AVAMYS 27, 5 MCG BURUN SPREYI, 120 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AVAMYS 27, 5 MCG BURUN SPREYI, 120 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AVAMYS 27,5 MCG BURUN SPREYI, 120 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pulmicort sınırlı bilgi ağrısı

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 126/16
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-11-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

FOLASİD tablet

Ağızdan yutarak alınır.

Etkin madde

Her bir tablet 5 mg folik asit içerir.

Yardımcı

maddeler:

Jelatin

(sığır

kaynaklı),

laktoz

(inek

sütü

kaynaklı),

amidon,

magnezyum stearat, talk içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FOLASİD nedir ve ne için kullanılır?

2. FOLASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FOLASİD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FOLASİD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FOLASİD nedir ve ne için kullanılır?

FOLASİD, 50 ve 100 tablet içeren blister ambalajlarda sunulan, hafif sarı veya sarımsı renkli

tablettir. İçerdiği folik asit maddesi bir çeşit B vitaminidir. FOLASİD, folik asit eksikliğine

bağlı aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

Besinlerin sindirim kanalından emilimi ile ilgili bazı problemler (tropikal veya non tropikal

spru),

Beslenme tarzından kaynaklanan kansızlıklar (anemiler),

Hamilelerde, bebeklerde veya çocuklarda folik asit eksikliğine bağlı bir kansızlık çeşidi

(megaloblastik anemi).

2. FOLASİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FOLASİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkin madde olan folik aside veya FOLASİD’in içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz

veya dayanıksızlığınız var ise.

Sizde kobalamin eksikliği veya pernisiyöz anemi var ise veya uzun süredir vejetaryen

iseniz (FOLASİD’i bir başka ilaç ile birlikte kullanmak gerekir).

Kötü huylu kanser hastalığınız var ise.

Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmiş ise.

FOLASİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

FOLASİD,

pernisiyöz

anemi

vitamini

eksikliği

olan

megaloblastik

anemi

gibi

kansızlık çeşitlerinde tek başına kullanılmamaktadır. Bu durumda doktorunuz size ek olarak

B12 vitamini verecektir. Bu hastalıklarda FOLASİD’i tek başına kullanmayınız.

Eğer bir antibiyotik ilaç kullanıyorsanız, kanda yapılan bazı folik asit tahlillerinde hatalı

sonuçlar

çıkabilmektedir.

Folik

asit

tahlili

yaptırmadan

önce

antibiyotik

kullandığınızı

doktorunuza söylemelisiniz.

Folat antagonistleri olarak bilinen ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız ve sizde tümör oluşumu

varsa FOLASİD’i dikkatli kullanınız.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

FOLASİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FOLASİD’i yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz. İlacınızı bol su ile alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FOLASİD hamilelikte kullanılmaktadır. Hamilelik döneminde kullanıldığında bebeğe zarar

vermemektedir.

FOLASİD’in

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

doğum

kontrolü

üzerine

etkisi

olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

FOLASİD kullanırken bebeğinizi emzirebilirsiniz. FOLASİD kullanan annelerin emzirdikleri

bebeklerde zararlı etki gözlenmemektedir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

FOLASİD’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

FOLASİD’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FOLASİD laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FOLASİD ile birlikte aşağıdaki ilaçları kullanırken dikkatli olunmalıdır:

Kortikosteroid grubu ilaçlar, ağrı kesiciler, istem dışı kas hareketlerini önleyen ilaçlar (sara

ilaçları gibi), östrojen hormonu içeren ilaçlar, hidantoin maddesini içeren ilaçlar: Bu

ilaçlardan uzun süredir kullanıyorsanız vücudunuzun folik asit ihtiyacı artmaktadır. Bu

durumda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Sara ilaçları (fenitoin, fenobarbital ve primidon maddesini içeren ilaçlar gibi): FOLASİD

bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında sara ilacının etkisi azalabilmektedir.

Metotreksat, primetamin, triamteren veya trimetoprim maddelerini içeren ilaçlar: Bu ilaçlar

FOLASİD’in etkisini yok etmektedir.

Sülfasalazin maddesi gibi sülfonamid grubu antibiyotik içeren ilaçlar: Bu ilaçlar folik

asidin emilimini engellemekte ve dolayısıyla etkisini azaltmaktadır.

Kloramfenikol

ko-trimoksazol

maddelerini

içeren

ilaçlar:

ilaçlar

FOLASİD’in

etkisini azaltabilmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FOLASİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FOLASİD, folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tedavisi için 4 ay boyunca günde

1 tablet (5 mg) kullanılır.

Besin emilimi bozukluklarında günde 3 tablete (15 mg) kadar çıkılabilir.

Akdeniz anemisi veya orak hücreli anemi gibi kansızlık durumlarında günde veya haftada bir

tablet (5 mg) kullanılabilir. Dozunuza doktorunuz karar verecektir

Uygulama yolu ve metodu:

FOLASİD ağızdan uygulanmaktadır. İlacınızı yemeklerden önce veya sonra, bol su ile alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı:

Çocuklarda tablet dışında daha uygun bir ilaç şekli kullanılabilir.

Folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tedavisi:

1-18 yaş arasındaki çocuklarda: 4 ay boyunca günde 5 mg (1 tablet); daha sonra her 1 ila 7

günde bir 5 mg (1 tablet).

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalar için özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir. Dozunuza doktorunuz karar

verecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Diyaliz uygulanan böbrek hastalarında günde veya haftada 1 tablet alınabilmektedir. Böbrek

hastalığınız var ise FOLASİD kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer FOLASİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FOLASİD kullandıysanız

FOLASİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

FOLASİD'i kullanmayı unutursanız

Eğer

ilacınızı

alma

zamanını

geçirdiyseniz,

hatırlar

hatırlamaz

alınız.

Eğer

sonraki

dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı

normal şekilde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FOLASİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun size söylediği kadar süre kullanmalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FOLASİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

FOLASİD’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapakları, yüz veya dudaklarda

şişme,

döküntü

veya

kaşıntı

(özellikle

tüm

vücutta),

kızarıklık

gibi

şiddetli

alerjik

reaksiyon belirtileri.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin FOLASİD’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Uyku düzeninde değişiklik, sinirli ruh hali, bunalım,

Bulantı, iştah azalması veya kaybolması, karında gerginlik hissi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Karında gaz oluşması

Bunlar FOLASİD’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.FOLASİD’in saklanması

FOLASİD' i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FOLASİD’i kullanmayınız

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FOLASİD’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş

80670 Maslak-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

80670 Maslak-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.