ARANESP 50 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ARANESP 50 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ARANESP 50 MCG KULLANIMA HAZIR DOLU ENJEKTOR ICINDE ENJEKSIYONLUK COZELTI, 4 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • darbepoetin alfa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/10
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsA

ünüN

nİı.cisi

FARMAsörir

ünüNüN

a.or

ARANESP

mikrogram

kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

KALiTATiF

KANTiTArİr

niı,rşİvı

Etkin

madde:

kullanımlık

kullanıma

hazır dolu

enjektör,

mililitrede l50

mikrogram

darbepoetin

alfa

içerir

(500

pglml).

Darbepoetin

alfa

Chinese

Hamster

ovary Cells

(CHO-KI)'da

teknolojisiyle üretilmiştir.

Yardımcı

madde:

Yardımcı

maddeler

için

6.l'e

bakınız.

FARMAsÖrİr

FORM

Kullanıma

hazır dolu

enjektör

içinde enjeksiyonluk

çözelti

ARANESP

berrak,

renksiz

hafif

opelesan

çözeltidir

KLINIK

OZELLIKLER

Terapötik

endikasyonlar

ARANESP

antianemiktir.

-Diya|ize

giren

hastalarda

kronik

böbrek

yetmezliği

ilgili

renal anemi

tedavisi,

Prediyaliz

hastalarında semptomatik renal anemi

tedavisi

düzeyi

<l0

g/dl

olan

myelodisplastik

sendromların

(MDS)

grubu

olan

(refrakter

anemi),

RARS

(refrakter

anemi ringed-halkalı

sideroblastlarla

giden)

RCMD

(refrakter

sitopeni

multilineage-birden

fazla

seride

displazi

giden)

tedaviden önceki

baza|

erıtropoietin

(EPo)

dizeyi

<500

MU/ml

kemik iliğinde blast sayısı

<Yo5

olan

hastalarda

Eritropoiezis

Stimüle

Edici Ajanların

(ESA)

kullanılması

endikedir.

ajanların kullanımında

hedef

hemoglobin

(Hb)

düzeyi

||-l2

g/dl'dir.

Hedef

düzeyi

|2gldl

üzerine

çıkarılmamalıdır.

ajanlar

Hb düzeyi

gldl

olduğunda

kesilmelidir.

Pozoloji

uygulama

şekli

Pozoloji/uygulama

sıklığı

süresi:

ARANESP

tedavisi,

yukarıda

verilmiş olan

kullanım

alanında

deneyimi

olan

hekimler

tarafindan

başlatılmalıdır.

ARANESP,

kullanıma

hazır

dolu

enjektörde

kullanılmaya

hazır

şekilde

sunulmuştur

Kullanım,

hazır|ama ve

atılıma

ilişkin

bilgiler

bölüm

6.6'da

verilmiştir.

Kronik

böbrek

yetmezlİği

(IBY)

olan

hastalarda

semptomatİk

anemi

tedavisi

Anemi

semptom ve

sekelleri,

yaş,

cinsiyet

hastalığın

genel

etkisiyle

değişiklik

gösterebilir;

hekimin

herbir hastanın

klinik

gidişatı

koşulunu değerlendirmesi

gereklidir.

ARANESP,

hemoglobini

gldlı'den

daha

fazla

o|mamak üzere

yükseltmek

için

subkutan

Veya

intravenöz

yolla

uygulanmalıdır.

Periferik

venlerin

delinmesinden

kaçınmak

için

hemodiyaliz

a|mayan

hastalarda subkutan

tercih

edilir.

Hasta

bazındaki

değişkenliğe bağlı

olarak,

münferit olarak

hastada

arzu edilen

hemoglobin

düzeyinin

üstünde

altında bireysel

hemoglobin değerleri

gözlenebilir.

Hemoglobin

değişkenliği,

ll-|2

gldl

olan hedef

hemoglobin

aralığı

gözönüne

alınarak

dizenlemeleri

yoluyla

karşılanmalıdır.

gldl

azeri

kalıcı

hemoglobin

düzeylerinden

kaçınılmalıdır;

gld|

üzeri

hemoglobin

düzeyleri

gözlendiğinde

uygun

ayar|amaları

için

kı|avuz

aşağıda

tarif

edilmiştir.

Döıt

haftalık

dönemde

gldl'den

faz|a

hemoglobin

yükselmesinden

kaçınılmalıdır.

Eğer

böyle

durum

olursa

önerildiği

şekilde

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

ARANESP

tedavi

basamağa

ayrılmıştır

düzeltme

idame

fazı.

Yetişkin

hastaları

Düzeltme

fazı

Başlangıç dozu

subkutan Veya

intravenöz

uygulamada,haftada

enjeksiyon

olarak,

0.45

1ı'gkg

vücut

ağırlığıdır. Alternatif

olarak

diya|iz uygulanmayan

hastalarda

haftada

doz 0.75

rıglke

başlangıç

dozu

subkutan

olarak uygulanabilir.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

yetersizse (dört

haftada

lgldl'den

azsa)

yaklaşık

olarak

Yo25 oranında

arttırılır.

artışı

dört

haftada

bir kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

dört

haftada

gld|'den

fazlaysa, artış

hızına

bağlı

olarak

yaklaşık

o|arak Yo25 oranında

aza|tılır.

ajanlar

dizeyi

gld|'yi

geçtiğinde

kesilmelidir.

Hemoglobin

düzeyi

azalmaya

başladığında,

tedaviye, bir önceki

dozun

yaklaşık

a|tındaki

bir dozla

yeniden

başlanmalıdır.

Hemoglobin

düzeyleri,

stabil hale

gelinceye

kadar her

bir veya

haftada

bir ölçülmelidir

Daha

sonra

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

İdamefazı

idame

fazında

ARANESP

haf\ada

haftada

olarak

uygulanmaya

devam

edilebilir.

Haftada

dozdan

haftada

AIL\NESP'e

geçen

diya|iz hastaları

etapta daha

önceki

haftada

tek dozluk

dozun

katına eşit

almalıdırlar.Diyaliz

uygulanmayan

hastalarda

haftada

dozla

hedef

hemoglobin

düzeyine ulaşıldıktan

sonra

olarak

ARANESP

önceki dozun

katı

olarak

ayda

tek doz

subkutan olarak

uygulanabilir.

Dozaj

hedef

hemoglobin düzeyini

korumak

üzere

gerektiğince

titre

edilir.

Eğer

hemoglobini

istenen

seviyede tutmak

için

ayarlaması

yapmak

gerekirse,

dozun

yaklaşık

oA25'i

oranında

ayar|ama

yapılması

önerilir.

Döıt

haftada

hemoglobin

aıtışı

gld|'den

fazla

artış

hızına

bağlı olarak

dozu

yaklaşık

oranında

azaltınız. Eğer

hemoglobin 12

gldl'yi

aşarsa

aza|tılması

düşünülmelidir.

Eğer

artmaya

devam

ederse

yaklaşık

olarak

oranında

azaltılmalıdır. Eğer

azaltıldıktan

sonra

hemoglobin

artmaya

devam

ederse hemoglobin

tekrar

düşmeye

başlayıncaya kadar

doz kesilmeli

noktada

bir önceki

dozun

altında

dozla

tedaviye

yeniden

başlanmalıdır.

Hastalar, anemi semptomlarını

yeterli

derecede

kontrol altına

almayı

sağlayacak

düşük

onaylı

ARANESP

dozunun

kullanıldığını

garanti

etmek üzere

yakından

izlenmelidir.

Her doz

şema

ayarlamasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

Tedavinin

idame

fazındaki

değişiklikleri

haftada

birden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiği

Zaman aynı

kullanılmalı

ve hemoglobin düzeyi

veya

haftada

izlenerek,

hemoglobini

istenen

düzeyde tutmak

için

uygun

ayar|amaları

yapılabilir.

Klinik

çalışmalar,

haftada

bir,

da üç

rekombinant insan eritropoietini

(r-HuEPo)

alan

hastaların haftada

haftada

ARANESP'e

geçebileceklerini

göstermiştir.

ARANESP'in

haftada tek

başlangıç dozu

(1ıglhafta),

r-HuEPo

(IU/hafta)'nin

toplam haftalık

dozunun

200'e

bölünmesiyle

tayin edilebilir.

ARANESP'in iki

haftada

başlangıç

dozu

(pgliki

hafta)

r-HuEPo'nun

haftalık

dönemi boyunca uygulanan

toplam

dozunun 200'e

bölünmesiyle tayin

edilebilir. Bireysel

değişkenlikten dolayı, optimal terapötik

doza

titrasyon

hasta

için

yapılmalıdır.

ARANESP,

r-HuEPo ile

değiştirildiğinde,

hemoglobin

veya

haftada

bir izlenmelidir

aynı

uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

yaş

üZerindeki

pediyatrik

hastaları

Düzeltme

fazı

yaş

üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

başlangıç

dozu,

subkütan

veya intravenöz olarak

haftada

kez tek

uygulanan

0'45

1ı"glkg

vücut

ağırlığıdır.

Alternatif

olarak,

diyaliz

almayan

hastalarda,

0.75

pglkg'

lık

başlangıç dozu

haftada

kere tek doz olarak

subkütan

yoldan

uygulanabilir. Eğer hemoglobindeki

artış

yeterli

değilse

(dört

haftada

gldl

(0.6

mmol/l)'den

azsa),

yaklaşık

olarak

25Yo oranında

artırılır.

artışları, her

dört

haftada

kereden

daha

sık

yapılmamalıdır.

Eğer

hemoglobindeki

aıtış

dört hafta içerisinde

g/dl

mmol,ll)'den

daha

fazla

olursa,

aıtışın

oranlna

bağlı olarak

yaklaşık25%

oranında azaltılır. Eğer hemoglobin

gld|

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

bir doz

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25Yo oranında

azaltılmalıdır. Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

alİmaya

devam

ederse,

doz|ama-bir

önceki dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

a|tındaki

dozla tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

azalmaya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hemoglobin

stabil

hale

gelene

kadar her

veya

haftada

kere

ölçülmelidir.

Sonrasında

hemoglobin

daha

uzun

aralıklarla

ölçülebilir.

1-l0

yaş

arasındaki

çocuklar

için

hemoglobinin düzeltilmesi

konusunda

herhangi

bir kılavuz

mevcut

değildir.

Idame

fazı

yaş

ve üzerindeki

pediyatrik

hastalar

için

idame fazında

Aranesp

haftada

veya her

haftada

kere

enjeksiyon

olarak

uygulanmaya devam

edilebilir.

Haftada

Aranesp

uygulamasından, her diğer haftalarda

bir kez

Aranesp uygulamaslna

geçen

diya|iz

hastaları,

başlangıç dozu

o|arak

daha önceki,

haftada

kerelik

dozun

katına

eşit

almalıdırlar

Diyaliz

almayan

hastalarda, hedeflenen

hemoglobin

dizeyi

haftada bir

yapılan

dozlama

ile bir kez

elde edilecek olursa,

Aranesp,

başlangıç

dozu olarak,

daha önce

haftada

kere uygulanan dozun

katına eşit olacak

şekilde

subkütan

yoldan

ayda

bir kere

uygulanabilir.

1-l8

yaş

arasındaki

pediyatrik

hastalar

için,

klinik

veriler

haftada

veya üç kere

r-HuEPo

alan hastaların haftada

kere, haftada

kere

r-HuEPo

alan hastaların

diğer

haftada

kere

Aranesp kullanımına

geçebileceğini

göstermiştir.

Aranesp'in haftalık

pediyatrik

başlangıç

dozu

(1ı"glhafta),

r-HuEPo'nun

haftalık toplam

dozunun

(IU/lıafta)

240'a bölünmesi

hesaplanabilir.

diğer hafta

için

Aranesp'in

başlangıç dozu

(pg/her

diğer

hafta),

HuEPo'nun, iki

haftalık

period

üzerinden uygulanan toplam

kümülatif

dozunun

(IU/hafta)

240'a

bölünmesi

hesaplanabilir.

Bireysel

değişkenlik

nedeniyle,

hasta

için

optimal

terapaötik

ayarlaması beklenmektedir.

r-HuEPo

için

Aranesp

sübstütüsyonu

yapıldığında

hemoglobin

veya

haftada

bir izlenmelidir

aynı

uygulama

yolu

kullanılmalıdır.

Hedef hemoglobin

sağlamak

için,

gerekli

olduğunda

ayarlaması

yapılmalıdır

Eğer hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlamak

için bir doz

ayarlaması

gerekiyorsa,

dozun

yaklaşık

olarak

25Vo

oranında ayarlanması

önerilmektedir.

Eğer

hemoglobindeki

aı1ış

döıt

hafta içerisinde

g/dl

.25 mmo|l|)'den

daha

fazla

olursa,

artışın

oranlna

bağlı olarak

yaklaşık25%

oranında azaltılır. Eğer hemoglobin

gld|

(7.5

mmol/l)'yi

geçerse,

ayarlaması düşünülmelidir.

Hemoglobin

artmaya

devam

edecek

olursa,

yaklaşık

olarak

25oh

oranında azaItılmalıdır.

Dozun

azaltılmasından

sonra

eğer

hemoglobin

artmaya devam ederse,

dozlama-bir önceki dozun

yaklaşık

olarak

25Yo

a|tındaki

dozla

tedaviye

yeniden

başlayacak

şekilde-

hemoglobin

aza|maya başlayana

kadar

geçici

süre

durdurulmalıdır.

Hastalar,

anemi

semptomlarını

kontrol altına

almaya

yetecek

onaylı

düşük

Aranesp

dozunun

uygulanmasını

sağlamak

için

yakından

izlenmelidir.

Herhangi

bir doz veya

çize|ge

ayarlamasından

sonra

hemoglobin

veya

haftada

izlenmelidir.

idame

fazında

yapılan

değişiklikleri,

haftadan

daha

sık

yapılmamalıdır.

Uygulama

yolu

değiştirildiğinde

aynı

kullanılmalıdır

hemoglobinin

istenen

düzeyde

kalmasını

sağlayacak

uygun

ayar|amalarının

yapılabilmesi

için hemoglobin düzeyi

veya

haftada

kere

izlenmelidir.

Myelodisplastik

sendromdaki

(MDS)

anemi tedavisinde

Aranesp'in

klinik

çalışma

verileri

yapılan

kollu

(single-arm)

çalışmalarla

sınırlıdır

(bakınız

bölüm

Farmakodinamik

Özellikler).

Aranesp, anemisi olan ve

orta-l

riski

düşük

olan

yaş

üzerindeki

hastalar

için l50

dozunda

çalışılmıştır.

Uygulama

şekli:

Subkutan

intravenöz

enjeksiyon

yoluyla

uygulanır

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek

/Karaciğer

yetm

ezliği

Aktif

karaciğer hastalığı

tüm

ARANESP

çalışmalarında

dışlanma

kriteri

olduğundan

karaciğer

işlev

bozukluğu olan

hastalarda

elde edilen

bilgi

bulunmamaktadır

(bakınız

bölüm

4.4).

Pediyatrik

popülasyon

ediatrik

hastaları

yaşından

küçük

pediyatrik

hastalarında

ARANESP'in

etkinliği

güvenilirliği

saptanmamıştır.

Geriyatrik

popülasyon

ARANESP'in

hastalarındaki

klinik

çalışmalarındaki

l80l

hastadan

44'İj

yaş

üzerinde

iken,

l7'si

yaş

üzerindedir.

ARANESP

birlikte

kemoterapi

alan

kanser

hastasındaki

klinik

çalışmalarda

hastaların

45'i

yaş

ve üzerinde

ikenYo

|4'ii75

yaş

üzerindedir.Yaşlı

genç

hastalar arasında

genel

etkililik

güvenilirlik

farkı

saptanmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Darbepoetin

a|faya,

r-HuEPo'yaveya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

aşırı duyarlılık

olanlarda,

Yeterince kontrol

altına

alınmamış

hipertansiyonu

olanlarda,

Kanser,

kansere

bağlı

anemilerde

kemoterapiye

bağlı

anemilerde

@ritropoezis

Stimüle

Edici

Ajanlar)'ların

kullanılmasının

morbidite

mortaliteyi

arttırdığı

gözlenmiştir.

nedenle;

kanser, kansere

bağlı

anemilerde

ve kanser kemoterapisine

bağlı

anemilerde

(epoetin

alfa, epoetin

beta,

darbepoietin alfa ve

benzeri ajanlar)

kontrendikedir.

4.4.

Oze|

kullanım uyarıları

önlemleri

Genel

Eritropoezis stimüle

edici

ajanların

(ESA)

izlenebilirliğini

aıttırmak

amacıyla,

uygulanan

ESA'nın

ticari

adı

hasta

dosyasında

açık bir

şekilde

kaydedilmelidir

(veya

belirtilmelidir).

basıncı

özellikle

ARANESP

tedavisinin

başlangıcında

olmak

üzere

tüm

hastalarda

izlenmelidir. Hastalar,

antihipertansif ilaçlara

diyet

kısıtlamalarına

uymalarının

önemi

konusunda

uyarılmalıdırlar.

Eğer

uygun

önlemlerin

başlanmasıyla

basıncını

kontrol

etmek

oluyorsa,

ARANESP

dozunu

aza|tarak

keserek

hemoglobin

azaltılıabil,ir

(bakınız

bölüm

4.2).

Aranesp

tedavi

gören

hastalarında,

hipeıtansif

kriz,

hipertansif

ensefalopati ve nöbetleri

içeren

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir.

Etkin bir

eritropoezis

sağlamak

için,

her hasta

için

tedaviden

önce

tedavi sırasında

demir

durumu

değerlendirilmelidir

bazen

ilave

demir

tedavisi

gerekebilir.

ARANESP

tedavisine

cevap

a|ınmazsa, bunun

nedenleri acilen

araştırılmalıdır.

Demir,

folik

asit

veya Brz

eksikliği

ESA'ların

etkisini

aza|tır

nedenle

düzeltilmelidir.

Birlikteki

enfeksiyonlar,

inflamatuvar

Veya

travmatik

olaylar,

gizlikan

kaybı, hemoliz, ciddi

aluminyum

toksisitesi,

altta

yatan

hematolojik hastalıklar

veya

kemik

iliği

fibrozisi

eritropoetik

cevabı

bozabilir.

Retikülosit

saylml

değerlendirmenin

parçası

olarak kabul

edilmelidir.

Eğer

yanıt

yetersizliğinin

tipik

nedenleri

dışlanıyor ve

retikülositopeni mevcut

kemik

iliği

incelemesi

düşünülmelidir.

Eğer

kemik

iliği

PRCA

(saf

alyuvar aplazisi)

uyumlu

anti-eritropoietin

antikorları için

test

yapılmalıdır.

Nötralize edici

anti-eritropoietin antikorlarının

neden

olduğu

alyuvar aplazisi Aranesp

dahil

olmak

üzere

ESA'lara

bağlı

olarak bildirilmiştir.

durum,

belirgin

şekilde,

subkutan

tedavi uygulanan

hastalarında

bildirilmiştir.

antikorların,

tüm

eritropoetik

proteinlerle

çapraz-reaksiyona

girdikleri

gösterilmiştir

eritropoietinlere

nötralize

edici

antikorları

olduğundan

şüphe

edilen

yeya

olduğu

teyid

edilen

hastalar

Aranesp'e

geçmemelidir (bakınız

bölüm

4.8).

Hemoglobindeki

çelişkili

düşüş

düşük retikülosit

Saylmlnln

eşlik

ettiği

ciddi

anemi

ge1işimi,

epoetin

tedavinin

kesilmesi

anti-eritropoietin

antikor

testi

yapılmasını

gerektirir.

Interferon

ribavirin

tedavi

gören

Hepatit

C'li

hastalarda, epoetinlerin

eşzamanlı

kullanıldığı

durumlarda vakalar rapor

edilmiştir.

Epoetinler, hepatit

ile ilişkili

anemi tedavisinde

onaylanmış değildir.

ARANESP'in

bütün

çalışmalarında

aktif

karaciğer hastalığı dışlanma

kriteri

olduğundan,

karaciğer bozukluğu

olan

hastalardan

elde edilen

hiçbir bilgi

mevcut değildir.

Karaciğer,

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'nun

eliminasyonu

için

esas

olarak

düşünüldüğünden,

ARANESP

karac

iğer

hastalığı

lan hastalarda

dikkatli

kullanı

lmalıdır.

ARANESP

aynl

Zamanda,

orak

hücreli

anemisi olan

hastalarda

veya

epilepsili

hastalarda da

dikkatli

kullanılmalıdır.

Sağlıklı

kişiler

tarafindan

ARANESP'in

yanlış

kullanımı,

hücrelerinin sayısında

aşırı

artışa

neden olur.

yaşamı

tehdit

eden

kardiyovasküler

sistem

komplikasyonlarına

neden

olabilir.

Kullanıma

hazır

dolu

enjektörün

iğne

koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi)

içerir.

Klinik

çalışmalarda,

ESA'lar

gld|

üzeri hemoglobin

değerlerine neden

olduklarında, ölüm

riskinde,

ciddi

kardiyovasküler veya inmeyi

de kapsayan

serebrovasküler

olaylar ve vasküler

tromboz olaylarında

artış

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalarda,

hemoglobin

konsantrasyonu,

anemi semptomlarını

koırtı'ol

edecek

transfiizyonundan

kaçınmayı

gerektirecek

düzeylerin

üzerine

çıkarıldığında,

epoetin uygulamasına

atfedi

lecek anlamlı

ararlar

gösteri

lmem

iştir.

hastalarında,

idame

hemoglobin

konsantrasyonu

bölüm 4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonu üst

limitini

aşmamalıdır.

ARANESP,

epilepsisi

olan

hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır.

ARANESP

alan

hastalarda

konvülsiyonlar

bildiriImiştir.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

idame hemoglobin

konsantrasyonu,

bölüm 4.2'de

önerilen

hedef

hemoglobin

konsantrasyonunun

üst

sınırını

aşmamalıdır.

Klinik

çalışmalarda,

gld|

(7.5

mmol/l) seviyesindenfaz|a

bir hemoglobin

hedeflenerek

ESAlar

uygulandığında,

ciddi

kardiyovasküler

Veya

inme

gibi

serebrovasküler

olaylarda

vasküler

erişim

trombozunda

risk

artışı

gözlenmiştir.

Kontrollü

klinik

çalışmalar,

hemoglobin

konsantrasyonu

anemi

belirtilerini

kontrol

etmek ve

transfi.izyonunu

önlemek

için

gereken

seviyenin

ötesine arttırıldığında,

epoetin alımına

atfolunab

ir belirgin

arar|ar

sağlandığını

göstermemiştir.

demir tedavisi,

Serum

ferritin değerleri

pgll

altında

veya

transferrin

saturasyonu

20Yo

altında olan

tüm

hastalar

için önerilmektedir.

Serum

potasyum

düzeyi,

ARANESP

tedavisi

sırasında

düzenli

olarak

kontrol edilmelidir. Her

ne kadar her hangi

kayıp

olmamışsa da

ARANESP

alan

birkaç

hastada

potasyum

artışı

bildirilmiştir.

Eğer

potasyum

seviyesinin

aıtmış

olduğu

yükseldiği

gözlenirse, potasyum

normal dizeye

gelinceye

kadar

ARANESP

kullanımına

verilmesi düşünülmelidir.

4.5.

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekilleri

kadar elde edilen

klinik

sonuçlar, darbepoetin alfanın diğer

bileşiklerle

herhangi bir

etkileşimini

göstermemektedir.

Bununla

birlikte,

siklosporin, takrolimus

gibi

kırmızı

hücrelerine

yüksek

oranda bağlanan

ilaçlarla

etkileşme

potansiyeli

vardır.

Eğer

Aranesp

ilaçlardan herhangi

biriyle

birlikte veriliyorsa, bu ilaçların

düzeyleri

kontrol edilmelidir

hemoglobin

artışına

göre

dozları ayarlanmalıdır.

Özel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler

Pediatrik

popülasyon:

Pediatrik

popülasyonda

etkileşim

çalışmaları

yapılmamıştır

4.6.

Fertilite,

gebelik

laktasyon

Genel

tavsiye

Gebelik

kategorisi:

Çocuk

Doğruma Potansiyeli

Bulunan Kadınlar/

Doğum

Kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

ve doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

uygulayanlarda

ilacın

kullanımı

yönünden

bir öneri

bulunmamaktadır.

Gebelik

dönemi

Gebe

kadınlarda

ARANESP

ile ilgili

yeterli

kontrollü

çalışmalar

bulunmamaktadır.Hayvan

çalışmaları

gebelik,

embriyonal/ftİtal

gelişmeler,

doğum

veya

postnatal

gelişmeler

bakımından

doğrudan

zararlı etkiler

göstermemiştir.

Herhangi bir fertilite

değişikliği

saptanmamıştır.

ARANESP,

gebelik

sırasında,

sadece

ilaç

tedavisinin faydaları

fetusda

meydana

gelebilecek

muhtemel

riski

mazur

gösterdiği

taktirde

kullanıImalıdır ve

gebe

kadınlara reçete edilirken

dikkatli

olunmalıdır.

Laktasyon

dönemi

ARANESP'in

anne

sütüne

geçip geçmediği

bilinmemektedir.

Anne

sütü

almakta

olan

çocuğa

yönelik

risk

göZ

ardı

edilemez.

Emzirmenin

durdurulup

durdurulmayacağına

ARANESP

tedavisinin

durdurulup

durdurulmayacağınal

tedaviden

kaçınıhp

kaçınılmayacağına

ilişkin

karar

verilirken, emzirmenin

çocuk

açısından faydası ve

ARANESP

tedavisinin

emziren

anne

açlslndan

faydası

dikkate alınmalıdır.

Üreme

yeteneğilFertilite

Erkek

dişi

sıçanlara

çiftleşme

öncesi ve sırasında

intravenöz olarak dozların

mcg/kg'a

kadar

haftada

üç

kez)

hiçbirinde

üreme

performansı,

feıtilite

sperm

değerlendirme

parametreleri

etkilenmemiştir.

Haftada

uygulanan

mcg/kg

veya

daha

yüksek

doz|arda

implantasyon

Sonrasl

fttal

kayıpda

artış

görülmüştür.

4.7,

Araç

makina

kullanımı

üzerindeki

etkiler

Araç

veya

makina

kullanımına

ARANESP'in

gözlenmiş

herhangi

etkisi

yoktur.

4.8.

Istenmeyen

etkiler

Güvenlilik

proJİlinin

özeti

Aranesp

ilgili

olarak

tanımlanan

advers

reaksiyonlar hipertansiyon,

inme,

tromboembolik

olaylar,

konvülsiyonlar,

alerjik

reaksiyonlar,

döküntü/eritem

Ve saf

alyuvar

aplazisidir

(PRCA);

bkz.

Bölüm

4.4.

Aranesp'in

subkütan

enjeksiyonla uygulandığı

çalışmalarda

enjeksiyon

bölgesinde

gelişen

ağrı tedavi

ilişkili

olabilir.

Enjeksiyon

bölgesinde

ağrı

genellikle

hafif

geçici

yapıda

olup

ağırlıklı

olarak

enjeksiyon

sonraslnda

oıtaya

çıkmaktadır.

Advers reaksiyon tablosu

Advers

reaksiyon insidansları

aşağıda

sistem organ

sınıfi ve

sıklığına

göre

listelenmiştir.

Sıklık

grupları

aşağıdaki

şekilde

tanımlanmaktadır:

Çok

yaygın

(>l/l0), yaygn

(>1/l00,

<l/l0),

yaygın

olmayan

(zlll000

<1/l00),

seyrek

(>1/10000

<l/1000),

çok

seyrek

(<1/10.000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin

edilemiyor).

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalar

Kontrollü

çalışmalardan

sunulan

veriler,

ARANESP

alan

hasta

r-HuEPo

alan

hasta

olmak üzere

1357

hastayı

kapsamaktadır.

Aranesp

grubundakilerin

%83'ü

diyaliz

tedavisi

uygulanan,

Yo|7'si

diya|iz tedavisi

uygulanmayan

hastalardan oluşmuştur.

inme,

ilave

kIinik

çalışmada

advers

reaksiyon

olarak

tanımlanmıştır

(TREAT,

bkz.

bölüm

Kontrollü

klinik

çalışmalarda

pazarlama

sonrası

deneyimlerde,

ARANESP'le

tedaviye

bağlı olduğu

düşünülen istenmeyen etkiIerin

insidansı:

Cilt

cilaltı

dokusu

Vasküler rahatsızlıklar

Kalp rahatsızlıkları

Sinir

sistemi

bozuklukları

Bağışıklık

sistemi

bozuklukları

lenf

bozuklukları

sıstemı

MedDRA

sistem organ

sınıfi

Yaygın

Yaygın

olmayan

Çok

yaygın

Yaygın

olmayan*

Yaygın

Çok

yaygın*

Bilinmeyen*

Insidansı

Döküntü/eritem

Tromboembolik olaylar

Hipertansiyon

Konvülsiyonlar

Inme

Aşırı

duyarlılık

Alyuvar

Aplazisi

Advers

ilac reaksivonu

Genel

rahatsızlıklar

uygulama

yeri

KoŞulları

rahatsızlıkları

MedDRA

sistem

organ

sınıfi

Yaygın

Insidansı

Enjeksiyon

yerinde

ağrı

Advers

ilaç reaksiyonu

*bkz.

bölüm

Seçili

advers

reaksiyonların

tari/i

Kronik

böbrek

yetmezlİği

olan

hastalar

TREAT

çalışmasında

inme

hastalarında

yaygün

olarak

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

5.1).

izole

vakalarda,

Aranesp tedavisine

bağlı

nötralize

edici

anti-eritropoietin

antikorunun

aracılık

ettiği saf alyuvar aplazisi

(PRCA)

esas

olarak

subkütan

yolla

tedavi

edilen

hastalarında

bildirilmiştir.

PRCA

tanısının konması halinde,

Aranesp tedavisine

verilmeli

hastalarda

diğer bir

rekombinant

eritropoietik

proteinle

tedavi

yapılmamalıdır

(bkz.

bölüm

4,4).

Tüm aşırı

duyarlılık

reaksiyonlarının

sıklığının,

klinik

araştırma

verilerine

göre

hastalarında

çok

yaygın

olduğu

tahmin edilmiştir.

Darbepoetin

alfa

ilgili

olarak

anafilaktik

reaksiyon,

anjiyoödem,

alerjik

bronkospazm,

cilt

dökünti.isü

ürtiker

dahil

ciddi

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmiştir.

Darbepoetin a|fa alan

hastalarda

konvüIziyonlar

bildirilmiştir

(bkz.

bölüm

4.4). Sıklığın,

klinik

araştırma

verilerine

dayanarak

hastalarında

yaygn

olmayan

şeklinde

olduğu

tahmin

edilmiştir.

Pedİatrik

kronik

böbre

etmezliği

iilasy

Aranesp'in

güvenliliği

ilgili

olarak

pediatrik

popülasyonda

kısıtlı

veri bulunmaktadır

Aranesp

güvenliliği,

Epoetin

alfa

tedavisiyle

stabil

durumda

olup,

ardından

hemoglobin

seviyelerinin

korunması

için Aranesp'e

geçiş

yapılan,

diya|iz

alan

veya

almayan

pediatrik

ila l8

yaş

arası)

hastaları

yapılan

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Daha

önceden

yetişkin

hastalar

için

bildirilenler

karşılaştırıldığında

pediatrik

hastalar

için

tanımlı

herhangi

ilave

advers

reaksiyon

bulunmamaktadır.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrasl

şüpheli

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar.

Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

[ÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

fil&lryJilqk€ovJü;

posta:tufam@titck.gov.tr;tel:

0 800 314 00

08;faks:

312218

4.9.Doz

aşrmr ve

tedavisi

Tek veya

çoklu

doz olarak

güvenli

şekilde

uygulanabilecek olan maksimum

Aranesp miktarı

belirlenmemiştir.

Hemoglobin dikkatle

iz|enmez

uygun

şekilde

ayarlanmaz

ise,

Aranesp tedavisi

polisitemiye

açabilir.

Aranesp

aşımı

sonrasında

şiddetli

hipertansiyon

vakaları

gözlenmiştir

(bkz'

bölüm

4.4).Polisitemi halinde

ARANESP

geçici

olarak kesilmelidir

(bakınız

bölüm

4.2.).

Eğer

klinik

olarak

endike

ise,

flebotomi

uygulanabilir.

FARMAKOLOJiK

Öznr,r,İxr,Bn

5.1.

tr'armakodinamik

özellikler

kodu:

B03XA02

Farmakoterapötik

grup

Anti-anemik

Insan

eritropoietini,

kemik

iliğinde

eritroid

projenitor

hücreler üzerindeki

eritropoietin

reseptörü

spesifik olarak etkileşerek eritropoiezisin başlıca

regülatörlüğünü

yapan

endojen

glikoprotein

hormondur.

Eritropoietinin

üretimi

başlıca,

doku

oksijenlenmesindeki

değişikliklere cevap

olarak

böbrekte

yapılır

böbrek

tarafindan düzenlenir.

Endojen

eritropoietinin üretimi

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

aza|ır

hastalardaki

kansızlığın

asıl nedeni

eritropoietinin

eksikliğidir.

Darbepoetin

alfa,

eritropoiezisi

endojen hormon

aynı

mekanizmayla stimüle

eder.

Endojen

hormon

r-HuEPo

3 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahipken,

darbepoetin

alfa

5 adet

bağlı

karbonhidrat

zincirine

sahiptir.

ilave

şeker

kalıntıları, moleküler

olarak,

endojen

hormon

üzerindekilerden farksızdır. Artan

karbonhidrat

içeriğine bağlı olarak

darbepoetin

alfa

r-HuEPo'den

daha

uzun

terminal

yarılanma

ömrüne

sahiptir ve

bunun Sonucu

olarak

daha

faz|a

vivo

aktiviteye sahiptir.

moleküler

değişikliklere

rağmen,

darbepoetin

alfa,

eritropoietin

reseptörü

için

çok

spesifiteye

sahiptir.

Kronik

böbrek

etmezliği

hastaları

iı<i

ı<ıiniı<

çalışmada

daha düşük hemoglobin seviyelerine

karşı

daha

yüksek

hemoglobin

seviyeleri

hedeflenerek

(1l.3

gld|'ye

(7.l

mmol/l)

karşı l3.5

g/dl

(8.4

mmol/l);

g/dl'ye

(6.2

mmol/l)

karşı

gldlı

(8.7

mmol/l)

ESA'lar

uygulandığında

hastalarında

ölüm ve

ciddi

kardiyovasküler olaylar açısından

daha

yüksek

riskler

söz

konusu olmuştur.

Diyaliz

tedavisi

almayan

ve hemoglobin seviyeleri

<

g/dl

olan

diyabeili

4.038

hastasında

yapılan

randomize,

çift

kör,

plasebo

kontrollü

çalışmada

(TREAT)

g/dl

seviyesi

hedeflenerek hastalara darbepoetin alfa

tedavisi

veya

plasebo

verilmiştir

(hemoglobin

seviyesi

gldlı

olduğunda

kurtarma

tedavisi olarak

darbepoetin

alfa).

Çalışmada,

tiim

nedenlere

bağlı mortalite

veya

kardiyovasküler morbidite

(darbepoetin

alfa'ya

karşı

plasebo;

l.05,

CI(0.94,l.17)

yada

tüm

nedenlere

bağlı

mortalite Veya

dönem

böbrek

hastalığı

(SDBR)

(darbepoetin

alfa'ya

karşı

plasebo;

l.06,yo95 CI

(0.95,

l.19) riskindeki

azalmanın

oıtaya konması

şeklindeki

primer

amaca

ulaşılmamıştır. Birleşik

sonlanım

noktalarının

tekli

bileşenleri

ile ilgili

analizde aşağıdaki

(%95

değerleri

ortaya

konmuştur:

ölüm

l.05

(0.92,

1.21),

konjestif

kalp

yetmezliği

(KKY)

0.89

(0.74,

l.08),

miyokard

enfarktüsü

0.96

(0.75,

1.23),

inme |.92

(|.38'

2.68),

miyokard

iskemisi

nedeniyle

hastaneye

yatırılma

0.84

(0.55,

l.27),

SDBH

(0.87,

l.l8).

Myelodisplastik

sendromu olan

hastalardaki

anemi

ARANESP

tedavisi

düşük

orta

risk

myelodisplastik

sendromda

(MDS)

darbepoetin

alfanın

üç

haftada

olarak

verildiği

oJ:206)

kollu

açık

tasarımlı

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Primer

etkinlik

sonlanma

noktası

olan

eritroid

yanıt

(Uluslararası

Çalışma

Grubu Kriterleri

çerçevesinde

majör

minör)

elde

edilen

hastaların

yüzdesi

l3'üncü

haftada

o|arakgözlenmiştir.

hastada

tedaviye bağlı

ciddi

advers

olay

(bir

oıta

derecede

ciddi

iskemik

atak

ciddi hipertansiyon)

yaşanmış ve dört

hastada

tromboembolik

olay

bildirilmiştir.

olarak

bağımsız

araştırmacılar

tarafından

toplam

düşük

orta

risk

hastasını

kapsayan

prospektif

kollu

darbepoetin

alfa

çalışması

yapılmıştır.

çalışmaların

üçünde

(N:ı3l)

darbepoetin

alfa

haftada tek

olarak uygulanmış

genel

eritroid

yanıt

oranı

40'ın

üzerinde

olmuştur.

Darbepoetin

alfanın 300

haftada

(l.I:62)

pgkghaftada

(N:24)

olarak

uygulandığı

diğer

çalışmada

eritroid

yanıt

oranl

Slrasly|a

olmuştur.

5.2.

Farmakokinetik

özellikler

Genel

özellikler

Aıtmış

karbonhidrat

içeriğine bağlı

olarak,

dolaşımdaki

darbepoetin

alfa

düzeyi ekivalan

molar

dozdaki

r-HuEPo'dan

daha

uzun

süre

eritropoiezisi

stimüle

edecek

minimum

konsantrasyonun

üzerinde

kalır,

aynı

biyolojik

cevabı

elde etmek

için

darbepoetin

alfa'nın

daha

sıklıkla

verilmesini

sağlar.

Kronik

brek

etmezliği

hastaları:

Kronik

böbrek

yetmez|iğihastalarında

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiğiintravenözve

subkutan

uygulamadan

sonra

klinik

olarak

incelenmiştir.

Emilim:

ARANESP'in

hastalarına

(diyaliz

uygulanan

uygulanmayan)

subkutan

uygulanmasını

takiben

emilimi

yavaştır

zirve

konsantrasyonları

ortalama

saatte

oluşur

(|2-72

saat).

Subkutan

uygulamada

biyoyararlanım

dir.

Avrupa'daki

klinik

çalışmalarda

ARANESP

alan

809 hastadan

elde edilen

veriler

hemoglobin

idamesi

için

gerekli

dozu değerlendirmek

için

incelenmiş

intravenöz

da subkutan

yolla

enjeksiyonda

haftalık ortalama

dozda bir fark

olmadığı

gözlenmiştir.

Diya|iz

alan

veya

almayan

pediyatrik

yaş)

hastalar

ile,

yetişkin

hastaları

kıyaslandığında,

subkütan

Veya intravenöz

uygulamadan

Sonra

haftaya

(168

saat)

kadar

olan

benzer

örnek

alma süreleri

için

darbepoetin

alfanın

farmakokinetiği

benzer

olmuştur.

intravenoz

uygulamayı

takiben,

pediyatrik

yetişkin

hastalarda

eğri altında

kalan

alanda

(AUC[0-o])'

zaman 0

sonsuz

arasında

yaklaşık

25Yo

oranında

fark

gözlenmiştir;

ancak

farklılık,

pediyatrik

hastalarda

gözlemlenen

fazla

AUC(O-co)

seviyesinden

daha

olmuştur.

Subkütan

uygulamayı

takiben,

AUC(0-"o),

pediyatrik

yetişkin

hastalarında

benzer olmuştur.

Dağılım:

Dağılım

hacmi

(Vss) yaklaşık

olarak

plazma

hacmine

eşit olduğundan

ekstravasküler

alana

dağılım

sınırlıdır.

Biyotransformasyon:

Darbepoetin

alfanın

biyotransformayonu

karakterize

edilmemiştir

Eliminasyon:

Darbepoetin

alfanın

klirensi

mllsaatlkg'dir.

intravenöz

olarak uygulandığında

darbepoetin

alfanın terminal yarıIanma

ömrü

saattir

7.5).

Darbepoetin

alfanın

mcglkg

ara|ığında

subkutan

aylık

uygulamaslnl

takiben

terminal

yarılanma

ömrü

saat

bulunmuştur.Darbepoetin

alfanın

subkutan

uygulama

sonrasl terminal

yarılanma

ömrünün

intravenöz

yola göre

daha

uzun

olması

subkutan

emilim

kinetiğine

bağlıdır.

Klinik

çalışmalarda,

uygulama

yoluyla

minimum

birikim

gözlenmiştir.

Preklinik

çalışmalarda,

renal

klirensin

minimum

olduğu

(toplam

klirensin

2'sine

kadar)

Serum

yarılanma

ömrünü

etkilemediği

gösterilmiştir.

Yarılanma

ömrü

de,yetişkin ve

pediyatrik

yaş)

hastaları

arasında

hem intravenöz, hem

subkütan uygulamayı takiben benzer

olmuştur.

Doğrusallık/ Doğrusal

olmayan durum:

ARANESP,

intravenöz

uygulandığında

0.025

0.6l

pglkg

ara|ığında

subkutan uygulandığında

0.28

0.84

pıglke

aralığında

doğrusal farmakokinetiğe

sahiptir.

5.3. Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Sıçan

köpeklerde

yapı|an

bütün

klinik

çalışmalarda,

darbepoetin

alfa,

faımakolojik

etkilerinden beklendiği

gibi,

hemoglobin

ve hematokrit

düzeyleriyle,

kırmızı

hücrelerinin

sayısında

retikülositlerde

belirgin

aıtış

meydana

getirmiştir.

Çok

yüksek

dozlardaki

istenmeyen

olayların, abartılmış farmakolojik

etkilere

(artmış

viskozitesine bağlı azalmış

doku

perfiizyonu)

bağlı

olduğu

düşünülmektedir.

Bunlar

arasında

miyelofibrosis

dalak

hipertrofisi

yanında

köpeklerde

EKG-QRS

kompleksinin

genişlemesi

bulunmaktadır;

fakat

disritmi

intervali

üzerinde

bir etki

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa

hiçbir

genotoksik

potansiyel

sergilemediği

gibi,

vivo

veya

vitro

non-

hematolojik hücrelerin

poliferasyonu

üzerinde

herhangi

etkisi

yoktur.

Kronik

toksisite

çalışmalarında,

hiçbir

doku tipinde

tümörojenik

veya

beklenmeyen

mutajenik

yanıtlar

gözlenmemiştir.

Darbepoetin

alfa'nın

karsinojenik

potansiyeli

uzun

süreli

hayvan

çalışmalarında

değerlendirilmemiştir.

Sıçan

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda,

hamilelik, embriyonal/fttal

gelişme,

doğum

veya

postnatal gelişme

ilgili

olarak

klinik

bakımdan

ilişkili

herhangi

zararlı

etki

gözlenmemiştir.

Plasental

transfer

minimumdur. Fertilitede

herhangi

değişiklik

tespit

edilmemiştir.

FARMASOTIK

OZELLIKLER

Yardımcı

maddelerin

listesi

Monobazik

sodyum

fosfat

Dibazik

sodyum fosfat,

Sodyum klorür

Polisorbat

Enjeksiyon

için

6.2.

Geçimsizlikler

Geçimsizlik

çalışmaları

olmadan,

ARANESP

diğer

tıbbi

ürünlerle

karıştırılmamalı

infüzyon

olarak birlikte uygulanmamalıdır.

6.3.

ömrü

24 ay

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler,

rekonstitüsyon

velveya

açılıştan

sonraki

saklama

şartları

süresi

Buzdolabında

saklayınız

(20C -

8"C

Dondurmayın.

Işıktan

korumak

için

dış

kaıton

kutunun

içinde

tutun.

Ayaktan tedavi

için

ARANESP,

bir kez

oda sıcaklığında

(25oC'ye

kadar) maksimum

günlük

periyod

için

saklama koşullarından

çıkarılabilir.

Enjektör

buzdolabından

çıkarıldıktan

sıcaklığına

ulaştıkten

(25oC'ye

kadar)

Sonra

gün

içinde

kullanılmalı

atı|malıdır.

Ambalajın

niteliği

içeriği

ml'de

ARANESP

solüsyonu

(500

pglml)

içeren

dört

adet

kullanımlık

kullanıma hazır

enjektör

Kullanıma

hazır dolu

enjektörler

blister

ambalaj larda

paketlenmiştir

Enjektörler,

no|ıı

çelik

iğne

ucu Ve

camdan

üretilmiştir.

Kullanıma hazır

dolu

enjektörün iğne koruyucusu

alerjik

reaksiyonlara

açabilecek

kuru

doğal

kauçuk

(bir

lateks

türevi) içerir.

Bakınız

bölüm

4.4.

6.6.

Kullanım,

uygulama

atrlımrna

ilişkin

bilgiler

Beşeri

tıbbi

üründen

arta kalan maddelerin imhası

diğer

özel

önlemler

ARANESP

steril

fakat

koruyucu içermeyen

üründür.

enjektörle

dozdan

fazla

uygulamayınız.

Kullanımahazır

dolu

enjektör

içinde

kalan

tıbbi

ürün

atılmalıdır.

Kullanılmamış

ürün

atık

maddesi

tıbbi

ürünlerin kontrolü

kılavuzları

ambalaj

maddeleri

atık

kontrolü

kılavuzlarl

uyartnca

atılmalıdır.

Uygulamadan

önce

ARANESP

çözeltisi

gözle

kontrol

edilmelidir.

Sadece

renksiz,

berrak

Veya

hafif

opelesan

çözelti

enjekte edilmelidir.

Çalkalamayınız.

Enjeksiyondan

önce,

kullanıma

hazır dolu

enjektör

sıcaklığına ulaşmalıdır.

Enjeksiyon

yeri

değiştirilmeli

enjeksiyon

yerindeki

rahatsızlıktan

kaçınmak

için

yavaŞ

enjekte

edilmelidir.

Reçete

satılır

RUHSAT

SAIIIBI

Amgen

ilaç

Tic. Ltd.

Şti.

Kuleleri,

Levent Mah.,

Meltem

Sok.

l0 Kule:2 Kat:25

Levent,

Beşiktaş, istanbul

Tel:0

2123863434

RUHSAT

NUMARAST

(rARI)

130/14

RUHSAT TARiIIİ

/RUHSAT

YENiLEME

TARiIIİ

ruhsat

tarihi:

23.06.2010

KüB,üN YENİLENME TARİHİ

11.06.2012