BETASERC 8 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BETASERC 8 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BETASERC 8 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • betahistine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699820010058
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BETASERC ® 8 mg Tablet

Ağızdan alınır

Etkin madde:Her bir tablet, 8 mgbetahistin dihidroklorür içerir

Yardımcımaddeler:Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat,

susuz kolloidal silika vetalk içerir

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1.BETASERC ®

nedir ve ne için kullanılır?

2.BETASERC ®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.BETASERC ®

nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.BETASERC ®

’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. BETASERC ® nedir ve ne için kullanılır ?

BETASERC ®

ağız yoluyla kullanılan, yuvarlak, düz, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte,

eğik kenarlı, 7 mmçaplı, bir yüzünde BETASERC yazılıtablettir. 30 tabletlik blister

ambalajlarda kullanımasunulmuştur.

BETASERC ® etkin madde olarak 8 mgbetahistin dihidroklorür içerir. BETASERC ®

“histamin benzeri ” bir ilaçtır.

Meniere hastalığının tedavisinde kullanılır. Meniere hastalığının belirtileri aşağıdakileri içerir:

-Başdönmesi (vertigo) ve bulantıveya kusma

-Kulak çınlaması

-İşitme kaybıveya işitme zorluğu

Başdönmesi, dengenizi kontrol eden iç kulağınızın bir bölümünün uygunşekilde

çalışmamasından kaynaklanır ( “vestibular vertigo” olarak adlandırılır.)

BETASERC ®

iç kulağınızdaki kan akışınıdestekleyerek etki gösterir. Buşekilde basınç

birikmesi azalır.

2. BETASERC ® ’ i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

BETASERC ® sadece yetişkinlerde kullanılmaktadır.

BETASERC ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Betahistin dihidroklorüre veya BETASERC ® ’in herhangi bir başka bileşenine karşı

alerjiniz (aşırıduyarlılığınız) var ise,

Doktorunuz size (feokromositomaolarak adlandırılan) böbreküstü bezi tümörünüzün

olduğunu söylediyse.

Yukarıdakilerden herhangi birisisizin içingeçerliyse,bu ilacıkullanmayınız. Emin

değilseniz, BETASERC ® ’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETASERC ® ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzla aşağıdakilerin sizin için geçerli olupolmadığınıkontrol

ediniz:

mide ülseriniz varsa veya geçirdiyseniz

astımınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse, lütfen

doktorunuza danışınız.

Doktorunuz BETASERC ® kullandığınız zaman sizi daha yakından izlemek isteyebilir.

BETASERC ® ’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

BETASERC ® ’i, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarakalabilirsiniz. Ancak,

BETASERC ® hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir).

BETASERC ® ’in yemekle birlikte alınmasımide problemlerinin azalmasına yardımcıolabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

BETASERC ® ’in anne karnındaki bebeği etkileyipetkilemediği bilinmemektedir:

Eğer hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız BETASERC ® ’i

kullanmayıdurudurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece BETASERC ® ’i

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

BETASERC ® ’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

BETASERC ® kullanıyorsanız doktorunuz aksini söylemediği sürece emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

BETASERC ® ’in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.

Ancak hatırlanmalıdır ki, BETASERC ® ile tedavi edilmenize sebep olan hastalığınız

(Meniere Hastalığıveya Vertigo) başınızın dönmesine veya kusmanıza sebep olabilir ve araç

ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorveya eczacınıza söyleyiniz:

Anti-histaminikler – bunlar teorik olarak BETASERC ® ’in etkisini azaltabilir. Ayrıca,

BETASERC ® de, anti-histaminiklerinetkisini azaltabilir.

Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) – depresyon veya Parkinson hastalığını

tedavi etmek için kullanılır. Bunlar, BETASERC ® ’in etkisiniarttırabilir.

Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse(veyaemin değilseniz)BETASERC ® ’i

kullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BETASERC ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

BETASERC ® ’i doktorunuzun size söylediğişekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda

doktor veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, iyileşmenize bağlıolarakilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

İlacıkullanmaya devam ediniz.İlacın etkisini göstermeye başlamasızaman alabilir.

Normal doz, günde 3 kez, bir veya iki adet BETASERC ® 8 mg tablettir.

Eğer günde bir tabletten daha fazla alıyorsanız, tabletlerinizi gün içine eşit olarak yayınız.

Örneğin, sabah bir tablet ve akşambir tablet almak gibi.

Tabletlerinizi her gün aynısaatte almaya çalışınız. Bu, vücudunuzda sabit miktarda ilaç

olmasınısağlayacaktır.Ayrıca aynısaatte almanız, ilacıalmanızıhatırlamanıza yardımcı

olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletinizi suile yutunuz.

Tabletinizi, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak,

BETASERC ® hafif mide problemlerine yolaçabilir (4. Bölümde listelenmiştir).

BETASERC ® ’in yemekle birlikte alınmasımide problemlerinin azalmasına yardımcı

olabilir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeydeveri bulunmadığından, BETASERC ®’ in, 18

yaşın altındaki çocuklarda kullanılmasıönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Bu hasta grubunda klinik çalışmaverisi sınırlıolmakla birlikte, yaygın pazarlama sonrası

deneyimbu hasta popülasyonunda doz ayarlamasıgerekmediğini ileri sürmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Bu hasta gruplarında klinik çalışmaverisi bulunmamakla birlikte, pazarlama sonrası

deneyimegöre bu hasta popülasyonlarında doz ayarlamasına gerek olmadığıgörülmektedir.

Eğer BETASERC ®’ in etkisinin çok güçlü veyaçok zayıf olduğu dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla BETASERC ® kullandıysanız:

BETASERC ® ’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz .

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla BETASERC ® kullandıysanız, bulantınız olabilir,

uykulu hissedebilirsiniz veya mide ağrınız olabilir. Doktorunuza danışınız.

BETASERC ®’ i kullanmayıunutursanız:

Eğer ilacıalmayıunutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozunuzu normal

zamanında alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

BETASERC ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuza danışmadan BETASERC ®

kullanmayıbırakmayınız.

Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, BETASERC ® ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Çalışmalarda,aşağıdaki istenmeyen etkiler,şu sıklıklarda görülmüştür: Çok yaygın ( ≥1/10);

Yaygın ( ≥1/100 - < 1/10); Yaygın olmayan (≥1/1.000 - < 1/100); Seyrek (≥1/10.000 - <

1/1.000) ; Çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa, BETASERC ® 'i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki yan etkilerin görülmesıklığıbilinmemektedir:

Alerjik reaksiyonlar. Belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

-kırmızıveya yumrulu deri döküntüsü ya da iltihaplanmışkaşıntılıderi

-yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boynunuzunşişmesi

-kan basıncınızda düşme

-bilinç kaybı

-nefes almada zorluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BETASERC ® 'ekarşıciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın (10’da 1’den az kişide görülür):

bulantı

hazımsızlık (dispepsi)

başağrısı

Sıklığıbilinmeyen:

kusma, mideağrısı, karınşişmesi,şişkinlik gibi hafif mide problemleri.

BETASERC ® 'iyiyeceklerle birlikte almanız mide problemlerinin azalmasına yardımcı

olabilir.

Bunlar BETASERC ® ’ in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. BETASERC ® ’in saklanması

BETASERC ®’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Işıktan korunmasıiçinorijinalambalajıiçerisinde,30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında

saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra BETASERC ® ’ikullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BETASERC ® ’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abbott Laboratuarlarıİth.İhr. ve Tic. Ltd.Şti.

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,

Kelif Plaza, Kat: 12-20, 34768 Ümraniye –İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

39780 Küçükkarıştıran-Lüleburgaz/İstanbul

Bu kullanmatalimatı. tarihinde onaylanmıştır.