Bu tip taramada röntgen ışınları

kullanılır.

Bu ilaç, tükrük bezlerinizin, mide ve barsaklarınızın veya eklem, rahim veya over

tüpleri gibi vücut boşluklarınızın incelenmesi için de kullanılabilir.

Doktorunuz vücudunuzun hangi kısmının inceleneceğini açıklayacaktır.

2.

BİEMEXOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BİEMEXOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

BİEMEXOL gibi “kontrast madde” olarak adlandırılan ilaçlara alerji öykünüz varsa

Şiddetli tiroid problemleriniz varsa

İoheksol veya BİEMEXOL içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız

varsa

BİEMEXOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Herhangi bir tiroid probleminiz varsa

Herhangi bir zamanda herhangi bir tip alerji geçirdiyseniz

Astımınız varsa

Diyabet (şeker) hastalığınız varsa

Beyninizde herhangi bir hastalığınız veya tümörünüz varsa

Düzensiz kalp atımları (aritmi) dahil, kalp veya kan damarlarını içine alan şiddetli

kalp hastalığınız varsa

Böbrek sorunlarınız veya hem karaciğer hem de böbrek hastalığınız varsa

“Myastenia

gravis”

(şiddetli

zayıflığına

neden

olan

hastalık)

olarak

adlandırılan bir hastalığınız varsa

Feokromasitoma (adrenal bezdeki nadir görülen bir tümör nedeni ile ortaya çıkan,

sürekli veya ataklar halinde yüksek tansiyona neden olan bir durum) hastalığınız varsa

Kan veya kemik iliğiniz ile ilgili bir hastalığınız varsa

Herhangi bir zamanda alkol veya madde bağımlısı olduysanız

Epilepsiniz (sara hastalığı) varsa

Birkaç hafta içinde tiroid fonksiyon testi yaptıracaksanız

Pulmoner hipertansiyonunuz (akciğer atardamarlarınızda basınç yüksekliği) varsa

Paraproteineminiz (kanınızda çok miktarda anormal protein bulunması) varsa

Aynı gün kan ve idrar tetkiki yaptıracaksanız

Yukarıdakilerden

herhangi

birinin

sizin

için

geçerli

olup

olmadığından

emin

değilseniz

BİEMEXOL almadan önce doktorunuza danışınız.

BİEMEXOL almadan önce ve aldıktan sonra çok miktarda sıvı aldığınızdan emin olunuz. Bu

gereklilik özellikle multipl myeloma (kandaki beyaz hücrelerle ilgili bir hastalık) hastalığı,

diyabeti, böbrek problemleri olan hastalarla, yaşlı hastalarda önemlidir.

3

9

Çocuklar ve ergenler:

BİEMEXOL almadan önce ve sonrasında bol miktarda sıvı aldıklarından emin olunuz. Bu

durum özellikle bebekler ve küçük çocuklar için geçerlidir. Böbreklere hasar verebilecek

diğer ilaçlar BİEMEXOL ile aynı zamanda alınmamalıdır. Eğer anne gebeliği sırasında

BİEMEXOL aldıysa, yenidoğanın tiroid fonksiyonları yaşamın ilk haftası içinde kontrol

edilmelidir.

BİEMEXOL infant vücudundan, erişkinlere göre, çok daha yavaş atılabilir.

Küçük bebekler (1 yaşından küçük) ve özellikle yenidoğanlar belirli laboratuvar testlerindeki

değişikliklere (tuz ve mineral dengesi) ve kan dolaşımındaki değişikliklere (kalbe kan akışı)

daha duyarlıdır.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

BİEMEXOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinen bir etkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer gebeyseniz veya gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz ancak ilacı kullanmaktan sağlayacağınız yararın riskinizden fazla olacağına karar

verirse ilacı kullanacaktır. Hamilelik süresince mümkün olduğunca radyasyondan kaçınmak

gerekir.

Hamile

iseniz

doktorunuz,

tetkikin

yapılıp

yapılmayacağına,

risk

yararı

değerlendirerek, karar vermeli ve mutlaka gerekli ise uygulamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BİEMEXOL uygulamasından sonra normal bir şekilde emzirmeye devam edebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Eğer:

Omurganıza uygulandıysa ilk 24 saat

Diğer tüm incelemelerde ilk 1 saat

araç veya makine kullanmayınız. Çünkü, sersemlik ve başka belirtiler hissedebilirsiniz.

BİEMEXOL’ü içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda

sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer diyabetiniz varsa ve metformin içeren bir ilaç kullanıyorsanız veya yakın bir zamanda

reçetesiz alınanlar da dahil herhangi bir başka ilaç kullandıysanız veya beta blokör (yüksek

kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya yakın bir zamanda

4

9

interlökin-2 isimli ilacı kullandıysanız BİEMEXOL almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Çünkü bazı ilaçlar BİEMEXOL’ün etki şeklini değiştirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

BİEMEXOL nasıl kullanılır?

BİEMEXOL daima bu konuda özel eğitim almış kalifiye bir sağlık personeli kişi tarafından

uygulanacaktır.

BİEMEXOL daima bir hastanede veya klinikte uygulanacaktır

Güvenli bir şekilde kullanılması için bilmeniz gereken her türlü bilgi size verilecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için en uygun doza karar verecektir. Genellikle kullanılan doz bir tek

enjeksiyondur veya bu miktarı içmeniz istenebilir.

BİEMEXOL aldıktan sonra:

Bol miktarda sıvı içmeniz (ilacın vücudunuzdan temizlenmesini sağlamak için),

İncelemenizin yapıldığı alanda veya civarında 30 dakika kadar vakit geçirmeniz ve

Hastanede veya klinikte 1 saat süre ile kalmanız

istenecektir.

Bununla birlikte gecikmiş reaksiyonlar da görülebilir.

Eğer bu süre içinde herhangi bir yan etki hissederseniz derhal doktorunuzla görüşünüz (bkz.

“İstenmeyen etkiler” bölümü).

Bu öneri, BİEMEXOL alan tüm hastalar için geçerlidir. Eğer emin olmadığınız herhangi bir

konu varsa doktorunuza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

BİEMEXOL çok çeşitli yollarla uygulanabilir. Aşağıda BİEMEXOL kullanılan en yaygın

inceleme yollarının bir listesi verilmektedir:

Bir atardamar veya toplardamar içine enjekte edilmesi:

BİEMEXOL en sık olarak kol veya bacakta bir toplardamar içine enjekte edilir. Bazen

kolunuzdaki veya kasığınızdaki bir atardamara yerleştirilen ince, plastik bir tüp aracılığı ile

(kateter) kullanılır.

Omurgaya enjekte edilmesi:

BİEMEXOL spinal kanalınızın görüntülenmesi amacı ile omuriliğinizin etrafındaki boşluğa

enjekte edilecektir. Eğer size bu uygulama yapıldıysa, sonrasında sizden şunlar istenecektir:

Baş

vücudunuz

yukarıya

doğru

olacak

şekilde

saat

veya

yatmak

durumundaysanız 6 saat süre ile dinlenmelisiniz.

Yürürken dikkatli olmanız ve 6 saat boyunca aşağı doğru eğilmekten kaçınmalısınız.

Eğer

ayaktan

tedavi

gören

hastaysanız

veya

kasılma

nöbeti

öykünüz

varsa,

BİEMEXOL aldıktan sonraki ilk 24 saat süresince yalnız kalmamalısınız.

5

9

Yukarıdaki bu öneriler sadece omurganıza BİEMEXOL enjekte edilmesi halinde geçerlidir.

Emin olmadığınız herhangi bir konu varsa doktorunuza sorunuz.

Vücut boşlukları ve eklemlerde kullanılması:

Vücut boşlukları; eklemler, rahim veya over tüpleri olabilir. Nereye ve nasıl uygulanacağı

değişir.

Ağız yolu ile kullanılması:

Boğaz, mide veya ince bağırsağın incelenmesi için BİEMEXOL normalde ağızdan verilebilir.

BİEMEXOL bu incelemelerde su ile seyreltilebilir.

Eğer BİEMEXOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Biemexol kullandıysanız:

Biemexol size bir sağlık tesisinde ve bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz doz aşımı görüldüğü hallerde su veya elektrolit dengesizliklerini düzeltmeyi ve

diğer tedavileri uygulama yoluna gidebilir.

Bu ilacın özel bir antidotu yoktur.

BİEMEXOL’ü kullanmayı unutursanız

BİEMEXOL doktor kontrolü altında uygulanır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BİEMEXOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Size

BİEMEXOL

uygulandıktan

sonra

herhangi

sorun

ortaya

çıkarsa

doktorunuzla

konuşunuz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BİEMEXOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler

olabilir.

Alerjik etkiler:

Henüz size BİEMEXOL uygulanan hastane veya klinikte iken alerjik etkiler ortaya çıkarsa

DERHAL doktorunuza bildiriniz. Bu etkiler arasında şunlar bulunabilir:

Hırıltılı nefes alma, nefes almada zorluk veya göğüste sıkışma hissi veya ağrı

deri döküntüsü, şişlikler, kaşıntılı lekeler. ciltte veya ağız içinde kabarcıklar veya diğer

alerji belirtileri

yüzünüzde şişme

baş dönmesi veya baygınlık hissi (kan basıncınızın düşmesinden kaynaklanır)

Bu bahsedilen yan etkiler BİEMEXOL verilmesinden birkaç saat veya gün sonra ortaya

çıkabilir. Eğer bu yan etkilerden herhangi biri siz hastaneden ayrıldıktan sonra ortaya çıkarsa,

en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

BİEMEXOL verilmesinden sonra idrar oluşumunda kısa süreli bir azalma yaygın olarak

görülür. Bu durum böbrek hasarına yol açabilir.

6

9

Aşağıda listelenen diğer istenmeyen etkiler size BİEMEXOL verilmesinin nedeni ve veriliş

yolu ile ilişkilidir. Eğer size BİEMEXOL’ün nasıl verildiği konusunda emin değilseniz

doktorunuza sorunuz.

Genel BİEMEXOL uygulanan tüm hastaları kapsar):

Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Sıcaklık hissi

Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Bulantı

Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji)

Kalp hızında yavaşlama

Baş ağrısı, kusma, ateş

Çok seyrek (10.000 kullanıcıda 1 kişiden azını etkiler)

Tat duyusunda anlık değişiklik

Tansiyonun çıkması veya düşmesi, titreme (ürperme)

İshal, mide bölgesi çevresinde ağrı

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Şok ve kollapsa neden olan şiddetli alerjik reaksiyonlar dahil alerjik reaksiyonlar;

diğer alerji belirtileri için yukarıdaki “Alerjik etkiler” bölümüne bakınız.

İodizm (vücutta aşırı miktarda iyot bulunması). Bu durum, tükrük bezlerinin şişmesine

ve duyarlı (ağrılı) hale gelmesine yol açar

Atardamar veya toplardamar içine enjeksiyondan sonra:

Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Ağrı ve rahatsızlık

Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Baş dönmesi

İshal

Hızlı kalp atımı dahil, kalp atışlarında düzensizlik

Böbrek problemleri

Öksürük, ateş, genel rahatsızlık

Çok seyrek (10 000 kullanıcıda 1 kişiden azını etkiler)

Kasılmalar, bilinç bulanıklığı, duyularda (dokunma gibi) bozulma, titreme

Sıcak basması

Nefes olmakta güçlük (akciğerlerdeki sıvı nedeni ile oluşan şiddetli nefes alma

güçlüğü dahil)

Kısa süreli hafıza kaybı, koma, sersemlik ve anıların hatırlanmaması dahil kısa süreli

beyin rahatsızlığı (ensefalopati)

Uykulu durum

Kalp krizi

7

9

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Kafa karışıklığı, nerede olduğunu bilememe hali

Tiroid bezinin aşırı çalışması (tirotoksikoz), tiroid bezinin aktivitesinde kısa süreli

azalma (geçici hipotiroidizm)

Bir süre etrafta dolaşmakta güçlük

Kısa süreli hafıza kaybı

Kısa süreli körlük (birkaç saatten birkaç güne kadar), kısa süreli işitme kaybı

Göğüs ağrısı, kalp durması dahil kalp problemleri

Göğüste sıkışma hissi veya nefes almakta güçlük,

Pankreasta (midenin arkasında bir organ) var olan iltihabın kötüleşmesi

Toplardamarlarda ağrı ve şişlik, kan pıhtıları oluşması

Eklem ağrısı, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon, sırt ağrısı

Şiddetli cilt reaksiyonları

Psöriyazis (sedef hastalığı) alevlenmesi

Konuşamama, kelimeleri telaffuz edememe konuşma bozuklukları

Koma

Anıların hatırlanamamsı

Astım atağı

Omurgaya enjeksiyondan sonra:

Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 kullanıcıyı etkiler):

Baş ağrısı (şiddetli ve uzun süreli olabilir)

Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Bulantı, kusma

Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihabı (kusma, yüksek ateş, başağrısı, zihinsel

bozukluklar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir)

Seyrek (10.000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Kasılma nöbetleri, baş dönmesi, kol veya bacaklarda ağrı, boyun ağrısı, sırt ağrısı

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Elektroensefalografi olarak adlandırılan bir tetkikte beyinde anormal elektrik

akımlarının tespit edilmesi

Parlak ışığa tahammül edememe, ense sertliği

Bir süre etrafta hareket edememe, kafa karışıklığı hissi

Duyularda (dokunma gibi) bozukluk, kısa süreli körlük (birkaç saatten birkaç güne

kadar), kısa süreli işitme kaybı

Karıncalanma duyusu, kas kasılmaları, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

Kısa süreli hafıza kaybı, koma, sersemlik ve anıların hatırlanmaması dahil kısa süreli

beyin rahatsızlığı (ensefalopati)

Konuşamama, kelimeleri telaffuz edememe dahil konuşma bozuklukları

Vücut boşluklarında kullanımından sonra:

(rahim, over tüpleri, mesane, pankreas veya fıtık gibi)

8

9

Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 kullanıcıyı etkiler):

Mide bölgesi çevresinde ağrı

Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Pankreas bezinin iltihabı (pankreatit) (Karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerle

orataya çıkabilir)

Laboratuvar testlerinde, pankreas bezinin anormal miktarda madde salgıladığının

saptanması

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Ağrı

Eklemlere enjeksiyondan sonra:

Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 kullanıcıdan fazlasını etkiler):

Enjekte edildiği yerde ağrı

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

Eklemlerde iltihap

Ağız yolu ile kullanılmasından sonra:

Çok yaygın (10 kullanıcıda 1 kullanıcıdan fazlasını etkiler):

İshal

Yaygın (100 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Bulantı, kusma

Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1-10 kullanıcıyı etkiler):

Mide bölgesi çevresinde ağrı

Çocuklarda ve adolesanlarda görülen ek istenmeyen etkiler:

Prematüre infantlar, yeni doğanlar ve diğer çocuklarda BİEMEXOL uygulanmasını takiben,

tiroid fonksiyonlarında kısa süreli bozukluk bildirilmiştir. Bu durum geçicidir ve bir süre

sonra normale döner.

Normalde herhangi bir belirti görülmez. Prematüre bebekler iyot

etkisine özellikle duyarlıdır.

Tekrarlanan BİEMEXOL uygulamalarına maruz kalan bir annenin bebeğinde kısa süreli

geçici tiroid fonksiyonu anormalliği bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız derhal

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

9

9

5.

BİEMEXOL’ün saklanması

BİEMEXOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Tüm

parenteral

ürünler

için

olduğu

gibi,

kullanılmadan

önce

BİEMEXOL

gözle

incelenmelidir. Şişe içinde çökelti ve renk değişikliği olup olmadığı ve ambalajın bütünlüğü

kontrol edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Etiketi üzerinde basılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o

ayın son gününü gösterir.

25°C’nin

altındaki

sıcaklığında

saklayınız.

Karton

kutusu

içinde

saklayınız.

İkincil

röntgen ışınlarından koruyunuz.

Bu ürün tek kullanımlıktır. Açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısımlar

imha edilmelidir.

İlaçları atık suya atmayınız veya ev atıkları ile imha etmeyiniz. Çevrenin korunması için

eczacınıza ilacınızı nasıl imha edeceğinizi sorunuz.

Ruhsat sahibi

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Anıttepe Mah. Turgut Reis Cad. No: 21

Tandoğan / Çankaya – Ankara

Üretim yeri:

İDOL İLAÇ DOLUM SAN. ve TİC. A.Ş.

Davutpaşa Cad. CebeAli Bey Sok.No:20

Zeytinburnu / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 09.12.2015 tarihinde onaylanmıştır.