APROL 275 MG FİLM KAPLI TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • APROL 275 MG FİLM KAPLI TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • APROL 275 MG FİLM KAPLI TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 148/79
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-07-1989
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

APROL

®

275 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her film tablet 275 mg naproksen sodyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, polivinilpirolidon, magnezyum stearat, hidroksipropil

metilselüloz, polietilen glikol, titanyum dioksit, eritrosin, kinolin sarısı, FD&C Mavi 2 (İndigo

Karmin)

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. APROL nedir ve ne için kullanılır?

2. APROL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. APROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. APROL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1/10

1. APROL nedir ve niçin kullanılır?

APROL, pembe, çift kenarlı, bikonveks, yuvarlak, bir yüzü çentikli diğer yüzünde “APROL”

yazısı olan film kaplı tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

APROL, ağrı ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır.

APROL;

Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve

fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,

El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,

Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,

Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında

gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve

ağrı kesici olarak,

Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında

Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,

Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak,

2. APROL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

APROL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme

riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar

hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek

olabilir.

- APROL koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi

istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir

belirti

vererek

veya

vermeyerek

ortaya

çıkabilirler.

Yaşlı

hastalar,

ciddi

olan

etkiler

bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

APROL’ün bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlara karşı alerjiniz

varsa ya da, asetilsalisilik asit veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar sizde deri

döküntüsü,

kurdeşen,

astım

sendromu,

nezle

burun

boşluklarında

iltihaplanma

oluşturuyorsa kullanmayınız.

2/10

Daha

önce

kullandığınız

ağrı,

ateş

iltihaba

etkili

ilaçlardan

biri

sizde

mide-barsak

kanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve

duodenum

ülseriniz

varsa,

veya

daha

fazla

kez,

teşhis

konmuş

ülser

veya

kanama

geçirdiyseniz kullanmayınız.

Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.

Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.

APROL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen

etkileri en aza indirebilirsiniz.

Önceden

geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin

herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek

kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları

ortaya çıkabilir. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide barsak

rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve

harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile

başlamanızı

beraberinde

koruyucu

bazı

ilaçlar

(misoprostol

veya

proton

pompa

inhibitörleri)

kullanmanızı

önerecektir.

Düşük

asetilsalisilik

asit

veya

mide

barsak

kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da

almanız gerekecektir.

İltihaplı

barsak

hastalığınız

(ülseratif

kolit,

Crohn

hastalığı)

varsa,

rahatsızlıklarınızın

şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha önce

mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi (ishal, kusma, kilo

kaybı)

halinde

doktorunuza

bildiriniz.

Mide

barsak

kanaması

veya

ülserasyon

halinde

APROL kullanmaya devam etmeyiniz.

Mide barsak hastalığınız varsa APROL’ü mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı

ve şiddeti, APROL dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.

Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar,

asetilsalisilik

asit

gibi

ülserasyon

veya

kanama

riskini

arttırabilen

ilaçlarla

kullanmanız

gerekirse dikkatli olunuz.

Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en

düşük dozda APROL kullanmalıdır.

Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık

hallerinde APROL kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık

hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da asetilsalisilik asit duyarlılığı

olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi APROL böbrek hastalığı olan

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol

3/10

açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa

dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız APROL dozunu azaltacaktır.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi APROL, karaciğer fonksiyon testinde

bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı

gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır. (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı,

sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar) Sarılık ve hepatit dahil olmak

üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Naproksen

sodyum,

kanınızda,

pıhtılaşmada

görev

alan

trombositlerin

kümeleşmesini

azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü

altında APROL tedavisine devam ediniz. APROL kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya

kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.

APROL kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine

karşı yüksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa APROL kullanırken

dikkatli olunuz.

Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum

yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince

kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuz

APROL ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.

Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı,

sigara kullanımı) doktorunuz, APROL ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz

önünde bulunduracaktır.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi APROL hastanede yatılması veya

ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp

damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle

birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular

gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması

gerekmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

APROL’ ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

APROL yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini

gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

4/10

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Naproksen sodyum, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

APROL kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da

depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat

gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

APROL ’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

APROL tabletin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu

yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

APROL ve ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.

Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız APROL’ ün etkisi

gecikebilir.

Naproksen sodyum, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda

pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ)

ilaçlar

asetilsalisilik

asit

gibi

albumine

bağlanan

diğer

ilaçlarla

etkileşebileceğinden

doktorunuz APROL dozunu ayarlayacaktır. Naproksen sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve

bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı

geciktirebilir.

Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Lityum

(ruhsal

hastalıklarda

kullanılır)

birlikte

kullanıldığında

lityum

seviyesinde

yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

Varfarin (pıhtılaşmayı geciktiren bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında sindirim sisteminde kanama

yapma üzerindeki etkileri artar.

Bağışıklık

sistemini

baskılayan

ilaç

olan

Siklosporin

Takrolimus

birlikte

kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.

Mide ve ince bağırsak ülseri tedavisinde kullanılan Mifepriston ile birlikte kullanıldığında,

Mifepriston’un etkisini azaltabilir.

5/10

APROL’ün içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran

glikozidlerle

birlikte

kullanıldıklarında,

kalp

yetmezliğini

şiddetlendirebilir,

böbrekten

atılımlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.

APROL’ün içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği

virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan

hastalıkları riskini arttırabilir.

APROL’ün içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde

kullanılan SSRI’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında

sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.

Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte

kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon)

riski artabilir.

Probenesid (ürik asit atılımını arttıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksen sodyumun

daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz.

Naproksen sodyum, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatın yan etkilerinin

görülmesine neden olabilir.

Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8-12

gün boyunca naproksen sodyum kullanmayınız.

Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen sodyum

ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların

etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte

uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de

uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. APROL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

6/10

APROL’ün önerilen başlangıç dozu iki tablettir (550 mg), daha sonra 12 saatte bir 2 tablet (550 mg)

veya 6-8 saatte bir 275 mg ile devam edilir. Başlangıç günlük toplam dozu 1375 mg’ı ve daha sonra

ise 4 tableti (1100 mg’ı) aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile tok karnına yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

APROL’ün 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Ancak sadece, eklem

iltihabı olan 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en

düşük doz kullanılmalıdır. (65 yaş ve üzeri)

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse APROL kullanmayınız.

Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa APROL kullanırken dikkatli olunuz.

Eğer APROL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla APROL kullandıysanız

Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma, mide

barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik, kulak çınlaması, baygınlık ile

kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması durumunda mide

boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla APROL

aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalıdır. Yetişkinlerde midenin yıkanması da

düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir. Doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı

kontrol altında tutacaktır.

APROL’ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

APROL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

APROL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

7/10

Tüm ilaçlar gibi, APROL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, APROL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes

almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),

Baygınlık

Deri döküntüleri

Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş

ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),

Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık

(toksik epidermal nekroliz),

Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),

Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APROL’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bazı

hücrelerinin

eksikliği

meydana

gelen

kansızlık

hastalığı,

kandaki

beyaz

hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması

Kandaki sodyum düzeyinin artması

Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk

Havale, koma, zihinsel fonsiyonların zayıflaması

Görme sinirinin ödemli iltihabı

Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi

Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı

Mide barsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma)

Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri ve deride döküntü, kabarıklıklar

Kas ağrısı ve kas zayıflığı

Kadınlarda kısırlık

8/10

Üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik

Ölümcül hepatit, sarılık (iştahsızlık, halsizlik, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kansızlık

Baş dönmesi, rehavet hali, yorgunluk, başağrısı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu

Sersemlik hali

Sanrı

Görmede bulanıklık

Çarpıntı

Nefes darlığı

Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık

Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme,

Böbrek rahatsızlıkları

Ödem, susuzluk hissi

Bunlar APROL’ün hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla

temas kurunuz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. APROL’ün saklanması

APROL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APROL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz APROL’ü kullanmayınız.

9/10

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 1900 Sokak No: 1904

41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

10/10