APRALJIN FORTE 550 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • APRALJIN FORTE 550 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • APRALJIN FORTE 550 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 181/25
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-01-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10

KULLANMA TALİMATI

APRALJİN FORTE 550 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film tablet 550 mg naproksen sodyum içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz PH 101, Mikrokristalin selüloz PH 102, Nişasta,

Prejelatinize nişasta 1500, Polivinil prolidon K25, Magnezyum stearat

Film kaplama maddeleri: (Opadry OY-D-7233 beyaz) Hipromelloz, Titanyum dioksit, Talk,

Polietilen glikol, Sodyum lauril sülfat

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

APRALJİN FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2.

APRALJİN FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

APRALJİN FORTE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

APRALJİN FORTE’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. APRALJİN FORTE nedir ve ne için kullanılır?

APRALJİN FORTE, bir yüzü çentikli, beyaz film kaplı tabletlerden oluşan, 10 ve 20

tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

APRALJİN FORTE, ağrı ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkilere

sahip bir ilaçtır.

APRALJİN FORTE;

Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı

ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,

El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,

Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,

Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında

gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici

ve ağrı kesici olarak,

2 / 10

Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında,

Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,

Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak,

kullanılır.

2. APRALJİN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

APRALJİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme

riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar

hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha

yüksek olabilir.

APRALJİN

FORTE

koroner

arter

“bypass”

cerrahisi

öncesi

ağrı

tedavisinde

kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek

ciddi

istenmeyen

etkilere

açarlar.

istenmeyen

etkiler

herhangi

zamanda,

önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar,

ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer,

APRALJİN FORTE’un bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlara

karşı alerjiniz varsa ya da, asetilsalisilik asit veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar

sizde deri döküntüsü, kurdeşen, astım sendromu, nezle ve burun boşluklarında iltihaplanma

oluşturuyorsa kullanmayınız.

Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-barsak

kanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve

duodenum ülseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teşhis konmuş ülser veya kanama

geçirdiyseniz kullanmayınız.

Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.

Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.

APRALJİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan

kaçınınız.

Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen

etkileri en aza indirebilirsiniz.

Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin

herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek

kanamaya

bağlı

olarak

dışkı

renginde

koyulaşma,

ağızdan

gelmesi,

hazımsızlık

bulguları ortaya çıkabilir. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide

3 / 10

barsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser,

kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en

düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton

pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz asetilsalisilik asit veya mide

barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu

bir ilaç da almanız gerekecektir.

İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın

şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha

önce mide barsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi (ishal,

kusma, kilo kaybı) halinde doktorunuza bildiriniz. Mide barsak kanaması veya ülserasyon

halinde APRALJİN FORTE kullanmaya devam etmeyiniz.

Mide

barsak

hastalığınız

varsa

APRALJİN

FORTE’u

mutlaka

doktor

kontrolünde

kullanınız.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide barsak rahatsızlıklarının sıklığı

ve şiddeti, APRALJİN FORTE dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.

Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar,

asetilsalisilik asit gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız

gerekirse dikkatli olunuz.

Yaşlı hastalar, ciddi mide barsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı

en düşük dozda APRALJİN FORTE kullanmalıdır.

Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık

hallerinde APRALJİN FORTE kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza

başvurunuz.

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı

duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da asetilsalisilik asit

duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu, APRALJİN FORTE böbrek hastalığı

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

hacminde

veya

böbrek

akımında

azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda

bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız APRALJİN FORTE dozunu

azaltacaktır.

Diğer

ağrı,

ateş

iltihaba

etkili

ilaçlar

olduğu,

APRALJİN

FORTE,

karaciğer

fonksiyon

testinde

bazı

değerlerinizde

yükselmelere

neden

olabilir.

Karaciğer

fonksiyonlarındaki

bozulmayı

gösteren

belirti

bulgulara

karşı

dikkatli

olunmalıdır

(bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri

semptomlar). Sarılık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı

dikkatli olunmalıdır.

Naproksen

sodyum,

kanınızda,

pıhtılaşmada

görev

alan

trombositlerin

kümeleşmesini

azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü

altında APRALJİN FORTE tedavisine devam ediniz. APRALJİN FORTE kullanırken,

kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama

riskinde artış olabilir.

APRALJİN FORTE kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.

4 / 10

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine

karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa APRALJİN FORTE

kullanırken dikkatli olunuz.

Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum

yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince

kanlanmamasına

bağlı

hastalığınız

varsa

doktorunuzu

mutlaka

bilgilendiriniz.

Doktorunuz APRALJİN FORTE ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde

bulunduracaktır.

Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı,

sigara

kullanımı)

doktorunuz,

APRALJİN

FORTE

uzun

süreli

tedaviniz

için

rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.

Diğer

ağrı,

ateş

iltihaba

etkili

ilaçlar

olduğu,

APRALJİN

FORTE

hastanede

yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden

olabilir.

Ciddi

kalp

damar

sistemini

ilgilendiren

olaylar

herhangi

uyarıcı

belirti

vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada

zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması

gerekmektedir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

APRALJİN FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

APRALJİN FORTE yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini

gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Naproksen sodyum, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

APRALJİN FORTE kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk

hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse,

dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

5 / 10

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

APRALJİN

FORTE

ağrı,

ateş

iltihaba

etkili

ilaçların

birlikte

uygulanması

önerilmemektedir.

Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız APRALJİN FORTE’un

etkisi gecikebilir.

Naproksen sodyum, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi

kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba

etkili

(NSAİ)

ilaçlar

asetilsalisilik

asit

gibi

albumine

bağlanan

diğer

ilaçlarla

etkileşebileceğinden

doktorunuz

APRALJİN

FORTE

dozunu

ayarlayacaktır.

Naproksen

sodyum, trombosit olarak adlandırılan ve bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan

hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.

Furosemid

gibi

idrar

söktürücü

ilaçlarla

birlikte

kullanıldığında,

ilaçların

etkisini

azaltabilir.

Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde

yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

Varfarin (pıhtılaşmayı geciktiren bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında sindirim sisteminde

kanama yapma üzerindeki etkileri artar.

Bağışıklık

sistemini

baskılayan

ilaç

olan

siklosporin

takrolimus

birlikte

kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.

Mide ve ince bağırsak ülseri tedavisinde kullanılan mifepriston ile birlikte kullanıldığında,

mifepristonun etkisini azaltabilir.

APRALJİN FORTE’un içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma

gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir,

böbrekten atılımlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.

APRALJİN FORTE’un içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık

yetersizliği

virüsünün

(HIV)

dahil

olduğu

retrovirüslere

etkili

zidavudin

birlikte

kullanıldığında kan hastalıkları riskini arttırabilir.

APRALJİN FORTE’un içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon

tedavisinde

kullanılan

SSRI’lar

birlikte

kullanıldıklarında

sindirim

sistemi

kanama

riski

artmaktadır.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında

sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.

6 / 10

Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler

birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma

(konvülsiyon) riski artabilir.

Probenesid (ürik asit atılımını arttıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksen sodyumun

daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz.

Naproksen

sodyum,

metotreksatın

vücuttan

atılımını

azaltabilir

metotreksatın

etkilerinin görülmesine neden olabilir.

Naproksen sodyum, mifepristonun etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8-

12 gün boyunca naproksen sodyum kullanmayınız.

Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen

sodyum ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan

ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.

Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte

uygulandığında,

mide

barsak

sisteminde

ülser

kanama

riskinden

dolayı

dikkatli

olunmalıdır.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere

de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. APRALJİN FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

APRALJİN FORTE’un önerilen başlangıç dozu bir tablettir (550 mg), daha sonra 12 saatte

bir tek tablet (550 mg) veya 6-8 saatte bir 275 mg tablet ile devam edilir. Başlangıç günlük

toplam dozu 1375 mg’ı ve daha sonra ise 2 tableti (1100 mg’ı) aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler

çiğnenmeden

yeterli

miktarda

sıvı,

örneğin

bardak

karnına

yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

APRALJİN FORTE 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Ancak

sadece, eklem iltihabı olan 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile

kullanılmalıdır.

7 / 10

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en

düşük doz kullanılmalıdır (65 yaş ve üzeri).

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek

fonksiyon

testlerinizde

sonuçlarınız

uygun

değilse

APRALJİN

FORTE

kullanmayınız.

Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa

APRALJİN

FORTE kullanırken dikkatli

olunuz.

Eğer APRALJİN FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla APRALJİN FORTE kullandıysanız:

Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide yanması, hazımsızlık, bulantı,

kusma, mide barsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik, kulak çınlaması,

baygınlık ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınması

durumunda

mide

boşaltılmalı

bilinen

destekleyici

önlemler

alınmalıdır.

Kullanmanız

gerekenden fazla APRALJİN FORTE aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalı.

Yetişkinlerde midenin yıkanması da düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir. Doktorunuz

böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.

APRALJİN FORTE’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

APRALJİN FORTE’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

APRALJİN FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, APRALJİN FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

APRALJİN

FORTE’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes

almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti)

Baygınlık

8 / 10

Deri döküntüleri

Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve

ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu)

Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir

hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)

Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APRALJİN FORTE’a karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyaz

hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması

Kandaki sodyum düzeyinin artması

Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk

Havale, koma, zihinsel fonksiyonların zayıflaması

Görme sinirinin ödemli iltihabı

Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi

Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı

Mide barsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma)

Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri ve deride döküntü, kabarıklıklar

Kas ağrısı ve kas zayıflığı

Kadınlarda kısırlık

Üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik

Ölümcül

hepatit,

sarılık

(iştahsızlık,

halsizlik,

karaciğer

fonksiyon

testlerinde

anormallikler)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kansızlık

Baş dönmesi, rehavet hali, yorgunluk, baş ağrısı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu

Sersemlik hali

9 / 10

Sanrı

Görmede bulanıklık

Çarpıntı

Nefes darlığı

Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık

Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, morarma

Böbrek rahatsızlıkları

Ödem, susuzluk hissi

Bunlar APRALJİN FORTE’un hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla

temas kurunuz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. APRALJİN FORTE’un saklanması

APRALJİN

FORTE’u

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APRALJİN FORTE’u kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

APRALJİN

FORTE’u

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

10 / 10

Fax: 0 212 697 00 24

İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.