AUGMENTIN BID 625 MG FILM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AUGMENTIN BID 625 MG FILM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AUGMENTIN BID 625 MG FILM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 199/46
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

AUGMENTIN-BID 625 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette; 500 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.

Yardımcı

maddeler:

Susuz

kolloidal

silika,

sodyum

nişasta

glikolat,

magnezyum

stearat,

mikrokristalin selüloz, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetilselüloz, makrogol, dimetikon.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AUGMENTIN nedir ve ne için kullanılır?

2. AUGMENTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AUGMENTIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AUGMENTIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. AUGMENTIN nedir ve ne için kullanılır?

AUGMENTIN,

geniş

spektrumlu

(bakteri

mikropların

birçok

çeşidine

karşı

etkili)

antibakteriyel ilaçtır.

AUGMENTIN BID 625 mg film tablet, blister ambalajlarda, 10, 14 ve 20 adet, beyaz ile beyaza

yakın, oval şeklinde, bir yüzü AUGMENTIN, diğer yüzü BID 625 yazılı film tabletler halindedir.

AUGMENTIN, aşağıdaki durumlarda AUGMENTIN’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel

enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme

organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar

Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan

ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.

2. AUGMENTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AUGMENTIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik)

iseniz

Geçmişte,

AUGMENTIN

veya

penisilin

tedavisine

bağlı

sarılık/karaciğer

yetmezliği

geçirdiyseniz.

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, AUGMENTIN tedavisi derhal

kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlamalıdır. Bu

durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.

AUGMENTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa

bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer

enfeksiyöz

mononükleoza

(bir

enfeksiyon

hastalığı)

ilişkin

şüpheniz

varsa,

(AUGMENTIN kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz

ile ilişkili olabilir.)

AUGMENTIN’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı

zamanla AUGMETIN’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn;

mantar).

AUGMENTIN

uygulanan

bazı

hastalarda

kanama

pıhtılaşma

süresinde

uzama

rapor

edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde

izlenmeniz gerekir.

Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Seyrek

olarak

şiddetli

olabilen,

genellikle

geriye

dönüşlü

safra

kanallarından

atılım

bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve

semptomları görünmeyebilir.

Eğer

böbrek

yetmezliğiniz

varsa,

alacağınız

böbrek

yetmezliğinin

şiddetine

göre

ayarlanmalıdır.

Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek)

görülmüştür. Bu durumu

azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

AUGMENTIN’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

AUGMENTIN

mide

bağırsak

rahatsızlıkları

olasılığını

indirmek

için

yemek

başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç

ayında kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AUGMENTIN’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve

mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz

gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir

tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

AUGMENTIN alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir.

Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

AUGMENTIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün bir dozunda yer alan sodyum miktarı 1 mmol’den (23 mg) azdır; yani esasında

sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AUGMENTIN’le birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu

gelişme olasılığınız artabilir.

Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AUGMENTIN dozunu ayarlama kararı

verebilir.

AUGMENTIN’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız,

fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

AUGMENTIN, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir

ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

AUGMENTIN, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme

biçimini etkileyebilir.

AUGMENTİN

doğum

kontrol

haplarının

birlikte

kullanımı,

doğum

kontrol

haplarının

etkililiğini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. AUGMENTIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet

Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet

Diş enfeksiyonlarda doz;

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet

Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri çiğnemeden bütün olarak yutunuz. Eğer gerekirse, yutma kolaylığı sağlaması açısından

tabletleri ikiye bölebilirsiniz. İki yarıyı peşpeşe, beklemeden ve çiğnemeden yutunuz.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: AUGMENTIN’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun

değildir. Bu grup çocuklar için AUGMENTIN’in süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda kullanımı:

Veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız

dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi): Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız

dikkatli yapılmalıdır.

Eğer

AUGMENTINin

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AUGMENTIN kullandıysanız:

Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi

şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir.

AUGMENTIN ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su

içilmelidir.

AUGMENTIN dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

AUGMENTIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

AUGMENTIN

i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki

dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AUGMENTIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

AUGMENTIN’i, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi

iyi hissetseniz bile AUGMENTIN’i almayı bırakmamalısınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AUGMENTIN

in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

AUGMENTIN’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden

olması (anjiyonörotik ödem)

Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer

bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma

ya da soluk

almada zorlanma

gibi

belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi)

İlaç

alındıktan

7-12

gün

sonra

döküntü,

ateş,

eklem

ağrısı

özellikle

altındaki

lenf

düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri

sendrom)

Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü

veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşırı

duyarlılık vasküliti)

Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin

seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)

Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin

tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş,

üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik Epidermal Nekrolizis).

İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit)

Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (Akut generalize ekzantemöz)

Seyrek görülen yan etkiler:

Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler,

deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı

yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AUGMENTIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana

gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)

Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde

solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)

İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal

Dilin renginin siyah renk olması

Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)

İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)

Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde

sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)

Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sarılık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Diş renginde değişiklik.

Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.

Aşırı hareketlilik

Kasılma, nöbet ya da çırpınma

Yaygın olmayan yan etkiler:

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Sindirim güçlüğü

Deride döküntü

Kaşıntı

Kurdeşen

Yaygın görülen yan etkiler:

Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)

İshal

Bulantı

Kusma

Bunlar AUGMENTIN ’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla

bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. AUGMENTIN’in saklanması

AUGMENTIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AUGMENTIN’i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.