ATACAND 8 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATACAND 8 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATACAND 8 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • com

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2018/652
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-11-2018
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ATACAND

®

8 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde

:Kandesartan sileksetil, 8 mg

Yardımcı maddeler

:Kalsiyum karmelloz, hidroksipropil selüloz, sığır sütünden elde edilen

laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mısır nişastası, makrogol,

kırmızı-kahverengi demir oksit (E172)

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.Başkalarının

belirtileri sizinkiler ile aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

İlacınız hakkında size verilmiş talimatlara uyunuz. Size verilmiş olan dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ATACAND

nedir ve ne için kullanılır?

2.

ATACAND

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ATACAND

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ATACAND

’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ATACAND

nedir ve ne için kullanılır?

ATACAND

28 ve 84 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 8 mg etkin madde

içerir.

ATACAND

tabletler,

orta

çentikten

kırılarak

eşit

parçaya

ayrılabilir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı

hastalardaki

kalp

yetmezliğinin

tedavisinde

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

inhibitörlerine ilave olarak (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç

grubudur) veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda ya da mineralokortikoid

reseptör antagonistleri (bu grup ilaçlar bir çeşit idrar söktürücüdürler, vücudunuzdaki fazla

sodyum ve suyun atılmasını sağlarlar) tolere edilemediğinde kullanılmaktadır.

Etkin

madde

kandesartan

sileksetildir.

Kandesartan

sileksetil,

‘anjiyotensin

reseptör

antagonisti’

adı

verilen

ilaç

grubuna

aittir.

damarlarınızı

gevşetmekte

genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin

kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

2. ATACAND

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATACAND

’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kandesartan sileksetile veya ATACAND

’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi

birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (Bkz. Bölüm 6),

Emziriyorsanız,

Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi

ile ilgili bir problem) var ise,

Eğer

şeker

hastalığınız

(diyabetes

mellitus)

veya

böbrek

yetmezliğiniz

ise,

ATACAND®’ın da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan “aliskiren” ile

birlikte kullanmayınız.

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz ATACAND

’ı kullanmadan

önce doktorunuza danışınız.

ATACAND

’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, ATACAND

’ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz

ile konuşunuz:

Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,

Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,

Conn Sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü

bezi hastalığınız var ise,

Kan basıncınız düşükse,

Daha önce felç geçirdiyseniz,

Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ- Ağrıyı ve iltihabı hafifleten ilaçlar)

kullanıyorsanız,

Böbrek damarlarında daralmanız var ise,

Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofik kardiyomiyopatili (kalp kası

kalınlaşmış olan) hasta iseniz ,

Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosiklerotik serebrovasküler hastalığı (damar

sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı) olanlarda,

Eğer yüksek kan basıncını tedavi etmek için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız:

özellikle diyabet ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa , bir ADE-inhibitörü( örneğin

enalapril, lisinopril, ramipril)

aliskiren

Bu ilaçlardan birini ATACAND ile birlikte kullanıyorsanız hipotansiyon (düşük kan basıncı),

hiperkalemi (kanda potasyum yüksekliği) riskinin artışı ve böbrek fonksiyonlarınızda azalma

ortaya çıkabilir.

Eğer hamile iseniz ATACAND

’ı kullanmayınız, hamile olabileceğinizİ veya hamile kalma

durumunuzu

dikkate

alınız.

Hamile

iseniz

veya

şüpheniz

doktorunuza

bildirmelisiniz. ATACAND

’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve

hatta ölüme bile neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız).

Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına giren

bir ilaç ile birlikte bir ADE-inhibitörü alıyorsanız. Bu ilaçlar kalp yetmezliği tedavisine

yöneliktir (bkz. “Diğer ilaçlar ve ATACAND”).

Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktarınızı

(örn. potasyum) kontrol edebilir.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler

yapmak isteyebilir.

Eğer

operasyon

geçirecek

iseniz

doktorunuza

veya

diş

hekiminize

ATACAND

kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü ATACAND

bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında

kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

Ayrıca “ATACAND kullanmayınız” başlığı altındaki bilgilere bakınız.

ATACAND

®

’ın besinlerle ve içecekler ile kullanılması

ATACAND

’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz

ATACAND

’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise)

doktorunuza

bildirmelisiniz.

Hamile

olduğunuzu

veya

hamile

kalmayı

düşündüğünüzü

doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz ATACAND

kullanmayı bırakmanızı

isteyebilir.

Doktorunuz ATACAND

yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. ATACAND

hamilelik

sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden

olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde ATACAND’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanma

Bazı kişiler ATACAND

kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı

durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

ATACAND

’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ATACAND

bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından

bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında

yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya

ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya

eczacınıza söyleyiniz. ATACAND

bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da

ATACAND

üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman

zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi gerekebileceği için ve/veya başka önlemler alabileceği

için özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Beta

blokörler,

diazoksit

enalapril,

kaptopril,

lizinopril

veya

ramipril

gibi

(Anjiyotensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri ve aliskiren gibi diğer RAAS blokerleri de

dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,

İbuprofen,

naproksen

veya

diklofenak

gibi

steroid

olmayan

antienftamatuvar

ilaçlar

(NSAİİ), selekoksib veya etorikoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

Her gün 3 g’ dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten

ilaç),

Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesine arttıran

ilaçlar),

Heparin (kanı sulandıran bir ilaç),

Trimetoprim/sulfametoksazol (bir antibiyotik kombinasyonu),

İdrar sökücüler (diüretikler),

Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),

Alkol

kullanıyorsanız

ATACAND

kullanmadan

önce

doktorunuz

konuşunuz.

ATACAND

kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi

görülebilir.

Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız (ayrıca “Atacand kullanmayınız” ve

“Uyarılar ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız),

Eğer kalp yetmezliğinizin tedavisi için mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA)

(örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte bir ADE-

inhibitörüyle tedavi edilmişseniz,

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre

ATACAND

’ın potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile, potasyum içeren

yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn.heparin) birlikte

kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu nedenle, şeker

hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, potasyum düzeyini

artırıcı bu ilaçları ATACAND

ile kullanmayınız.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

3. ATACAND

nasıl kullanılır?

ATACAND

’ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda

doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ATACAND

ı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

Yüksek kan basıncı:

ATACAND

’ın yaygın kullanım dozu günde 8 mg’dır. Kan basıncı cevabınıza göre

doktorunuz günlük dozu 16 mg’a ve daha sonra da 32 mg’a kadar yükseltebilir.

Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya su tableti

kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu

tavsiye edebilir.

Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına

tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp yetmezliği:

ATACAND

’ın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg’dır. Doktorunuz bu dozu en az 2

haftalık

aralıklarla

dozu

katına

çıkararak

günde

mg’a

kadar

yükseltebilir.

ATACAND

kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir.

Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ATACAND

’ın çocuklarda (18 yaşından küçük) kullanımına ilişkin bir deneyim yoktur. Bu

nedenle ATACAND

çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg’lık başlangıç dozu

önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg’lık

başlangıç

dozu

önerilmektedir.

Doktorunuz,

tedaviye

verilen

yanıta

göre

dozunuzu

ayarlayabilir.

Eğer ATACAND

®

’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,

doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ATACAND

kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla ATACAND

®

kullandıysanız DERHAL doktorunuz veya

eczacınız ile konuşunuz.

Eğer ATACAND

’ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız

. Sadece zamanı gelince bir sonraki

dozunuzu alınız.

ATACAND

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

Eğer

ATACAND

kullanmayı

bırakırsanız,

basıncınız

tekrar

artabilir.

nedenle

doktorunuzla konuşmadan ATACAND

kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ATACAND

’ ın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, ATACAND

almayı kesip

hemen tıbbi yardım alınız:

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına

nefes almada

güçlük

Yüzünüzün,

dudaklarınızın

dilinizin

ve/veya

boğazınızın

şişmesi

sonucunda

yutmada

güçlük

Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Seyrek (1000 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Çok seyrek (10 000 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Yaygın görülen yan etkiler:

Sersemlik / baş dönmesi hissi,

Baş ağrısı,

Akciğer enfeksiyonu,

Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir.

Kan testi değerlerinizde değişiklik

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum

miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı

veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız üzerine

etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi,

Kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde veya trombosit sayınızda azalma. Bu durum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.

Deri döküntüsü, benek benek döküntü,

Kaşıntı,

Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı,

Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler,

sarılık (yorgunluk, deride ve göz akında sararma ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.),

Mide bulantısı,

Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji

yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Öksürük

Listedeki

olası

etkiler

nedeni

endişeye

kapılmayınız.

etkiler

sizde

görülmeyebilir.

ATACAND

beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olabilir. Enfeksiyona direnciniz

azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya çıkarsa

doktorunuzla

temasa

geçiniz.

Doktorunuz

zaman

zaman

ATACAND

’ın

kanınızda

(agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ATACAND

’ın Saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

ATACAND

’ı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten sonra

kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok

Kat 3-4, Levent – İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı 28.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.