AVIJECT 45.5G IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL, 5 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVIJECT 45.5G IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL, 5 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVIJECT 45.5G IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL, 5 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kafein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 228/96
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 31-12-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AVİJECT

®

45.5 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti

Kas içine veya damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde:

Her bir ampul (2 ml) 45.5 mg feniramin hidrojen maleat içerir. Her bir

ml çözelti 22.75 mg feniramin hidrojen maleat içerir.

Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

AVİJECT nedir ve ne için kullanılır?

2.

AVİJECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

AVİJECT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

AVİJECT’in saklanması

Başlıkları bulunmaktadır.

1. AVİJECT nedir ve ne için kullanılır?

AVİJECT; 2 ml renksiz çözelti içeren amber renkli cam ampul içerisinde kas içine/damar

içine uygulanan alerjik hastalıklara karşı etkili bir ilaçtır.

ampul

ml’de

45.5

mg feniramin

hidrojen

maleat

içerir.

ampullük

ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

AVİJECT; akıntılı mukoza iltihabında ve sulanan egzamalarda sıvı sızıntısını azaltmak için,

kurdeşen, ani aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji sonucu yüz ve boğazda oluşan şişliğin

tedavisinde kullanılır.

2. AVİJECT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVİJECT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Feniramine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

Hamileliğinizin özellikle ilk 3 ayında iseniz, ya da emziriyorsanız,

Hasta yeni doğmuş ya da erken doğmuş ise,

Astım dahil alt solunum yolları hastalıklarınız var ise,

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü denilen ilaçlar ile tedavi görüyor iseniz.

AVİJECT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

İdrar kesenizde bir miktar artık idrar kalmasına neden olan prostat bezinde büyüme,

dar açılı göz tansiyonu (glokom), tıkanıklık oluşmuş mide ülseri (stenozlu peptik

ülser), midenin piloroduodenal (bağırsağa açılan) kısmında tıkanma, idrar kesesinin

boyun kısmında tıkanma, tiroid hormonu yüksekliği, gibi hastalıklarınız var ise,

60 yaşında veya üzerinde iseniz,

Kalp-damar hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz var ise.

Bu ilacın kullanılması durumunda görme bozukluğuna rastlanması ve dar açılı göz

tansiyonunda, göz içi basıncınızın yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda bir göz

uzmanı tarafından kontrol edilmelisiniz.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

AVİJECT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz AVİJECT tedavisinin faydaları, risklerinden daha ağır basıyorsa bu ilacı size

uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, AVİJECT kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

AVİJECT kullanıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Merkezi sinir sistemi üzerinde etkili ilaçların, örn. güçlü yatıştırıcılar (tranklizanlar),

uyku

vericiler

(hipnotikler),

sakinleştiriciler

(sedatifler),

endişe

giderici

ilaçlar

(anksiyolitik ilaçlar), afyon benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler),

Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (nöroleptikler),

Monoamin

oksidaz

(MAO)

inhibitörü

denilen

ilaçların

alkolün

etkisini

artırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. AVİJECT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hastalığınızın durumuna göre günde 1-2 defa 1/2 - 1 ampul kullanılır.

dozun

etki

süresi

saattir.

Tedaviye

akut

belirtiler

geçinceye

kadar

devam

edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

AVİJECT yavaş yavaş (dakikada 1 ml) damar içine veya adale içine verilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

6 ay - 3 yaşındaki çocuklara kas içi (IM) yoldan 1-2 defa 0.4-1 ml, 4 yaşından itibaren çocuklara

günde 1-2 defa 0.8-2 ml uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

yaş

üzerindekilerde

baş

dönmesi

tansiyon

düşüklüğü

(hipotansiyon)

oluşturabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer AVİJECT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVİJECT kullandıysanız:

AVİJECT’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz

AVİJECT’i kullanmayı unutursanız

Eğer

dozunuzun

uygulanmasının

atlanmış

olabileceğini

düşünüyorsanız,

doktorunuzu

bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AVİJECT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

AVİJECT tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AVİJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

AVİJECT’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik (anaflaktik) şok

Kan basıncının düşmesi

Kalp atım sayısının artması

Kalpte ritim bozukluğu (ekstra sistol)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AVİJECT’e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çarpıntı

Seri ani kasılmalar

Bronş salgılarının yoğunluğunda artış

Sinir iltihabı (nevrit)

Sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar birikmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek

görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Işığa duyarlık

Ağız ve boğazda kuruluk

Aşırı terleme

Baş ağrısı, baş dönmesi

Sakinleşme, uyku hali

Koordinasyon bozukluğu

Yorgunluk, sersemlik

Aşırı duyarlılık, rahatsızlık hissi, sinirlilik

Titreme

Uykusuzluk

Aşırı mutlu hissetme (öfori)

Karıncalanma

Bulanık görme, çift görme

Kulak çınlaması

Burun tıkanıklığı

Bunlar AVİJECT’in hafif yan etkileridir.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

“İlaç

Etki

Bildirimi”

ikonuna

tıklayarak

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. AVİJECT’in saklanması

AVİJECT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVİJECT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVİJECT’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.

İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi

Aromatik Cad. No: 55 34956 Tuzla / İSTANBUL

Tel. no: 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31 41

Üretim yeri:

MEFAR İlaç Sanayi A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad No: 20

Kurtköy / Pendik / İSTANBUL

Tel. no: 0216 378 44 00 Faks no: 0216 378 44 11

Bu kullanma talimatı 31/12/2010 tarihinde

onaylanmıştır.