ANTI-ASIDOZ YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANTI-ASIDOZ YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANTI-ASIDOZ YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kan ve ilgili ürünler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 113/58
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-02-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

ANTI ASIDOZ ® Yumuşak Jelatin Kapsül, 500 mg,

Ağızyoluyla alınır.

Etkin madde:Her bir yumuşak jelatin kapsülde 500 mgSodyumbikarbonat bulunur.

Yardımcımaddeler:Kolza tohumu yağı, Sarıbalmumu,Hidrate soya yağı, Kısmi hidrate

soya yağı, Soya lesitini, Mannitol(E421), Sorbitol (E420), Propilen glikol. Kapsül yapısında,

boyar madde olarak Titandioksit (E171), Kırmızıdemir oksit (E172) mevcuttur.

Bu kullanma talimatında:

1.ANTI ASIDOZ ® nedir ve ne için kullanılır?

2.ANTI ASIDOZ ® ’u kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3.ANTI ASIDOZ ® nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.ANTI ASIDOZ ® ’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ANTI ASIDOZ ® nedir ve ne için kullanılır?

ANTI ASIDOZ ® vücut sıvılarınıalkalileştirici ilaçlar (antiasitler) sınıfınaait tıbbi bir

üründür ve içerisinde Sodyumbikarbonat bulunur.

Her kutuda her biri 10 yumuşak jelatin kapsül içeren blisterlerde toplam 100, 180 ve

270 yumuşak jelatin kapsül bulunan formda kullanımasunulmaktadır.

Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Özellikle kronik böbrekyetmezliğinde olmak üzere değişik nedenlere bağlıkandaki

asitlik derecesinin yüksek olmasıdurumunu tedavi etmek için kullanılır.

2. ANTI ASIDOZ ® ’u kullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

ANTI ASİDOZ ® ’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İlaca veya herhangi bir bileşenine aşırıduyarlıysanız,

Kanınız baz özelliğinde ise (metabolik alkaloz durumumevcutsa),

Serumsodyumseviyesinin artışı(hipernatremi) söz konusu ise,

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde

doktorunuza bu ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun

dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

2 / 5

ANTI ASIDOZ ® ’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

ANTI ASİDOZ ® ’un her bir kapsülünün sodyumiçeriği 137 mg’a karşılıktır. Uzun

dönemli kullanımısırasında düşük hatta çok düşük sodyumdiyeti gerekli olabilir.

ANTI ASIDOZ ® sodyumiçerdiğinden kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda

dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi sırasında aşırısodyumalımıengellenmelidir. Tedavi

sırasında asidozun durumu yakından takipedilmeli, idrarınasiditesidüzenli aralıklarla

kontrol edilmelidir.

ANTI ASIDOZ ® mannitol ve sorbitol içerdiğinden bağırsak çalışmasınıhafif derecede

hızlandırıcı(laksatif) etkiye sebep olabilir.

ANTI ASIDOZ ® propilen glikol içerdiğinden alkol benzeri belirtilere neden olabilir.

ANTI ASIDOZ ® mideya da on iki parmak bağırsağında görülen hastalıkların (peptik

ülser) tedavisi için kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında kanınızın asitlik derecesi yakından takip edilmeli, idrarın asitliği düzenli

aralıklarla kontrol edilmelidir.

Kan pH değeri 7,2’ninaltında olan hastalarda damar yolundan kullanılan ilaçlarla kan

pH’ının düşmesi durumunun (asidoz) düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca, plazma

elektrotları, özellikle sodyum, potasyumve kalsiyumdüzenli olarak izlenmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ANTI ASIDOZ ® ’unyiyecek ve içecek ile kullanılması

Gerekli ise düşük tuz veya çok düşük tuz diyeti uygulanabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Sodyumbikarbonatın anne karnındaki bebek için zararlıetki gösterdiğine ilişkin herhangi bir

rapor olmamasına rağmen gebekadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.Hamilelik

döneminde ilaç kullanımıyalnızca,fayda/zarar ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği hekim

kararıile mümkündür.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Sodyumbikarbonat doğal (endojen) olarak vücutta bulunan bir maddedir. Bu nedenle süte

geçişi konusunda bir araştırma bulunmamaktadır. Emzirme döneminde ilaç kullanımıhekim

kararıile mümkündür.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımıüzerine bilinen bir etkisi yoktur.

3 / 5

ANTI ASIDOZ ® ’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

ANTI ASIDOZ ® hidrate soya yağıihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi

ürünü kullanmayınız.

ANTI ASIDOZ ® propilen glikol ihtiva ettiğinden alkol benzeri belirtilere neden olabilir.

ANTI ASIDOZ ® mannitol (E421) ve sorbitol (E420) ihtiva ettiğinden bağırsak çalışmasını

hafif derecede hızlandırıcı(laksatif) etkisi olabilir.

ANTI ASIDOZ ® sodyum içerdiğinden kontrollü sodyumdiyetindeolan hastalarda dikkatli

kullanılmalıdır. Tedavi sırasında aşırısodyumalımıengellenmelidir. Tedavi sırasında

asidozun durumuyakından takipedilmeli, idrarın asiditesidüzenli aralıklarla kontrol

edilmelidir. ANTI ASIDOZ ® mide ya da on iki parmak bağırsağında görülen hastalıkların

(peptik ülser) tedavisi için kullanılmamalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

İdrarın asitlik derecesinin normal değerlerin dışına çıkması(alkalileşmesi) nedeniyle, güçlü

bir merkezi sistemuyarıcısımadde olanamfetamin, alerjik reaksiyonların engellenmesi,

solunumyollarının genişletilmesi, kanlanmave ödemin geriletilmesi gibi amaçlarla kullanılan

bir ilaç olan efedrin,mukozada kanlanmayıve ona bağlışişkinliği gideren bir ilaç olan

psödoefedrin, normal olmayan kalp ritmi gibi durumlarla ilişkilendirilen çarpıntıvekalpatım

düzensizliklerinin (aritmilerin) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan flekainid, kalp atışındaki

düzensizlik ve eşitsizliklerdenmeydana gelen rahatsızlıklardakullanılan kinidin ve sıtmanın

tedavisinde kullanılan bir madde olan kinin kan düzeyleri ve buna bağlıolarak zararıartabilir,

bir kısımsinir hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde olan lityum, ağızdanşeker

düşürücü olarak kullanılan bir ilaç olan klorpropamid ve ağrı, yüksek ateşve romatizma

tedavisinde kullanılan salisilatların ise seviyeleri ve buna bağlıolarak etkileri azalabilir.

Demir içerenilaçlarla eşzamanlıalındığında demir emilimi azalabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ANTI ASIDOZ ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doz kandaki asitliğin derecesine bağlıdır. Doktorunuz tarafından başkaşekilde reçete

edilmedi ise doz, günde alınan 6 – 9 kapsüldür. Bu 3 –4.5 gramSodyumbikarbonata eşittir

(= 40 – 65 mg/kg/gün Sodyumbikarbonat).

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsüller gün içinde belirli aralıklarla bir miktar sıvıile birlikte bütün olarak ağız yoluyla

alınır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda kullanımıileilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımıile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

4 / 5

ANTI ASIDOZ ® böbrek yetmezliği durumundaözellikle kullanılan bir ilaçtır.

Eğer ANTI ASIDOZ ® ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ANTI ASIDOZ ® kullandıysanız:

Aşırıdoz durumunda düşük kalsiyumseviyesine bağlıkas spazmları, başdönmesi, kas

güçsüzlüğü, yorgunluk, morarma (siyanoz), akciğerlere giren ve çıkan hava miktarında

azalma(hipoventilasyon) ve aralıklıkas kasılmasıve kramp (tetani) ihtimali vardır.

ANTI ASIDOZ ® ’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

ANTI ASIDOZ ® ’u kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

ANTI ASIDOZ ® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, ANTI ASIDOZ ® ’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

ANTI ASIDOZ ® ileyapılan klinik araştırmalarda karşılaşılan yan etkilerin tamamı

aşağıdadır.

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır:

- Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

- Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

- Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

- Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

- Sıklığıbilinmeyen: eldeki verilerle belirlenemeyecekkadar az görülebilir.

Seyrek:

Mevcut mide-bağırsakşikayetlerinin (örneğindiyare)şiddetinde artma olabilir.

Çok seyrek:

Soya yağıkaynaklıalerjik reaksiyonlar görülebilir.

Bilinmiyor:

Aşırıdoz durumunda düşük kalsiyuma bağlıolarak kas hassasiyeti(hipokalsemik tetani)

oluşmaihtimali vardır. Uzun süreli kullanımlarda böbrekte kalsiyumveya magnezyum fosfat

taşlarının oluşumu kolaylaşabilir. Gaz ve karın ağrısıgörülebilir.

Bunlar ANTI ASIDOZ ® ’un hafif yan etkileridir.

5 / 5

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuz veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. ANTI ASIDOZ ® ’un saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI ASIDOZ ® ’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:ASSOSİlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretimve Tic. A.Ş.

AşağıDudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye,İstanbul, Türkiye

Üretim Yeri:MediceArzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Almanya

Bu kullanmatalimatı. / . / . tarihinde onaylanmıştır.