BEKLAZON %0.025 MERHEM, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BEKLAZON %0.025 MERHEM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEKLAZON %0.025 MERHEM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • beklometazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 125/35
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-03-1977
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

/7

KULLANMA TALİMATI

BEKLAZON

% 0,025 merhem

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:

Her bir gram merhem; etkin madde olarak 0,25 mg beklometazon dipropiyonat içerir.

Yardımcı maddeler:

Propilen glikol, setil alkol, vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEKLAZON

nedir ve ne için kullanılır?

2. BEKLAZON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEKLAZON

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEKLAZON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır

1. BEKLAZON nedir ve niçin kullanılır?

Her 30 g BEKLAZON aktif madde olarak beklometazon dipropiyonat içerir.

BEKLAZON

g’lık

tüpler

halinde

kullanıma

sunulan

hafif

sarımsı-beyaz,

homojen

merhemdir.

BEKLAZON, güçlü sınıftan yüzeysel bir kortikosteroid olan beklometazon dipropiyonat içerir.

BEKLAZON; çocuklar ve yetişkinlerde görülen atopik ve diskoid ekzema (alerjik ve plak

oluşumu ile seyreden deri hastalıkları) da dahil olmak üzere farklı ekzema (iltihaplı bir çeşit

deri hastalığı) formları; primer irritan ve alerjik dermatit (ışınlama ve fiziksel etkenlere bağlı

deri hastalıkları); psöriyazis (sedef hastalığı) (yaygın plak psöriyazis hariç); liken simpleks

/7

(deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı) de dahil olmak üzere

nörodermatozlar (bir tür deri hastalığı), intertrigo (bir tür deri hastalığı), diskoid lupus

eritomatozus (genellikle yüzde plak oluşumuna yol açan deri hastalığı) tedavisinde kullanılır.

BEKLAZON’un krem formu derinin nemli ve sızıntılı lezyonlarında, losyon formu derinin

nemli veya kıllı olduğu alanlarda, merhem formu ise derinin kuru, likenifiye veya pullu

lezyonlarında kullanılır.

2. BEKLAZON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEKLAZON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

beklometazon

dipropiyonat

veya

BEKLAZON

bileşiminde

bulunan

yardımcı

maddelerden (yardımcı maddeler listesine bakınız) herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik)

iseniz,

Eğer güllenme hastalığınız (rozasea), sivilce (akne vulgaris) ve ağız çevresinde bulunan bir

deri hastalığınız (perioral dermatitis) varsa bu ilacı kullanmayınız.

BEKLAZON gözlere uygulanmamalıdır.

Deri tüberkülozunda, suçiçeği, gece yanığı (herpes zoster), varicella gibi herpes grubu

virüslerin neden olduğu hastalıklarda, çiçek vb. gibi virütik cilt hastalıklarında, canlı virüs

aşıları uygulanması esnasında, varis yaralarında (varikoz ülserlerde) ve diğer kan akımı

yavaşlamasına bağlı (staz) ülserlerde kullanılmamalıdır.

Başlıca mantarların (kandidiyazis veya tinea gibi) veya bakterilerin neden olduğu deri

hastalıklarının, birincil veya ikincil olarak mayalara bağlı hastalıkların, makat çevresindeki

(perianal) ve cinsel bölge (genital) kaşıntılarının tedavisinde kullanılmamalıdır.

1 yaşın altındaki çocuklardaki cilt iltihaplarında (dermatit) ve çocuk bezine bağlı döküntüler

gibi cilt hastalıklarında kullanılmamalıdır.

BEKLAZON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Uzun süreli uygulama yapılacaksa (15 günden daha uzun süre),

Kapatma

tedavisi

(merhem

uygulandıktan

sonra

cildin

sargı

kapatılması)

yapılacaksa,

Vücudun büyük alanlarında uygulanacaksa (%20’sinden daha geniş alanlarda) deriden

emilen ilaç miktarı artarak sistemik yan etkilere neden olabileceğinden tedavinin doktor

kontrolünde yapılması önerilir.

Eğer doku kaybının eşlik ettiği açık yaralarınız varsa üzerine uygulamayınız.

Eğer ilacı göz kapaklarınıza uygulamanız gerekirse, gözlerinize temas ettirmemeye çok

dikkat ediniz. Beklometazon dipropiyonatın göz ile teması göz içi basıncının artmasına

(glokoma) yol açabilir.

Yüz bölgesindeki uzun süreli uygulama ciltte incelmeyle ilişkili (atrofik) değişikliklere

neden olabilir. Uygulamada, özellikle çocuklarda tedavi süresi 5 günü geçmemelidir.

Çocuk

hastalar

erişkinlere

göre,

yüzeysel

olarak

kullanılan

kortikosteroidlerin

tetikleyebildiği bazı hastalıklara karşı (Cushing sendromu gibi) daha duyarlıdırlar.

/7

Vücutta doğal olarak üretilen steroidlerin baskılanması sonucunda çocuklarda doğrusal

büyümede

kilo

artışında

gecikme,

düşük

plazma

kortizol

düzeyleri

ACTH

(Adrenokortikotropik hormon: Böbreküstü bezinden kortizon veya kortizon benzeri maddelerin

üretilmesini sağlayan hormon)’ın uyarılmasına cevapta kaybolma görülebilir. Bu nedenle

çocuklarda yüksek doz ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

Şeker hastalığı, mide veya onikiparmak bağırsağı (duodenum) ülseri, osteoporoz (bir tür

kemik erimesi), psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) eğilimi, böbrek yetmezliği, konjestif kalp

yetmezliği (kalp yetmezliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile

belirgin hastalık), yüksek tansiyonu olan yaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

Nadir

olarak,

sedef

hastalığında

kortikosteroidlerle

tedavi

(veya

tedaviden

sonra

kortikosteroidin kesilmesinin ardından) hastalığın belirtilerinde değişikliğe neden olabilir.

BEKLAZON genellikle iyi tolere edilmektedir. Eğer aşırı duyarlılık belirtileri ortaya

çıkarsa, uygulamaya son verilmelidir. Belirtilerde şiddetlenme gözlenebilir.

Kortikosteroid tedavisi gören kişilerde enfeksiyonlara eğilim fazladır ve bu durumlarda

uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Enfeksiyonda yayılma gözlenirse, kortikosteroid

tedavisi sonlandırılmalı ve sistemik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Pansuman ile kapatma

sonucu artan sıcak ve nemli ortamlarda bakteriyel enfeksiyonlar daha rahat gelişebilir; bu

nedenle her yeni pansuman öncesinde deri iyice temizlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

BEKLAZON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

BEKLAZON’un yiyecek ve içecek ile kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Uzun

süreli

kullanımda

cenini

etkiler,

ayrıca

vücutta

üretilen

kortikosteroidlerin

baskılanmasına sebep olarak da yan etki meydana getirebilir. Gebelikte mutlak gerekmedikçe

kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Emziren

annelerin

süt

salgılarında

ilacın

bileşenlerinin

salgılanıp

salgılanmadığı

bilinmediğinden uygulama esnasında ihtiyatlı davranılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

BEKLAZON’un

araç

makine

kullanma

yeteneği

üzerinde

tespit

edilen

etkisi

bulunmamaktadır.

/7

BEKLAZON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEKLAZON,

içerdiği

setil

alkol

nedeniyle

lokal

deri

reaksiyonlarına

(örneğin,

kontak

dermatite), propilen glikol nedeniyle ciltte irritasyona sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BEKLAZON’un diğer ilaçlar ile etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BEKLAZON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacın başlangıç uygulama sıklığı günde 2 defadır. Doktor tarafından uygun klinik yanıt

gözlendiğinde ilaç uygulama sıklığı veya miktarı hastalığı kontrol altında tutabilecek en alt

seviyelere

indirilir

hastalık

düzelir

düzelmez

tedavi

sonlandırılır.

Tedavinin

sonlandırılmasından sonra eğer hastalık tekrarlarsa, tedaviye günde iki kez olacak şekilde tekrar

başlanmalıdır. Bununla birlikte yeniden iyileşme gözlendiğinde uygulamalar arasındaki süre

üç ya da dört günde bir idame dozu olacak şekilde aşamalı olarak uzatılır. Bu uygulama

hastalığın tekrarlamasını engelleyecektir. Eğer 2-4 hafta içinde hastalığınızda bir iyileşme

görülmezse doktorunuz sizi bir üst kuruluşa sevk edebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Hasta alan üstüne ince bir tabaka şeklinde yaygın olarak sürülür ve iyice ovulur.

BEKLAZON krem formu nemli ve sızıntılı lezyonlarda, losyon formu derinin nemli olduğu

veya kıllı alanlarda, merhem formu kuru, sert, girintili çıkıntılı yüzeyli (likenifiye) ve uzun

süredir var olan (kronik) cilt bozukluklarında (lezyonlarda) ve kapalı tedavilerde kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Erişkinlere göre çocukların bu gruptaki ilaçlara daha hassas olması

nedeniyle “BEKLAZON’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı konusunda

yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır

Eğer BEKLAZON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKLAZON kullandıysanız

BEKLAZON’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

/7

BEKLAZON’ u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEKLAZON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BEKLAZON’ un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

BEKLAZON’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anjioödem ( alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)

Hipersensitivite reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEKLAZON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte morarma, aşırı kıllanma (hipertrikoz),

Derideki bağdokusu öğelerinin hacim ve sayı bakımından azalması,

Derideki ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan döküntü (isilik),

Renk bozuklukları,

İğne başı şeklindeki cilt bozuklukları,

Kuruluk ve cilt altında küçük kanamalar,

Böbrek üstü bezinden aşırı miktarda hormon salgılanması ve eğer kapatma tedavisi şeklinde

uygulanıyorsa deride incelme, kalın çizgilenmeler, deri yüzeyine yakın damarlarda genişleme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sivilce benzeri lezyon,

Deri döküntüsü,

Kaşıntı,

Kurdeşen,

Yanma,

Tahriş

Bunlar BEKLAZON’ un hafif yan etkileridir.

/7

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BEKLAZON’un saklanması

BEKLAZON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEKLAZON’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEKLAZON’ u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 1900 Sokak No: 1904

41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.