ASIVIRAL 200 MG TABLET, 25 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASIVIRAL 200 MG TABLET, 25 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASIVIRAL 200 MG TABLET, 25 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asiklovir

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 193/73
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-09-1999
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ASİVİRAL

®

200 mg Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg asiklovir içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz (inek sütü), mikrokristalin selüloz, povidon, sodyum nişasta

glikolat, magnezyum stearat

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ASİVİRAL

®

nedir ve ne için kullanılır?

2. ASİVİRAL

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ASİVİRAL

®

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ASİVİRAL

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ASİVİRAL

®

nedir ve ne için kullanılır?

ASİVİRAL

®

, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

ASİVİRAL etken madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.

ASİVİRAL

®

, deri enfeksiyonlarında (uçuk), suçiçeğinde, zonada (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir

deri hastalığı), AIDS ve kemik iliği naklini takiben ciddi bağışıklık sistemi yetersizliği olan

hastaların tedavisinde kullanılır.

2. ASİVİRAL

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASİVİRAL

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

ASİVİRAL

®

’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme)

ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

1 / 6

Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı

kullanmayın.

ASİVİRAL

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız ASİVİRAL

®

dozunun azaltılması gerekmektedir.

Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan, bu

hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.

Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.

Aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusunda gerekli

önlemleri alınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza

danışınız

ASİVİRAL

®

’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer

hamileyseniz

veya

hamile

olabileceğinizi

düşünüyorsanız

doktorunuza

söyleyin.

ASİVİRAL

®

hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar

oluşturabileceği risklerden

fazla

kullanılmalıdır.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emzirme döneminde ASİVİRAL

®

kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine uyku halinin olması ve konsantrasyon ve tepki vermede

aksama gibi yan etkiler görülebilir. Araç ve makine kullanmadan önce bu yan etkilerin sizde

bulunmadığından emin olunuz.

ASİVİRAL

®

’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASİVİRAL

tablet laktoz içerir. Eğer daha önce doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınız

olduğunu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum

diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Önemli bir etkileşimi yoktur.

2 / 6

Probenesid

(gut

hastalığının

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

simetidin

(ülser

tedavisi

için

kullanılan bir ilaç) ASİVİRAL

®

’in etkisini arttırır. Benzer olarak ASİVİRAL

®

, organ nakli yapılmış ve

bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte

kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ASİVİRAL

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ASİVİRAL

’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyunuz.

Erişkinler;

Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır.

Tedaviye

gün

devam

edilmelidir,

ancak

şiddetli

başlayan

enfeksiyonlarda

sürenin

uzatılması

gerekebilir. Ağır bağışıklık

yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası)

ya da

bağırsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a çıkarılabilir.

Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için

200 mg ASİVİRAL

yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır. Birçok hastada

günde iki

kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan

400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur. Dozun

azaltılarak, 200

ASİVİRAL

’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da

yeterli olabilir.

Uçuktan korunma; 200 mg ASİVİRAL

günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır

bağışıklık

yetersizliği

olan

olgularda

(örn.kemik

iliği

nakli

sonrası)

barsaktan

emilim

bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a (bir ölçek) çıkarılabilir.

Suçiçeği ve zona; 800 mg ASİVİRAL

günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak

alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800 mg ASİVİRAL

günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik

aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla bir miktar su ile birlikte alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için

; 2 yaşın üzerindeki

çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı uygulanmalıdır.

Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi

; 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki ölçek)

ve 2-6

yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg ASİVİRAL

verilmelidir. 2 yaş

altındaki

çocuklarda günde 4 kez 200 mg ASİVİRAL

verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde

3 / 6

(toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına

yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun yetmezliği olan çocuklarda

sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer yüksek dozda ASİVİRAL

kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek

bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte

bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının tedavisinde ve ağır immun

yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800 mg ve

böbrek işlevi az

bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir

800 mg olarak ayarlanması

önerilir.

Eğer ASİVİRAL

’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİVİRAL kullandıysanız:

Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz ASİVİRAL

aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları

(bulantı-kusma)

nörolojik

belirtiler

(baş

ağrısı,

zihin

karışıklığı)

görülebilir.

Hemodiyaliz

ASİVİRAL

’in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

ASİVİRAL

’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

ASİVİRAL

®

’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

ASİVİRAL

®

ile

tedavi

sonlandırıldığındaki

oluşabilecek

etkiler

Doktorunuza

danışmadan

ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ASİVİRAL

®

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

ASİVİRAL

®

’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik

Nefes almada zorluk, nefes darlığı, hırıltılı solunum

Açıklanamayan ateş

4 / 6

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

Baş ağrısı, sersemlik

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı

Kaşıntı, döküntü

Yorgunluk, ateş

Yaygın olmayan yan etkiler

Kurdeşen

Saç dökülmesinde hızlanma

Seyrek görülen yan etkiler

Nefes darlığı

Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazda şişlik (anjiyoödem)

Bilirubin ve karaciğer ile ilgili enzimlerde geri dönüşümlü yükselmeler, kan ve üre

testlerinde değişiklikler

Çok seyrek görülen yan etkiler

Kırmızı kan hücreleri (alyuvar) sayısında azalma

Beyaz kan hücreleri (akyuvar) sayısında azalma

Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma

Halüsinasyonlar

Psikotik sendromlar (duygu ve düşünce bozuklukları)

Huzursuzluk

Zihin karışıklığı

Titreme

Hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi)

Konuşma veya dil ile

ilgili bozukluk

Nöbetler

Uyku hali

Ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)

Düşünme, konsantrasyon ve karar verme konularında bozukluk

5 / 6

Hepatit

Sarılık

Böbrek ağrısı

Koma

Karaciğer yetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00

08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ASİVİRAL

’in saklanması

ASİVİRAL

®

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15 -30

C arasında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ASİVİRAL

’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİVİRAL’i kullanmayınız.

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Terra İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ümraniye/İstanbul

Üretim Yeri:

Myfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tuzla / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.

6 / 6