ATACAND 32 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ATACAND 32 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ATACAND 32 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • com

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 121/96
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-02-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1(8)

KULLANMA TALİMATI

ATACAND

®

32 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde

:Kandesartan sileksetil 32 mg

Yardımcı

maddeler:

Kalsiyum

karmelloz,

hidroksipropil

selüloz,

laktoz

monohidrat,

magnezyum stearat, mısır nişastası, makrogol, kırmızı-kahverengi demir oksit E 172

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.Başkalarının

belirtileri sizinkiler ile aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

İlacınız hakkında size verilmiş talimatlara uyunuz. Size verilmiş olan dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ATACAND

nedir ve ne için kullanılır?

2.

ATACAND

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ATACAND

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ATACAND

’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ATACAND

nedir ve ne için kullanılır?

ATACAND

28 ve 84 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 32 mg etkin

madde içerir. ATACAND

32 mg tabletler,

orta çentikten kırılarak iki eşit parçaya

ayrılabilir. Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının

azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim ADE

inhibitörlerine ilave olarak (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç

grubudur) veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda ya da mineralokortikoid

reseptör (bu grup ilaçlar bir çeşit idrar söktürücüdürler, vücudunuzdaki fazla sodyum ve

suyun atılmasını sağlarlar) antagonistleri tolere edilemediğinde kullanılmaktadır.

Etkin madde kandesartan sileksetildir. Kandesartan sileksetil, ‘anjiyotensin II reseptör

antagonisti’

adı

verilen

ilaç

grubuna

aittir.

damarlarınızı

gevşetmekte

genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin

kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

2(8)

2. ATACAND

’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ATACAND

’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer hamile iseniz ATACAND

’ı kullanmayınız, hamile olabileceğiniz veya hamile kalma

durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz.

ATACAND

’ın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile

neden olabilir (Hamilelik ve emzirme bölümlerine bakınız.).

Kandesartan sileksetile veya ATACAND

’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi

birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız)

var ise (Bkz. Bölüm 6),

Emziriyorsanız,

Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın

iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.

Eğer

şeker

hastalığınız

(diyabetes

mellitus)

veya

böbrek

yetmezliğiniz

ise,

ATACAND®’ın da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan “aliskiren”

ile birlikte kullanmayınız.

Yukarıdaki

durumların

size

uyup

uymadığından

emin

değilseniz

ATACAND

’ı

kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

ATACAND

’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdaki

durumlar

sizde

mevcut

ise,

ATACAND

’ı

kullanmaya

başlamadan

önce

doktorunuz ile konuşunuz:

Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,

Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustu iseniz veya ishal iseniz,

Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek

üstü bezi hastalığınız var ise,

Kan basıncınız düşükse,

Daha önce felç geçirdiyseniz,

Steroid

olmayan

anti

enflamatuar

ilaçlar

(NSAİİ-Ağrıyı

iltihabı

hafifleten

ilaçlar)

kullanıyorsanız.

Böbrek damarlarında daralmanız var ise,

Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofik kardiyomiyopatili (kalp kası kalınlaşmış

olan) hasta iseniz ,

Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosklerotik serebrovasküler hastalığı (damar

sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı),

Eğer yüksek kan basıncını tedavi etmek için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız:

- özellikle diyabet ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa , bir ADE-inhibitörü (örneğin

enalapril, lisinopril, ramipril)

- aliskiren

Bu ilaçlardan birini ATACAND

ile birlikte kullanıyorsanız hipotansiyon (düşük kan basıncı),

hiperkalemi (kanda potasyum yüksekliği) riskinin artışı ve böbrek fonksiyonlarınızda azalma ortaya

çıkabilir.

3(8)

Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına giren bir

ilaç

birlikte

ADE-inhibitörü

alıyorsanız.

ilaçlar

kalp

yetmezliği

tedavisine

yöneliktir (bkz. “Diğer ilaçlar ve Atacand”).

Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktarınızı (örn.

potasyum) kontrol edebilir.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler

yapmak isteyebilir.

Eğer

operasyon

geçirecek

iseniz

doktorunuza

veya

diş

hekiminize

ATACAND

kullandığınızı

söyleyiniz.

Çünkü

ATACAND

bazı

anestezik

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa,

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Ayrıca “ATACAND

®

kullanmayınız” başlığı altındaki bilgilere bakınız.

ATACAND

®

Tablet’in besinlerle ve içecekler ile kullanılması

ATACAND

’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor

iseniz ATACAND

’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz

ise)

doktorunuza

bildirmelisiniz.

Hamile

olduğunuzu

veya

hamile

kalmayı

düşündüğünüzü

doktorunuza

bildirdiğinizde

doktorunuz

ATACAND

kullanmayı

bırakmanızı

isteyebilir.

Doktorunuz

ATACAND

yerine

başka

ilaç

kullanmanızı

önerebilir. ATACAND

hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta

bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde ATACAND’ı kullanmamalısınız.

Araç ve makine kullanma

Bazı kişiler ATACAND

kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı

durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

ATACAND

’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

4(8)

ATACAND

bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz

tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü

almadan

önce

doktorunuzla

temasa

geçiniz.Yardımcı

maddelerin

listesi

Kullanma

Talimatı’nın başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya

ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya

eczacınıza söyleyiniz. ATACAND

bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da

ATACAND

üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman

zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi gerekebileceği için ve/veya başka önlemler alabileceği

için özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE

(Anjiyotensin

dönüştürücüsü

enzim)

inhibitörleri

alisikren

gibi

diğer

RAAS

blokörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar

İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antienftamatuvar ilaçlar

(NSAİİ), selekoksib veya etorikoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

Her gün 3 g’ dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu

hafifleten ilaç),

Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini

arttıran ilaçlar),

Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)

Trimetoprim/sulfametoksazol (bir antibiyotik kombinasyonu)

İdrar sökücüler (diüretikler)

Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)

Alkol kullanıyorsanız ATACAND

kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.

ATACAND

kullandığı

sırada

alkol

kullanan

bazı

kişilerde

baygınlık

veya

baş

dönmesi görülebilir.

Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız (ayrıca “Atacand kullanmayınız” ve

“Uyarılar ve önlemler” başlıkları altındaki bilgilere bakınız).

Eğer kalp

yetmezliğinizin tedavisi için mineralokortikoid reseptör antagonistleri

(MRA) (örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte

bir ADE-inhibitörüyle tedavi edilmişseniz.

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre

ATACAND®’ın potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile, potasyum

içeren yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn.heparin)

birlikte kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu

nedenle, şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise,

potasyum düzeyini artırıcı bu ilaçları ATACAND® ile kullanmayınız.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

3. ATACAND

nasıl kullanılır?

ATACAND®’ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda

doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ATACAND®ı her gün kullanmanız önemlidir.

5(8)

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza

yardımcı olacaktır.

Yüksek kan basıncı:

ATACAND

’ın yaygın kullanım dozu günde 8 mg’dır. Kan basıncı cevabınıza göre

doktorunuz günlük dozu 16 mg’a ve daha sonra da 32 mg’a kadar yükseltebilir.

Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya su

tableti kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir

başlangıç dozu tavsiye edebilir.

Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek

başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp yetmezliği:

ATACAND

’ın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg’dır. Doktorunuz bu dozu en az 2

haftalık

aralıklarla

dozu

katına

çıkararak

günde

mg’a

kadar

yükseltebilir.

ATACAND

kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir.

Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ATACAND

’ın çocuklarda (18 yaşından küçük) kullanımına ilişkin bir deneyim yoktur. Bu

nedenle ATACAND

çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg’lık başlangıç dozu

önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg’lık

başlangıç

dozu

önerilmektedir.

Doktorunuz,

tedaviye

verilen

yanıta

göre

dozunuzu

ayarlayabilir.

6(8)

Eğer ATACAND

®

’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ATACAND

kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla ATACAND

®

kullandıysanız DERHAL doktorunuz veya

eczacınız ile konuşunuz.

Eğer ATACAND

’ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki

dozunuzu alınız.

ATACAND

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

Eğer ATACAND

kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle

doktorunuzla konuşmadan ATACAND

kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ATACAND

’ ın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir. Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, ATACAND

almayı kesip

hemen tıbbi yardım alınız :

Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına

nefes almada güçlük

Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada güçlük

Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Seyrek (1000 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Çok seyrek (10 000 hastanın 1’inden daha azında görülen)

Yaygın görülen yan etkiler:

Sersemlik / baş dönmesi hissi

Baş ağrısı,

Akciğer enfeksiyonu,

Kan basıncınızda düşüş. Bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir.

Kan testi değerlerinizde değişiklik

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda

potasyum miktarının artması. Eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük,

düzensiz kalp atımı veya karıncalanma hissedebilirsiniz

Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız

üzerine etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

7(8)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi.

Kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde veya trombosit sayınızda azalma. Bu durum

yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.

Deri döküntüsü, benek benek döküntü,

Kaşıntı,

Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı,

Karaciğerinizde

iltihaplanma

(hepatit)

dahil,

karaciğerinizin

çalışmasındaki

değişiklikler, sarılık (yorgunluk, deride ve göz akında sararma ve grip benzeri belirtiler

ortaya çıkabilir.) ,

Mide bulantısı

Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji

yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Öksürük

Listedeki bu olası yan etkiler nedeni ile endişeye kapılmayınız. Bu yan etkiler sizde

görülmeyebilir.

ATACAND

beyaz

hücrelerinin

sayısında

azalmaya

sebep

olabilir.

Enfeksiyona

direnciniz azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya

çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz zaman zaman ATACAND

’ın kanınızda

(agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde

yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki

bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ATACAND

’ın Saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

ATACAND

’ı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten sonra

kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok

Kat 3-4, Levent – İstanbul adresindeki AstraZeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.

8(8)

Üretim yeri:

AstraZeneca AB

Södertalje, İsveç

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.