ASE-COLD PEDIATRIK ŞURUP , 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ASE-COLD PEDIATRIK ŞURUP , 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ASE-COLD PEDIATRIK ŞURUP ,100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/552
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-08-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 8

KULLANMA TALİMATI

ASE-COLD 120 mg/50 mg/1 mg pediatrik şurup

Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin madde:

Her bir kaşık (5 ml) şurup, 120 mg parasetamol, 50 mg oksolamin sitrat ve

1 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler:

Gliserin, sorbitol %70 (E420), monopropilen glikol, sodyum benzoat

(E211),

K90,

sodyum

sakkarin,

sodyum

siklamat,

sitrik

asit

monohidrat,

çilek

aroması, muz aroması, ponso 4R (E124) ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

doktorunuza

bu

ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ASE-COLD nedir ve ne için kullanılır?

2.

ASE-COLD’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ASE-COLD nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ASE-COLD’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ASE-COLD nedir ve ne için kullanılır?

ASE-COLD, pilfer-proof yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kapak ve düşük dansiteli

polietilen (LDPE) conta ile kapatılmış amber renkli cam şişelerde (Tip III), her bir kaşıkta

(5 ml) 120 mg parasetamol (ağrı kesici ve ateş düşürücü), 50 mg oksolamin sitrat (balgamı

eritici

etkisi

salgıları

sulandıran

böylece

öksürüğü

tedavi

eden)

klorfeniramin maleat (alerjik hastalıklara karşı etkili) içeren, pembe renkli, aromatik

kokulu şuruptur.

ASE-COLD grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarının ani gelişen (akut)

enfeksiyonlarında ve alerjik hastalıklarında görülen ağrı, ateş, hapşırma, öksürük, burun

akıntısı, burun tıkanıklığı gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanılır.

karton

kutuda;

şurup

içeren

adet

şişe

adet

ml’lik

kaşık

bulunmaktadır.

2. ASE-COLD’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ASE-COLD’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkin maddeler veya ASE-COLD’un içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz.

yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa

6 yaşın altındaki çocuklarda

2 / 8

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa

Şiddetli böbrek yetmezliği varsa

Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan

kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta

geçmediyse

İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat büyümesi (adenomu)

denilen rahatsızlığınız varsa

Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa

Midenizde daralmaya neden olan mide (peptik) ülseriniz varsa

Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa

Göz tansiyonunuz (dar açılı glokom) varsa

Sara (epilepsi) hastasıysanız

ASE-COLD’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın

dozunda

veya

tekrarlayan

dozlarında

deride

kızarıklık,

döküntü

veya

deri

reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının

bırakılması

alternatif

tedaviye

geçilmesi

gerekmektedir.

Parasetamol

deri

reaksiyonu

gözlenen

kişi

daha

ilacı

veya

parasetamol

içeren

başka

ilacı

kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen ciltte ve göz çevresinde kan

oturması,

şişlik

kızarıklıkla

seyreden

iltihaplı

hastalık

olan

Stevens-Johnson

sendromu,

deride

içi

sıvı

dolu

kabarcıklarla

seyreden

ciddi

hastalık

olan

toksik

epidermal nekroliz ve yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu

küçük kabarcıklar ile seyreden akut jeneralize ekzantematöz püstüloz adı verilen hastalık

dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Kansızlık (anemi) varsa

Akciğer hastalığı varsa

Karaciğer ve/veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa

Kemik iliğinde işlev bozukluğu varsa

Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve yangı oluşumunu

önleyici (antiinflamatuvar) ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa

Parasetamol, oksolamin sitrat ve klorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

Alkol kullanıyorsanız

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık

olan Gilbert sendromunuz varsa

Kalp ritim bozukluğunuz varsa

Ciddi yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığınız varsa

Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa

Solunum yolu kanalı olan bronşların iltihabı (bronşit) ve bronşların harabiyeti sonucu

kalıcı genişlemesi (bronşektazi) varsa

3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı

kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

ASE-COLD’un içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol kısa sürede (akut)

yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer zehirlenmesine (toksisitesine) neden olur. Erişkinlerde

uzun süre ve devamlı bir şekilde (kronik) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden

olabilir.

3 / 8

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ASE-COLD’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler

ASE-COLD’un

emilim

hızını

azaltabilir.

Alkolle

veya

alkol

içeren

yiyecek

içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski

artabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Doktorunuz

aksini söylemedikçe ASE-COLD’u hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe ASE-COLD’u emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ASE-COLD uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu

nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

ASE-COLD’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde (1 ölçek) 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

aslında “sodyum içermez”.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde (1 ölçek) 847.5 mg sorbitol %70 (E420) ihtiva eder. Eğer daha

önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu

tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde (1 ölçek) 833 mg monopropilen glikol içerir. Yetişkinler için 400

mg/kg ve çocuklar için 200 mg/kg’ın üzerinde alındığında alkol benzeri semptomlara neden

olabilir.

İçeriğinde bulunan ponso 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde (1 ölçek) 1,665 g gliserin içerir. Gliserin 10 g/doz’un üzerinde baş

ağrısı, bulantı ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı

ilaçlar

birlikte

kullanıldığında

ASE-COLD’un

etkisi

değişebilir.

Aşağıdaki

ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin vb.)

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı

ilaçlar gibi)

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

Kan pıhtılaşmasını engelleyen varfarin ve kumarin türevi ilaçlar (antikoagülanlar)

4 / 8

Çocuk

erişkinlerde

görülen

enfeksiyonlarının

(AIDS)

tedavi

önlenmesinde

kullanılan zidovudin adlı ilaç

Bulantı-kusma tedavisinde kullanılan domperidon adlı ilaç

Alkol

Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar

Sakinleştirici ilaçlar (sedatifler, trankilizanlar)

ASE-COLD sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın vücuttan atılmasını yavaşlatır, bu

nedenle fenitoin zehirlenmesine (toksisitesine) neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ASE-COLD

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

Bir defada 1-2 ölçek (5-10 ml) alınız. Bu doz 6-8 saatlik aralarla günde 3-4 kere tekrarlanabilir.

Bir gün içinde en fazla 8 ölçek alabilirsiniz, bu dozu aşmayınız.

6-12 yaş arası çocuklarda:

Bir defada 1/2-1 ölçek (2,5-5 ml) alınız. Bu doz 6-8 saatlik aralarla günde 3-4 kere tekrarlanabilir.

Bir gün içinde en fazla 4 ölçek alabilirsiniz, bu dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ASE-COLD’u yeterli miktarda sıvı ile (örneğin bir bardak su) yutarak alınız. Şurubu tek başına

veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

ASE-COLD sadece ağız yolu ile kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaştan küçük çocuklarda kullanmayınız.

6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik

ettiği

durumlarda

dozlama

sıklığı

uygun

şekilde

doktorunuz

tarafından

ayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer

ASE-COLD’un

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ASE-COLD kullandıysanız:

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir,

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç

5 / 8

alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Kısa sürede

(akut) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik

karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Doz aşımı durumunda baş dönmesi ve heyecanlanma görülebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, duygu durum bozukluğu

(toksik psikozis), nöbet, solunumun geçici olarak durması (apne), istemli olarak çalışan kasların

istem dışı kasılması (konvülsiyonlar), bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık gibi

antikolinerjik

etkiler,

istem

dışı

güçlü

kasılmaları

duruş

bozukluğu

gibi

distonik

reaksiyonlar

kalp

atışında

anormallik

(aritmi)

dahil

damarların

genişleyip

burada

kanın

toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu olan kardiyovasküler kollaps meydana gelebilir.

ASE-COLD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ASE-COLD’u kullanmayı unutursanız:

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

ASE-COLD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ASE-COLD’un

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla

görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

ASE-COLD’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Alerjik ödem ve alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem)

Yüksek ateşin eşlik ettiği ani gelişen (akut) yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük

kabarcıklar (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)

Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı

duyarlılık durumu (eritema multiforme)

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihaplı durum

(Stevens-Johnson sendromu)

Ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik

epidermal nekroliz)

Kalpte ritim bozukluğu (aritmi)

Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı)

Karaciğer işlev bozuklukları

6 / 8

Aşırı duyarlılık

Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon)

Alerjik reaksiyonlar

Önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş ilaç, aşı, belli bir besin maddesi, hayvansal

serum, böcek zehri, kimyasal madde vb. (antijen) maddelerin vücuda ikinci defa girişiyle

aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması (anaflaksi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASE-COLD’a

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Uyuklama hali (somnolans)

Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar (parestezi)

Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri

Bulantı

Kusma

Hazımsızlık (dispepsi)

Mide veya bağırsakta aşırı gaz (flatulans)

Karın ağrısı

Kabızlık (konstipasyon)

Yaygın olmayan:

Mide-bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)

Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiller nekroz)

Seyrek:

Kansızlık (anemi)

Kırmızı

hücresi

olan

alyuvarların

ömrünün

kısalması

alyuvarlarda

bulunan

hemoglobin yıkımının artması sonucu gelişen bir çeşit kansızlık olan hemolitik anemi

Hemoglobinin oksitlenerek kanda methemoglobin bulunması (methemoglobinemi)

Kanın

pıhtılaşmasını

sağlayan

hücreleri

olan

trombositlerin

sayısında

azalma

(trombositopeni)

Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (trombositopenik purpura)

Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)

Bir beyaz kan hücresi (akyuvar) çeşidi olan nötrofil sayısında azalma (nötropeni)

Kansızlık (anemi) ile birlikte akyuvar ve bir akyuvar hücre çeşidi olan nötrofil sayısında

azalma (pansitopeni)

Kanda akyuvar hücresi çeşidi olan granülosit sayısının azalması ile belirgin ani gelişen

(akut) klinik tablo (agranülositoz)

Özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok

aktif olmakla beliren anoreksi adı verilen psikolojik bir bozukluk

7 / 8

Depresyon

Kabuslar

Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (iritabilite)

Konsantre olamama

Bulanık görme

Çocuklarda göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı

olduğu optik illüzyon vakası adı verilen durumlar

Kulakta uğultu, çınlama (tinnitus)

Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Kalp çarpıntısı (palpitasyon)

Kalp atım düzensizliği (aritmi)

Düşük tansiyon (hipotansiyon)

Ağrı kesici ilaçlara karşı gelişen astım da dahil olmak üzere diğer astım hastalıkları

Solunum yolu kanalları olan bronşların daralması (bronkospazm)

Balgamda koyulaşma (bronşiyal sekresyonda kalınlaşma)

İshal (diyare)

Mide yanması

Bağırsak hareketlerinde artma

Karaciğer bozuklukları (hepatik bozukluk)

Sarılık dahil karaciğer enfeksiyonu (hepatit)

Deri döküntüsü

Kaşıntı

Kurdeşen (Ürtiker, basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 – 2

mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan

oluşan bir grup deri hastalığıdır.)

Yüksek ateşin eşlik ettiği ani gelişen (akut) yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük

kabarcıklar (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)

Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı

duyarlılık durumu (eritema multiforme)

Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihaplı durum

(Stevens-Johnson Sendromu (SJS))

Ölümcül

sonuçlara

açabilen

deride

içi

sıvı

dolu

kabarcıklarla

seyreden

toksik

epidermal nekroliz adı verilen (diğer adı Lyell sendromu) ciddi bir hastalık

Halsizlik

Göğüs sıkışması

Bilinmiyor:

Pozitif alerji testi

Trombositlerin sayısında azalma ile görülen immün trombositopeni adı verilen hastalık

Merkezi sinir sistemi uyarılması (örn. huzursuzluk, titreme, nöbet)

Beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü ensefalopati hastalığı

Uykusuzluk (insomnia)

Uyku hali (sedasyon)

Çocuklarda paradoksal uyarılma (enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi)

Yaşlılarda dikkat, hafıza bozukluğu (konfüzyonel psikoz)

Ağız kuruluğu

Deride kızarıklık ve pullanma (eksfoliyatif dermatit) dahil alerjik reaksiyonlar

Işığa duyarlılık (fotosensitivite)

8 / 8

Deri reaksiyonları

Kas seğirmesi ve kaslarda düzensiz hareketler (inkoordinasyon)

İdrar yapamama (üriner retansiyon)

Ağız mukozasında geçici his azalması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ASE-COLD’un Saklanması

ASE-COLD’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

ASE-COLD’u etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASE-COLD’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.