BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ ML SC KULLANIM ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN HAZIR KALEM, 6 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ ML SC KULLANIM ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN HAZIR KALEM, 6 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ML SC KULLANIM ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN HAZIR KALEM, 6 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insülinin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/320
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-04-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/21

KULLANMA TALİMATI

BASAGLAR

KwikPen

100

U/mL

SC

Kullanım

İçin

Enjeksiyonluk

Çözelti

İçeren

Kullanıma Hazır Kalem

Cilt altına uygulanır.

Steril

Etkin madde:

İnsülin glarjin

Her bir ml, 100 U insülin glarjin (3.64 mg’a eşdeğer) içermektedir.

İnsülin glarjin rekombinant DNA teknolojisi ile

Escherichia coli

kullanılarak üretilmiş bir

biyobenzerdir.

Yardımcı maddeler:

Çinko oksit, metakrezol, gliserol, sodyum hidroksit, pH ayarlayıcısı olarak

hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz.

Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BASAGLAR KwikPen nedir ve ne için kullanılır?

2.

BASAGLAR KwikPen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BASAGLAR KwikPen nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BASAGLAR KwikPen’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BASAGLAR KwikPen nedir ve ne için kullanılır?

BASAGLAR KwikPen, insülin glarjin içeren, berrak ve renksiz bir enjeksiyonluk çözeltidir.

İnsülin glarjin insan insülinine çok benzeyen, değiştirilmiş insülindir. Rekombinant DNA

teknolojisi ile üretilmiş bir biyobenzerdir. İnsülin glarjinin uzun ve sabit olarak kan şekerini

düşürme etkisi bulunmaktadır. 2, 4, 5 veya 6 kalemlik ambalajdadır.

2/21

BASAGLAR KwikPen şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan yetişkinler, ergenler ve 2 yaş ve

üzerindeki çocuklarda yüksek kan şekerini düşürmek için kullanılır.

Şeker hastalığı (diabetes mellitus) vücudunuzun kan şekerini kontrol etmek için yeterli insülini

üretemediği bir hastalıktır. İnsülin glarjin kan şekerini uzun süreli ve sabit şekilde düşürme

etkisine sahiptir.

2.

BASAGLAR KwikPen’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BASAGLAR KwikPen’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer insülin glarjine veya BASAGLAR KwikPen formülasyonundaki herhangi bir yardımcı

maddeye karşı alerjiniz varsa.

BASAGLAR KwikPen’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BASAGLAR

KwikPen’ı

kullanmadan

önce

doktorunuza,

eczacınıza

hemşirenize

danışınız.

Diğer tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi BASAGLAR için de potansiyel immunojenisite

riski söz konusudur.

Dozaj, ölçüm (kan ve idrar testleri), diyet ve fiziksel aktivite (fiziksel çalışma ve egzersiz),

enjeksiyon tekniği için doktorunuz tarafından önerilen talimatları kesinlikle uygulayınız.

Kan şekeriniz çok düşükse (hipoglisemi) metnin sonundaki hipoglisemi talimatlarına uyunuz.

(Kullanma Talimatı sonundaki kutuya bakınız.)

Hipokalemi (düşük serum potasyum düzeyi): BASAGLAR’da dahil tüm insülinler serum

potasyum düzeylerinde düşmeye neden olabilir. Tedavi edilmeyen hipokalemi solunum felci,

kalp

ritim

bozukluğu

ölüme

neden

olabilir.

Hipokalemi

riski

yaratabilecek

ilaç

kullanıyorsanız (potasyum düşürücü veya serum potasyum konsantrasyonlarına duyarlı ilaç)

gerekliyse potasyum düzeyleriniz hekiminiz tarafından izlenecektir.

Diğer

insülinlerin,

özellikle

kısa

etkili

insülinlerin

yanlışlıkla

insülin

glarjin

yerine

uygulandığı ilaç uygulama hataları bildirilmiştir. Uygulama sırasında BASAGLAR ile diğer

insülinleri karıştırmamak için, her enjeksiyondan önce insülin etiketini mutlaka kontrol ediniz.

Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve

seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

Seyahat

Seyahat etmeden önce doktorunuza danışınız. Aşağıdaki konularda konuşmaya ihtiyacınız

olabilir:

seyahat edeceğiniz ülkede kullandığınız insülinin varlığı

insülin temini

seyahat sırasında insülinin doğru olarak saklanması

öğünlerin zamanı ve seyahat sırasında insülin uygulaması

zaman dilimi değişikliklerine bağlı olası etkiler

seyahat edeceğiniz ülkedeki olası yeni sağlık riskleri

kendinizi

hissetmediğiniz

veya

hastalanma

gibi

acil

durumlarda

yapmanız

gerekenler

3/21

Hastalıklar ve yaralanmalar

Aşağıdaki durumlarda, şekerinizin düzenlenmesi çok dikkat gerektirebilir (örn. insülin dozunun

ayarlanması, kan ve idrar testleri).

Hasta iseniz veya büyük bir yaranız varsa kan şekeriniz artabilir (hiperglisemi).

Yeterli miktarda yemiyorsanız, kan şekeriniz çok düşebilir (hipoglisemi).

Böylesi durumlarda çoğu zaman bir doktora ihtiyacınız olacaktır.

Hemen bir doktor ile temas

kurunuz.

şeker

hastalığınız

(insüline

bağımlı

diabetes

mellitus)

insülin

kullanmayı

bırakmayın ve yeterli miktarda karbonhidrat almaya devam edin. Her zaman, size bakan veya

tedavi eden kişiye insüline ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

Uzun zamandır devam eden tip 2 şeker hastalığı ve kalp hastalığı olan veya daha önce inme

geçirmiş, şeker hastalığı için pioglitazon ve insülinle tedavi edilen bazı hastalarda, kalp

yetersizliği ortaya çıkmıştır. Sizde olağandışı nefes darlığı veya hızla kilo alma veya vücudun

bir yerinde şişme (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri ortaya çıkarsa, en kısa sürede

doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

BASAGLAR

KwikPen’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Eğer alkol alıyorsanız kan şekeri seviyeniz yükselebilir ya da düşebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Gebelik sırasında

ve doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için şeker

hastalığınızın

dikkatli

biçimde

kontrol

edilmesi

şekeri

düşüklüğünün

önlenmesi

önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebek emziriyorsanız, insülin dozunuzun ya da diyetinizin ayarlanması gerekebileceğinden

doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Konsantrasyon ya da tepki yeteneğiniz aşağıdaki durumlarda azalabilir:

Kan şekeriniz çok düştüğünde (hipoglisemi)

Kan şekeriniz çok yükseldiğinde (hiperglisemi)

Görme bozukluğu problemleriniz olduğunda

4/21

Lütfen kendiniz ve başkaları için riskli olabilecek (örneğin araba veya makine kullanma)

durumlarda bu olası problemi aklınızda bulundurun. Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla

iletişime geçiniz:

Eğer sık hipoglisemi atakları geçiriyorsanız,

Hipoglisemiyi algılamanıza yardımcı olacak ilk belirtilerin zayıflaması veya tamamen

ortadan kalkması.

BASAGLAR KwikPen’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum

içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar kan şekeri seviyesinin düşmesine, bazıları yükselmesine, bazıları da duruma göre

her ikisine de neden olabilir. Her bir durumda, çok yüksek veya çok düşük kan şekeri

seviyesinden

korunmak

için

insülin

dozunuzun

ayarlanması

gerekebilir.

Başka

ilacı

kullanmaya başlarken veya bir ilacı kestiğiniz zaman da dikkatli olmalısınız.

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız veya alma ihtimaliniz

varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bir ilacı almadan önce

kan şekerinizi etkileyip etkilemeyeceğini veya gerekirse nasıl bir önlem almanız gerektiğini

doktorunuza sorunuz.

Kan şekerinizin düşmesine (hipoglisemi) neden olabilecek ilaçlar şunlardır:

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar,

Belli

bazı

kalp

hastalıkları,

yüksek

tansiyon

tedavisinde

kullanılan

anjiotensin

dönüştürücü enzimi baskılayan ilaçlar (ADE inhibitörleri),

Belli bazı kalp hastalıklarında kullanılan dizopiramid,

Depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin ve monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri,

Kan yağlarının yüksekliğini azaltmak için kullanılan fibratlar,

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan pentoksifilin, propoksifen ve salisilatlar

(örn. aspirin),

Büyüme

hormonun

çok

fazla

üretildiğinde

ortaya

çıkan

beklenmeyen

durumun

tedavisinde kullanılan somatostatin analogları (örn. oktreotid)

Sülfonamid antibiyotikleri.

Kan şekerinizin yükselmesine (hiperglisemi) neden olabilecek ilaçlar şunlardır:

Enflamasyonu tedavi etmek için kullanılan kortikosteroidler (kortizon),

Kadınlarda üreme ile ilgili bozukluklarda kullanılan danazol,

Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan diazoksid,

Aşırı sıvı tutulması ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücü

ilaçlar (diüretikler),

Şiddetli hipogliseminin tedavisinde kullanılan pankreas hormonu (glukagon),

Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan isoniazid,

Doğum kontrolü için kullanılan ilaçlardaki östrojenler ve progestinler,

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan fenotiazin türevleri,

Büyüme hormonu (somatropin),

5/21

Sempatik sinir sistemini uyaran ilaçlar [örn. Astım hastalığını tedavi etmek için

kullanılan salbutamol, terbutalin veya epinefrin (adrenalin)],

Tiroid bezi hastalıklarının tedavisinde kullanılan (tiroid hormonları),

Psikoz

adı

verilen

ağır

sağlığı

hastalıklarının

tedavisinde

kullanılan

atipik

antipsikotik ilaçlar (örn. olanzapin ve klozapin),

HIV virüsünün neden olduğu enfeksiyonun tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri

adı verilen ilaçlar.

Aşağıdaki ilaçları aldığınızda kan şekeriniz düşebilir veya yükselebilir:

Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan beta-blokörler,

Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan klonidin,

Psikiyatrik bozuklukların (Ruh hastalıklarının) tedavisinde kullanılan lityum tuzları,

Parazitlerin neden olduğu bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan pentamidin (Kan şekeri

düşüklüğüne yol açabilir ve bazen bunu kan şekeri yükselmesi izleyebilir).

Sempatik sinir sistemini uyaran diğer ilaçlar (örn. klonidin, guanetidin ve rezerpin) gibi beta

blokör ilaçlar da kan şekerinizin düştüğünü

(hipoglisemi) algılamanıza

yardımcı olacak

belirtilerin zayıflamasına veya tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir.

Bu tür ilaçlardan birini alıp almadığınızdan emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza

sorunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

BASAGLAR

KwikPen nasıl kullanılır?

Bu ilacı kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz

doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

BASAGLAR Kwikpen Toujeo’yla (300 ünite/ml insülin glarjin) aynı etkin maddeyi içermesine

rağmen, bu ilaçlar birbiri yerine kullanılamaz. Bir insülin tedavisinden diğerine geçiş tıbbi

reçete, tıbbi kontrol ve kan glukoz takibi gerektirir. İlave bilgi için lütfen doktorunuza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yaşam

tarzınız,

şekeri

(glukoz)

testi

sonucunuz

daha

önceki

insülin

dozunuz

doğrultusunda doktorunuz:

günde ne kadar ve ne zaman BASAGLAR KwikPen’e ihtiyacınız olacağını,

ne zaman kan şekeri seviyenizi kontrol etmeniz gerektiğini ve idrar

testi

yapıp

yapmamanız gerektiğini,

ne zaman daha yüksek veya daha düşük BASAGLAR KwikPen dozuna ihtiyacınız

olacağını söyleyecektir.

BASAGLAR KwikPen uzun etkili bir insülindir. Doktorunuz yüksek kan şekerinizi tedavi

etmek için kısa etkili bir insülin veya bir tablet ile birlikte kullanmanızı söyleyebilir.

6/21

Pek çok faktör kan şekeri seviyenizi etkileyebilir. Kan şekeri seviyenizdeki değişikliklere doğru

tepki verebilmek ve kan şekeri seviyenizin aşırı yükselmesini veya düşmesini önlemek için bu

faktörlerin neler olduğunu bilmeniz gerekir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, Kullanma

Talimatı’nın sonundaki kutu içindeki bilgilere bakınız.

Her gün, günün aynı saatinde, tek doz BASAGLAR KwikPen enjeksiyonuna ihtiyacınız vardır.

Uygulama yolu ve metodu:

BASAGLAR KwikPen cilt altına enjekte edilerek uygulanır. Damar içine enjekte etmeyiniz

çünkü bu ilacın etkisini değiştirecektir ve kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir.

Doktorunuz

BASAGLAR

KwikPen’in

enjekte

edilmesi

gereken

deri

bölgesini

size

gösterecektir. Enjeksiyon, belirlenen enjeksiyon bölgesi içinde her seferinde bir öncekinden

farklı noktaya yapılmalıdır.

İnsülinlerin karıştırılması:

BASAGLAR KwikPen ve diğer insülinler arasında ilaç uygulama karışıklığını önlemek için

insülin etiketini her enjeksiyon öncesi mutlaka kontrol ediniz.

Eğer bu ürünün kullanımı hakkında ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

BASAGLAR

KwikPen’in kullanımı

BASAGLAR KwikPen insülin glarjin içeren kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemidir.

Kullanma

Talimatı’nın

sonunda

yer

alan

“BASAGLAR

KwikPen’in

Kullanımı”

bölümünü dikkatle okuyunuz. Kalemi, burada tanımlandığı gibi kullanınız.

enjeksiyondan

önce

kaleminize

yeni

iğne

takınız.

Sadece

KwikPen

enjeksiyon

kalemiyle uyumlu olan iğne uçlarını kullanınız (Bakınız KwikPen’in Kullanım Talimatı”).

Her enjeksiyondan önce güvenlilik testi yapınız.

Kullanmadan önce enjeksiyon kaleminin içindeki kartuşu görsel olarak inceleyiniz. Eğer

partikül

(parçacık)

fark

ederseniz

BASAGLAR

KwikPen’i

kullanmayınız.

BASAGLAR

KwikPen’i eğer çözelti berrak ve renksiz ise ve görülebilir tanecik içermiyorsa kullanınız.

Kullanmadan önce çalkalamayınız veya karıştırmayınız.

Muhtemel bir hastalık bulaşmasını önlemek için, her bir kalem yalnız bir hasta tarafından

kullanılmalıdır.

Alkol veya başka dezenfektan veya diğer maddelerin insüline bulaşmadığından emin olunuz.

Kan şekeri seviyenizin beklenmedik bir şekilde kötüye gittiğini fark ederseniz her zaman yeni

bir kalem kullanınız. BASAGLAR KwikPen enjeksiyon kaleminizde bir sorun olduğunu

düşünüyorsanız, lütfen sağlık mesleği mensubuna danışınız.

Boş kalemleri yeniden doldurmayınız ve uygun şekilde atınız.

7/21

Eğer BASAGLAR KwikPen hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa bu kalemi atınız ve yeni

bir KwikPen enjeksiyon kalemi kullanınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BASAGLAR KwikPen adolesanlarda ve 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir. 2 yaş

altındaki çocuklarda BASAGLAR KwikPen kullanımı ile ilgili tecrübe yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda, böbrek fonksiyonlarının zamanla azalması, insülin ihtiyacında belirgin bir düşüşe

neden olabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif/orta/ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda, azalan insülin metabolizması nedeniyle,

insülin ihtiyacı düşebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda insülin metabolizmasının azalması nedeniyle insülin

ihtiyacı düşebilir.

Eğer BASAGLAR KwikPen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BASAGLAR KwikPen kullandıysanız

Gereğinden fazla BASAGLAR KwikPen enjekte ettiyseniz,

kan şekeri düzeyiniz çok

düşebilir

(hipoglisemi).

şekerinizi

sık

aralıklarla

kontrol

ediniz.

Genel

olarak,

hipoglisemiyi önlemek için daha fazla yemeli ve kan şekerinizi ölçmelisiniz. Hipoglisemi

tedavisi konusunda bilgi için Kullanma Talimatı’nın sonundaki kutuya bakınız.

BASAGLAR KwikPen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

BASAGLAR

KwikPen’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Uygulamanız gereken BASAGLAR KwikPen dozunu atladıysanız ya da yeterli dozu enjekte

etmediyseniz, kan şekerinin düzeyi çok

yükselecektir (hiperglisemi).

Kan şekerinizi sık

aralıklarla kontrol ediniz. Hiperglisemi tedavisi konusunda bilgi için Kullanma Talimatı’nın

sonundaki kutuya bakınız.

BASAGLAR KwikPen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi durdurduğunuzda, bu şiddetli hiperglisemiye (kan şekerinin yükselmesi) ve nefeste

aseton kokusu, bulantı, kusma ve hızlı soluk alıp verme gibi belirtilerle kendini gösteren

vücudun şeker

yerine

yağları kullanmaya başlamasından dolayı kanda asit düzeylerinin

yükselmesine

(ketoasidoz)

açacaktır.

yapılması

gerektiğini

söyleyecek

olan

doktorunuzla konuşmadan BASAGLAR KwikPen kullanımını durdurmayınız.

8/21

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BASAGLAR KwikPen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Düşük kan şekeri seviyesi (hipoglisemi) çok ciddi olabilir.

Kan şekeriniz çok fazla düşerse

bilincinizi kaybedebilirsiniz. Ciddi hipoglisemi beyin hasarına neden olabilir ve yaşamı tehdit

edebilir. Eğer sizde düşük kan şekeri belirtileri varsa, kan şekerinizi yükseltmek için

derhal

gerekli önlemleri almalısınız.

Aşağıdaki belirtileri hissettiğinizde hemen doktorunuzla iletişime geçiniz:

Geniş deri reaksiyonları (bütün vücut üzerinde döküntü ve kaşıntı), deride veya mukoz

membranlarda ciddi şişme (anjiyo-ödem), nefes darlığı, hızlı kalp çarpıntısı ile kan basıncında

düşüş ve terleme. Bunlar insülinlere karşı gelişebilen şiddetli alerjik reaksiyonların belirtileri

olabilir ve

yaşamı tehdit edici hale gelebilir.

Çok yaygın yan etkiler (

10 hastanın 1’inden daha fazlasında gözlenmiştir)

Hipoglisemi

Bütün insülinlerde olduğu gibi en sık görülen yan etki

hipoglisemidir. Kan şekeri düşüklüğü

(hipoglisemi) kanınızda yeterli şeker olmaması demektir.

Düşük veya yüksek kan şekeri yan

etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanma Talimatı’nın sonundaki kutuya

bakınız.

Yaygın yan etkiler (

10 hastanın 1’inden daha az gözlenmiştir)

Enjeksiyon yerindeki deri değişiklikleri

Sıklıkla aynı deri bölgesine enjeksiyon yaparsanız, bu bölgedeki deri altı yağ dokusu azalabilir

(lipoatrofi) veya kalınlaşabilir (lipohipertrofi). Yağ dokusunun kalınlaşması hastaların % 1-

2’sinde oluşabilir, azalma ise daha seyrek oluşabilir. Böyle bir bölgeye enjekte edilen insülin

işlevini

göremeyebilir.

enjeksiyonda

enjeksiyon

yerinin

değiştirilmesi

tür

deri

değişikliklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Deri ve alerjik reaksiyonlar

Hastaların % 3-4’ünde enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar ortaya çıkabilir (örn. kızarıklık,

enjeksiyon yerinden anormal yoğun ağrı, kaşıntı, döküntü, şişlik veya iltihap). Enjeksiyon

bölgesinin çevresine de yayılabilirler. Küçük reaksiyonların çoğu birkaç gün ile birkaç hafta

arasındaki sürede geçmektedir.

Seyrek yan etkiler (

1000 hastanın 1’inden daha az gözlenmiştir)

İnsüline karşı ciddi alerjik reaksiyonlar

Bu reaksiyonlar geniş deri reaksiyonları (bütün vücut üzerinde döküntü ve kaşıntı), deride veya

mukoz membranlarda ciddi şişme (anjiyo-ödem), nefes darlığı, kan basıncında düşüş, hızlı kalp

çarpıntısı ve terlemedir.

Bunlar

insülinlere karşı gelişebilen şiddetli alerjik reaksiyonlar

ın belirtileri olabilir ve

yaşamı tehdit edici hale gelebilir.

Göz reaksiyonları

9/21

Kan şekerinizin kontrolünde belirgin bir değişim (düzelme ya da kötüleşme) olması görmenizde

geçici bir kötüleşmeye neden olabilir. Eğer ilerleyici retinopatiniz varsa (diyabet ile ilişkili bir

göz hastalığı) ciddi hipoglisemi atakları geçici görme kaybına yol açabilir.

Genel bozukluklar

Seyrek olarak, insülin tedavisi eklem ve ayak bileklerinde şişme ile geçici olarak vücudunuzda

suyun tutulmasına da neden olabilir.

Çok seyrek rapor edilen yan etkiler (

10.000 hastanın 1’inden daha az gözlenmiştir)

Tat duyusu bozukluğu (disguzi) ve kas ağrısı (miyalji) oluşabilir.

Sıklığı bilinmeyen diğer yan etkiler

(eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemeyen)

İnsülin tedavisi, vücudunuzun insüline karşı antikor (insüline karşı etki gösteren maddeler)

üretmesine neden olabilir. Seyrek olarak, bu durum insülin dozunuzda değişiklik gerektirebilir.

Pediyatrik popülasyon

Genel olarak, 18 yaş ve altındaki hastalar için güvenlilik profili 18 yaş üstü hastalar ile

benzerdir.

Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde yetişkinlere göre, göreceli olarak daha sık enjeksiyon

yeri reaksiyonları (enjeksiyon bölgesinde ağrı, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon) ve deri

reaksiyonları (döküntü, ürtiker) bildirilmektedir.

2 yaş altındaki çocuklarda herhangi bir klinik çalışma güvenlilik bilgisi mevcut değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

BASAGLAR KwikPen’in saklanması

BASAGLAR KwikPen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BASAGLAR KwikPen’i kullanmayınız.

Kullanılmayan kalemler

2 °C – 8 °C arası sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. BASAGLAR

KwikPen’i buzdolabının dondurucu bölmesinin yanına veya soğutma paketine koymayınız.

Kullanıma hazır dolu kalemleri ışıktan korumak için karton kutusunda saklayınız.

10/21

Kullanımdaki kalemler

Kullanılmakta olan kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemleri veya yedek olarak taşınan

kartuşlar en fazla 28 gün süre ile 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında direkt ışıktan ve ısıdan

korunmak

şartıyla

saklanabilir.

Kullanımdaki

kalem

buzdolabında

saklanmamalıdır.

süreden sonra kullanmayınız. Her enjeksiyondan sonra ışıktan korumak için kalem kapağı

kaleme takılmalıdır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti

Acıbadem Mah. Çeçen Sokak

Akasya Acıbadem Kent Etabı

A Blok Kat: 3

34660 Üsküdar / İstanbul

Tel : 0 216 554 00 00

Faks: 0 216 474 71 99

Üretim yeri:

Lilly France S.A.S.

Rue de Colonel Lilly,

67604 Fegersheim/Fransa

Bu kullanma talimatı ./ ./. tarihinde onaylanmıştır.

11/21

HİPERGLİSEMİ VE HİPOGLİSEMİ

Her zaman yanınızda şeker (en az 20 gram) taşıyınız.

Yanınızda diyabetli olduğunuzu gösteren bir belge taşıyınız.

HİPERGLİSEMİ (yüksek kan şekeri düzeyi)

Eğer

kan

şekeriniz

çok

yüksekse

(hiperglisemi),

yeterli

insülini

enjekte

etmemiş

olabilirsiniz.

Hiperglisemi neden meydana gelir?

Örnekler:

insülininizi enjekte etmemiş ya da yeterli dozda enjekte etmemiş olabilirsiniz ya da uygun

saklanmaması nedeniyle etkisi azalmış olabilir.

insülin kaleminiz düzgün çalışmıyor olabilir.

normaldekinden daha az egzersiz yapmış olabilirsiniz, stres altında olabilirsiniz (duygusal

stres, heyecan) ya da yaralanma, ameliyat, ateşli hastalık ya da bazı diğer hastalıklar söz

konusu olabilir.

Bazı başka ilaçlar alıyor ya da almış olabilirsiniz (bkz. bölüm 2, "Diğer ilaçlar ile birlikte

kullanımı").

Hipergliseminin uyarıcı semptomları

Susama, idrar yapma ihtiyacında artma, yorgunluk, kuru deri, yüzde kızarma, iştah kaybı, kan

basıncının düşmesi, hızlı kalp çarpıntısı ve idrarda şeker ve keton cisimlerinin artması kan

şekerinizin çok yüksek olduğunu gösteren belirtilerdir. Mide ağrısı, hızlı ve derin soluma, uyku

hali ya da hatta bilinç kaybı insülin yetmezliğinin sonucu oluşan ciddi koşulların (ketoasidoz)

belirtisi olabilir.

Hiperglisemi durumunda ne yapmanız gerekir?

Yukarıda

tanımlanan

hiperglisemi

belirtilerinden

herhangi

birinin

ortaya

çıkması

halinde hemen kan şekerinizi ve idrardaki keton cisimlerini ölçünüz.

Ciddi hiperglisemi

veya ketoasidoz her zaman bir doktor tarafından ve normal olarak bir hastanede tedavi

edilmelidir.

HİPOGLİSEMİ (düşük kan şekeri düzeyi)

Kan şekeri düzeyiniz çok düşerse şuurunuzu kaybedebilirsiniz. Ciddi hipoglisemi kalp krizi

veya beyin hasarına yol açabilir ve yaşamı tehdit edici olabilir. Doğru önlemleri alabilmek için

kan şekerinizin çok düştüğünü farkedebilecek durumda olabilmeniz gerekir.

Hipoglisemi neden meydana gelir?

Örnekler:

çok fazla insülin enjekte etmiş olabilirsiniz.

öğünü kaçırmış ya da geciktirmiş olabilirsiniz.

12/21

yeterince

yememiş

da normalden daha düşük karbonhidrat içeren

yemek

yemiş

olabilirsiniz (şeker ve şekere benzer maddelere karbonhidrat denir; yapay tatlandırıcılar

karbonhidrat DEĞİLDİR).

kusma veya ishal nedeniyle karbonhidrat kaybetmiş olabilirsiniz.

yeterince yemek yemeksizin alkol almış olabilirsiniz.

normalden daha fazla veya farklı bir egzersiz yapmış olabilirsiniz.

yaralanma, ameliyat ya da stres sonrası iyileşme döneminde olabilirsiniz.

ateşli hastalık ya da başka bir hastalık sonrası iyileşme döneminde olabilirsiniz.

bazı başka ilaçlar almış ya da alırken kesmiş olabilirsiniz (bkz. bölüm 2, "Diğer ilaçlar ile

birlikte kullanımı").

Kan şekeri düşüklüğü aşağıdaki durumlarda daha sık görülebilir:

insülin tedavisine yeni başlamış ya da başka bir insülin preparatından BASAGLAR’a

geçmişseniz (daha önceki bazal insülin tedavisinden BASAGLAR’a geçerken hipoglisemi

oluşursa, bu durumun geceden daha çok sabah görülmesi beklenir) .

kan şekeri düzeyiniz neredeyse normal ya da değişkense.

insülin enjeksiyonu yaptığınız bölgeyi değiştirdiyseniz (örn. uyluktan ön kola).

ciddi böbrek ya da karaciğer hastalığı ya da hipotiroidizm gibi başka hastalıklarınız varsa.

Hipogliseminin uyarıcı semptomları

-Vücudunuzda

Kan şekerinizin çok düşük olduğunu ya da çok hızlı düştüğünü gösteren belirtiler: terleme,

nemli deri, endişe, hızlı kalp atışı, kan basıncı yüksekliği, çarpıntı ve kalp atımında düzensizlik

olabilir. Bu belirtiler sıklıkla beyinde şeker düşüklüğü belirtilerinden önce gelişir.

-Beyninizde

Aşağıdaki belirtiler beyinde şeker düzeyinin düşük olduğunu gösterir: baş ağrısı, aşırı açlık,

bulantı, kusma, halsizlik, uyku hali, uyku bozuklukları, hareketsiz duramama, saldırgan

davranışlar, dikkat dağınıklığı, tepkisizlik, depresyon, zihin karışıklığı, konuşma bozukluğu

(bazen konuşma kaybı), görme bozukluğu, titreme, felç, duyu bozukluğu (parestezi), hissizlik

ve ağız bölgesinde his bozukluğu, sersemlik, kontrol kaybı, kendine bakamama, nöbet ve bilinç

kaybı.

Hipogliseminin ilk belirtileri (“uyarıcı belirtiler”) aşağıdaki durumlarda değişebilir, daha hafif

olabilir ya da her ikisinin birden kaybı söz konusu olabilir:

yaşlı iseniz, uzun süredir şeker hastalığınız varsa veya diyabet nedeniyle gelişen belli bir

sinir sistemi hastalığına (diyabetik otonomik nöropati) sahipseniz,

yakın zamanda hipoglisemi geçirmiş iseniz (örneğin bir gün önce) veya yavaş şekilde

gelişmiş ise,

hemen hemen normal ya da normale yakın kan şekeri düzeyine sahip iseniz,

yakın zamanda hayvan insülininden BASAGLAR gibi insan insülinine geçmiş iseniz,

başka ilaçlar alıyorsanız veya almış iseniz (bkz. bölüm 2, "Diğer ilaçlar ile birlikte

kullanımı")

psikiyatrik bir hastalığınız varsa.

13/21

Böyle durumlarda sorunu anlayamadan hipoglisemi (hatta bilinç kaybı) gelişebilir. Uyarıcı

belirtilere karşı dikkatli olunuz. Gerektiğinde daha sık kan şekeri ölçümü yapılması, gözden

kaçabilecek hafif hipoglisemi ataklarının fark edilmesini sağlar. Uyarıcı belirtileri tanıma

konusunda kendinize güvenmediğiniz durumlarda, sizi ve başkalarını hipoglisemi nedeniyle

riske atacak hareketlerden (örn. araç kullanmak) kaçınınız.

Hipoglisemide ne yapmalısınız?

1. İnsülin enjekte etmeyiniz. Hemen glukoz, küp şeker ya da şekerli içecek şeklinde 10-20 g

şeker alınız. Dikkat: Yapay tatlandırıcılar ve bunlarla tatlandırılmış besinlerin (örneğin diyet

içecekler) hipoglisemi tedavisinde yararlı olmadığını unutmayınız.

2. Bundan sonra kan şekerinizin yükselmesinde uzun süre etkili olacak besinler alın (örn. ekmek

veya makarna). Doktorunuz bunu sizinle konuşmuş olacaktır.

BASAGLAR uzun süre etkili bir ilaç olduğundan hipogliseminin düzelmesi zaman alabilir.

3. Hipoglisemi tekrarlarsa yeniden 10-20 g şeker alın.

4. Hipoglisemiyi kontrol edemiyorsanız ya da tekrarlar ise hemen doktorunuzla konuşunuz.

Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza aşağıdakileri söyleyiniz:

Yutamayacak durumdaysanız ya da bilinciniz kapalı ise glukoz ya da glukagon (kan şekerini

artıran bir ilaç) enjeksiyonuna ihtiyacınız olacaktır. Bu enjeksiyonlar hipogliseminiz olduğu

kesinleşmemiş olsa da yapılmalıdır.

Şeker (glukoz) aldıktan sonra hipogliseminin doğrulanması için hemen kan şekeri ölçümü

yapılması önerilmektedir.

14/21

KwikPen İnsülin Uygulama Kalemi

BASAGLAR

KwikPen

100U/mL

SC

Kullanım

İçin

Enjeksiyonluk

Çözelti

İçeren

Kullanıma Hazır Kalem

İnsülin Glarjin

KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ TALİMATLARI OKUYUNUZ.

BASAGLAR’ı ve her yeni BASAGLAR KwikPen’i kullanmadan önce kullanım talimatlarını

okuyunuz. Talimatta yeni bir bilgi olabilir. Bu bilgi sizin medikal durumunuz veya tedavinizle

ilgili olarak doktorunuzla konuşmanızın yerine geçmez.

BASAGLAR KwikPen 300 ünite (3 ml) insülin glarjin içeren tek kullanımlık (disposabl) bir

kalemdir. Bir kalemi kullanarak kendinize çoklu doz uygulayabilirsiniz. Her seferinde kalemde

1 ünite çevirilir. Bir enjeksiyonla 80 üniteye kadar insülin uygulayabilirsiniz.

Eğer almanız

gereken doz 80 üniteden fazla ise, bunu birden fazla enjeksiyonla almanız gerekebilir.

enjeksiyonda piston biraz hareket eder ve siz hareket ettiğini fark edemeyebilirsiniz. Kalemdeki

300 ünitenin tamamını kullandığınızda piston kartuşun sonuna gelecektir.

Enfeksiyon bulaşma riski oluşturabileceğinden iğne uçlarınızı tekrar kullanmayınız, iğne

uçlarınızı ya da iğne uçları değişmiş olsa bile kaleminizi başkalarıyla paylaşmayınız.

Görme engelliler veya görme bozukluğu olan kişilerin, kalemin doğru kullanımı için eğitim

almış bir kişinin yardımı olmaksızın kalemi kullanmaları önerilmemektedir.

KwikPen Parçaları

Kalem kapağı

Kapak klibi

Lastik Conta

Kartuş Haznesi

Etiket

Kalem Gövdesi

Doz Penceresi

Doz İbresi

Düğmesi

Piston

15/21

İğne Ucu Parçaları

Yeşil Halkalı

(İğneler kutuya dahil değildir)

Doz Düğmesi

BASAGLAR 100 U/ml KwikPen’i nasıl tanırsınız:

Kalem rengi:

Açık gri

Doz düğmesi: Ucunda yeşil halkası olan açık gri düğme

Etiket: Açık gri üzeri yeşil renk çizgiler

Enjeksiyonunuzu yapmak için gerekli olan malzemeler:

BASAGLAR KwikPen

BASAGLAR KwikPen’e uyumlu iğne ucu (BD [Becton, Dickinson and Company]

kalem iğne uçları önerilmektedir)

Alkollü gazlı bez

KwikPen’in Hazırlanması

Ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız.

Doğru tipteki insülin kullanıp kullanmadığınızdan emin olmak için kaleminizi kontrol

ediniz. Eğer birden fazla tipte insülin kullanıyorsanız bu özellikle önemlidir.

Etiket üzerindeki son kullanma tarihinden sonra ya da ilk kullanımdan sonra 28 günden

fazla kalemi

kullanmayınız

İğne

uçlarının

tıkanmasını

enfeksiyonları

önlemeye

yardımcı

olmak

için

enjeksiyon için

yeni bir iğne ucu

kullanınız.

Dış iğne

kapağı

İç iğne

kapağı

Kağıt

bant

İğne

16/21

Adım 1:

Kalem kapağını düz olarak çekip

çıkartınız.

Kalem etiketini çıkartmayınız.

Lastik contayı alkollü gazlı bez ile siliniz.

BASAGLAR berrak ve renksiz görünmelidir.

Eğer bulanık, renkli, ya da partikül içeriyorsa ya

da içerisinde kümeler varsa kullanmayınız.

Adım 2:

Yeni bir iğne ucu alınız.

Dış iğne kapağından kağıt bantı çıkartınız.

Adım 3:

Kapaklı iğne ucunu dik olarak kaleme

takınız ve iğne ucunu tam sıkışana kadar

çevirerek vidalayınız.

Adım 4:

Dış iğne kapağını çıkartınız.

Atmayınız.

İç iğne kapağını çıkartıp atınız.

KwikPen’in Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi

Her enjeksiyondan önce kaleminizi kullanıma hazır hale getiriniz.

Kalemin kullanıma hazır hale getirilmesi normal kullanım sırasında iğne ucu ve

insülin kartuşunda birikmiş havanın çıkarılması anlamına gelir ve kalemin doğru

çalıştığından emin olmanızı sağlar.

Her enjeksiyon öncesi kaleminizi kullanıma hazır hale

getirmezseniz

, gerektiğinden

çok fazla veya çok az insülin alabilirsiniz.

Saklayınız

Atınız

17/21

Adım 5:

Kaleminizi kullanıma hazır hale getirmek için

doz düğmesini 2 ünite çeviriniz.

Adım 6:

Kaleminizi iğne ucu tam yukarı işaret edecek

şekilde tutunuz. Hava kabarcıklarının yukarıda

toplanması için kartuş haznesine parmağınızla

hafifçe vurunuz.

Adım 7:

Kaleminizi iğne ucu yukarı gelecek şekilde

tutmaya devam ediniz. Doz düğmesine

duruncaya kadar ve doz penceresinde “0”

görününceye kadar basınız. Doz düğmesini

basılı tutunuz ve yavaşça 5'e kadar sayınız.

İğne ucunda insülin görmelisiniz.

Eğer insülin

görmezseniz

, 4 kezden fazla

olmamak şartıyla kullanıma hazır hale

getirme basamaklarını tekrarlayınız.

İnsülin akışını

hala görmezseniz

, iğne

ucunu değiştirip kullanıma hazır hale

getirme basamaklarını tekrarlayınız.

Küçük hava kabarcıkları normaldir ve insülin

dozunuzu etkilemez.

Dozunuzun seçilmesi

Bir enjeksiyonda 80 üniteye kadar insülin enjeksiyonu yapabilirsiniz.

Eğer dozunuz 80 üniteden fazlaysa, birden fazla enjeksiyon yapmanız gerekecektir.

Dozunuzu nasıl böleceğiniz konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, sağlık

görevlinize danışınız.

Her enjeksiyon öncesi yeni bir iğne ucu kullanmalısınız ve kullanıma hazır hale

getirme adımlarını tekrarlamalısınız.

18/21

Adım 8:

Doz düğmesini enjekte edeceğiniz ünite sayısı

kadar çeviriniz. Doz ibresi dozunuzla aynı

çizgide olmalıdır.

Kalem bir seferde 1 ünite çevirilir.

Çevirirken doz düğmesi klik sesi çıkartır.

Yanlış doz çevirmenize neden

olabileceğinden dozununuzu klik seslerini

sayarak ÇEVİRMEYİNİZ.

Doz düğmesini doğru doz ibresi ile aynı

çizgide oluncaya kadar her iki yöne

çevirerek düzeltebilirsiniz.

Çift

sayılar doz penceresinden

görülmektedir.

Tek

sayılar,1 sayısından sonra tam çizgiler

ile gösterilmektedir.

Doğru dozu çevirdiğinizden emin olmak için

her zaman doz penceresindeki numarayı

kontrol ediniz.

Örnek:

12 ünite doz penceresinde gösterilmektedir.)

Örnek:

25 ünite doz penceresinde gösterilmektedir.)

Kaleminiz, kalem içinde kalan ünite sayısından daha fazla doz çevirmenize izin

vermeyecektir.

Eğer kalem içinde kalan ünite sayısından daha fazla doz enjekte etmeye ihtiyacınız

varsa;

kalemde kalan miktarı enjekte edip sonra yeni bir kalem kullanarak dozunuzu

tamamlayabilirsiniz

veya

dozunuzun tamamını yeni bir kalemle enjekte edebilirsiniz.

Kalem içerisinde enjekte edemeyeceğiniz az miktarda insülin görmeniz normaldir.

Dozunuzun enjekte edilmesi

Sağlık görevlinizin gösterdiği şekilde insülininizi enjekte ediniz.

Her enjeksiyon için enjeksiyon bölgenizi değiştiriniz (rotasyon uygulayınız).

Enjeksiyon sırasında dozunuzu

değiştirmeye çalışmayınız

19/21

Adım 9:

Enjeksiyon bölgenizi seçiniz.

BASAGLAR karın bölgenizdeki,

kalçanızdaki, bacakların ve kolların üst

kısımlarındaki deri altına (subkütan) enjekte

edilir.

Enjeksiyon bölgesini sağlık görevlinizin

önerdiği şekilde hazırlayınız.

Adım 10:

İğne ucunu cildinize batırınız.

Baş parmağınızı doz düğmesi üzerine

yerleştirip doz düğmesi duruncaya kadar

sıkıca basınız.

Doz düğmesini basılı

tutup iğneyi çıkartmadan

önce

yavaşça

5’e kadar

sayınız

Doz düğmesini çevirerek insülininizi enjekte

etmeyi

denemeyiniz

. Doz düğmesini çevirerek

insülininizi

ALAMAZSINIZ

Adım 11:

İğne ucunu cildinizden çıkartınız.

İğne ucundaki insülin damlası normaldir.

Bu dozunuzu etkilemeyecektir.

Doz penceresindeki sayıyı kontrol ediniz.

Eğer doz penceresinde “0”ı görüyorsanız

çevirdiğiniz dozun tamamını almışsınızdır.

Eğer doz penceresinde “0”ı görmezseniz,

yeniden

çevirmeyiniz.

İğne ucunu

cildinize batırınız ve enjeksiyonunuzu

tamamlayınız.

Eğer

hala

tüm dozu aldığınızı

düşünmüyorsanız,

enjeksiyonunuzu

baştan almayınız veya tekrarlamayınız

Sağlık görevlinizin gösterdiği şekilde kan

şekerinizi izleyiniz.

Eğer normalde dozunuzun tamamı için 2

enjeksiyona ihtiyaç duyuyorsanız, ikinci

enjeksiyonu yaptığınızdan emin olunuz.

Her enjeksiyonda piston biraz hareket eder ve siz

hareket ettiğini fark edemeyebilirsiniz.

İğne ucunu cildinizden çıkarttıktan sonra kan

görürseniz, enjeksiyon bölgesine gazlı bez ya da

alkollü gazlı bez ile hafifçe bastırınız. Bu bölgeyi

ovalamayınız

Enjeksiyondan sonra:

5 sn

20/21

Adım 12:

Dikkatlice dış iğne kapağını takınız.

Adım 13:

Kapaklı iğneyi çıkartıp sağlık görevlinizin

önerdiği şekilde imha ediniz.

Sızıntı oluşmasını, iğne ucunun

tıkanmasını ve kaleme hava girmesini

önlemek için kalemi üzerinde iğne ucu

takılı olarak saklamayınız.

Adım 14:

Doz göstergesi ile kapak klibi bir hizaya

getirildikten sonra düz olarak iterek kalem

kapağını takınız.

Kalemlerin ve iğne uçlarının atılması:

Kullanılmış iğne uçlarını kapatılabilir, delinmeye karşı dayanıklı iğne atık kutularına

koyunuz.

Dolu iğne atık kutularını tekrar kullanmayınız.

Kalemlerin ve iğne atık kutularının düzgün olarak atılması konusunda sağlık görevlinize

başvurunuz.

İğne kullanımına dair burada verilen talimatlar, lokal, sağlık çalışanı veya kurumsal

politikaları değiştirmeyi amaçlamamaktadır.

Kalemin saklanması

Kullanılmamış kalemler

Kullanılmamış kalemleri buzdolabında (2°C - 8°C arasında) saklayınız.

BASAGLAR’ı

dondurmayınız

. Donmuşsa

kullanmayınız

Kullanılmamış

kalemler,

eğer

kalem

buzdolabında

saklanıyorsa,

etiketi

üzerinde

belirtilen son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

Kullanımdaki kalemler

Kullanmakta olduğunuz kaleminizi oda sıcaklığında (30

C altında) , ısı ve ışıktan

koruyarak saklayınız.

Kullanmakta olduğunuz kalem 28 gün kullanımdan sonra içinde hala insülin kalsa bile

atılmalıdır.

Kaleminizin güvenli ve etkili kullanımı ile ilgili olarak genel bilgiler

21/21

Kalemi

ve

iğne

uçlarını

çocukların

göremeyeceği

ve

erişemeyeceği

yerlerde

saklayınız.

Kaleminizin

herhangi

parçası

kırık

veya

hasarlı

gibi

görünüyorsa,

kalemi

kullanmayınız.

Kaleminizin kaybolması veya hasar görmesi ihtimaline karşı yanınızda daima yedek

bir kalem bulundurunuz.

Sorun giderme

Eğer kalem kapağını çıkaramazsanız, kapağı hafifçe ileri ve geri çevirip ardından kapağı

dik olarak çekiniz.

Doz düğmesini itmek eğer zorsa:

Düğmeye daha yavaşça basmak itmeyi daha kolaylaştırabilir.

İğne ucu tıkanmış olabilir. Yeni bir iğne ucu takınız ve kalemi

yeniden

kullanıma hazır hale getiriniz.

Kaleminizin içinde toz, yiyecek ya da sıvı olabilir. Bu kalemi atıp yeni bir kalem

alınız.

BASAGLAR KwikPen’inizle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda yardım

için sağlık görevlinizle iletişime geçiniz.