BACLAN 75 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BACLAN 75 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BACLAN 75 MG FILM KAPLI TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kapsül

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 252/20
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-07-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMA TALİMATI

BACLAN

®

75 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde : 75 mg klopidogrele eşdeğer 111.86 mg klopidogrel besilat içerir.

Yardımcı

maddeler:

Prejelatinize

nişasta,

mikrokristalize

selüloz,

krospovidon,

kolloidal anhidr silika, stearik asit, opadry II pembe toz 31K34111(laktoz monohidrat

(sığır), titanyum dioksit, demir oksit kırmızısı) içerir.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BACLAN nedir ve ne için kullanılır?

2.

BACLAN ’ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BACLAN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BACLAN ’ ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

BACLAN nedir ve ne için kullanılır?

BACLAN 75 mg, 28 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Film

tabletler,

bikonveks,

yüzünde

“75”

baskısı

olan

film

kaplı

pembe

tabletlerdir.

BACLAN

tabletin

etkin

maddesi

olan

klopidogrel,

antitrombositer

ilaçlar

adı

verilen bir ilaç sınıfında yer alır. BACLAN laktoz monohidrat (sığır) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2/11

Trombositler,

kırmızı

beyaz

hücrelerinden

daha

küçüktürler

pıhtılaşması

sırasında

kümeler

oluştururlar.

Antitrombositer

ilaçlar,

kümelenmeyi

engelleyerek, kan pıhtısı oluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz

adı verilir).

BACLAN, sertleşmiş kan damarları (atardamarlar) içinde kan pıhtısı (trombüs)

oluşumunu

önlemek

amacıyla

kullanılır.

süreç,

aterotromboz

olarak

adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol

açabilmektedir.

Doktorunuz size BACLAN’ı aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla

reçetelemiş olabilir :

Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa ve

Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir

hastalık geçirdiyseniz,

“Kararsız angina” adı verilen şiddetli göğüs ağrısı veya “miyokard enfarktüsü”

(kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumun tedavisi için, doktorunuz kan akışını

düzeltmek

amacıyla

daralmış

veya

tıkanmış

atardamarınıza

stent

takmış

olabilir. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de (birçok ilaçta

bulunan, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi yanında kan pıhtılaşmasını önleyen

bir madde) reçetelemiş olması gerekir.

Kalp atışlarınızın düzensiz olmasına neden olan ‘atriyal fibrilasyon’ adı verilen

durumunuz

varsa

yeni

pıhtıların

oluşmasını

mevcut

pıhtıların

büyümesini engelleyen ‘oral antikoagülanlar’ adı verilen ilaçları (K vitamini

antagonistlerini) kullanamıyorsanız. Sizin durumunuzda, oral antikoagülanların

asetilsalisilik asitten veya BACLAN + asetilsalisilik asit tedavisinden daha

etkili olduğu size söylenmiş olmalıdır. Doktorunuz BACLAN+asetilsalisilik

tedavisini,

‘oral

antikoagülanları’

kullanamamanız

önemli

kanama

riskinizin olmaması halinde reçete edecektir.

2.

BACLAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BACLAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Klopidogrele veya BACLAN’ın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz

varsa

Mide ülseri gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa

3/11

BACLAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa :

İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)

İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde

doku, organ veya eklem içi kanama)

Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma

Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil

olmak üzere)

7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de

dahil olmak üzere)

Mide hastalıkları tedavisi için proton pompa inhibitörü ilaç grubuna ait herhangi bir

ilaç kullanıyorsanız (‘‘BACLAN ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne

bakınız).

Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla

belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor

denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda, BACLAN ile tedaviniz durdurulmalıdır.

Pıhtı oluşumu sonucu gelişen dolaşım bozukluğuna bağlı felç geçirme riski yüksek,

yakın zamanda böyle bir bozukluk ya da felç geçirmiş hastalarda, aspirin ve

klopidogrelin birlikte kullanılmasının büyük kanamaları artırdığı gösterilmiştir. Bu

yüzden,

yararının

kanıtlandığı

durumlar

dışında,

ilacın

birlikte

kullanılmasında tedbirli olunmalıdır.

Son 7 gün içinde beyninizdeki bir damarda pıhtı oluşmuş ise (iskemik inme)

Daha önce aynı gruptan bir başka ilaca (örneğin klopidogrel veya prasugrel) karşı

alerjik

reaksiyon

gösterdiyseniz,

BACLAN’a

karşı

alerjik

reaksiyon

gösterebilirsiniz (döküntü, dudaklarda boğazda şişme, kan pulcuklarının veya beyaz

kan hücrelerinin sayısında azalma).

BACLAN

kullanırken

aşağıdaki

durumlardan

herhangi

birinde

doktorunuzu

bilgilendiriniz:

Diş işlemleri dahil olmak üzere herhangi bir ameliyat planlanıyorsa

Trombotik

Trombositopenik

Purpura

(TTP)

adı

verilen

ateş,

deri

altında

kanamaya

bağlı

deride

küçük

kırmızı

noktalar

ve/veya

aşırı

yorgunluk,

zihin

karışıklığı, deri ve göz akında sararma ile seyreden tıbbi durum gelişirse

4/11

Bir yerinizi kestiğinizde normalden daha uzun sürede kanama duruyorsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

BACLAN, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

BACLAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler BACLAN’ın emilmesini etkilemez. BACLAN yemekle beraber veya yemek

aralarında alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BACLAN’ın hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında

hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BACLAN’ı kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.

Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, BACLAN’ı almadan önce

doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı

BACLAN’ın taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması

beklenmez.

BACLAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BACLAN film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı

dayanıksızlığınız

olduğu

söylenmişse,

ilacı

kullanmadan

önce

doktorunuzla

temasa geçiniz.

BACLAN’ın bileşimindeki demir oksit kırmızısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

5/11

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar

BACLAN’ın kullanımını etkileyebilir veya

BACLAN

bazı ilaçların

kullanımını etkileyebilir.

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız

veya

zamanlarda

aldınızsa

reçetesiz

ilaçlar

dahil

olmak

üzere

–,

lütfen

doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Varfarin gibi oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan

ilaçlar): Bu ilacın BACLAN ile birlikte kullanılması önerilmez.

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya

iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler)

Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan diğer bazı ilaçlar

Omeprazol, esomeprazol gibi proton pompa inhibitörleri ilaç sınıfına dahil olan

ilaçlar veya simetidin (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar)

Vorikonazol,

flukonazol,

siprofloksasin,

veya kloramfenikol

(bakteri ve mantar

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan

ilaçlar)

Tiklopidin, prasugrel (diğer antitrombosit ilaçlar)

Efavirenz (AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Repaglinid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Bu tip ilaçların BACLAN ile birlikte kullanımı önerilmez.

Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktora bildirmeniz gerekir.

Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size

BACLAN’ı asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici

ve ateş düşürücü birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa

süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir

soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda,

doktorunuza danışmanız gerekir.

Gelecekte BACLAN tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu

durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda

kullandınızsa

lütfen

doktorunuza

veya

eczacınıza

bunlar

hakkında

bilgi

veriniz.

6/11

3.

BACLAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

BACLAN’ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl

kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atımı) adı verilen durum dahil olmak üzere önerilen doz

günde 75 mg BACLAN tablet olup ağızdan, aç veya tok karnına ve her gün aynı saatte

alınır.

Şiddetli

göğüs

ağrınız

olduysa

(kararsız

anjina

kalp

krizi),

doktorunuz

tedavinin başlangıcında size 300 mg BACLAN (300 mg’lık bir tablet ya da 75 mg’lık 4

tablet) reçete edilebilir. Daha sonra önerilen doz yukarıda belirtildiği gibi günde 75 mg

BACLAN tablettir.

Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız

üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman

alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak

üzere), doktorunuza BACLAN kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

BACLAN’ı doktorunuz reçetelediği sürece almaya devam etmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Film tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli

miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

BACLAN, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Belli tipte kalp krizi (ST elevasyonlu akut

miyokard

enfarktüsü)

geçiren

yaşın

üzerindeki

hastalarda

klopidogrel

tedavisine

yükleme dozu verilmeden başlanmalıdır.

7/11

Özel kullanım durumları

Alerjik çapraz reaktivite: Antitrombosit ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatle

kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Hafif ve orta

derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer BACLAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BACLAN kullandıysanız:

BACLAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Aşırı doz sonucunda, kanama riski artabilir.

Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla

tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil

merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da

yanınıza alınız.

BACLAN’ı kullanmayı unutursanız

BACLAN’ın bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız,

hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu

zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz

almayınız.

BACLAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

BACLAN tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan

pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik

olaylar ortaya çıkabilir.

8/11

Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BACLAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BACLAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek görülen bazı kan hücrelerinin sayısında azalmaya bağlı olarak ateş, enfeksiyon

belirtileri veya aşırı yorgunluk ortaya çıkarsa

Kanama ve/veya dalgınlığın eşlik ettiği veya etmediği, deri ve/veya gözlerde sarılık

gibi karaciğer sorunları ortaya çıkarsa

Ağızda şişme veya ciltte kaşıntı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar

alerjik reaksiyon belirtileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise acil

tıbbi müdahale ya da hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Yaygın

Dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik

Burun kanaması

Mide veya barsaklarda kanama, ishal, karnın üst kısmında ağrı, hazımsızlık veya mide

ekşimesi

Ciltte ezik

Cerrahi girişimde organ içine girilen bölgede kanama

Yaygın olmayan

Kan pulcuklarının (trombositopeni) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni,

eozinofili)

Kafa içi kanama (bazı vakalarda ölüm bildirilmiştir), baş ağrısı, baş dönmesi,

karıncalanma/ürperme hissi (parestezi)

9/11

Gözde kanama

Mide mukozasında yara (mide ülseri), onikiparmak barsağında yara (duodenal ülser), mide

mukozası iltihabı, kusma, bulantı, kabızlık, şişkinlik

Kızarıklık, kaşıntı, ciltte kanama (purpura)

İdrarın kanlı olması

Kanama süresinde uzama, nötrofil denilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, kan

pulcuklarının sayısında azalma

Seyrek

Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması (ciddi nötropeni dahil nötropeni)

Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali (vertigo)

Karın zarının dış veya arka kısmında kanama (retroperitoneal kanama)

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

Çok seyrek

Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin

sayısında azalma ile görülen hastalık (Trombotik trombositopenik purpura =TTP), kemik

iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalma ile gelişen kansızlık türü

(aplastik anemi), kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), granülosit adlı

beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ve bunun sonucunda, ağız, boğaz ve ciltte yaralar

oluşması

(agranülositoz),

pulcuklarının

sayısının

ileri

derecede

azalması

(ciddi

trombositopeni),

granüler

lökosit

adlı

beyaz

hücrelerinin

sayısında

azalma

(granülositopeni), kansızlık (anemi)

Ateş, ürtiker, ödem, eklem ağrısı, lenf düğümlerinde şişme belirtileri ile olan aşırı

duyarlılık (serum hastalığı), alerjik (anaflaktik) reaksiyonlar

Mevcut olmayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma (halüsinasyonlar); zihin

karışıklığı

Tat duyusunda bozulma

Ciddi kanama, ameliyat yarasında kanama, damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü

Solunum yollarında kanama (hemoptizi) bronşlarda daralma, zatürre (bazen öksürüğün de

eşlik ettiği nefes daralması), eozinofilik pnömoni

Mide veya barsaklarda, karın zarının dış veya arka kısmında ölümle sonuçlanan kanama,

pankreas iltihabı, kalınbarsak iltihabı, ağız iltihabı

Akut karaciğer yetmezliği, sarılık, karaciğer fonksiyon testinde bozukluk

Deride su toplamış kabarcıklar (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik

epidermal nekroliz v.b.), kabartılı veya kabuklu kızarıklık, alerji sonucu yüz ve boğazda

şişme (anjiyoödem), kurdeşen, ilaca bağlı aşırı duyarlılık sendromu, akyuvar sayısında

artış ve sistemik belirtilerle birlikte görülen DRESS sendromu, çoğu kez akıntı ile belirgin

kaşıntılı deri iltihabı (egzema), özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken

planus),

ateşle

birlikte

tüm

vücutta

yaygın

içi

iltihaplı

döküntü

(akut

jeneralize

ekzantematöz püstülozis)

10/11

Kas-iskelet sisteminde kanama (hemartrozis), eklem iltihabı, eklem ağrısı, kas ağrısı

Böbrek

kılcal

damarlarında

iltihap

harabiyet

belirgin

böbrek

hastalığı

(glomerülonefrit), kan kreatinin düzeyinde artış

Ateş

Bilinmiyor

Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması

BACLAN ile kan pulcukları üzerine etkili diğer ilaçların aynı anda kullanılması ile alerjik

olayların görülmesi

BACLAN tedavisi sırasında uzun süren kanama olması halinde

Bir yerinizi kestiğiniz veya yaralandığınızda, kanın durması normalden daha uzun bir süre

alabilir.

durum

ilacınızın

etki

mekanizmasıyla

ilişkilidir.

Hafif

kesik

veya

yaralanmalarda (örneğin tıraş sırasında oluşan kesikler), bu durum bir önem taşımaz.

Bununla beraber, herhangi bir şüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5.

BACLAN’ın saklanması

BACLAN’ı

çocukların

göremeyeceği

ve

ulaşamayacağı

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25ºC altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACLAN’ı kullanmayınız.

“Son Kull. Ta.” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son

kullanma tarihidir.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer göze çarpan herhangi bir bozulma fark ederseniz, BACLAN’ı kullanmayınız.

11/11

Ruhsat Sahibi:

Bayer Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No.53 34770 Ümraniye /İstanbul

Tel: (0216) 528 36 00

Faks: (0216) 645 39 50

Üretim yeri:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.,

Zeytinburnu/İstanbul

Bu kullanma talimatı --/--/---- tarihinde onaylanmıştır.