B-LAKTAM 1 GR IM/ IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • B-LAKTAM 1 GR IM/ IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • B-LAKTAM 1 GR IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • 56.7

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 221/4
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-10-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

1/10

KULLANMA TALİMATI

B LAKTAM

®

1 g i.m./i.v. enjektabl toz içeren flakon

Damar içi enjeksiyon, kas içi enjeksiyon veya damar içi infüzyon olarak uygulanır.

Etkin madde: Her bir flakon 1000 mg sulbaktam içerir.

Yardımcı madde: Yardımcı madde içermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. B LAKTAM nedir ve ne için kullanılır?

2. B LAKTAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. B LAKTAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. B LAKTAM’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. B LAKTAM nedir ve ne için kullanılır?

B LAKTAM sulbaktam sodyum etkin maddesini içerir. Beyaz ya da beyazımsı toz içeren

flakonlarda sunulmaktadır.

B LAKTAM, damar içi enjeksiyon/infüzyon ve kas içi enjeksiyon için uygun seyreltici ile

karıştırılabilen ve belirli beta-laktam antibiyotiklerle birlikte kullanılan toz halinde bir beta-

laktamaz

inhibitörüdür.

LAKTAM,

sulbaktam

içerir.

LAKTAM’ın,

yalnızca

doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanması ve uygulanması gerekir.

Aşağıdaki

beta-laktam

antibiyotikler

birlikte,

orta

ağır

dereceli

bakteriyel

enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Ampisilin, mezlosilin, piperasilin, sefotaksim ya da penisilin G.

Diğer antibiyotiklerin tek başına uygulanmasına oranla B LAKTAM ile birlikte kullanımı,

tedavide daha yüksek güvence sağlamasından ötürü tercih edilmelidir.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

2/10

2. B LAKTAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

B LAKTAM’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı hassasiyetiniz varsa.

Sulbaktam,

diğer

beta-laktam

antibiyotiklerle

birlikte

uygulanmalıdır.

LAKTAM’ın

kendisi tek başına belirgin antibakteriyel etki göstermediğinden beta-laktam antibiyotik

alınmaksızın uygulanmasının bir anlamı yoktur.

Sulbaktamın kombine kullanıldığı birimlerden birine karşı tamamen duyarlı olan bir etken

tarafından enfeksiyon meydana gelmişse sulbaktam kullanımı uygun değildir.

Geçmişinizde sefalosporin grubu antibiyotiklere

karşı ani ve şiddetli

alerjik reaksiyon

göstermişseniz.

Lidokaine alerjiniz varsa (Kas içine uygulamada kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile

çözündürülebilir).

B LAKTAM’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Bronşiyel astım, kurdeşen (ürtiker), saman nezlesi iseniz,

B LAKTAM ve beta-laktam antibiyotiğin birlikte kullanımında, daha önce aşırı duyarlılık

reaksiyonları gösterdiyseniz,

Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse,

İshaliniz varsa (Bakterilere karşı etkili olan ilaçların verilmesinden 2 ay sonra ortaya

çıkabilir.),

Böbrek, karaciğer ve kan sayımı bozukluğunuz varsa,

Elektrolit bozukluğunuz varsa (Özellikle böbrek fonksiyon bozuklukları, kalp yetmezliği,

karaciğer sirozu, göğüs veya karın zarı akıntıları gibi çeşitli türlerde akıntı ve ödemler; şok

tedavisi çevçevesinde kan dolaşımı seviyeleri ve beslenme durumlarında özellikle dikkat

edilmelidir.),

Sara veya beyin zarı iltihabı (menenjit) hastalığınız varsa (kaslarda uyarı ve kasılmaların

ortaya çıkma riski artabilir),

1 yaşın altındaki çocuklarda B LAKTAM’ın etkileri henüz tam olarak gösterilmemiştir. Bu

nedenle bu hastalarda yarar ve risk dengesi dikkatle değerlendirilerek uygulanmalıdır.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

B LAKTAM’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecekler ile etkileşmediğinden aç ve tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde kullanımı ile ilgili kontrollü ve yeterli çalışma bulunmamaktadır.

B LAKTAM’ı hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

3/10

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

B LAKTAM düşük oranlarda anne sütüne geçtiğinden dolayı, emziren annelerde dikkatli

kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

B LAKTAM’ın genel olarak konsantrasyon ve reaksiyon becerisi üzerinde etkisi olduğunu

gösteren bir bilgi mevcut değildir. İlaç uygulandıktan sonra yan etkilerin ortaya çıkması

durumunda, araç ve makine kullanmayınız.

B LAKTAM’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, her dozunda 4.2 mmol (98 mg) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum

(tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmaldır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

B LAKTAM ile diğer ilaçlar arasında etkileşme olabileceğinden, doktorunuza danışmadan

başka bir tıbbi tedavi kullanmayınız.

Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında doktorunuz

B LAKTAM dozunu ayarlama kararı verebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. B LAKTAM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Tavsiye edilen doz yetişkinler için her 6, 8 ya da 12 saatte bir 0.5 g ile 1 g sulbaktamdır.

Sulbaktam için günlük azami doz, eş zamanlı kullanılan antibiyotiğin dozundan bağımsız

olarak 4 g’dır. Eş zamanlı kullanılan antibiyotiğin tavsiye edilen dozuna ilişkin bilgileri ürüne

ait kullanma talimatında ya da uzmanlara yönelik bilgilerde bulabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilaç sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başınıza kullanmayınız.

B LAKTAM, uygun bir şekilde kombine edilmiş beta-laktam antibiyotiklerle birlikte kas içi

enjeksiyon, damar içi enjeksiyon ya da damar içi infüzyon olarak uygulanır.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

4/10

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklar, küçük çocuklar ve süt çocukları için genel olarak günde her kg vücut ağırlığı başına

50 mg uygulanır. Bu doz ilgili antibiyotikle birlikte 6, 8 ya da 12 saatte bir olmak üzere tek

dozlara bölünerek verilir.

Çocuklar için günlük azami doz 1 kg vücut ağırlığı başına 80 mg sulbaktamdır.

B LAKTAM, 1 yaşın altındaki çocuklarda fayda ve risk dengesi özenle değerlendirilerek

uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı

hastalarda

ayarlanmasına

gerek

yoktur.

Ancak

yaşla

beraber

böbrek

fonksiyonlarında bozulma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Kreatinin klerensi 30 ml/dak olan hastalarda sulbaktamın vücuttan atılımı gecikmektedir. Bu

nedenle

böbrek

fonksiyonları

bozuk

olan

hastalarda

uygun

şekilde

ayarlanması

yapılmalıdır.

Sulbaktam,

hemodiyaliz

kandan

emilir.

LAKTAM,

diyalizin

ardından

sonrasında bir sonraki diyaliz uygulamasına kadar 24 saatten (kreatinin klerensi 5-14 ml/dak

olan hastalarda) 48 saate (kreatinin klerensi < 5ml/dak olan hastalarda) kadar olan aralıklarla

verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer B LAKTAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla B LAKTAM kullandıysanız:

Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az

ilaç uygulanması olası değildir.

Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan

etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

B LAKTAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

B LAKTAM’ı kullanmayı unutursanız:

LAKTAM

uzman

sağlık

personeli

tarafından

uygulanacağından,

böyle

durumun

oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

5/10

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

B LAKTAM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

LAKTAM

uzman

doktor

denetiminde

kullanılacağı

için,

tedavinizin

zaman

sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi B LAKTAM’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Kanda alerji hücresi sayısında artış (eozinofili)

Baş dönmesi

İshal (diyare)

Bazı karaciğer enzimleri (transaminaz) düzeylerinin yükselmesi

Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (tromboflebit)

Yaygın olmayan:

Mantar enfeksiyonları

Ağız içinde iltihap (stomatit)

Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)

Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)

Aşırı duyarlılık (hipersensitivite)

Kusma

Alerjik deri reaksiyonları

Enjeksiyon yerinde ağrı

Bilinmiyor:

Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı

(psödomembranöz kolit)

Küçük kan partiküllerinin sayısında artış (trombositoz)

Akvuyar sayısında artış (lökositoz)

Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)

Kansızlık (anemi)

Kanama zamanı artışı*

Kaşıntı, leke şeklinde döküntü, pul pul deri iltihabı, damar bozukluğundan ileri gelen ve

deride morumsu lekelerle kendini gösteren hastalık (purpura)*

Ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafilaktik şok)

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

6/10

Baş ağrısı

Nöbetler

Mide bağırsak rahatsızlıkları

Mide bulantısı

İştah kaybı

Şişkinlik

Kan bilirubin artışı

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-

Johnson sendromu)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Kas spazmları

Kan kreatinin artışı

İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)

*Bu etkiler özellikle ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek doz mezlosilin veya

piperasilin ile tedavide gözlenmiştir. Buna ek olarak mevcut bir hastalık veya eşlik eden

tedaviler nedeniyle kan pıhtılaşması bozukluğu gözlenebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. B LAKTAM’ ın saklanması

B LAKTAM’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırılmadan önce flakonu, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında

saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Kullanıma hazır çözelti kimyasal ve fiziksel olarak 25°C ya da 4°C sıcaklıkta 24 saat süreyle

stabildir.

İnfüzyon

veya

enjeksiyon

tamamlandığında,

LAKTAM

doktorunuz

veya

hemşireniz

tarafından gerektiği şekilde imha edilecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra B LAKTAM’ı kullanmayınız.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

7/10

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz B LAKTAM’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1

34349 Gayrettepe, İstanbul

Tel: 0212 337 38 00

Üretim Yeri:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Sanayi Cad. No:13

Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

8/10

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

BU

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR.

Kullanıma hazırlama ve imha talimatları:

Uygulamanın Türü

B LAKTAM, uygun bir şekilde kombine edilmiş beta-laktam antibiyotik ile birlikte kas içi

enjeksiyon, damar içi enjeksiyon ya da damar içi infüzyon olarak aşağıdaki gibi uygulanır.

Kas içi enjeksiyon:

B LAKTAM, enjeksiyon içeriği 4 ml enjeksiyonluk su ya da izotonik salin çözeltisi ile

çözündürülür. Enjeksiyon sırasında acı olmaması için çözelti %0.5’lik lidokain hidroklorür

çözeltisi ile de hazırlanabilir. B LAKTAM’ın, beta-laktam antibiyotikten hemen önce ayrı bir

enjeksiyon olarak uygulanması tavsiye edilir.

Damar içi enjeksiyon:

Damar içi enjeksiyon için B LAKTAM enjeksiyon şişesinin içeriği en az 4 ml enjeksiyonluk

su ya da izotonik salin çözeltisi ile çözündürülür ve tamamen çözünmesinin ardından ilaç

doğrudan antibiyotikten önce enjekte edilir. Gerekli doz 3 ile 5 dakika içerisinde damar

içinden verilir.

Damar içi infüzyon:

B LAKTAM enjeksiyon şişesinin içeriği, damar içi enjeksiyon uygulamasında olduğu gibi

çözdürülür ve ardından 40 ile 100 ml kadar aşağıda belirtilen infüzyon çözeltilerinden biri

eklenir. Bu infüzyon çözeltisinde belirtilen antibiyotiklerden biri bulunabilir:

Enjeksiyonluk

su, izotonik

salin çözeltisi, %5 glukoz çözeltisi.

İntravenöz kısa infüzyon:

1000

mg’lık

sulbaktama

eşdeğer

enjeksiyonluk

içeren

flakon

içeriği

intravenöz

enjeksiyonda olduğu gibi enjeksiyonluk su ile çözülür ve akabinde adı geçen antibiyotiklerin

birini ihtiva eden ve aşağıda belirtilen infüzyon çözeltilerinin biri ile 40 ml’den 100 ml’ye

kadar seyreltilebilir:

İzotonik sodyum klorür, %5 glukoz çözeltisi, ringer laktat çözeltisi.

Hazırlanmış çözelti 15 ila 30 dakika içinde antibiyotik ile intravenöz olarak uygulanır.

Penisilin G’nin damar içi infüzyonu:

Öngörülen tekli penisilin G dozu, B LAKTAM ile birlikte 40 ile 100 ml enjeksiyonluk suda

ya da %5’lik glukoz çözeltisinde çözdürülür ve hemen verilmelidir.

Uygun doz damar içi kısa infüzyon olarak antibiyotikle birlikte 10 ile 30 dakika içerisinde

verilmelidir.

Uygulama süresi:

Uygulama süresi hastalığın seyrine bağlıdır ve antibiyotik verilebildiği müddetçe devam

edilmelidir.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

9/10

İlaç Etkileşimleri

Beta-laktam

antibiyotikle

kombinasyon

halinde

sulbaktam

şimdiye

kadar

yapılan

araştırmalarda,

başına

beta-laktam

antibiyotik

kullanıldığında

gözlemlenmeyen

etkilerin tedaviye sulbaktam eklenmesiyle ortaya çıktığını gösteren belirtiler görülmemiştir.

Sulbaktamın ampisilin, mezlosilin, piperasilin, sefotaksim ya da penisilin G ile kombine

edilmesiyle birlikte rapor edilen bütün etkileşimler antibiyotikal bileşenlerin olası karşılıklı

etkileşimleridir.

Uyumlu

olmadığından

ayrıca

uygulanması

gerekenler:

Aminoglikozidler,

metronidazol,

oksitetrasiklin,

rolitetrasiklin

doksisiklin

gibi

enjektabl

tetrasiklin

türevleri,

ayrıca

thiopental-Na, prednisolon, prokain %2, süksametonyumklorür ve noradrenalin. Geçimsizliği

gösteren görsel belirtiler çökelme, bulanıklaşma, renk değiştirmedir.

Probenesid: Aynı zamanda probenesid alınması halinde sulbaktamın atılımında gecikme

meydana gelir.

Uyarılar

Çözeltinin elektrolit miktarı:

Bir adet B LAKTAM enjeksiyon şişesinde 4.2 mmol sodyum bulunmaktadır.

Sulbaktam

sodyum

çözeltisi

olarak

bulunduğundan

elektrolit

bozukluğu

bulunan

hastalarda esas itibariyle sodyum miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu husus her bir

dozda dikkate alınması gerektiği gibi bütün bir tedavi çerçevesinde ve özel doz kontrollerinde

de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hususa özellikle de şu durumlarda dikkat edilmelidir:

Renal atılım bozuklukları, çeşitli türlerde akıntılar ve ödemler (örneğin kalp yetmezliğinde,

karaciğer sirozunda, residif plöra ya da peritoneal akıntılarda), bir şok terapisi çerçevesindeki

kan dolaşımı takviyeleri ya da yetişkinlerde, çocuklarda ve neonatal periyotta suni beslenme

sırasında.

Yan etkilerin ortayla çıkmasından sonraki karşı tedbirler

Psödomembranöz

kolitin

ortaya

çıkması

durumunda

hekim,

endikasyonları

göz

önünde

bulundurarak

LAKTAM

tedavisine

verilmesinin

gerekip

gerekmediğini

değerlendirmeli

hemen

uygun

terapi

başlatmalıdır

(örneğin;

etkisi

klinik

olarak

kanıtlanmış özel bir antibiyotik/kemoterapötik). Bağırsak hareketlerini inhibe eden tıbbi

maddeler kullanılmamalıdır.

Merkezi sinir sisteminde örneğin kramp gibi yan etkilerin ortaya çıkması halinde diazepam

kullanılarak hareketsizlik sağlanması tavsiye edilir.

Ağır seyreden kan dolaşımı reaksiyonları (anafilaktik şok) gibi ağır akut aşırı hassasiyet

reaksiyonları ortaya çıkarsa hemen bir hekimden de yardım alınmalıdır.

Kullanım ve saklanması

Kas içi ya da damar içi enjeksiyon amacıyla kullanılacak ya da antibiyotik infüzyon çözeltisi

ile seyreltilecek olan konsantre ve kullanıma hazır B LAKTAM çözeltisi hazırlandıktan sonra

24 saat içerisinde kullanılmış olmalıdır.

Enjeksiyonluk su, izotonik salin çözeltisi ve %5’lik glukoz çözeltisi içerisindeki sulbaktam,

ilgili antibiyotikle tabloda belirtilen süre boyunca uyumlu ve stabildir.

Kuru maddenin çözündürülmesinden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar

Kullanıma hazır çözelti kimyasal ve fiziksel olarak 25°C ya da 4°C sıcaklıkta 24 saat süreyle

stabildir.

000008-TR-BLKTM3-27-1-02

10/10

Mikrobiyolojik açıdan kullanıma hazır karışım hemen kullanılmalıdır.

Kullanıma hazır karışım hemen kullanılmazsa karışımın muhafaza süresi ve koşullarından

uygulayıcı sorumludur.

Kullanıma hazır karışım kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda hazırlanmazsa bu

karışım 2-8°C sıcaklıkta 24 saatten daha uzun süre muhafaza edilmemelidir.

Antibiyotik

İnhibitör

Çözücü Hacmi

Asgari Geçimlilik Süresi

(20-25°C sıcaklıkta)

Ampisilin

0.5 g - 8 g

Sulbaktam

0.25 g - 4 g

100 ml

8 saat

Mezlosilin

2 g ya da 4 g

Sulbaktam 1 g

100 ml

24 saat

Piperasilin

2 g ya da 4 g

Sulbaktam 1 g

100 ml

24 saat

Sefotaksim

Sulbaktam 1 g

100 ml

24 saat

İmha etme:

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.