AVELOX 400 MG IV INFUZYON SOLUSYONU, 250 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVELOX 400 MG IV INFUZYON SOLUSYONU, 250 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVELOX 400 MG IV INFUZYON SOLUSYONU, 250 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 114/52
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-08-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 17

KULLANMA TALİMATI

AVELOX

400 mg/250 ml i.v. infüzyon solüsyonu

Damar içine uygulanır.

Etkin

madde:

ml’lik

AVELOX

flakonu

(ilaç

şişesi),

moksifloksasin

(hidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit 1 N, sodyum hidroksit solüsyonu 2

N, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AVELOX nedir ve ne için kullanılır?

2. AVELOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AVELOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AVELOX’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

AVELOX

nedir ve ne için kullanılır?

AVELOX

infüzyon

çözeltisi,

toplardamar

içine

damla

damla

enjekte

edilmeye

(infüzyon) hazır çözelti formunda kullanıma sunulmuştur. Her bir ilaç şişesi içinde

400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.

AVELOX’un etkin maddesi olan moksifloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir.

Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.

2 / 17

AVELOX, 250

mililitrelik

renksiz cam flakonlar (ilaç şişeleri)

içinde

kullanıma

sunulmaktadır.

AVELOX,

duyarlı

mikroorganizmaların

(mikroplar)

neden

olduğu

aşağıdaki

enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni)

Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku

enfeksiyonları,

AVELOX’un da dâhil olduğu ilaç grubu (florokinolonlar),

kronik

bronşitin akut

bakteriyel alevlenmesinde (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması

durumunun yeniden şiddetlenmesi) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi

istenmeyen etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

AVELOX, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi

şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

AVELOX’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AVELOX’un etkin maddesi olan moksifloksasin ve moksifloksasinin dâhil olduğu

florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubu aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri

dönüşümsüz yan etkilere neden olabilir:

Tendinit

(tendon

iltihabı)

tendon

(kasları

kemiklere

bağlayan

bağlar)

yırtılması

Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi)

Merkezi sinir sistemi etkileri (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya

hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku

bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı)

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda AVELOX

kullanımı derhal

bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

AVELOX da dȃhil olmak üzere florokinolonlar, myastenia gravisli (kas güçsüzlüğüne

yol açan bir hastalık) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia

gravis öyküsü olanlarda AVELOX kullanımından kaçınılmalıdır.

AVELOX’un da dȃhil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerle ilişkili

olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.

Kronik

bronşitin

akut

bakteriyel

alevlenmesi

(akciğerdeki

bronş

tüplerinin

zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi)

3 / 17

AVELOX

dâhil

florokinolonlar,

sakatlığa

sebep

olabilen

potansiyel

olarak

geri

dönüşümsüz olan ciddi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen yan etkiler

kas-iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere

bağlayan bağlar) yırtılması, tendonlarda şişme veya iltihaplanma, karıncalanma veya uyuşma,

kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi),

artralji

(eklem

ağrısı),

miyalji

(kas

ağrısı),

periferal

nöropati

(sinirlerin

zarar

görmesi),

merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme),

anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş

ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı) (“4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).

Bu yan etkiler, AVELOX başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş

grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu yan etkileri yaşamıştır.

Herhangi bir ciddi yan etkinin ilk bulgularının veya belirtilerinin ortaya çıkması durumunda

AVELOX

derhal

kesilmelidir.

Ayrıca,

florokinolonlarla

bağlantılı

olarak

ciddi

etkilerden herhangi birini yaşayan hastalarda AVELOX dâhil florokinolonların kullanımından

kaçınılmalıdır.

AVELOX’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Moksifloksasine, kinolon grubundan diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içindeki

yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

Hamile iseniz,

Bebeğinizi emziriyorsanız,

18 yaşından küçük iseniz,

Bir antibiyotik grubu olan kinolon tedavisiyle bağlantılı tendon (kasları kemiklere

bağlayan uzantılar) hasarı geçirdiyseniz (Bakınız AVELOX’u aşağıdaki durumlarda

dikkatli kullanınız ve 4. Olası yan etkiler nelerdir?) ,

Doğuştan veya sonradan edinilmiş anormal kalp ritim bozukluğunuz varsa (Kalp

grafinizde (EKG) görülen),

Kanınızda

(sodyum

potasyum)

eksikliği

varsa

(elektrolit

bozuklukları

özellikle de düzeltilmemiş hipokalemi),

Kalp atış hızınız düşük ise (bradikardi),

Zayıf bir kalbiniz var ise (kalp yetmezliği),

Önceden geçirilmiş kalp ritim bozuklukları (semptomatik aritmi) var ise.

Moksifloksasin

kalp grafisinde

bozulmalara

neden

olan diğer ilaçlarla

eşzamanlı

olarak

kullanıyorsanız

(Bkz.

Bölüm

Diğer

İlaçlarla

birlikte

kullanımı).

Çünkü

AVELOX kalp grafisinde (EKG) QT aralığının uzamasına neden olabilir. Örneğin;

Elektriksel sinyallerin gecikmeli iletimi.

Ciddi karaciğer hastalığınız (Child Pugh C) veya üst normal sınırın 5 katından yüksek

olan karaciğer enzimleriniz (transaminazlar) varsa.

4 / 17

AVELOX’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

AVELOX’u ilk defa kullanıyorsanız kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

AVELOX özellikle kadınlarda ve yaşlılarda kalp grafisini (EKG) değiştirebilir. Eğer

yakın zamanda kan potasyum seviyenizi düşürmek için ilaç aldıysanız, AVELOX’u

kullanmadan

önce

doktorunuza

danışınız

(Bkz.

Bölüm

AVELOX’u

aşağıdaki

durumlarda kullanmayınız ve Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı).

Epilepsi hastası iseniz veya sizi kasılmalar (konvülsiyonlar) haline sürükleyen bir

durumda iseniz AVELOX kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Akıl sağlığı hastalığınız varsa ya da daha önce geçirmişseniz AVELOX kullanmadan

önce doktorunuzla konuşunuz.

Myasthenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

AVELOX

gibi

florokinolonlar,

güçsüzlüğü

solunum

problemleri

gibi

myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Eğer Myasthenia Gravis

hastalığınız varsa, bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

Ailenizde glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (kan şekeri) eksikliği var ise (nadir bir kalıtsal

hastalık), doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz, AVELOX’un sizin için uygun olup

olmadığına karar verecektir.

AVELOX sadece toplardamar (ven) içine uygulanmalıdır, atardamar (arter) içine

uygulanmamalıdır.

Tedavi süresince kalp çarpıntısı (palpitasyonlar) veya düzensiz kalp atışınız varsa,

doktorunuzu

hemen

bilgilendiriniz.

Doktorunuz

kalp

ritminizi

ölçmek

için

kalp

grafinizi (EKG) çekmek isteyebilir.

Kalp problemi riski toplardamardan (ven) perfüzyonun hızına ve doz artışına bağlı

olarak artabilir.

Çok

nadir

olarak

bazen

uygulamadan

sonra

ve ciddi

aşırı

duyarlılık

(anafilaktik

reaksiyonlar/şok)

reaksiyonları

meydana

gelebilir,

göğüste

sıkışma,

sersemlik hissi, hasta veya zayıf hissetme, ayağa kalkarken baş dönmesi olması gibi

belirtiler olabilir. Böyle bir durumda AVELOX kullanımı kesilmelidir ve doktorunuz

derhal haberdar edilmelidir.

AVELOX yaşamı tehdit edici nitelikte karaciğer yetmezliğine yol açabilen hızlı ve

şiddetli karaciğer iltihabına neden olabilir (ölümcül vakalar dahil, Bkz. Bölüm “4.

Olası

etkiler

nelerdir?”).

Aniden

kendinizi

kötü

hissederseniz

ve/veya

mide

bulantısı yaşarsanız ve aynı zamanda göz aklarınızda sararma, koyu renkli idrar, cilt

kaşıntısı,

kanama

eğilimi

veya

karaciğer

kaynaklı

beyin

hastalığı

(karaciğer

fonksiyonunda

azalmanın

veya

hızlı

şiddetli

karaciğer

iltihabının

belirtileri)

mevcutsa lütfen başka bir tablet daha almadan önce doktorunuzla iletişime geçiniz.

Cilt reaksiyonu veya ciltte kabarcıklanma / soyulma ve/veya mukozal reaksiyonlar

(Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”) yaşamanız durumunda tedaviye devam

etmeden önce derhal doktorunuzla iletişime geçiniz.

AVELOX dahil olmak üzere kinolon antibiyotikler kasılmalara (konvülsiyon) neden

olabilir. Eğer böyle bir durum görülürse, AVELOX tedavisine devam edilmemelidir.

5 / 17

Özellikle

ayaklarda

bacaklarda

veya

ellerde

olmak

üzere,

ağrı,

yanma,

karıncalanma,

uyuşma

ve/veya

güçsüzlük

gibi

sinir

hasarı

(nöropati)

belirtileri

yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda AVELOX’la tedavinize devam etmeden önce

derhal doktorunuza bilgi veriniz.

AVELOX’un da aralarında olduğu florokinolon antibiyotikleri alırken, ilk defa alıyor

olsanız dahi, akıl sağlığı problemleri yaşayabilirsiniz. Çok seyrek vakalarda depresyon

veya akıl sağlığı problemleri intihar düşüncelerine ve intihara teşebbüs gibi kendine

zarar verme davranışlarına yol açmıştır (Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”).

gibi

reaksiyonlar ortaya

çıktığı

takdirde

AVELOX

almayı bırakın

derhal

doktorunuza bilgi veriniz.

AVELOX dahil olmak üzere antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal

görülebilir. Eğer bu durum ciddi ve kalıcı hale gelirse veya dışkınızın kan veya mukus

içerdiğini fark ederseniz AVELOX almayı derhal bırakınız ve doktorunuza danışın.

Bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan ilaçlar almayınız.

AVELOX tedavinin başlatılmasını takip eden 48 saat içinde dahi tendonlarınızda ağrı

iltihaplanmaya

açabilir

durum

AVELOX

tedavisini

bırakmanızın

ardından birkaç aya varan süreyle devam edebilir. Yaşınız ileriyse veya eşzamanlı

kortikosteroid kullanıyorsanız tendonlarda iltihap ve yırtılma riski artar. Herhangi bir

ağrı

veya

iltihaplanmanın

belirtisinde

AVELOX

almayı

bırakınız,

etkilenen

eklemleri

dinlendirin

derhal

doktorunuza

danışınız.

Tendon

yırtılması

riskini

artırabileceğinden gereksiz egzersizden kaçınınız (“AVELOX’u aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ” ve “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümlerine bakınız).

Yaşınız

ileriyse

böbrek

problemleriniz

varsa

AVELOX

alırken

yeterli

sıvı

tüketmeye

özen

gösterin,

çünkü

dehidratasyon

(sıvı

kaybı)

durumunda

böbrek

yetmezliği riskini artırabilir.

Görme becerinizde bozulma ortaya çıkarsa veya gözlerinizde başka bir sorun varmış

gibi görünüyorsa derhal bir göz uzmanına başvurunuz (Araç ve makine kullanımı ve

“4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümlerine bakınız). İlacı almayı derhal bırakınız ve

doktorunuza danışınız.

Bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan ilaçlar almayınız.

Florokinolon

antibiyotikler

şekerinin

normalin

altındaki

düzeylere

düşmesi

(hipoglisemi) ve kan şekerinin normalin üzerindeki düzeylere çıkması (hiperglisemi)

gibi

şekeri

bozukluklarına

neden

olabilir.

AVELOX

tedavi

uygulanan

hastalarda kan şekeri bozuklukları ağırlıklı olarak kan şekerini düşüren oral anti-

diyabetik ilaçlarla (örneğin sülfonilüre) veya insülinle eşzamanlı tedavi gören yaşlı

hastalarda ortaya çıkmıştır. Diyabetiniz varsa kan şekeriniz dikkatli şekilde takip

edilmelidir (Bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”).

Kinolon antibiyotikler cildinizin güneş ışığına veya UV ışığına karşı daha hassas hale

gelmesine neden olabilir. AVELOX alırken uzun süreli veya kuvvetli güneş ışığına

maruz kalmaktan kaçınmalısınız ve solaryum veya başka herhangi bir UV lambası

kullanmamalısınız.

6 / 17

Hastane

dışında

edinilmiş

akciğer

iltihabı

(pnömoni)

tedavisi

için

AVELOX’un

ardışık şekilde damar içine verilerek/ağız yoluyla alınarak kullanımı hakkında sınırlı

deneyim bulunmaktadır.

Şiddetli yanık, derin doku enfeksiyonları, osteomiyelit (kemik iliği enfeksiyonları) ve

beraberinde

diyabetik

ayak

enfeksiyonlarının

tedavisinde

AVELOX’un

etkililiği

ortaya konmamıştır.

AVELOX’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya "şişmesi" (aort anevrizması veya geniş

damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa,

Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık),

Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk

faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya

vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti,

dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya

bilinen ateroskleroz).

Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil

servise başvurunuz.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa,

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

AVELOX’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

AVELOX süt ürünleri dahil olmak üzere gıdalardan etkilenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz, AVELOX kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, AVELOX kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

AVELOX size baş dönmesi veya sersemlik hali oluşturabilir, ani ve geçici görüş kaybına

neden olabilir veya kısa süreli kendinizden geçmenize neden olabilir. Böyle bir durum söz

konusu ise, AVELOX tedavisinde iken araç ya da makine kullanmamalısınız.

AVELOX’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bir AVELOX flakonu (250 ml), 787 mg (yaklaşık 34 mmol) sodyum içermektedir. Bu durum

kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

7 / 17

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer AVELOX’un yanı sıra son zamanlarda başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza veya

eczacınıza söyleyiniz.

- AVELOX ve kalbinizi etkiyecek diğer ilaçları kullanıyorsanız kalp ritim hızınız için artış

riski mevcuttur. Bu nedenle AVELOX’u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız:

antiaritmik grubu ilaçlar (örneğin; kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaran,

sotalol, dofetilid, ibutilid),

antipsikotikler (örneğin; fenotiyazinler, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

trisiklik antidepresanlar (örneğin; imipramin, amitriptilin, doksepin, klomipramin,

nortriptilin, opipramol, amoksapin, tianeptin),

bazı antimikrobiyaller (örneğin; sakunavir, sparfloksasin, intravenöz eritromisin,

pentamidin, antimalaryaller özellikle halofantrin),

bazı antihistaminikler (örneğin; terfenadin, astemizol, mizolastin),

diğer ilaçlar (örneğin; sisapirid, intravenöz vinkamin, bepridil ve difemanil).

- Kan potasyum seviyenizi azaltmak veya kalp ritim hızınızı düşürmek için başka bir ilaç

alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (örneğin; bazı diüretikler, bazı laksatifler ve enemalar

[yüksek dozlar] veya kortikosteroidler [anti-enflamatuar ilaçlar], amfoterisin B) çünkü

AVELOX kullanımı sırasında ciddi kalp ritim bozukluğu riski artışı görülebilir.

- Son zamanlarda oral anti-koagülan (kan sulandırıcı) (örneğin; varfarin) kullandıysanız,

gerekli ise doktorunuz kan pıhtışma zamanınızı takip etmek isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AVELOX

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz veya sağlık profesyoneli hastalığınıza bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve

size uygulayacaktır. Bazı durumlarda doktorunuz tedavinizi AVELOX tablet ile başlatabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

AVELOX, 60 dakika süreli intravenöz infüzyon (toplardamar içine damla damla enjeksiyon)

şeklinde uygulanır. Yetişkinler için tavsiye edilen günlük doz bir flakondur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda

kullanım: AVELOX’un çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde etkililiği ve

güvenliliği

kanıtlanmamıştır

kullanılmamalıdır

(bakınız

“AVELOX’u

aşağıdaki

durumlarda KULLANMAYINIZ” bölümü).

Yaşlılarda kullanım: AVELOX için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

8 / 17

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Yaşlı ve böbrek bozukluğu olan hastalar yeterli sıvı alımına dikkat

etmelidir çünkü dehidrasyon böbrek yetmezliği riskini artırabilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli

değildir.

Eğer AVELOX’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AVELOX kullandıysanız

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla AVELOX kullandığınızı düşünüyorsanız, hemen

doktorunuza danışınız.

AVELOX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

AVELOX kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Eğer AVELOX’un dozunu atladığınızı düşünüyorsanız, hemen doktorunuza danışınız.

AVELOX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bu ilaçla tedavi kesildikten sonra enfeksiyonunuz tam olarak tedavi edilmemiş olabilir. Eğer

AVELOX infüzyon solüsyonu veya AVELOX tablet ile tedavi süreniz tamamlanmadan

tedaviyi sonlandırmak isterseniz doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Olası yan etkiler nelerdir?

Bütün ilaçlarda olduğu gibi, herkes de görülmese de bu ilaç da yan etkilere sebep olabilir.

Tüm ilaçlar gibi, AVELOX’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

9 / 17

Aşağıdakilerden

biri

olursa

AVELOX’u

kullanmayı

durdurunuz

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anormal şekilde hızlı kalp ritmi (seyrek yan etki),

Aniden kendini kötü hissetme veya gözlerin beyaz kısmında sarılık görülmesi, koyu

renkli idrar, ciltte kaşıntı, kanama eğilimi veya düşünce bozukluğu veya uyanıklık

(bunlar

potansiyel

olarak

yaşamı

tehdit

eden

karaciğerde

birden

gelişen

iltihaplanmanın

işareti

belirtileri

olabilir.)

(çok

seyrek

etkiler,

ölümcül

durumlar gözlenmiştir.)

Ağızda/burunda veya penis/vajinada ağrılı kabarcıklar gibi deri ve mukoza membran

zarında değişiklikler (Stevens-Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz) (çok

seyrek yan etkiler, potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

Kan damarlarının iltihaplanması (enflamasyonu) (belirtileri cildinizde, genellikle alt

bacakta, kırmızı lekeler olabilir veya eklem ağrısı gibi etkiler) (çok seyrek yan etki)

Çok seyrek olarak hayatı tehdit edici şok durumunu içeren şiddetli, ani jeneralize

(yaygın) alerjik reaksiyon (örneğin; nefes almada zorluk, kan basıncında düşüş, hızlı

nabız) (seyrek yan etki)

Solunum

yollarında

şişme

dahil

olmak

üzere

şişme

durumu

(seyrek

etki,

potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

Havaleler (konvülsiyonlar) (seyrek yan etki)

Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma gibi sinir sistemi ile ilişkili sorunlar ve/veya

ekstremitelerde zayıflık (seyrek yan etki)

Depresyon (çok nadiren intihar fikri/düşüncesi ya da intihar girişimi gibi kendine zarar

vermeye neden olur) (seyrek yan etki)

Delilik (potansiyel olarak intihar fikri/düşüncesi ya da intihar girişimi gibi kendine

zarar vermeye neden olur) (çok seyrek yan etkiler)

Kan ve/veya mukus içeren ciddi ishal (antibiyotik ilişkili kolit dahil psödomembranöz

kolit); çok seyrek olarak hayatı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilir. (seyrek

yan etki)

Tendonlarda ağrı ve şişlik (tendonit) (seyrek yan etki) veya tendon kopması (rüptürü)

(çok seyrek yan etki)

Ek olarak, eğer geçici olarak görme kaybı yaşarsanız (çok seyrek yan etki) hemen bir göz

doktoruna başvurunuz.

Hayatı

tehdit

eden

düzensiz

kalp

atışı

(Torsade

Pointes)

veya

AVELOX

kullanımı

sırasında

kalp

atımının

durması

(çok

seyrek

etki)

durumlarını

yaşadıysanız

hemen

tedavinizi takip eden doktorunuza AVELOX kullandığınızı söyleyiniz ve tedaviye tekrar

başlamayınız.

Çok seyrek olarak myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) belirtilerinin

kötüleştiği görülmüştür. Eğer böyle bir durum görülürse, hemen doktorunuza başvurunuz.

10 / 17

Eğer

diyabet

hastalığınız

varsa

(şeker

hastalığı)

şekerinizin

yükseldiğini

alçaldığını hissediyorsanız (seyrek veya çok seyrek yan etki), hemen doktorunuza söyleyiniz.

Eğer

böbrek

problemleri

olan

yaşlı

hasta

iseniz

idrar

miktarınızda

azalma,

bacaklarınızda şişme, ayak ve ayak bileklerinizde yorgunluk, bulantı, uyuşukluk, nefes darlığı

veya kafa karışıklığı durumlarını fark ediyorsanız hemen doktorunuza başvurunuz.

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

AVELOX’a

karşı

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdaheleye

veya

hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

AVELOX’un olası diğer yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

Yaygın

Bulantı

İshal

Baş dönmesi

Mide-bağırsak ve karında ağrı

Kusma

Baş ağrısı

Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artışlar

Dirençli bakteriler veya mantarların yol açtığı enfeksiyonlar örneğin; Candida’nın

neden olduğu oral ve vajinal enfeksiyonlar

Enjeksiyon bölgesinde ağrı veya iltihaplanma (enflamasyon)

Potasyum düzeyi az olan (hipopotasemi) hastaların kalp grafisinde (EKG) değişim

Yaygın olmayan

Kızarıklık

Mide rahatsızlığı (hazımsızlık/mide ekşimesi)

Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı)

Uyku bozuklukları (genelde uykusuzluk)

Kanda özel karaciğer enzimi miktarında artış (gamma-glutamil-transferaz ve/veya

alkalin fosfataz)

Beyaz kan hücrelerinde azalma (lökositler, nötrofiller)

Kabızlık (Konstipasyon)

Kaşıntı

Baş dönmesi hissi (dönme veya düşme)

Uyuklama hali

Kalp grafisinde değişimler (EKG)

Karaciğer fonksiyon bozukluğu (kanda özel karaciğer enzimi LDH artışı dahil)

11 / 17

İştah ve yemek yemenin azalması

Beyaz kan hücreleri sayısında düşüş

Sırt, göğüs, pelvik ve kol-bacak (ekstremite) ağrıları gibi vücut ağrıları

Kan pıhtılaşması için gerekli özel kan hücreleri sayısında artış

Terleme

Özel beyaz kan hücrelerinde (eozinofil) artış

Sinirlilik (anksiyete)

Kötü hissetme (genellikle güçsüzlük veya yorgunluk)

Titreme

Eklem ağrısı

Çarpıntılar (palpitasyonlar)

Düzensiz ve hızlı kalp atışı

Astım koşullarını içeren zor nefes alma

Amilaz denilen özel bir sindirim enziminin kanda artışı

Huzursuzluk, endişe hali

Karıncalanma hissi (iğnelenmeler ve karıncalanmalar) ve/veya uyuşma

Ciltte kurdeşen

Kan damarlarının genişlemesi

Kafa karışıklığı, nerede olduğunu bilememe durumu (konfüzyon ve disoryantasyon)

Kan pıhtılaşması için gerekli olan özel hücrelerde azalma

Çift ve bulanık görüş dahil olmak üzere görme rahatsızlıkları

Kan pıhtılaşmasında azalma

Kanda lipid (yağ) artışı

Kırmızı kan hücrelerinde azalma

Kas ağrısı

Alerjik reaksiyon

Kanda bilurubin artışı

Toplardamar iltihabı

Mide iltihabı

Terleme (dehidrasyon)

Şiddetli kalp ritim anormallikleri

Kuru cilt

Göğüs ağrısı (angina pektoris)

12 / 17

Seyrek

Kasta çekilme

Kas krampı

Olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon)

Yüksek kan basıncı

Şişme (ellerde, ayaklarda, ayak bileklerinde, dudaklarda, ağızda, boğazda)

Düşük kan basıncı

Böbrek yetmezliği (üre ve kreatinin gibi böbrek özel laboratuvar test sonuçları artışı)

Karaciğer iltihabı

Ağız iltihabı

Kulaklarda zil sesi duyulması

Sarılık (gözlerin veya cildin beyazının sararması)

Ciltte his bozukluğu

Anormal rüyalar

Konsantrasyon bozukluğu

Yutmada güçlük

Koku almada değişiklik (koku alma duyusunun kaybı dahil)

Denge bozukluğu ve zayıf eşgüdüm (koordinasyon) (baş dönmesi sebebiyle)

Kısmen ya da tamamen hafıza kaybı

Sağırlık dahil olmak üzere işitme bozukluğu (genellikle geri dönüşümlü)

Kanda ürik asit artışı

Duygusal kararsızlık

Konuşma engeli

Bayılma

Kas zayıflığı

Çok seyrek

Eklem iltihabı

Anormal kalp ritmi

Cilt duyarlılığında artış

Kendine zarar verme hissi (kendi gibi olmama durumu)

Kan pıhtılaşmasında artış

Kas sertliği (rijititesi)

Özel beyaz kan hücrelerinde belirgin azalma (agranülositoz)

Aşağıdaki belirtiler (semptomlar) toplardamar yoluyla (intravenöz) tedavi olan hastalarda

daha sık görülmektedir:

Yaygın

Kanda özel karaciğer enzimi seviyesinin artışı (gamma-glutamil-transferaz)

13 / 17

Yaygın olmayan

Çok seyrek olarak görülen hayatı tehdit edici yan etkiler (komplikasyon) görülebilen

kanlı ve/veya mukus içeren (antibiyotik ilişkili kolit) ciddi ishal durumu

Anormal hızlı kalp ritmi

Olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon)

Düşük kan basıncı

Böbrek bozukluğu (Üre ve kreatinin gibi böbrek özel laboratuvar test sonuçlarında

artış)

Böbrek yetmezliği

Şişlik (el, ayak, ayak bileği, dudak, ağız, boğaz)

Havaleler (konvülsiyon)

Ayrıca AVELOX tedavisi dahil olmak üzere diğer kinolonlarla tedaviyi takiben çok seyrek

olarak görülen yan etkiler:

kan sodyum seviyesinde düşüş,

kan kalsiyum seviyesinde artış,

özel bir tür çzel kırmızı kan hücresi hücreleri sayısında azalma (hemolitik anemi),

kas hücreleri hasarı gibi kas

reaksiyonları,

cildin güneş ışığı ve UV ışığına karşı duyarlılığının artması.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

14 / 17

AVELOX’un saklanması

AVELOX’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

15°C

altındaki

sıcaklıklarda,

sıcaklığında

(15°C

25°C)

tekrar

çözünen

çökelme

görülebilir.

Bu nedenle, AVELOX’un buzdolabında saklanması tavsiye edilmemektedir.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AVELOX’u kullanmayınız.

“Son Kull. Ta.” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son

kullanım tarihidir.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz AVELOX’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No: 53 34770 Ümraniye / İstanbul

Tel: (0216) 528 36 00

Faks: (0216) 645 39 50

Üretim yeri: Bayer AG, Wiesdorf/Leverkusen/Almanya

Bu kullanma talimatı ././ tarihinde onaylanmıştır.

15 / 17

AŞAĞIDAKİ

BİLGİLER

İLACI

UYGULAYACAK

SAĞLIK

PERSONELİ

İÇİNDİR

POZOLOJİ VE UYGULAMA ŞEKLİ

Erişkinler:

Pozoloji:

Yukarıda

belirtilen

endikasyonlar

için

AVELOX

günde

uygulanır

aşılmamalıdır.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavinin süresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir. Üst ve alt

solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi için aşağıdaki genel öneriler yapılmaktadır:

Klinik olarak endike olan durumlarda tedaviye intravenöz uygulama ile başlanıp, oral film

kaplı tablet uygulaması ile devam edilebilir.

Kronik bronşitte akut alevlenme: 5 gün

Toplumdan

edinilmiş

pnömoni:

Ardışık

uygulama

(intravenöz

uygulamayı

takiben

oral

uygulama) için tavsiye edilen tedavi süresi: 7-14 gün

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen tedavi süresi: 7 gün

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önerilen ardışık tedavi süresi (intravenöz

uygulamayı takiben oral uygulama): 7-21 gün.

Komplike intraabdominal enfeksiyonlarda önerilen ardışık tedavi (intravenöz uygulamayı

takiben oral uygulama): 5-14 gün.

Tedavi edilmekte olan endikasyon için önerilen tedavi süresi ve dozu aşılmamalıdır.

AVELOX klinik çalışmalarda (komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında) 21 güne

varan tedavi süresince araştırılmıştır.

İntravenöz uygulama için infüzyon süresi 60 dakikadır. 60 dakikadan daha kısa sürede

uygulanmamalıdır.

Uygulama şekli

AVELOX çözeltisi doğrudan veya geçimli olduğu infüzyon çözeltileriyle birlikte bir T-tüpü

ile uygulanabilir.

Aşağıda belirtilen çözeltilerin, AVELOX ile birlikte uygulanmasıyla, oda sıcaklığında 24 saat

stabil kalan karışımlar oluşturduğu görülmüştür ve AVELOX ile geçimli olduğu saptanmıştır.

16 / 17

Enjeksiyonluk su

% 0.9'luk Sodyum klorür

1 molar Sodyum klorür

% 5'lik Glukoz

% 10'luk Glukoz

% 40'lık Glukoz

% 20'lik Ksilitol

Ringer Solüsyonu

Ringer Laktat Solüsyonu

AVELOX başka bir ilaçla birlikte verilecekse, iki ilaç ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Sadece berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

Böbrek

bozukluğu

olan

hastalarda

(kreatinin

klerensi

ml/dakika/1.73m

dahil)

hemodiyaliz ve sürekli ayakta periton diyalizi gibi kronik diyaliz hastalarında dozaj ayarlaması

gerekmemektedir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yeterli veri mevcut değildir (Bkz. Bölüm 4.3).

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda ve 18 yaş altı adölesanlarda AVELOX’un etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır

(ayrıca Bkz. Bölüm 4.3).

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılar için dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

Diğer:

Etnik gruplarda dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

AVELOX intraarteriyel yoldan kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Doz aşımına ilişkin yalnızca sınırlı veri mevcuttur. Sağlıklı gönüllülere, herhangi bir anlamlı

istenmeyen etki görülmeksizin, 10 gün süreyle 1200 mg’a varan tek dozlar ve 600 mg’lık

tekrarlı

moksifloksasin dozları

uygulanmıştır. Doz aşımı durumunda,

EKG ölçümleriyle

birlikte, hastanın klinik durumunun gerektirdiği uygun destekleyici tedavinin uygulanması

önerilmektedir

17 / 17

GEÇİMSİZLİKLER

Aşağıdaki infüzyon çözeltilerinin AVELOX ile geçimsiz olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla

AVELOX bu çözeltiler ile birlikte uygulanmamalıdır.

- % 10'luk Sodyum klorür

- % 20'lik Sodyum klorür

- % 4.2'lik Sodyum hidrojen karbonat

- % 8.4'lük Sodyum hidrojen karbonat

BEŞERİ TIBBİ

ÜRÜNDEN

ARTA KALAN MADDELERİN İMHASI VE DİĞER

ÖZEL ÖNLEMLER

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Eğer

gözle

görülebilen

herhangi

partikül

içeriyorsa

veya

bulanıksa,

ürün

kullanılmamalıdır.