AVIL %1, 25 MERHEM, 25 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVIL %1, 25 MERHEM, 25 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVIL %1,25 MERHEM, 25 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 194/33
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-06-2000
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AVİL merhem %1.25

Deri üzerine uygulanır.

Etkin madde: 1 g merhem; su/yağ emülsiyonunda 12.5 mg feniramin hidrojen maleat

içerir.

Yardımcı maddeler: Macrogol (PEG) 2000, macrogol (PEG) 400, beyaz petrolatum,

macrogol 35 (Cremophor EL), essence lilac 133.375/B, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AVİL nedir ve ne için kullanılır?

2. AVİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AVİL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AVİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.AVİL nedir ve ne için kullanılır?

AVİL, feniramin hidrojen maleat isimli etkin maddeyi içeren ve alerjik hastalıklara karşı

etkili bir ilaçtır.

AVİL; beyaza yakın renkte, homojen, pürüzsüz yüzeyli merhemdir. 25 g' lık aluminyum

tüp içeren karton kutuda sunulmuştur.

AVİL; kaşıntı, kızarıklık ve şişkinlik gibi şikayetlerin bulunduğu:

- Alerjik deri hasarları (örn. kurdeşen)

- Böcek sokmaları ve ısırıklar

- Güneş yanığı

- Birinci derecede yanıklar

- Nörodermatit (bir tür deri hastalığı) de dahil olmak üzere egzamaların tedavisinde

kullanılır.

2.AVİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniramin

hidrojen

maleat

veya

ilacın

içeriğindeki

diğer

maddelere

karşı

aşırı

duyarlılığınız varsa.

AVİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Üreme ve idrar yolu bölgelerinde kullanım durumunda, içerdiği mineral yağ prezervatifin

yırtılmasına ve sızıntıya neden olabilir. Bu yüzden AVİL ile prezervatifin temasından

kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

AVİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri

üzerine

sürülerek

uygulandığından,

yiyecek

içeceklerle

etkileşmesi

beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz AVİL tedavisinin faydaları, risklerinden daha ağır basıyorsa bu ilacı size

uygulayacaktır.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, AVİL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Sistemik olarak uygulandığında, hastaların şehir trafiğine aktif olarak katılmalarını ve

bazı araç/makineleri kullanmalarını güçleştirecek kadar reaksiyon kabiliyetini azalttığı

bilindiğinden dikkatli olunmalıdır.

AVİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AVİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa,

bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç etkileşmesi görülmemiştir.

Eğer

reçeteli

ya

da

reçetesiz

herhangi

bir

ilacı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.AVİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AVİL’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Merhem hasta olan cilt üzerine ince bir tabaka halinde hasarın veya kaşıntının şiddetine

göre günde birkaç kez sürülür. Merhem kalıntıları su ile kolaylıkla temizlenebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine sürülerek uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

AVİL

hafta

yaş

arası

bebekler

küçük

çocuklarda

geniş

cilt

alanlarına

sürülmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

AVİL’in yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği

AVİL’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir bilgi

yoktur.

Eğer

AVİL’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİL kullandıysanız:

Antihistaminiklerin (alerji ilaçları) yüksek dozlarda kullanılması özellikle çocuklar için

tehlikelidir. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

AVİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

AVİL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AVİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

AVİL tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AVİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Geniş vücut yüzeylerine uygulanması uyku hali gibi sistemik yan etkilere

neden olabilir.

Küçük çocuklarda önerilenin üzerinde doz uygulanması huzursuzluğa yol açabilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Bilinmiyor: Geniş vücut yüzeylerine uygulanması aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. deride)

gibi sistemik yan etkilere neden olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.AVİL’in saklanması

AVİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan

Cad. N:2 34750 Kadıköy/İstanbul

Üretim yeri: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi

Atatürk Bulvarı 9.Cad. No:1 41400 Gebze/Kocaeli

Bu kullanma talimatı gg.aa.yyyy’ de onaylanmıştır.