BICNU 100MG ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTI IÇIN TOZ IÇEREN FLAKON VE ÇÖZÜCÜSÜ , FLAKON, 1 ADET TOZ+ FLAKON, 1 ADET ÇÖZÜCÜ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BICNU 100MG ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTI IÇIN TOZ IÇEREN FLAKON VE ÇÖZÜCÜSÜ , FLAKON, 1 ADET TOZ+ FLAKON, 1 ADET ÇÖZÜCÜ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BICNU 100MG ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTI IÇIN TOZ IÇEREN FLAKON VE ÇÖZÜCÜSÜ ,FLAKON, 1 ADET TOZ+ FLAKON, 1 ADET ÇÖZÜCÜ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • carmustine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/176
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BiCNU 100 mg enjeksiyonluk çözelti için toz

Steril, sitotoksik

Toplardamar içine infüzyonla uygulanır.

Etkin madde:

Her bir flakon 100 mg karmustin içermektedir.

Her bir çözücü flakonu 3 mL (2,37 g eşdeğeri) susuz alkol (etanol) içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Susuz alkol (etanol).

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.”

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BiCNU nedir ve ne için kullanılır?

2.

BiCNU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BiCNU nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BiCNU’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BiCNU nedir ve ne için kullanılır?

BiCNU intravenöz infüzyon (toplardamar içine yavaşça zerk) için 1 adet toz içeren flakon ve

1 adet çözücü flakon şeklinde piyasaya sunulmaktadır. Etkin madde olarak 100 mg karmustin

içeren bir ilaçtır. Karmustin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmaya yarayan anti-kanser

maddeler grubuna aittir.

BiCNU, aşağıdaki gibi belirli kanser tiplerinde, tek ajan olarak veya diğer onaylı anti-kanser

maddelerle belirlenmiş kombinasyon tedavisi (birlikte uygulama) şeklinde palyatif tedavi

(hastaların çektiği acıyı rahatlatma ve önleme amaçlı) olarak kullanılmaktadır:

Beyin tümörleri (glioblastom, medulloblastoma, astrositom, metastatik beyin tümörleri)

Prednizon denen ilaçla birlikte kombine olarak multipl myelom (kemik iliğinden kötü

huylu tümör geliştirme)

Hodgkin hastalığı (lenfoid tümör)

Non-Hodgkin hastalığı (lenfoid tümör)

1 / 9

2. BiCNU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BiCNU’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

Karmustin, diğer nitrözüre adı verilen alkilleyici kanser ilaçlarına veya bu ilacın herhangi

bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa).

Kemoterapi sonucunda ya da başka herhangi bir nedenden ötürü düşük trombosit (kanın

pıhtılaşmasından sorumlu kan pulcuğu denen hücre), akyuvar (lökosit, beyaz küre), ya da

alyuvar (eritrosit) sayısına sahipseniz.

BiCNU’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tümörlere karşı hareket eden diğer ajanlar gibi bu ilacın kullanımına yönelik riskler ve

faydalar dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

BiCNU kemik iliğinizi etkileyeceğinden doktorunuz bir dozdan sonraki en az 6 hafta için

haftalık olarak kan sayımınızı izleyecektir. Önerilen dozajlarda, BiCNU kürü 6 haftada birden

daha fazla sıklıkla verilmemelidir. Dozaj kan sayımıyla doğrulanacaktır.

Bu belirtilerden herhangi birinin gelişmesi halinde,

hemen doktorunuza bildirin

Enfeksiyon belirtileri (ateş, sürekli boğaz ağrısı)

Kolay morarma/kanama

Anormal yorgunluk

Hızlı/sıkışan kalp atışı

BiCNU

akciğer

hastalıklarına

neden

olma

riskinden

dolayı

çocuklarda

çok

dikkatli

kullanılmalıdır.

Tedaviden önce

karaciğer

böbrek fonksiyonunuz

test edilecek ve tedavi süresince

düzenli olarak izlenecektir.

Kusma ve bulantı şeklindeki

mide-bağırsak kanalı

ile ilgili şikayetler tedavi süresince

meydana gelebilir.

BiCNU kullanımı akciğer hasarına neden olabileceğinden göğüs bölgesinin röntgen çekimi ve

akciğer fonksiyon testleri gerçekleştirilecektir (bkz. Bölüm 4).

Doktorunuz sizi BiCNU'nun olası akciğer hasarı etkilerinin yanı sıra alerjik reaksiyonlar ve

belirtiler hakkında bilgilendirecektir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

BiCNU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

BiCNU’nun yiyecek ve içeceklerle kullanımına ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir.

2 / 9

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BiCNU’yu

hamilelik

sırasında

kullanmayınız.

Doğmamış

bebeğe

zarar

verebilir.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı

almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

BiCNU’yla tedavi sırasında erkek hastalar eşlerinin gebe kalmasını önlemek için tedaviden

sonra en az 6 ay güvenli bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdırlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BiCNU’yu kullanırken emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu ilaç içerisinde bulunan

alkol miktarı araç ve makine kullanımı kabiliyetinize zarar verebileceğinden herhangi bir

makineyi ya da aracı kullanmadan ya da dikkat gerektiren bir iş yapmadan önce doktorunuzla

birlikte kontrol etmelisiniz.

BiCNU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi üründe hacmin %0,57’si kadar etanol (alkol) vardır (doz başına 7,68 g). Bu, doz

başına 11,32 mL biraya veya 4,72 mL şaraba eşdeğer alkol içeriyor demektir.

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk

grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi üründeki alkol miktarı diğer ilaçların etkilerinin değişmesine sebep olabilir.

Bu tıbbi üründeki alkol miktarı araç ve makine kullanmanızı etkileyebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

BiCNU diğer ilaçlarla etkileşebilir. Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların etkisini

kuvvetlendirebileceği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısınız.

Fenitoin (epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Simetidin (ülser hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Digoksin (kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Melfalan (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Bu tıbbi ürün içerisindeki alkol miktarı diğer ilaçların etkilerini değiştirebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 / 9

3.

BiCNU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BiCNU anti-kanser ajanların kullanımı konusunda deneyim sahibi doktorlar tarafından reçete

edilmelidir. Bu ilaç bir sağlık uzmanı tarafından toplardamar içine enjeksiyonla verilmektedir.

Dozaj:

Dozaj sizin tıbbi durumunuza, vücut ölçünüze ve tedaviye verdiğiniz yanıta dayanarak

belirlenir. İlaç genellikle 6 haftada bir ya da doktor tarafından önerildiği şekilde verilir. Daha

önce tedavi görmemiş hastalarda BiCNU'nun tek ajan olarak önerilen dozu 6 haftada bir

toplardamar içine 150-200 mg/m

'dir. Bu tek doz olarak verilebileceği gibi ardışık iki günde

75-100 mg/m

enjeksiyon olarak ikiye bölünebilir.

Takip

eden

dozlar,

başına

tedavinin

yanı

sıra

diğer

tıbbi

ürünlerle

kombinasyon

tedavisinin her ikisinde de ilk doz sonrası kan yanıtınıza göre düzenlenmelidir. Aşağıdaki

çizelge, doz ayarlamasına rehberlik etmek üzere sunulmuştur:

Ön doz sonrası en düşük seviye

Verilecek ön doz yüzdesi

Lökositler/mikrolitre

Trombositler/mikrolitre

4000’den fazla

100000’den fazla

%100

3000 - 3999

75000 – 99999

%100

2000 - 2999

25000 – 74999

2000’den fazla

25000’den az

Kan dolaşımındaki unsurlar kabul edilir düzeylere dönmediği sürece tekrar BiCNU

uygulamasından

kaçınılmalıdır

(trombositler

100000/mikrolitreden

fazla,

lökositler

4000/mikrolitreden fazla) ve bu süre genellikle 6 haftadır; doktorunuz bunu kontrol

edecektir.

Yeterli nötrofil sayısı bir periferik kan yaymasında gözlenmelidir. Kan sayımlarınız sık sık

izlenmelidir ve kan toksisitesi gecikmeli ve kümülatif olduğundan, tekrarlayan uygulamalar 6

haftadan daha önce gerçekleştirilmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilaç bir sağlık uzmanı tarafından toplardamar içine enjeksiyonla verilmektedir.

Steril

susuz

alkolle

(verilen

flakon)

hazırlandıktan

enjeksiyonluk

suyla

seyreltildikten sonra, BiCNU intravenöz yolla (toplardamar içine) bir ila iki saatlik sürede

damla damla zerk edilecektir. Çözelti uygulama öncesi enjeksiyonluk sodyum klorürle ya da

enjeksiyonluk %5 dekstrozla daha fazla seyreltilir. İnfüzyon (yavaşça toplardamar içine zerk

etme) süresi bir saatten daha az olmamalıdır. Kısa aralıklar enjeksiyon bölgesinde yanmaya

ve ağrıya sebep olur. Enjeksiyon bölgesi uygulama esnasında izlenecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

BiCNU akciğer hastalıkları riskinden dolayı çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlı hastalar için doz seçimi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonları dikkatli

bir şekilde izlenmelidir.

4 / 9

Eğer

BiCNU’nun

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Tedaviye başlamadan önce, karaciğer ve böbrek fonksiyonları test edilmeli ve tedavi sırasında

fonksiyon testleri düzenli olarak izlenmelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BiCNU kullandıysanız:

Zehirlenmenin

ana

belirtisi

kemik

iliğinin

yeterli

kan

hücresi

üretmemesidir

(kanamalar,

enfeksiyonlara

yatkınlık,

vb.).

Ayrıca

aşağıdaki

ciddi

etkiler

görülebilir:

Karaciğer nekrozu (karaciğer hücrelerinin ölümü), interstisyel pnömonit (bir çeşit akciğer

hastalığı), ensefalomiyelit (beyin ve omuriliğin eşzamanlı iltihabı).

BiCNU için özel bir antidot (panzehir) yoktur.

BiCNU’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

BiCNU’yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

BİCNU ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BiCNU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

BiCNU’yu

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bu ilacı kullanan hastaların çoğunda ciddi yan etkiler görülmüştür. Ancak, doktorunuz sizin

için bu ilacın faydalarının risklerine oranla daha fazla olduğunun tahlilini yapmış olduğundan

bu ilacı size reçete etmiştir. Doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde izlenme bu riskleri

azaltabilir.

Doktorunuz ilaç dozunuzdan sonraki en az 6 hafta için kan sayımınızı izleyecektir. Bu

belirtilerden herhangi birinin gelişmesi halinde,

hemen doktorunuza söyleyiniz.

Enfeksiyon belirtileri (ateş, sürekli boğaz ağrısı)

Kolay morarma/kanama

Anormal yorgunluk

Hızlı/sıkışan kalp atışı

Ani solunum güçlüğü,

Gözkapaklarında şişme,

Yüzde, dudaklarda şişme,

Döküntü ve kaşıntı (özellikle tüm vücutta olursa),

Bayılma hissi

5 / 9

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BiCNU’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Çok yaygın (10 hastada 1’den fazla görülür)

Yaygın (10 hastada 1'den az, fakat 100 hastada 1'den fazla)

Yaygın olmayan ( 100 hastada 1'den az, fakat 1000 hastada 1'den fazla)

Seyrek ( 1000 hastada 1'den az, fakat 10000 hastada 1'den fazla)

Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az görülür)

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın

Gecikmiş

başlangıçlı

kemik

iliği

baskılaması-Miyelosüpresyon

(kemik

iliğinde

hücresi azalması)

Ataksi (istemli kas hareketinde düzensizlik)

Baş dönmesi, sersemlik hali

Baş ağrısı

Göz (oküler) toksisiteleri (gözü tahrip edici hastalıklar)

Gözde geçici kızarıklık ve bulanık görme

Retinal hemoraji (gözün ağ tabakasında kanamalar)

Hipotansiyon (kan basıncının düşmesi)

Flebit (toplardamar iltihabı)

Pulmoner toksisite (bir akciğer hastalığı)

Pnömonit (akciğer iltihabı)

İnterstisyel fibroz (nefes almayı zorlaştıran bir akciğer hastalığı)

Emetojenik potansiyel (kusturucu etki)

Bulantı ve kusma

Geriye dönebilir sarılık

Geriye dönebilir alkalen fosfataz (kanda ölçülen, karaciğerde yapılan bir enzim) artışı

Karaciğer enzimlerinde geriye dönebilir artış

Deri iltihabı

Kazara cilde temas sonucu cilt lekelenmesi

Solunum güçlüğünün eşlik ettiği solunum bozuklukları (akciğerle ilgili bozukluklar)

Yaygın

Uzun süreli kullanımın ardından akut lösemiler

Kemik iliği displazileri (sağlıklı kan hücresi üretememe durumu)

Anemi (kansızlık)

Ensefalopati (beyin dokusu hastalığı)

Anoreksi (yeme bozukluğu)

Kabızlık

İshal

Hepatotoksisite (karaciğer hasarı) (yüksek doz tedavi ile olur, geri-döner, uygulamadan

sonra 60 gün içinde görülebilir. Bu durum karaciğer enzimlerini ve bilirubin düzeyini

yükseltir. Bu artışlar kan testleri ile saptanabilir).

Stomatit (ağız mukozası iltihabı)

6 / 9

Kellik

Cilt kızarıklığı

Enjeksiyon yerinde reaksiyonlar

Seyrek

Renal toksisite (böbrek hasarı düşük dozlarda olur)

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

Veno-oklüzif hastalık (toplardamarların tıkanması, ilerleyici bir şekilde seyreder)

Solunum zorlukları

Bilinmiyor

Kas ağrısı

İlacın damardan cilt altı dokusuna kaçması sonucu yanma hissi oluşturması

Uygulama bölgesinde kızarıklık

Kaşıntı gibi reaksiyonlar

Kısırlık

Teratojenite (gebelikte bebekte oluşan kalıcı sakatlık)

Nöbetler (havale benzeri hastalıklar ve bunların uzun sara nöbeti gibi aralıksız olması)

Herhangi bir enfeksiyon bulgusu

Hızlı kalp atışı, göğüs ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BiCNU’nun saklanması

BiCNU’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılmamış flakonu, 2°C-8°C arasında buzdolabında saklayınız.

Orijinal ambalajı ışıktan koruyunuz.

Önerildiği gibi sulandırıldıktan sonra, BiCNU cam flakon içinde buzdolabında (2°C-8°C) 24

saat saklanabilir.

Hazırlanmış çözelti 500 mL %0,9 NaCl ya da %5 dekstroz çözeltisinde seyreltildikten sonra

ışıktan

korunmalı

sıcaklığında

saat

içinde

kullanılmalıdır.

çözeltilerde

seyreltilmiş ürün buzdolabında (2°C-8°C) 24 saat saklanabilir ve oda sıcaklığında, ışıktan

korunarak ilave bir 6 saat boyunca stabildir.

Bu ilaç doktorunuz ya da sağlık çalışanı tarafından saklanacaktır.

Flakonun altında bir yağlı film görüntüsünün belirmesi bozunmanın bir göstergesidir. Bu ilaç

daha fazla kullanılmamalıdır. Ürünün yeterince soğuduğu gerçeğinden emin olmadığınızda

7 / 9

hemen kartonda bulunan her bir flakonun tamamını kontrol edin. Emin olmak için, flakonu

parlak ışığa doğru tutun. Karmustin küçük miktarda kuru pullar ve kuru sert kütle halinde

gözükecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Dış ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BiCNU’yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının

atıkları

TEHLİKELİ ATIKTIR

ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı

Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

Ruhsat Sahibi

Konsina İlaç San. ve Dış Tic. A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:191

Apa Giz Plaza Kat: 10 34330

Levent, Şişli/İstanbul

Tel: 0212 354 91 00

Üretim Yeri

Emcure Pharmaceuticals Limited,

Plot No. P-2, Phase II, I.T.B.T Park, M.I.D.C

Hinjwadi, Pune, 411057

Maharashtra State - Hindistan

Bu kullanma talimatı ././ tarihinde onaylanmıştır.

8 / 9

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

BU

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR

İntravenöz çözeltilerin hazırlanması:

Verilen 3 mL steril seyrelticiyle BiCNU'yu çözündürün ve daha sonra 27 mL enjeksiyonluk

steril suyu aseptik olarak alkol çözeltisine ekleyin. Bu çözeltinin her bir mL'si %10 etanol

içinde 3,3 mg BiCNU içermektedir ve pH'ı 5,6 ila 6,0'dır.

Önerilen şekilde sulandırma enjeksiyonluk 500 mL sodyum klorürle ya da enjeksiyonluk %5

glukozla daha fazla seyreltilebilen berrak renksiz bir çözeltiyle sonuçlanır. Sulandırılmış

çözelti intravenöz yolla verilmeli ve bir ila iki saatlik periyotla intravenöz yoldan damla

olarak uygulanmalıdır. Kısa aralıklarla BiCNU enjeksiyonu, enjeksiyon bölgesinde yoğun bir

ağrı ve yanmaya yol açabilir.

NOT: Soğutucuda saklanan sulandırılmış flakonlar her kullanımdan önce kristal oluşumu

açısından

incelenmelidir.

Kristal

gözlemlenirse,

flakonun

çalkalanarak

sıcaklığına

ısıtılmasıyla yeniden çözündürülebilir.

Karmustin’in düşük bir erime noktası vardır (yaklaşık 30,5-32,0°C ya da 86,9-89,6°F). Bu

ilacın bu sıcaklığa ya da daha üstüne maruziyeti ürünün sıvılaşmasına ve flakonun altında bir

yağlı film görünümüne neden olacaktır. Bu bir bozulma belirtisidir ve flakonlar atılmalıdır.

NOT: Önceden hazırlanmış ve buzdolabında tutularak saklanmış flakonlar kristal oluşumu

yönünden incelenmelidir. Eğer kristaller gözlenirse flakon oda sıcaklığına kadar ısıtılarak

yeniden çözündürülebilir.

9 / 9