ARIPA 5 MG TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARIPA 5 MG TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARIPA 5 MG TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • alınız

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 231/53
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-05-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ARİPA

®

5 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 5 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı Maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), indigo karmin lake

(E132), mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ARİPA

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

ARİPA

®

yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ARİPA

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ARİPA

®

’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

ARİPA

®

nedir ve ne için kullanılır?

ARİPA

antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ARİPA

, mavi renkte özel oblong tablet şeklindedir ve 28 ve 56 tabletlik formu ile Alu/Alu

folyo blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ARİPA

, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme,

şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk

gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı

zamanda

ruhsal

çökkünlük

içinde

olabilir

veya

kendilerini

suçlu,

endişeli

gergin

hissedebilirler.

ARİPA

, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin

olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile

birlikte

bazen

aşırı

derecede

tepkisel

şekilde

çok

hızlı

konuşma

durumundaki

yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlanmasının engellenmesinde kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2.

ARİPA

®

'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARİPA

®

’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya ARİPA

’nın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık)

var ise kullanmayınız.

ARİPA

®’

yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ARİPA

tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer,

Kan şekeriniz yüksekse (öncesine göre fazla sıvı alımı, sık idrara çıkma, iştah artışı ve

yorgunluk hissi gibi yakınmalarınız mevcutsa) veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

Nöbet geçirdiyseniz, doktorunuz sizi yakın takip altında tutmak isteyebilir

Özellikle yüzünüzde siz istemeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa,

Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi

varsa,

Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde

kan pıhtılaşması durumu varsa,

Geçmiş patolojik kumar öyküsü

Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade

edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini

yavaşlatıyorsa (depresanlar),

Kilo aldığınızı farkediyorsanız, hareket bozukluğu geliştiyse, günlük aktivitenizi etkileyen

sersemlik hissiniz varsa, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması

durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size

bakan

kişi/akrabanız

geçmişte

herhangi

felç

mini-felç

geçirip

geçirmediğinizi

doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya

da hisleriniz

varsa

derhal doktorunuza söyleyiniz.

Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda

değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Aileniz/size

bakan

kişi

veya

kendiniz,

sizin

için

alışılmadık

durumlarda

istekli,

arzulu

davranışlarda bulunduğunuzu ve bu dürtülere, size veya çevrenize zarar verebilecek aktivitelere

karşı direnç gösteremediğinizi fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol

bozuklukları olup kumar oynama bağımlılığı, aşırı yeme ve harcama, anormal cinsel istek veya

artmış

seksüel

düşüncelerle

zihin

meşguliyeti

davranışlara

dahildir.

Doktorunuz

ayarlaması ya da tedavinizi durdurma kararı verebilir.

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ARİPA

®

'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARİPA

’yı yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

ARİPA

kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARİPA

gerekli olmadıkça

hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal

söylediğinizden emin olunuz.

trimesterde

(gebeliğin

üç

aylık

döneminde)

ARİPA

kullanan

annelerin

yeni

doğanlarında aşağıdaki semptomlar gözlemlenebilir;

titreme, kas tutulması ve/veya güçsüzlüğü, uyuklama, ajitasyon, solunum problemleri,

beslenme zorluğu

Eğer bu semptomlardan herhangi birini bebeğinizde gözlemliyorsanız, doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARİPA

®

kullanıyorsanız emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

ARİPA

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ARİPA

tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ARİPA

®

tedavisi sırasında sersemlik ve görme problemleri meydana gelebilir (bkz. bölüm 4).

Bu durum motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaların kullanımı gibi tam dikkat gerektiren

olaylarda göz önünde bulundurulmalıdır.

ARİPA

®

'nın

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, ARİPA

’yı almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

Tansiyonunuzu

düşüren

ilaçlar

alıyorsanız:

ARİPA

tansiyon

düşürücü

ilaçların

etkisini

artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

ARİPA

’nın

bazı ilaçlarla birlikte

kullanımı

ARİPA

dozunuzun

değiştirilmesine

neden

olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar (antiaritmik diltiazem, kinidin, amiodoron, flekainid

vb.)

Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona

karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler (fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, St John’s Wort

(sarı kantaron) vb.)

Mantar ilaçları (ketokonazol, itrakonazol vb.)

HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (efavirenz, nevirafin ve indinavir,

ritonavir gibi proteaz inhibitörleri vb.)

Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin,

fenobarbital v.b.)

Tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler (rifabutin, rifampisin v.b.)

Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif

kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan serotonin düzeyini artıran

ilaçlar;

Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu,

obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan triptanlar, tramadol

ve triptofan,

Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik ve anksiyete için kullanılan Selektif

Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI) (paroksetin ve fluoksetin gibi)

Majör depresyonda kullanılan diğer anti-depresanlar (venlafaksin ve triptofan gibi)

Depresif hastalıklarda kullanılan trisiklikler (klomipramin ve amitriptilin gibi)

Hafif

depresyonun

bitkisel

tedavisinde

kullanılan

sarı

kantaron

(St.

John’s

Wort)

(Hypericum perforatum)

Ağrı giderilmesinde kullanılan ağrı kesiciler (tramadol ve petidin gibi)

Migren tedavisinde kullanılan triptanlar (sumatriptan ve zolmitriptan gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

ARİPA

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ARİPA

’yı

zaman

doktorunuzun

söylediği

şekilde

kullanınız.

Eğer

emin

değilseniz

doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.

ARİPA

®

’nın yeti

kinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır.

Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz

verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

ARİPA

, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki

10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir.

Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz

verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız. ARİPA

tabletleri yemeklerden

önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile,

öncelikle doktorunuza danışmadan ARİPA

günlük

dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ARİPA

®

’nın

yaş

altındaki

çocuklarda,

güvenliliği

etkililiği

belirlenmediğinden

kullanılması önerilmemektedir. ARİPA

®

kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı:

ARİPA

65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş

grubunda

ARİPA

kullanımına

yönelik

kısıtlı

deneyim

mevcuttur.

hasta

grubunun

hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu

düşünülmelidir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

E

er

ARİPA

®

’nın

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

oldu

una

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARİPA

®

kullandıysanız:

Gereğinden fazla aripiprazol verilen hastalarda görülen bazı belirtiler;

*kalp atım hızında artış, huzursuzluk/sinirlilik, konuşmayla ilgili sorunlar

*olağan dışı hareketler (özellikle yüzde ve dilde) ve bilinç düzeyinde azalma

Diğer bazı belirtiler;

*akut konfüzyon (zihin bulanıklığı), nöbetler (epilepsi), koma, ateş, sık nefes alıp verme,

terleme

*kaslarda sertleşme, sersemlik ya da uyku hali, nefes almada yavaşlama, boğulma hissi,

düşük ya da yüksek kan basıncı, anormal kalp ritmi

Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa acilen doktorunuza ulaşınız veya hastaneye

gidiniz.

ARİPA

®

'dan

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

ARİPA

®

kullanmayı unutursanız

ARİPA

’yı kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız. Ancak bir günde iki

doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARİPA

®

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Daha iyi hissettiğiniz ve iyileştiğinizi düşündüğünüz için tedavinizi kesmeyiniz. ARİPA

®

tedavisini doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ARİPA

’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa

ARİPA

®

’yı kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

Kalp krizi

İntihar düşüncesi

İntihar girişimi ve intihar

Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma,

karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız

kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma

Nöbet

Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp

atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi

Yüksek kan basıncı

Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (venlerdeki

toplardamarlardaki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını

içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağrısına ve nefes

almada zorluğa neden olabilir.)

Gırtlak çevresindeki kasların spazmı

Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARİPA

’ya

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Diyabet (şeker hastalığı)

Huzursuzluk

Uykusuzluk

Endişe

Ekstrapiramidal bozukluk (hareket bozuklukları)

Akatizi (öznel bir kaygının eşlik ettiği yerinde duramama hali)

Tremor (titreme)

Sersemlik

Uykululuk hali

Sedasyon

Baş ağrısı

Görmede bulanıklık

Dispepsi (midede yanma hissi)

Bulantı

Kusma

Kabızlık

Hazımsızlık

Aşırı tükürük salgılanması

Yorgunluk

Yaygın olmayan

Kanda artmış hormon prolaktin düzeyi

Kan şekeri düzeylerinde yükselme

Depresyon

Geç diskinezi (özellikle ağız tarafında belirgin kas kasılmaları)

Distoni (gırtlak ve çevresindeki kasların spazmı)

Çift görme

Taşikardi (kalp atımının hızlanması)

Ortostatik hipotansiyon (aniden ayağa kalkmalarda belirginleşen hipotansiyon)

Hıçkırık

Seyrek

Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi)

Aşağıda yer alan yan etkiler aripiprazolün pazarda olduğu dönemde raporlanmıştır ancak

oluşma sıklığı bilinmemektedir:

Düşük seviyede beyaz kan hücresi

Düşük seviyede trombosit

Yüksek kan şekeri

Kanda düşük sodyum seviyesi

Anoreksi (iştah kaybı)

Kilo artışı ya da azalması

Kendini agresif (saldırgan) hissetme

Ajitasyon (kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı

saldırganlık durumu)

Sinirlilik

Serotonin

sendromu

(aşırı

mutluluk,

uyuşukluk,

sakarlık,

huzursuzluk,

sarhoşluk,

terleme veya kas sertleşmesi hissine sebep olan sendrom)

Konuşma bozukluğu

Ani açıklanamayan ölüm

Olağan dışı kalp atımı

Bayılma

Pankreas iltihabı

Yutma zorluğu

İshal

Karın ve mide rahatsızlığı

Karaciğer iltihabı

Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması

Anormal karaciğer test değerleri

Deri döküntüsü

Işığa duyarlılık

Saç dökülmesi

Aşırı terleme

Böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilecek anormal kas yıkımı

Kas ağrısı

Sertlik

İstem dışı idrar kaçırma (idrar tutamama)

İdrar yapmada zorluk

Hamilelikte maruziyet durumlarında yenidoğanda yoksunluk belirtileri

Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)

Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma

Göğüs ağrısı

El, bilek ya da ayakların şişmesi

Kan testlerinde; değişen kan şekeri, artmış glikozillenmiş hemoglobin

Dürtülere karşı koyamama, size veya çevrenize zarar verebilecek aşağıdaki durumların

sürdürülmesi;

- aşırı kumar oynama

- değişmiş ya da artmış cinsel ilgi

- aşırı alışveriş yapma

- aşırı yeme

- uzaklaşma eğilimi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu semptomların

yönetilmesi veya azaltılması için değerlendirme yapacaktır.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka

bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

Çoçuklar ve ergenlerde ilave yan etkiler:

13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler

görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10

hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da

yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00

08 numaralı yan

etki

bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

ARİPA

®

'nın saklanması

ARİPA

®

’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ARİPA

’yı

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra ARİPA

®

’yı kullanmayınız.

“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ARİPA

’yı kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim yeri:

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

İkitelli OSB Mahallesi

10. Cadde No: 3 /1A

Başakşehir/İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.