ASIVIRAL %5 KREM, 10 GR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASIVIRAL %5 KREM, 10 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASIVIRAL %5 KREM, 10 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asiklovir

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 193/75
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-09-1999
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

ASİVİRAL %5 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

Her 1 g krem, 50 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler:

Nipagin M (Metil paraben), setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, propilen

glikol, deiyonize su

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASİVİRAL nedir ve ne için kullanılır?

2. ASİVİRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASİVİRAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASİVİRAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ASİVİRAL nedir ve ne için kullanılır?

ASİVİRAL,

Herpes simplex

(HSV) tip I ve II ile

Varicella zoster

adlı virüslere karşı etkili antiviral

bir ilaçtır.

ASİVİRAL etken madde olarak asiklovir içerir ve 2 g, 5 g ve 10 g’lık alüminyum tüp ambalajlarda

bulunmaktadır.

ASİVİRAL, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes

simplex deri enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisinde kullanılır.

2 / 5

2. ASİVİRAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler

ASİVİRAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

ASİVİRAL’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme)

ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

Eğer asiklovir, valasiklovir (bir çeşit antiviral ilaç), propilen glikol veya ilacın içeriğindeki

diğer maddelere alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

ASİVİRAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ASİVİRAL’i, ağız, göz veya vajina gibi alanlara uygulanması tahriş edici olabileceğinden

tavsiye edilmez. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edin.

Şiddetli

bağışıklık

yetmezliğiniz

(örneğin;

AIDS

hastalığı

veya

kemik

iliği

nakli)

varsa

ASİVİRAL’in ağızdan alınan formları düşünülmelidir.

Eğer bu tip bir hastalığınız varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi için mutlaka doktorunuza

danışınız.

ASİVİRAL

içerisinde

bulunan

setostearil

alkol

lokal

deri

reaksiyonlarına

(örn.

kontakt

dermatite) neden olabilir.

ASİVİRAL

özel

bazı

nedeniyle

sulandırılmamalı

veya

diğer

ilaçların

sulandırmak

için

kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

ASİVİRAL’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ASİVİRAL

hamilelikte sadece size sağlayacağı

yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde ASİVİRAL’in krem formu kullanıldığında, sütten bebeğe geçecek miktarı

önemsenmeyecek orandadır.

3 / 5

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine veri yoktur.

ASİVİRAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle deride iritasyona neden olabilir. Metil paraben ise alerjik

reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

ASİVİRAL içeriğinde yer alan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontakt dermatit)

sebep olabilir.

Kremi kullanmadan önce ve sonra daima ellerinizi yıkayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ASİVİRAL diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ASİVİRAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ASİVİRAL’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını talip edin.

ASİVİRAL’i, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın.

ASİVİRAL’i belirtilerin veya enfeksiyonun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken

hasarlı bölgeye uygulayın (kızarıklık veya hastalığın başlayacağına dair sezgi). Tedaviye sonraki

belirtilerde de (kabarıklık veya sıvı dolu kabarcık) başlayabilirsiniz.

Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam ettirilmelidir.

Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye 10 gün kadar devam edilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

ASİVİRAL’den az bir miktar etkilenmiş bölgeye sürün.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Veri yoktur

Yaşlılarda kullanımı:

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Veri yoktur.

Eğer ASİVİRAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla

veya eczacınız ile konuşun.

4 / 5

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİVİRAL kullandıysanız:

Herhangi bir ters etki beklenmez. Bununla birlikte kaza ile tekrarlayan dozlarda asiklovir ağız

yoluyla birkaç gün kullanıldığında gastrointestinal (bulantı ve kusma) ve nörolojik (baş ağrısı ve

konfüzyon) etkiler ortaya çıkmıştır. Asiklovir hemodiyaliz (kanı temizlemek amacıyla uygulanan

tedavi) ile uzaklaştırılabilir.

ASİVİRAL’dan

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

ASİVİRAL’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ASİVİRAL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ASİVİRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ASİVİRAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

5 / 5

Yaygın olmayan yan etkiler:

Ciltte geçici yanma veya batma

Deride hafif kuruma ve pullanma

Kaşınma

Seyrek görülen yan etkiler:

Kızarıklık

Temas dermatiti (bir tür deri hastalığı)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00

08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ASİVİRAL’in saklanması

ASİVİRAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASİVİRAL’i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİVİRAL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Terra İlaç ve Kimya San. Tic.A.Ş.

Ümraniye/İSTANBUL

Üretim Yeri:

Myfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tuzla/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.