BEVITAB B12 FLIM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BEVITAB B12 FLIM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEVITAB B12 FLIM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • b1 vitamini b6 ve/veya b12 vitamini ile birlikte vitamin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 201/94
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-02-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BEVİTAB B

12

250 mg/250 mg/1 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin

madde(ler):

vitamini

(Tiamin

hidroklorür),

vitamini

(Piridoksin hidroklorür), 1 mg B

vitamini

Yardımcı maddeler:

Mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit, ponceau

4R alüminyum lake (E124), karmoizin alüminyum lake (E122), hipromelloz, makrogol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BEVİTAB B

12

nedir ve ne için kullanılır?

2.

BEVİTAB B

12

’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BEVİTAB B

12

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BEVİTAB B

12

’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BEVİTAB B

12

nedir ve ne için kullanılır?

BEVİTAB B

30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg Bı vitamini,

250 mg B

vitamini ve 1 mg B

vitamini içerir.

Bı, B

ve B

vitaminlerinin birleşiminden oluşan BEVİTAB B

ağrı giderici özellikler

gösterir. BEVİTAB B

, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin

çok üstünde bir etki gösterir.

Bı,

ve B

vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda,

Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan

hastalarda,

Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, sinir ağrısı, zona durumlarında

Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı,

kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda,

Kalp

kası

bozukluğu,

ameliyat

sonrası

kusmalar,

radyasyon

hastalığında,

ateşli

romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde

tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

2. BEVİTAB B

12

’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEVİTAB B

12

’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

Hamileyseniz veya emziriyorsanız

12 yaşından küçükseniz

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

BEVİTAB B

12

’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük

vitamini

ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.

Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa,

Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin B

ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen

kansızlık türü) varsa,

Vitamin B

konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda

anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri

dönüşümsüz nörolojik(sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.

Folat

eksikliği;

gösterilmemiştir

ancak,

tedavi

sonucu

beklenilen

uygun

cevap

gözlenmeyebilir.

Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B

vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj

ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite

(sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

BEVİTAB B

12

’yi yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B

vitamini emilimini

azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen

Günlük

Besin

Alım

Miktarını

büyük

ölçüde

aşan

yüksek

vitamini

içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyali

olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. B

ve/veya

vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur. Ancak diğer kontrol

metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

"Önerilen

Günlük

Besin

Alım

Miktarını"

büyük

ölçüde

aşan

yüksek

vitamini

içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

BEVİTAB B

12

’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEVİTAB B

, ponceau 4R ve karmoizin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında BEVİTAB B

'nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi

değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilaç)

5-fluorourasil (kanser tedavisinde)

Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)

Levodopa (parkinson hastalığında kullanılır)

Sikloserin (antibiyotik)

Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar)

İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır)

Desoksipiridoksin

D-penisilamin (antibiyotik)

Doğum kontrol hapı

Alkol

Aminosalisilatlar (iltihablı bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

Kolşisin (Romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen

antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa

Antibiyotikler

Folik asit

Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)

Metformin (insilüne bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır)

Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklannda kullanılır)

C vitamini

Tahliller üzerine etkiler

vitamini, Ehrlich reaktifı kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif

sonuçların görülmesine neden olabilir.

Yüksek B

vitamini dozları, kanda teofılin konsantrasyonlarının spektrofotometrik

tayinini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BEVİTAB B

12

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.

Ürün, genellikle bir ilâ birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini

birkaç ay daha uzatabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

BEVİTAB B

tabletleri, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda

kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşında veya daha genç çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer BEVİTAB B

12

’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEVİTAB B

12

kullandıysanız:

Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair

hiçbir kanıt yoktur.

Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde

duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama,

kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim

testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde

etkiler düzelir.

BEVİTAB B

12

'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

BEVİTAB B

12

’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEVİTAB B

12

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BEVİTAB B

’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila < 1/100);

seyrek

(≥1/10,000

<

1/1,000);

çok

seyrek

(<1/10,000),

bilinmiyor(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

BEVİTAB

B

12

yi

kullanmayı

durdurun

ve

DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;

Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)

Döküntüler

Yüzde şişme

Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk

Ciltte kabarıklık

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise,

sizin

BEVİTAB

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Periferal

nöropati

(Vücudun

diğer

kısımlarından

beyine

omuriliğe

bağlanan

sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)

Somnolans (Fazla derin olmayan yan bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim

durumu)

Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya

çıkan duyu organları bozukluğu)

Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde

olan bir doku hasan sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin

değerlerinde gözlenen artış)

Kan folat düzeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre

bölünme

hızının

yüksek

olduğu

durumlarda

veya

diyetle

yeterince

alınamama

durumunda

suda

çözünen

vitamini

olan

folatın

serumunda

düzeyinin

azalması)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal

Hazımsızlık

Bulantı

Karın ağrısı

Anormal idrar kokusu

Bunlar BEVİTAB B

'nin sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BEVİTAB B

12

’nin saklanması

BEVİTAB B

12

’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEVİTAB B

12

’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi :

KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66

Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri :

KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi,

Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 20/03/2014 tarihinde onaylanmıştır.