ARANESP 60 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARANESP 60 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARANESP 60 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • darbepoetin alfa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/11
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-06-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsA

ünüN

gilcisi

FARMAsörir

ünüNüN

ı.ur

ARANESP

mikrogram

kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

KALiTATiF

KANTiTArİn

nir,rcşİvr

Etkin

madde:

Her bir

tek kullanımlık

kullanıma

hazır dolu

enjektör,

0.3 mililitrede

mikrogram

darbepoetin

alfa

içerir

(200

1ı"glml).

Darbepoetin

alfa Chinese

Hamster

ovary Cells

(CHO-KI)'da

teknolojisiyle üretilmiştir.

Yardımcı

madde:

Yardımcı

maddeler

için

6.l'e

bakınız.

FARMAsÖrix

FORM

Kullanıma

hazır

dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

ARANESP

berrak,

renksiz

hafif

opelesan

çözeltidir.

KLINIK

OZELLIKLER

4.1.

Terapötik

endikasyonlar

ARANESP

antianemiktir.

Diyalize

giren

hastalarda

kronik

böbrek

yetmezliği

ilgili

renal anemi

tedavisi,

Prediyaliz

hastalarında

semptomatik

renal anemi

tedavisi

düzeyi

<l0

g/dl

olan

myelodisplastik

sendromların

(MDS)

grubu

olan

(refrakter

anemi),

RARS

(refrakter

anemi

ringed-halkalı

sideroblastlarla

giden)

RCMD

(refrakter

sitopeni

multilineage-birden

fazla

seride

displazi

giden)

tedaviden önceki

baza|

eritropoietin

(EPo)

düzeyi

<500

MU/ml

kemik iliğinde blast sayısı

<Yo5

olan

hastalarda

Eritropoiezis

Stimüle

Edici Ajanların

(ESA)

kullanılması

endikedir.

ajanların

kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

l|-|2

g/dl'dir.

Hedef

düzeyi

l2gldl

üzerine

çıkarılmamalıdır.

ajanlar

Hb düzeyi |2

gldl

olduğunda

kesilmelidir.

4.2Pozoloji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

ARANESP

tedavisi,

yukarıda

verilmiş

olan kullanım

alanında

deneyimi

olan

hekimler

taraflndan

başlatılmalıdır.

ARANESP,

kullanıma

hazır

dolu

enjektörde

kullanılmaya

hazır

şekilde

sunulmuştur

Kullanım,

hazırlama ve

atılıma

ilişkin bilgiler

bölüm

6.6'da

verilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezıiği

(KBY)

olan

hastalarda semptomatik

anemi

tedavisi

Anemi

semptom

sekelleri,

yaş,

cinsiyet

hastalığın

genel

etkisiyle

değişiklik

gösterebilir;

hekimin

herbir

hastanın

klinik

gidişatı

koşulunu değerlendirmesi

gereklidir.

ARANESP,

hemoglobini

gld|'den

daha

fazla olmamak

üzere

yükseltmek

için

subkutan

Veya intravenöz

yolla

uygulanmalıdır.

Periferik venlerin

delinmesinden

kaçınmak

için

hemodiyaliz

a|mayan

hastalarda subkutan

tercih edilir.

Hasta

bazındaki

değişkenliğe bağlı

olarak,

münferit olarak

hastada

arzu edilen

hemoglobin

düzeyinin

üstünde

altında bireysel

hemoglobin değerleri

gözlenebilir.

Hemoglobin

değişkenliği,

ll-l2

g/dl

olan

hedef

hemoglobin

aralığı

gözönüne

alınarak

düzenlemeleri

yoluyla

karşılanmalıdır.12

gld|izeri

kalıcı

hemoglobin düzeylerinden

kaçınılmalıdır;

gldl

üzeri

hemoglobin düzeyleri

gözlendiğinde

uygun

ayarlamaları

için kılavuz

aşağıda

tarif

edilmiştir.

Dört

haftalık

dönemde

gldlı'den

fazla

hemoglobin

yükselmesinden

kaçınılmalıdır.

Eğer

böyle

durum

olursa önerildiği

şekilde

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

ARANESP

tedavi

basamağa

ayrılmıştır

düzeltme ve

idame

fazı

Yetişkin

hastaları

Düzeltme

fazı

Başlangıç

dozu

subkutan

veya intravenöz

uygulamada,haftada

enjeksiyon

olarak,

0.45

1ıgkg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif olarak

diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada

doz 0.75

pglkg

başlangıç dozu

subkutan

olarak uygulanabilir.

Eğer

hemoglobindeki aıtış

yetersizse

(dört

haftada

lgldl'den

azsa)

yaklaşık

olarak

Yo25

oranında

arttırılır.

artışı

dört haftada bir

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

artış dört

haftada

gld|'den

fazlaysa'

artış

hızına bağlı

olarak doz

yaklaşık

olarak Yo25

oranında

azaltılır.

ajanlar

düzeyi

gld|'yi

geçtiğinde

kesilmelidir. Hemoglobin

düzeyi

aza|maya

başladığında,

tedaviye, bir önceki dozun

yaklaşık

a|tındaki

dozla

yeniden

başlanmalıdır.

Hemoglobin

düzeyleri, stabil hale

gelinceye

kadar her

veya

haftada

bir ölçülmelidir

Daha

sonra

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

Idame

fazı

Idame fazında

ARANESP

haftada

haftada

olarak

uygulanmaya

devam

edilebilir.

Haftada tek dozdan

haftada tek

ARANESP'e

geçen

diyaIiz

hastaları

etapta daha

önceki

haftada

dozluk

dozun

katına eşit

almalıdırlar.

Diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada

tek dozla

hedef

hemoglobin düzeyine

ulaşıldıktan

sonra

olarak

ARANE'SP

önceki

dozun

katı

olarak

ayda

subkutan olarak

uygulanabilir.

Dozaj

hedef

hemoglobin düzeyini korumak

üzere

gerektiğince

titre

edilir.

Eğer

hemoglobini

istenen

seviyede

tutmak

için doz

ayarlaması

yapmak

gerekirse,

dozun

yaklaşık

yo25'i

oranında

ayar|ama

yapılması

önerilir.

Dört

haftada

hemoglobin

artışı

gldl'denfaz|aise

artış

hızına bağlı olarak

dozu

yaklaşık

oranında

aza|tınız.

F,ğer

hemoglobin 12

gld|'yi

aşarsa

azaltılması

düşünülmelidir.

Eğer

artmaya

devam

ederse

yaklaşık

olarak

oranında

aza|tı|malıdır.

F'ğer

azaltıldıktan Sonra hemoglobin

artmaya

devam

ederse

hemoglobin

tekrar

düşmeye

başlayıncaya kadar

doz kesilmeli ve

noktada

önceki dozun

altında

dozla

tedaviye

yeniden

başlanmalıdır.

Hastalar, anemi

semptomlarını

yeterli

derecede

kontrol

altına almayı

sağlayacak

düşük

onaylı

ARANESP

dozunun

kullanıldığını

garanti

etmek üzere

yakından izlenmelidir.

şema

ayarlamasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir

Tedavinin

idame

fazındaki

değişiklikleri iki

haftada birden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiği

zaman

aynı

kullanılmalı

hemoglobin düzeyi

bir veya

haftada

izlenerek,

hemoglobini

istenen

düzeyde tutmak

için

uygun

ayar|amaları

yapılabilir.

Klinik

çalışmalar,

haftada

bir,

üç

rekombinant insan eritropoietini

(r-HuEPo)

alan hastaların haftada

haftadabir

ARANESP'e

geçebileceklerini

göstermiştir.

ARANESP'in

haftada

tek başlangıç dozu

(1ı"glhafta),

r-HuEPo

(IU/hafta)'nin

toplam haftalık

dozunun

200'e

bölünmesiyle

tayin edilebilir.

ARANE,SP'in

haftada

başlangıç dozu

(pgliki

hafta)

r-HuEPo'nun

haftalık

dönemi

boyunca

uygulanan

toplam

dozunun 200'e

bölünmesiyle tayin

edilebilir. Bireysel

değişkenlikten dolayı,

optimal

terapötik doza titrasyon

hasta

için

yapılmalıdır.

ARANESP,

r-HuEPo ile

değiştirildiğinde,

hemoglobin her

veya

haftada

bir izlenmelidir

aynı

uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastaları

Düzeltmefazı

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

başlangıç

dozu, subkütan

veya

intravenöz

olarak

haftada

kez tek

uygulanan

0.45

pgkg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif olarak,

diya|iz

almayan

hastalarda,

0.75

p"glkg'lık

başlangıç dozu her

haftada

kere

tek doz olarak

subkütan

yoldan

uygulanabilir.

Eğer hemoglobindeki

artış

yeterli

değilse

(döıt

haftada

gldl

(0.6

mmol/l)'den

azsa),

yaklaşık

olarak

25o/o

oranında

artırılır.

artışları,

dört

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

dört hafta içerisinde

g/dl

mmo|l|)'den

daha

fazla

olursa,

aıtışın

oranlna

bağlı olarak

yaklaşıkZs%

oranında

aza|tılır.

Eğer hemoglobin

gld|

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25Yo

oranında

aza|tı|malıdır.

Dozun

azaltılmasından sonra

eğer

hemoglobin

artmaya

devam

ederse,

dozlama-bir önceki dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

a|tındaki

dozla tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

aza|maya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hemoglobin stabil

hale

gelene

kadar

veya

haftada

kere

ölçülmelidir.

Sonrasında

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

l-l0

yaş

arasındaki

çocuklar

için

hemoglobinin düzeltilmesi konusunda

herhangi

bir kılavuz

mevcut

değildir.

Idame

fazı

yaş

ve üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

idame fazında Aranesp

haftada

veya her

haftada

kere

enjeksiyon

olarak

uygulanmaya devam

edilebilir.

Haftada

Aranesp

uygulamasından, her diğer haftalarda

bir kez

Aranesp uygulamaslna

geçen

diyaliz

hastaları,

başlangıç

dozu

olarak

daha

önceki,

haftada

kerelik

dozun

katına

eşit

almalıdırlar.

Diyaliz

almayan

hastalarda,

hedeflenen hemoglobin

düzeyi

haftada bir

yapılan

dozlama

bir kez

elde edilecek olursa, Aranesp, başlangıç

dozu olarak,

daha önce

haftada

bir kere uygulanan dozun

katına eşit olacak

şekilde

subkütan

yoldan

ayda

bir kere

uygulanabilir.

l-l8

yaş

arasındaki

pediyatrik

hastalar

için,

klinik

veriler

haftada

veya

üç

kere

r-HuEPo

alan

hastaların haftada bir kere, haftada bir kere

r-HuEPo

alan hastaların

diğer haftada

kere

Aranesp kullanımına

geçebileceğini

göstermiştir.

Aranesp'in haftalık

pediyatrik

başlangıç dozu

(pglhafta),

r-HuEPo'nun

haftalık toplam

dozunun

(IU/hafta)

240'a bölünmesi

hesaplanabilir.

diğer hafta

için

Aranesp'in

başlangıç

dozu

(1ı"glher

diğer

hafta),

HuEPo'nun,

haftalık

period

üzerinden uygulanan

toplam

kümülatif

dozunun

(IU/hafta)

240'a

bölünmesi

hesaplanabilir.

Bireysel

değişkenlik

nedeniyle,

hasta

için

optimal

terapaötik

ayarlaması beklenmektedir.

r-HuEPo

için

Aranesp

sübstütüsyonu

yapıldığında

hemoglobin

bir veya

haftada

bir izlenmelidir

aynı

uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

Hedef hemoglobin

sağlamak

için,

gerekli

olduğunda

ayarlaması

yapılmalıdır'

Eğer

hemoglobinin

istenen düzeyde

kalmasını

sağlamak

için

ayar|aması

gerekiyorsa,

dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

oranında ayarlanması

önerilmektedir.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

döıt

hafta içerisinde

g/dl

(l.25

mmol/l)'den

daha

fazla

olursa,

artışın

oranlna

bağlı olarak doz

yaklaşık25%

oranında

azaltılıır.

Eğer hemoglobin

gldl

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25o/o

oranında

azaltılmalıdır. Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya

devam

ederse,

dozlama-bir

önceki dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

altındaki

dozla tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

azalmaya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hastalar,

anemi

semptomlarını

kontrol altına

almaya

yetecek

onaylı

düşük

Aranesp

dozunun

uygulanmasını

sağlamak

için

yakından

izlenmelidir.

Herhangi

bir doz

veya

çize|ge

ayar|amasından sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

idame

fazında

yapılan

değişiklikleri,

haftadan

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiğinde

aynı

kullanılmalıdır

ve hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlayacak uygun

ayar|amalarının

yapılabilmesi

için

hemoglobin düzeyi

veya

haftada

kere

izlenmelidir.

displastİk

endromdaki

S) anemi tedavisinde

Aranesp'in

klinik

çalışma

verileri

yapılan

kollu

(single-arm)

çalışmalarla

sınırlıdır

(bakınız

bölüm

Farmakodinamik

Özellikler).

Aranesp, anemisi olan ve

orta-l

riski

düşük

olan

yaş

üzerindeki

hastalar

için l50

dozunda

çalışılmıştır.

Uygulama

şekli:

Subkutan

intravenöz

enjeksiyon

yoluyla

uygulanır

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek/Karaciğer

yetmezliği

Aktif

karaciğer hastalığı

tüm

ARANESP

çalışmalarında

dışlanma

kriteri

olduğundan

karaciğer

işlev

bozukluğu

olan

hastalarda

elde edilen

bilgi

bulunmamaktadır

(bakınız

bölüm

4.4).

Pediyatrik

popülasyon

Pediatrik

hastaları

yaşından

küçük

pediyatrik

hastalarında

ARANESP'in

etkinliği

güvenilirliği

saptanmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon

ARANESP'in

hastalarındaki

klinik

çalışmalarındaki

l801

hastadan

44'İj 65

yaş

üzerinde

iken,

|7'si

yaş

Ve üzerindedir.

ARANESP

birlikte

kemoterapi

alan

kanser hastasındaki

klinik

çalışmalarda

hastaların

yo45'i

yaş

ve üzerinde

ikenYo

|4'i75

yaş

üzerindedir.Yaşlı

genç

hastalar

arasında

genel

etkililik

güvenilirlik

farkı

saptanmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Darbepoetin alfaya,

r-HuEPo'yaveya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine aşırı duyarlılık

olanlarda,

Yeterince kontrol

altına

alınmamış

hipertansiyonu

olanlarda,

Kanser,

kansere

bağlı

anemilerde

kemoterapiye

bağlı

anemilerde

(Eritropoezis

Stimüle

Edici

Ajanlar)'ların kullanılmasının

morbidite ve

moıtaliteyi arttırdığı

gözlenmiştir.

nedenle; kanser, kansere

bağlı

anemilerde ve kanser kemoterapisine

bağlı

anemilerde

(epoetin

alfa, epoetin

beta,

darbepoietin alfa ve benzeri ajanlar)

kontrendikedir.

4.4.

Özelkullanım

uyarrlarr

önlemleri

Genel

Eritropoezis stimüle

edici

ajanların

(ESA)

izlenebilirliğini

arttırmak amacıyla,

uygulanan

E,SA'nın

ticari

adı

hasta

dosyasında

açık

şekilde

kaydedilmelidir

(veya

belirtilmelidir).

basıncı

özellikle

ARANESP

tedavisinin başlangıcında

olmak

üzere

tüm

hastalarda

izlenmelidir.

Hastalar,

antihipertansif

ilaçlara

diyet

kısıtlamalarına uymalarının

önemi

konusunda

uyarılmalıdırlar.

Eğer

uygun

önlemlerin başlanmasıyla

basıncını

kontrol

etmek

oluyorsa,

ARANESP

dozunu

aza|tarak

keserek

hemoglobin

azaltılabilir

(bakınız

bölüm

4.2)'

Aranesp

ile tedavi

gören

hastalarında,

hipertansif

kriz, hipeıtansif

ensefalopati

nöbetleri

içeren

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir.

Etkin

eritropoezis

sağlamak

için,

her hasta

için

tedaviden

önce

ve tedavi sırasında demir

durumu

değerlendirilmelidir

bazen

ilave

demir

tedavisi

gerekebilir.

ARANESP

tedavisine

cevap alınmazsa,

bunun

nedenleri acilen

araştırılmalıdır. Demir,

folik

asit

veya

eksikliği

ESA'ların

etkisini

aza|tır

nedenle

düzeltilmelidir.

Birlikteki

enfeksiyonlar,

inflamatuvar

Veya

travmatik

olaylar,

gizlikan

kaybı, hemoliz,

ciddi

aluminpm

toksisitesi,

a|ttayatan

hematolojik hastalıklar

veya

kemik

iliği

fibrozisi

eritropoetik cevabı

bozabilir.

Retikülosit

Saylml

değerlendirmenin

parçası

olarak kabul

edilmelidir.

Eğer

yanıt

yetersizliğinin

tipik

nedenleri

dışlanıyor

retikülositopeni

mevcut

kemik

iliği

incelemesi

düşünülmelidir.

Eğer

kemik

iliği

PRCA

(saf

alyuvar aplazisi) ile uyumlu

anti-eritropoietin

antikorları

için

test

yapılmalıdır.

Nötralize edici

anti-eritropoietin antikorlarının

neden

olduğu

alyuvar

aplazisi Aranesp

dahil

olmak

üzere

ESA'lara

bağlı

olarak bildirilmiştir.

durum,

belirgin

şekilde,

subkutan

tedavi uygulanan

hastalarında

bildirilmiştir.

antikorların, tüm eritropoetik

proteinlerle

çapraz-reaksiyona

girdikleri

gösterilmiştir

eritropoietinlere

nötralize

edici

antikorları

olduğundan

şüphe

edilen Veya

olduğu

teyid

edilen

hastalar

Aranesp'e

geçmemelidir

(bakınız

bölüm

4.8).

Hemoglobindeki

çelişkili

düşüş

düşük retikülosit saylmlnln

eşlik

ettiği

ciddi

anemi

gelişimi,

epoetin

tedavinin kesilmesi

anti-eritropoietin

antikor

testi

yapılmasını

gerektirir.

Interferon

ribavirin

tedavi

gören

Hepatit

C'li

hastalarda, epoetinlerin

eşzamanlı

kullanıldığı

durumlarda

vakalar

rapor

edilmiştir.

Epoetinler, hepatit

ilişkili

anemi tedavisinde

onaylanmış değildir.

ARANESP'in

bütün

çalışmalarında

aktif

karaciğer

hastalığı dışlanma

kriteri

olduğundan,

karaciğer bozukluğu

olan

hastalardan

elde edilen

hiçbir

bilgi

mevcut değildir.

Karaciğer,

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'nun

eliminasyonu

için

esas

olarak

düşünüldüğünden,

ARANESP

karaciğer

hastalığı

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

ARANESP

ayn|

Zamanda,

orak

hücreli

anemisi olan

hastalarda

veya

epilepsili

hastalarda da

dikkatli

kullanılmalıdır.

Sağlıklı

kişiler

tarafindan

ARANESP'in

yanlış

kullanımı,

hücrelerinin sayısında

aşırı

artışa neden olur.

yaşamı

tehdit

eden

kardiyovasküler

sistem

komplikasyonlarına

neden

olabilir.

Kullanıma hazır dolu

enjektörün

iğne koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek bir

kuru doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi)

içerir.

Klinik

çalışmalarda,

ESA'lar

gldl

üzeri hemoglobin

değerlerine

neden

olduklarında, ölüm

riskinde,

ciddi

kardiyovasküler veya

inmeyi

de kapsayan serebrovasküler

olaylar ve vasküler

tromboz olaylarında

artış

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda,

hemoglobin

konsantrasyonu,

anemi semptomlarını

kontrol

edecek

transfiizyonundan

kaçınmayı

gerektirecek

düzeylerin

üzerine

çıkarıldığında,

epoetin

uygulamasına

atfedi

lebilecek anlamlı

ararlar

gösteri

lmemi

ştir.

hastalarında,

idame

hemoglobin

konsantrasyonu

bölüm

4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonu

üst

limitini

aşmamalıdır.

ARANESP,

epilepsisi

olan

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

alan

hastalarda

konvülsiyonlar

bildirilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

idame hemoglobin

konsantrasyonu,

bölüm

4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonunun

üst

sınırını

aşmamalldır.

Klinik

çalışmalarda,

gldl

(7.5

mmol/l) seviyesindenfaz|a

hemoglobin

hedeflenerek

ESAlar

uygulandığında,

ciddi

kardiyovasküler

Veya

inme

gibi

serebrovasküler

olaylarda

vasküler

erişim

trombozunda

risk artışı

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalar,

hemoglobin

konsantrasyonu

anemi

belirtilerini

kontrol

etmek

transfiizyonunu

önlemek

için

gereken

seviyenin

ötesine

arttırıldığında,

epoetin alımına

atfo

lunabil

belirgin

ar|ar

sağlandığını

göstermemiştir.

demir

tedavisi,

Serum

ferritin

değerleri

pg/l

altında

veya

transferrin

saturasyonu20Yo

altında olan tüm

hastalar

için

önerilmektedir.

Serum

potasyum

dizeyi,

ARANESP

tedavisi

sırasında

düzenli olarak kontrol

edilmelidir.

ne kadar her hangi

kayıp

olmamışsa

ARANESP

alan

birkaç

hastada

potasyum

aıtışı

bildirilmiştir.

Eğer

potasyum

seviyesinin

artmış

olduğu

yükseldiği

gözlenirse,

potasyum

normal düzeye

gelinceye

kadar

ARANESP

kullanımına

verilmesi

düşünülmelidir.

4.5.

Diğer

tıbbi ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekilleri

kadar elde edilen

klinik

sonuçlar,

darbepoetin alfanın

diğer

bileşiklerle

herhangi bir

etkileşimini

göstermemektedir.

Bununla

birlikte,

siklosporin,

takrolimus

gibi

kırmızı

hücrelerine

yüksek

oranda

bağlanan

ilaçlarla

etkileşme

potansiyeli

vardır.

Eğer

Aranesp

ilaçlardan herhangi

biriyle

birlikte veriliyorsa,

ilaçların

düzeyleri

kontrol

edilmelidir

hemoglobin

artışına

göre

dozları ayarlanmalıdır.

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediatrik

popülasyon:

Pediatrik bir

popülasyonda

etkileşim

çalışmaları

yapılmamıştır

4.6.

Fertilite,

gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

Doğruma Potansiyeli

Bulunan

Kadınlar/

Doğum

Kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

ve doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda

ilacın

kullanımı

yönünden

öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Gebe

kadınlarda

ARANESP

ile ilgili

yeterli

kontrollü

çalışmalar

bulunmamaktadır.Hayvan

çalışmaları

gebelik,

embriyona|lfüta|

gelişmeler,

doğum

veya

postnatal

gelişmeler

bakımından

doğrudan zarar|ı

etkiler

göstermemiştir.

Herhangi bir

fertilite

değişikliği

saptanmamıştır.

ARANESP,

gebelik

sırasında,

sadece

ilaç

tedavisinin

faydaları

fetusda meydana

gelebilecek

muhtemel

riski

mazur

gösterdiği

taktirde

kullanılmalıdır

gebe

kadınlara

reçete edilirken

dikkatli

olunmalıdır.

Laktasyon

dönemi

ARANESP'in

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Anne

sütü

almakta

olan

çocuğa

yönelik

risk

göZ

ardı

edilemez.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

ARANESP

tedavisinin durdurulup

durdurulmayacağınal

tedaviden

kaçınılıp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken, emzirmenin

çocuk

açısından faydası

ARANESP

tedavisinin

emziren

anne

açlslndan

faydası

dikkate

alınmalıdır.

Ureme

yeteneği/Fertilite

Erkek

dişi

sıçanlara

çiftleşme

öncesi

sırasında

intravenöz

olarak

doz|arın

mcg/kg'a

kadar

haftada

üç

kez)

hiçbirinde

üreme

performansı,

fertilite

sperm

değerlendirme

parametreleri

etkilenmemiştir. Haftada

uygulanan

mcg/kg

veya

daha

yüksek

doz|arda

implantasyon

Sonrasl

ftıtal kayıpda

artış

görülmüştür.

4.7.

Arıç

makina

kullanımı

üzerindeki etkiler

Araç

veya makina

kullanımına

ARANESP'in

gözlenmiş

herhangi

bir etkisi

yoktur.

4.8.

istenmeyen

etkiler

Güvenlilik

proJilinin

özeti

Aranesp

ilgili

olarak tanımlanan

advers

reaksiyonlar

hipeı1ansiyon,

inme,

tromboembolik

olaylar, konvülsiyonlar,

alerjik

reaksiyonlar,

döküntü/eritem

alyuvar

aplazisidir

(PRCA);

bkz.

Bölüm

4.4.

Aranesp'in

subkütan

enjeksiyonla uygulandığı

çalışmalarda

enjeksiyon

bölgesinde

gelişen

ağrı tedavi

ilişkili

olabilir.

Enjeksiyon

bölgesinde

ağrı

genellikle

hafif

geçici

yapıda

olup

ağırlıklı

olarak

enjeksiyon

sonraslnda

ortaya

çıkmaktadır.

Adverc reaksiyon tablosu

Advers

reaksiyon

insidansları

aşağıda

sistem

organ

sınıfi ve

sıklığına

göre

listelenmiştir.

Sıklık

grupları

aşağıdaki

şekilde

tanımlanmaktadır:

Çok

yaygın

(>l/10),

yaygın

(>1/100,

<l/l0),

yaygın

olmayan

(>l/l000

<1/100),

seyrek

(>l/l0000

<l/1000),

çok

seyrek

(<1/10.000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin edilemiyor).

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

Kontrollü

çalışmalardan

sunulan

veriler,

ARANESP

alan

hasta

r-HuEPo

alan

hasta

olmak üzere

1357 hastayı

kapsamaktadır.

Aranesp

grubundakilerin

oA&3'ij

diyaliz

tedavisi

uygulanan,

o/ol7'si

diya|iz tedavisi

uygulanmayan hastalardan oluşmuştur.

ihme,

ilave

klinik

çalışmada

advers

reaksiyon

olarak

tanımlanmıştır

(TREAT,bkz.

bölüm

5.l).

Kontrollü

klinik

çalışmalarda

pazarlama

sonrası

deneyimlerde,

ARANESP'Ie

tedaviye

bağlı

olduğu düşünülen istenmeyen

etkilerin

insidansı:

Vasküler

rahatsızlıklar

Kalp

rahatsızlıkları

Sinir

sistemi

bozuklukları

Bağışıklık

sistemi

bozuklukları

lenf

bozukluk1arı

sıstemı

MedDRA

sistem

orqan

srnrfi

Yaygın

olmayan

Çok

yaygın

Yaygın

olmayan*

Yaygın

Çok

yaygın*

Bilinmeyen*

Insidansı

Tromboembolik olaylar

Hipeıtansiyon

Konvülsiyonlar

Inme

Aşırı

duyarlılık

Alyuvar

Aplazisi

Advers

ilac reaksiyonu

Genel

rahatsızlıklar

uygulama

yeri

Koşulları

Cilt

cilaltı

rahatsızlıkları

dokusu

MedDRA

sistem organ

sınıfi

Yaygın

Yaygın

Insidansı

Enjeksiyon

yerinde

ağrı

Döküntü/eritem

Advers

ilaç reaksiyonu

+bkz.

bölüm

Seçili

advers

reaksiyonların tarİfi

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

TREAT

çalışmasında

inme

hastalarında

yayg:l.rı

olarak

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

5.l).

Izole

vakalarda,

Aranesp

tedavisine

bağlı

nötralize

edici

anti-eritropoietin

antikorunun

aracılık

ettiği saf alyuvar

aplazisi

(PRCA)

esas

olarak

subkütan

yolla

tedavi edilen

hastalarında

bildirilmiştir.

PRCA

tanısının konması

halinde,

Aranesp tedavisine

verilmeli

hastalarda

diğer bir rekombinant eritropoietik

proteinle

tedavi

yapılmamalıdır

(bkz.

bölüm

4.4).

Tüm aşırı

duyarlılık

reaksiyonlarının

sıklığının,

klinik

araştırma

verilerine

göre

hastalarında

çok

yaygın

olduğu tahmin edilmiştir.

Darbepoetin

alfa

ilgili

olarak anafilaktik

reaksiyon, anjiyoödem,

alerjik

bronkospazm,

cilt

döküntiisü

ürtiker

dahil

ciddi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmiştir.

Darbepoetin alfa

a|an

hastalarda

konvülziyonlar bildirilmiştir

(bkz'

bölüm

4.4). Sıklığın,

klinik

araştırma

verilerine

dayanarak

hastalarında

yaygn

olmayan

şeklinde

olduğu

tahmin

edilmiştir.

Pediatrik

kroni

brek

etmezliği

ülasy

Aranesp'in

güvenliliği

ilgili

olarak

pediatrik

popülasyonda

kısıtlı

veri

bulunmaktadır.

Aranesp

güvenliliği,

Epoetin

alfa

tedavisiyle

stabil

durumda

olup,

ardından

hemoglobin

seviyelerinin

korunması

için Aranesp'e

geçiş

yapılan,

diya|iz

alan

veya

a|mayan

pediatrik

yaş

arası)

hastaları

yapılan

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Daha

önceden

yetişkin

hastalar

için

bildirilenler

karşılaştırıldığında

pediatrik

hastalar

için

tanımlı

herhangi

ilave

advers

reaksiyon

bulunmamaktadır.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandırma sonras1

şüpheli

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar.

Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(\^AuryJ4qk€9yğ;

posta:tufam@titck.gov.tr;tel:

0 800 314 00

faks: 0

312218

4.9.Doz

aştml

tedavisi

Tek veya

çoklu

doz olarak

güvenli

şekilde

uygulanabilecek

olan maksimum

Aranesp miktarı

belirlenmemiştir.

Hemoglobin dikkatle izlenmez

uygun

şekilde

ayarlanmaz

ise,

Aranesp tedavisi

polisitemiye

açabilir. Aranesp

aşımı

sonrasında

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir (bkz.

bölüm 4.4).Polisitemi halinde

ARANESP

geçici

olarak

kesilmelidir

(bakınız

bölüm 4.2.).

Eğer

klinik

olarak

endike

ise,

flebotomi

uygulanabilir.

FARMAKOLOJIK

OZELLIKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

kodu:

B03XA02

Farmakoterapötik

grup:

Anti-anemik

Insan

eritropoietini,

kemik iliğinde

eritroid

projenitor

hücreler üzerindeki

eritropoietin

reseptörü

spesifik olarak etkileşerek eritropoiezisin başlıca

regülatörlüğünü

yapan

endojen

glikoprotein

hormondur.

Eritropoietinin

üretimi

başlıca,

doku

oksijenlenmesindeki

değişikliklere cevap

olarak

böbrekte

yapılır

böbrek

tarafindan düzenlenir.

Endojen

eritropoietinin üretimi

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

aza|ır

hastalardaki

kansızlığın

asıl nedeni

eritropoietinin

eksikliğidir.

Darbepoetin

alfa,

eritropoiezisi

endojen

hormon ile aynı mekanizmayla stimüle

eder.

Endojen

hormon

r-HuEPo

adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahipken, darbepoetin

alfa

5 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahiptir.

ilave

şeker

kalıntıları, moleküler

olarak,

endojen

hormon

üzerindekilerden

farksızdır.

Artan karbonhidrat

içeriğine

bağlı olarak

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'den

daha

uzun

terminal

yarılanma

ömrüne sahiptir ve bunun sonucu

olarak

daha

faz|a

vivo

aktiviteye

sahiptir.

moleküler değişikliklere

rağmen,

darbepoetin

alfa,

eritropoietin

reseptörü

için

çok

spesifiteye sahiptir.

Kronik

böbrek

etmezliği

hastaları

klinik

çalışmada

daha

düşük hemoglobin seviyelerine

karşı

daha

yüksek

hemoglobin

seviyeleri

hedeflenerek

(l1.3

g/d|'ye

(7.1

mmol/l)

karşı l3.5

g/dl

(8.4

mmol/l);

g/dl'ye

(6.2

mmol/l)

karşı

gldl

(8.7

mmol/l)

ESA'lar

uygulandığında

hastalarında

ölüm ve

ciddi

kardiyovasküler

olaylar

açısından

daha

yüksek

riskler

söz konusu olmuştur.

Diyaliz

tedavisi

almayan

hemoglobin seviyeleri

<

g/dl

olan

tip 2

diyabetli

4.038

hastasında

yapılan

randomize,

çift

kör,

plasebo

kontrollü bir

çalışmada

(TREAT)

g/dl

seviyesi

hedeflenerek hastalara darbepoetin alfa

tedavisi

veya

plasebo

verilmiştir

(hemoglobin

seviyesi

gldl

olduğunda kurtarma

tedavisi olarak

darbepoetin

alfa).

Çalışmada,

tüm

nedenlere

bağlı

mortalite

veya

kardiyovasküler morbidite

(darbepoetin

alfa'ya karşı

plasebo;

l.05,

(0.94,

1.l7))

tüm

nedenlere

bağlı

moıtalite

veya son dönem

böbrek

hastalığı

(SDBR)

(darbepoetin

alfa'ya

karşı

plasebo;

|.06,yo95

(0.95,

1.19)

riskindeki

azalmanın ortaya

konması

şeklindeki

primer

amaca

ulaşılmamıştır.

Birleşik

sonlanım

noktalarının

tekli

bileşenleri

ile ilgili

analizde aşağıdaki

(%95

değerleri

ortaya

konmuştur:

ölüm

l.05

(0'92,

1.21),

konjestif

kalp

yetmezliği

(KKY)

0.89

(0.74,

l.08),

miyokard

enfarktüsü

(MI)

0.96

(0.75,

l.23), inme

l.92

(l.38,2.68),

miyokard

iskemisi

nedeniyle

hastaneye

yatırılma

0.84

(0.55,

l.27),

SDBH

1.02

(0.87,

l.l8).

disp

lastik

endro

olan

astalardaki

anemİ

ARANESP

tedavisi

düşük

orta

risk

myelodisplastik

sendromda

(MDS)

darbepoetin

alfanın

üç

haftada

tek doz 500

olarak

verildiği

G\r:206)

kollu

açık

tasarımlı

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Primer

etkinlik

sonlanma

noktası

olan

eritroid

yanıt

(Uluslararası

Çalışma

Grubu

Kriterleri

çerçevesinde

majör

minör) elde

edilen

hastaların

yüzdesi

l3'üncü

haf\ada

olarak

gözlenmiştir.

hastada

tedaviye bağlı

ciddi

advers

olay

(bir

orta

derecede

ciddi

iskemik

atak

bir ciddi

hipertansiyon)

yaşanmış

dört

hastada

tromboembolik

olay

bildirilmiştir.

olarak

bağımsız

araştırmacılar

tarafindan

toplam 217 düşük

orta

risk

hastasını

kapsayan

prospektif

kollu

darbepoetin

alfa

çalışması

yapılmıştır.

çalışmaların

üçünde

CN:ı3l)

darbepoetin

alfa

haftada

olarak

uygulanmış

genel

eritroid

yanıt

oranı

40'ın

üzerinde

olmuştur. Darbepoetin

alfanın

haftada

(N:62)

sı"glkg

haftada

(I.{:24)

olarak

uygulandığı

diğer

çalışmada

eritroid

yanıt

oranl

Slraslyla

67 olmuştur.

5.2.

Farmakokinetik

özellikler

GeneI

özellikler

Artmış

karbonhidrat

içeriğine bağlı

olarak,

dolaşımdaki

darbepoetin

alfa

dizeyi

ekivalan

molar

dozdaki

r-HuEPo'dan

daha

uzun

süre

eritropoiezisi

stimüle

edecek

minimum

konsantrasyonun

üzerinde

kalır,

aynı

biyolojik

cevabı

elde

etmek

için

darbepoetin

alfa'nın

daha

sıklıkla

verilmesini

sağlar.

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastaları:

Kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiği

intravenözve

subkutan uygulamadan

sonra

klinik

olarak incelenmiştir.

Emilim:

ARANESP'in

hastalarına

(diyaliz

uygulanan

uygulanmayan)

subkutan

uygulanmasını takiben

emilimi

yavaştır

zirve

konsantrasyonları

ortalama

saatte

oluşur

(l2-7

2 saat).

Subkutan uygulamada

biyoyararlanım

dir.

Avrupa'daki

klinik

çalışmalarda

ARANESP

alan

809 hastadan

elde edilen

veriler

hemoglobin

idamesi

için

gerekli

dozu değerlendirmek

için

incelenmiş

intravenöz

subkutan

yolla

enjeksiyonda

haftalık ortalama

dozda

fark

olmadığı

gözlenmiştir.

D\ya|iz alan

veya

almayan

pediyatrik

yaş)

hastalar

ile,

yetişkin

hastaları

kıyaslandığında,

subkütan

Veya intravenöz

uygulamadan

Sonra

haftaya

(168

saat)

kadar

olan

benzer

örnek

alma süreleri

için

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiği

benzer

olmuştur.

intravenoz uygulamayı

takiben,

pediyatrik

yetişkin

hastalarda

eğri altında kalan

a|anda

(AUC[0-co]),zaman

sonsuz arasında

yaklaşık

25Yo

otanında

bir fark

gözlenmiştir;

ancak

farklılık,

pediyatrik

hastalarda

gözlemlenen

faz|a

AUC(0-oo)

seviyesinden

daha

olmuştur.

Subkütan

uygulamayı

takiben,

AUC(0-"o),

pediyatrik

yetişkin

hastalarında

benzer

lmuştur.

Dağılım:

Dağılım

hacmi

(Vss) yaklaşık

olarak

p|azma

hacmine eşit olduğundan

ekstravasküler

alana

dağılım

sınırlıdır.

Biyotransformasyon:

Darbepoetin

alfanın

biyotransformayonu

karakterize edilmemiştir

Eliminasyon:

Darbepoetin

alfanın

klirensi

m|lsaatlkg'dir. intravenöz

olarak

uygulandığında

darbepoetin

alfanın

terminal

yarılanma

ömrü

saattir

7.5).

Darbepoetin

alfanın

mcglkg

ara|ığında subkutan

aylık

uygulamaslnl

takiben terminal

yarılanma

ömrü

saat

bulunmuştur.Darbepoetin

alfanın

subkutan

uygulama sonrasl terminal

yarılanma

ömrünün

intravenöz

yola

göre

daha

uzun

olması

subkutan

emilim

kinetiğine

bağlıdır.

Klinik

çalışmalarda,

uygulama

yoluyla

minimum

birikim

gözlenmiştir.

Preklinik

çalışmalarda,

renal

klirensin minimum

olduğu

(toplam

klirensin

2'sine

kadar)

Serum

yarılanma

ömrünü

etkilemediği

gösterilmiştir.

Yarılanma

ömrü de,yetişkin

pediyatrik

yaş)

hastaları

arasında

hem intravenöz, hem

subkütan

uygulamayı takiben benzer

olmuştur.

Doğrusallık/ Doğrusal

olmayan

durum:

ARANESP,

doz intravenöz uygulandığında

0.025

0.6l

ııg/kg

aralığında

subkutan uygulandığında

0.28

0.84

pg/kg

araIığında

doğrusal

farmakokinetiğe

sahiptir.

5.3. Klinik

öncesi

güvenIilik

verileri

Sıçan

köpeklerde

yapılan

bütün

klinik

çalışmalarda,

darbepoetin

alfa,

farmakolojik

etkilerinden beklendiği

gibi,

hemoglobin ve

hematokrit

düzeyleriyle,kırmızl

hücrelerinin

sayısında

retikülositlerde

belirgin

aıtış

meydana

getirmiştir.

Çok

yüksek

dozlardaki

istenmeyen

olayların, abartılmış farmakolojik etkilere

(artmış

kan viskozitesine bağlı azalmış

doku

perfi.izyonu)

bağlı

olduğu

düşünülmektedir.

Bunlar

arasında

miyelofibrosis

dalak

hipertrofisi

yanında

köpeklerde

EKG-QRS

kompleksinin

genişlemesi

bulunmaktadır;

fakat

disritmi

intervali

üzerinde

etki

gözlenmemiştir.

Darbepoetin alfa

hiçbir

genotoksik potansiyel

sergilemediği

gibi,

vivo

veya

in vitro

non-

hematolojik hücrelerin

poliferasyonu

üzerinde de

herhangi

etkisi

yoktur.

Kronik

toksisite

çalışmalarında,

hiçbir

doku

tipinde

ti.imörojenik

veya

beklenmeyen mutajenik

yanıtlar

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa'nın

karsinojenik

potansiyeli

uzun süreli

hayvan

çalışmalarında

değer1endirilmemiştir.

Sıçan ve

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda,

hamilelik,

embriyonal/flotal

gelişme,

doğum veya

postnatal

gelişme

ilgili

olarak

klinik

bakımdan

ilişkili

herhangi

zararlı

etki

gözlenmemiştir.

Plasental

transfer

minimumdur.

Feıtilitede

herhangi

değişiklik

tespit

edilmemiştir.

FARMASOTIK

OZELLIKLER

Yardımcı

maddelerin

listesi

Monobazik

sodyum

fosfat

Dibazik

sodyum fosfat,

Sodyum

klorür

Polisorbat

Enjeksiyon

için

6.2.

Geçimsizlikler

Geçimsizlik

çalışmaları

olmadan,

ARANESP

diğer

tıbbi

ürünlerle

karıştırılmamalı

infiizyon

olarak

birlikte uygulanmamalıdır.

6.3.

ömrü

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler,

rekonstitüsyon ve/veya

açılıştan

sonraki

saklama

şartları

süresi

Buzdolabında saklayınız

(20C

- 8"C

Dondurmayın.

Işıktan

korumak

için

dış karton kutunun içinde

tutun.

Ayaktan tedavi

için ARANESP, bir

sıcaklığında

(25oC'ye

kadar) maksimum

günlük

periyod

için

saklama koşullarından

çıkarılabilir.

Enjektör

buzdolabından

çıkarıldıktan

sıcaklığına

ulaştıkten

(25oC'ye

kadar) sonra

gijin

içinde

kullanılmalı

atılmalıdır.

Ambalajın

niteliği

içeriği

ml'de

ırg

ARANESP

solüsyonu

(200

1ı'glml)

içeren

dört

adet

kullanımlık

kullanıma hazır

enjektör

lanıma

hazır dolu

ektörler

ister ambalaj

larda

paketlenmiştir.

Enjektörler,

nolu

çelik

iğne

ucu Ve

camdan

üretilmiştir.

Kullanıma hazır

dolu

enjektörün

iğne koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru

doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi) içerir.

Bakınız

bölüm

4.4.

6.6.

Kullanım,

uygulama

atrlımrna

ilişkin bilgiler

Beşeri

tıbbi

üründen

arta kalan maddelerin

imhası

diğer

özel

önlemler

ARANESP

steril

fakat koruyucu içermeyen

üründür.

enjektörle

dozdan

faz|a

uygulamayınız.

Kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde

kalan

tıbbi

ürün

atılmalıdır.

Kullanılmamış

ürün

da atık

maddesi

tıbbi

ürünlerin

kontrolü

kılavuzları

ambalaj

maddeleri

atık

kontrolü

kılavuzlarl

uyarlnca

atılmalıdır.

Uygulamadan

önce

ARANESP

çözeltisi

gözle

kontrol

edilmelidir.

Sadece

renksiz,

berrak

veya

hafif

opelesan

çözelti

enjekte

edilmelidir.

Çalkalamayınız.

Enjeksiyondan

önce,

kullanıma hazır dolu

enjektör oda

sıcaklığına ulaşmalıdır.

Enjeksiyon

yeri

değiştirilmeli

enjeksiyon

yerindeki

rahatsızlıktan

kaçınmak

için

yavaş

enjekte

edilmelidir.

Reçete

satılır

RUHSAT

SAIIIBI

Amgen

ilaç

Tic. Ltd.

Şti.

Kuleleri,

Levent Mah., Meltem

Sok.

No: l0 Kule:2 Kat:25

Levent, Beşiktaş, istanbul

Tel:

386 34

RUHSAT

NUMARAST

(LARD

130/1

İLx

RUHSAT

TARİIIİ /RUHSAT

YENiLEME

TARİIIİ

ruhsat

tarihi:

23.06.2010

KüB,üN YENİLENME

TARiHi

rt.06.2012