ARTRIL 600 MG FILM TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARTRIL 600 MG FILM TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARTRIL 600 MG FILM TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 219/92
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-09-2009
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

ARTRİL

®

600 mg film tablet

Ağız yoluyla

a

n

ı

r

.

Etkin madde: 600 mg ibuprofen.

Yardımcı

maddeler: Nişasta, laktoz hidrus, povidon (K30), mikrokristalin selüloz,

magnezyum stearate, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit (E171), talk.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ARTRİL nedir ve ne için kullanılır?

2.

ARTRİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ARTRİL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ARTRİL’in saklanması

B

a

ş

k

l

a

r

ı

yer

a

l

m

a

k

t

a

d

ı

r

.

1.

ARTRİL

nedir

ve ne için

ku

ll

a

n

ılı

r

?

ARTRİL, 30 ve 20 film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Her bir film tablet 600 mg ibuprofen içerir.

ARTRİL’in etkin

maddesi

olan

ibuprofen, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ)

olarak adlandırılan ağrı kesici bir ilaç grubuna aittir.

ARTRİL

bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

-Eklemlerdeki romatizmal iltihabi hastalıkların (romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan

spondilit) belirti ve bulgularının düzeltilmesi,

-Gut (damla) hastalığında görülen eklem iltihabı

-Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,

-Cerrahi operasyondan sonra görülen ağrı

-Adet dönemi ağrılarının giderilmesi

2 / 9

2.

ARTRİL’i

kullanmadan

önce dikkat edilmesi ge

r

e

k

e

n

l

e

r

Kalp-damar sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde

artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı

olan veya kalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

ARTRİL koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek

ciddi yan etkilere yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir

belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler

bakımından

daha yüksek risk taşımaktadırlar.

ARTRİL’i aşağıdaki

durumlarda

K

U

LL

AN

M

AY

I

N

I

Z

Eğer;

Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz,

İbuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik)

iseniz,

Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit)

veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,

Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi

geçirdiyseniz,

Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif

kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce

tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,

Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,

Şiddetli kalp yetmezliğiniz var ise,

Koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı)

öncesi veya sonrası dönemdeyseniz,

İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,

Serebrovasküler kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

ARTRİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,

Önceden

mide-onikiparmak

bağırsağı

ülseri

veya

başka

mide-bağırsak

hastalıkları

geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve

benzeri NSAİİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski,

kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE

inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

Karaciğer hastalığınız varsa,

Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli

bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,

İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında,

kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili

bulunmuştur. Eğer kalp veya damar hastalıklarınız varsa, önceden inme geçirdiyseniz

veya bu gibi durumlar için risk taşıdığınızı düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon,

yüksek kolesterol veya şeker hastalığınız var ise ya da sigara içiyorsanız), tedavinizi

3 / 9

doktorunuz veya eczacınız ile görüşmelisiniz.

İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu

türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve

delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce

böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi

süresi uzadıkça artmaktadır.

Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,

Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da

ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı

iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.

Diğer

NSAİİ

ilaçlar

olduğu

gibi,

ARTRİL

enfeksiyon

belirtilerini

maskeleyebilir.

Hastalığınızın

belirtilerinin

rahatlamasında

etkili

olan

düşük

dozun,

kısa

süreyle

kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

ARTRİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARTRİL tabletler bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, çok az kişi ARTRİL

ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek

veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. ARTRİL kullanırken tercihen alkol almayınız.

Tabletler, çiğnenmeden, ezilmeden veya kırılmadan bütün olarak yutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte mümkünse ARTRİL kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARTRİL’in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

İbuprofen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum, araç

ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüksek dozda kullanım, yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol

açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

ARTRİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ürün

laktoz

içerir.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

dayanıksızlığınız

olduğu

söylenmişse

tıbbi

ürünü

almadan

önce

doktorunuzla

temasa

geçiniz.

4 / 9

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, ARTRİL

tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan

herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

Aminoglikozit

sınıfı

antibiyotikler

(örn.

gentamisin,

kanamisin,

streptomisin);

bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

pıhtılaşmasına

aracılık

eden

hücrelerin

faaliyetini

engelleyen

ilaçlar

(antitrombosit

ajanlar,

örn.

aspirin

dipiridamol,

klopidogrel)

depresyon

için

kullanılan

selektif

serotonin

geri-alım

inhibitörleri

(örn.,

fluoksetin,

fluvoksamin,

paroksetin, sertralin); NSA

İİ

er ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında

kanama riskini arttırabilirler.

Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.

Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

İdrar

söktürücüler

(örn.,

furosemid);

idrar

söktürücü

etki

azalabilir

böbrek

bozukluğu riski artabilir.

Kalp

yetmezliğinde

kullanılan

kalp

glikozidleri

(örn.,

digoksin,

digitoksin);

ilaçların kan düzeyleri artabilir.

Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski

vardır.

Kolestiramin:

İbuprofenin,

kolestiramin

birlikte

uygulanması,

ibuprofenin

gastrointestinal

yoldaki

emilimini

azaltabilir.

Fakat

bunun

klinik

önemi

bilinmemektedir.

Sülfonilüre: NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerinin etkilerini arttırabilir Sülfonilüre tedavisi

görmekte

olan

hastalarda

ibuprofen

kullanımı

çok

seyrek

hipoglisemi

(kan

şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.

Diğer ağrı kesiciler (Cox-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen,

selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİİ ilacın birlikte kullanılmasından

kaçınılmalıdır.

Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

Lityum tuzları

(ruhsal hastalıklarda

kullanılır) ve metotreksat

(romatizmal eklem

hastalıklarında

bazı

kanser

türlerinde

kullanılan

ilaç);

vücuttan

atılımları

azalabilir.

Mifepriston

(düşük

ilacı);

birlikte

kullanıldığında,

mifepristonun

etkinliğinde

azalmaya neden olabilir.

Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

Takrolimus;

NSAİİ’ler

beraber

kullanıldığında

böbrek

üzerine

olan

zararlı

etkilerinde artış olabilir.

Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir.

Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu)

hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin

kanıt bulunmaktadır.

CYP2C9

İnhibitörleri:

Özellikle

yüksek

dozdaki

ibuprofenin

vorikonazol

veya

flukonazol

içeren

ilaçlarla

birlikte

uygulanması

durumunda,

ibuprofen

dozunun

düşürülmesi düşünülmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5 / 9

3.

ARTRİL nasıl

ku

ll

a

n

ılı

r

?

ARTRİL’i

zaman

şekilde

alacağınız

konusunda

doktorunuzun

talimatlarını

izleyiniz. Eğer emin değilseniz eczacınız da yardımcı olabilir.

Uygun kullanım ve

doz/uygulama

sıklığı için

t

a

li

m

a

t

l

a

r

E

r

i

ş

k

i

n

l

e

r

Normal

günlük

doz,

bölünmüş

dozlar

halinde

günde

1200-1800

mg’dır.

Doktorunuz

hastalığınızın

belirtilerine

göre

günlük

dozunuzu

arttırabilir.

Fakat

bölünmüş

dozlar

halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

Değişik yaş g

r

up

l

a

r

ı

Çocuklarda

ku

ll

a

n

ı

m

ı

:

ARTRİL’in tablet formlarının 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. 12

yaşından küçük çocuklar için aynı etkin maddeyi içeren likit formların (şurup, süspansiyon

gibi) kullanılması tavsiye edilir.

Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal

eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar

alınabilir.

Yaşlılarda

ku

ll

a

n

ı

m

ı

:

Yaşlılarda sindirim sistemi üzerine olabilecek istenmeyen etki sıklığı artmaktadır. Bu

nedenle eğer yaşlı hastalarda kullanılması gerekiyorsa mümkün olabilecek en küçük etkin

doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer/kalp

yetmezliği:

Böbrek,

karaciğer

kalp

yetmezliği

olan

hastalarda

dikkatli

olunmalıdır,

çünkü

ARTRİL

gibi

NSAİİ’lerin

kullanımı

böbrek

fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük

düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Eğer ARTRİL’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTRİL kullandıysanız

ARTRİL’den kullanmanız gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız, bir

doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla ARTRİL kullanmışsanız ya da çocuklar bu ilacı

kazara kullandıysa, alınacak önlem hakkında tavsiye ve risk ile ilgili görüş almak üzere her

zaman bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun.

Belirtiler; mide bulantısı, karın ağrısı, kusma (kanlı çizgiler olabilir), baş ağrısı, kulak

çınlaması, bilinç bulanıklığı ve titrek göz hareketlerini içerebilir. Yüksek dozlarda, uyuşukluk,

göğüs ağrısı, çarpıntı, bilinç kaybı, kasılmalar (özellikle çocuklarda), güçsüzlük ve baş

dönmesi, idrarda kan, üşüme hissi, solunum problemleri bildirilmiştir.

6 / 9

ARTRİL’i

kullanmayı

unu

t

u

r

s

a

n

ı

z

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı

gelmişse, unuttuğunuz dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARTRİL ile tedavi

sonlandırıldığında

oluşabilecek e

t

k

il

e

r

:

Doktorunuz

tedaviyi

sonlandırıncaya

kadar

ARTRİL

kullanmaya

devam

etmeniz

önem

taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. ARTRİL

almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız daha da kötüleşebilir.

Hastalığınızın

belirtilerinin

rahatlamasında

etkili

olan

düşük

dozun,

kısa

süreyle

kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

4.

Olası yan

etkiler

n

e

l

e

r

d

i

r

?

Tüm ilaçlar gibi, ARTRİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

a

ğ

ı

d

a

k

il

e

r

d

e

n

biri olursa,

ARTRİL’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

D

ERH

A

L

doktorunuza bildiriniz

veya size en yakın

hastanenin

acil bölümüne

b

a

şv

u

r

unu

z

:

Spesifik olmayan alerjik reaksiyon

Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)

Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi

solunum yolu reaksiyonları,

Kaşıntı (pruritus)

Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

Steven-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir

hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Kurdeşen (ürtiker)

Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

Aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı)

DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS’in

semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit

beyaz kan hücresi) artışı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARTRİL'e

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği

Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)

7 / 9

Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)

Kemik iliği baskılanması

Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)

Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit

agregasyon inhibisyonu)

Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)

Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)

Trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında

azalma)

Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)

Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)

Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)

Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)

Pankreas iltihabı (pankreatit)

Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)

Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)

Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)

Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi

Karaciğer iltihabı (hepatit)

Akut böbrek bozukluğu

İdrarda kan bulunması (hematüri)

Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensi azalması)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

a

ğ

ı

d

a

k

il

e

r

d

e

n

herhangi birini fark ed

e

r

se

n

i

z, hemen

doktorunuza bildiriniz

veya size en yakın

hastanenin

acil bölümüne

b

a

şv

u

r

unu

z

:

Kulak çınlaması (tinnitus)

Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)

Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyon)

Görme bulanıklığı

Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)

Görme değişiklikleri

Duymada azalma

Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)

Burun kanaması (epistaksi)

On iki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)

Mide ülseri (gastrik ülser)

Sarılık

Anemi (kansızlık), anormal karaciğer fonksiyon testi

Depresyon

Uyuşma (parestezi)

Uykululuk hali (somnolans)

Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit)

İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil)

Alerjik nezle (rinit)

Uykusuzluk

8 / 9

Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)

Toksik optik nöropati (Ani görme kaybı ve gözde ağrı ile seyreden rahatsızlık).

ARTRİL gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa

neden olabilir.

Seyrek olarak ARTRİL ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

a

ğ

ı

d

a

k

il

e

r

d

e

n

herhangi birini fark ed

e

r

se

n

i

z,

doktorunuza söy

l

ey

i

n

i

z

:

Döküntü

Kaşınma

Ödem

Sıvı tutulması

Sinirlilik

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Bulantı

Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)

Mide yanması

Hazımsızlık (dispepsi)

Kusma

Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı

İshal (diyare)

Kabızlık (konstipasyon)

Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

Yorgunluk

Bunlar ARTRİL’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile

k

a

r

ş

ıl

a

ş

ı

r

s

a

n

ı

z

,

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

ARTRİL’in s

a

k

l

a

n

m

a

s

ı

ARTRİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTRİL’i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTRİL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

9 / 9

Ruhsat sahibi:

Sanofi İlaç San.ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394 Şişli-İstanbul

Tel : (0212) 339 39 00

Faks: (0212) 339 11 99

Üretim yeri:

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780, Lüleburgaz-Kırklareli

Tel: (0 288) 427 10 00

Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.