ANORO ELLIPTA 62.5/ 25 MCG KULLANIMA HAZIR INHALASYON TOZU , 30 DOZ

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANORO ELLIPTA 62.5/ 25 MCG KULLANIMA HAZIR INHALASYON TOZU , 30 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANORO ELLIPTA 62.5/25 MCG KULLANIMA HAZIR INHALASYON TOZU ,30 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vilanterol ve umeclidinium bromür

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/722
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

ANORO ELLIPTA 62,5/25 mcg kullanıma hazır inhalasyon tozu

Ağız yolundan solunarak kullanılır.

Etkin

Madde:

kullanıma

hazır

(ağızlıktan

verilen

doz)

62,5

mikrogram

umeklidinyum ve 25 mikrogram vilanterol (trifenatat olarak) içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), magnezyum stearat.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacin kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANORO

ELLIPTA nedir ve ne için kullanılır?

2. ANORO ELLIPTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANORO ELLIPTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANORO ELLIPTA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ANORO ELLIPTA nedir ve ne için kullanılır?

ANORO ELLIPTA iki etkin madde içermektedir: Kronik obstrüktif akciğer hastalığının

(KOAH) tedavisi için umeklidinyum bromür ve vilanterol. Bu maddelerin her ikisi de

bronkodilatörler adı verilen ilaç grubuna dahildir.

ELLIPTA inhalerin kendisi, açık gri renkli plastik bir gövde, kırmızı renkli inhaler kapağı ve

bir doz sayacından oluşmaktadır. Sıyrılabilen bir folyo kapak ile bir alüminyum kutu içerisinde

ambalajlanmıştır. Alüminyum kutu, ambalajdaki nemi azaltmak için nem çekici bir paket

içermektedir.

Etkin maddeler, inhaler içerisinde ayrı blister şeritlerde toz halinde bulunmaktadır. Her bir

şeritte 30 doz bulunmaktadır; dolayısıyla her bir inhaler 30 doz içermektedir. 90 (3 ambalaj x

30 doz) doz içeren çoklu ticari takdim şekli de mevcuttur.

Umeklidinyum bromür ve vilanterol solunum yollarının açılmasını sağlamak için birlikte etki

ederek akciğerlere hava giriş çıkışını kolaylaştırır. Bu, ciddi, uzun dönemli bir akciğer hastalığı

olan ve nefes almada zorluk ile seyreden KOAH’ın semptomlarının iyileşmesine yardımcı

olacaktır. ANORO ELLIPTA düzenli olarak kullanıldığında, hastalığınız ile ilgili nefes alma

zorluklarının kontrol edilmesine yardımcı olabilir ve hastalığın günlük yaşamınız üzerindeki

etkilerini en aza indirebilir.

ANORO ELLIPTA ani bir nefessiz kalma ya da nefeste hırıltı atağını iyileştirmek için

kullanılmamalıdır.

Böyle bir atak yaşarsanız, hızlı etkili bir inhaler (salbutamol gibi) kullanmanız gerekir.

2. ANORO ELLIPTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANORO ELLIPTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Şiddetli süt proteini alerjiniz varsa,

Umeklidinyum bromür, vilanterol veya kullanma talimatının başında belirtilen yardımcı

maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

ANORO ELLIPTA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Astım hastasıysanız (ANORO’yu astım tedavisinde kullanmayınız),

Eğer kalp problemleriniz veya yüksek tansiyon sorununuz varsa,

Dar açılı glokom denilen bir göz probleminiz varsa (göz içi basıncının artması),

Prostat (idrar torbası çıkışında bulunan bir salgı bezi) büyümesi, idrar yapmada zorluk veya

mesane (idrar torbası) tıkanması sorununuz varsa,

Epilepsiniz (sara hastalığınız) varsa,

Tiroid bezi problemleriniz varsa,

Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa,

Ciddi karaciğer problemleriniz varsa

Hastalığın kötüleşmesi

ANORO ELLIPTA düzenli olarak kullanıldığında KOAH’ın kontrol edilmesine yardımcı olur.

Eğer KOAH semptomlarınız (nefessiz kalma, nefeste hırıltı, öksürük) iyileşmezse veya

kötüleşirse

veya

hızlı

etkili

inhalerinizi

(salbutamol

gibi)

daha

sık

olarak

kullanmaya

başlarsanız

en kısa sürede doktorunuzla iletişime geçiniz.

Ani nefes alma problemleri

Eğer ANORO ELLIPTA inhalerinizi kullandıktan sonra göğüs sıkışması, öksürük, hırıltı veya

nefessiz kalma yaşarsanız,

derhal

ANORO ELLIPTA’yı kullanmayı kesiniz ve tıbbi yardım

alınız. İlaç kullanımı sonrası bronşların ani daralması (paradoksal bronkospazm) adı

verilen ciddi bir rahatsızlığınız olabilir.

ANORO ELLIPTA ile tedavi sırasında göz problemleri

Eğer ANORO

ELLIPTA ile tedavi sırasında göz ağrısı ya da rahatsızlığı, görmede geçici

bulanıklık,

halkalar

(halo)

görme

veya

kırmızı

gözlerle

birlikte

renkli

şekiller

görme

problemleri

yaşıyorsanız

bu

ilacı

kullanmayı

durdurunuz

ve

derhal

tıbbi

desteğe

başvurunuz,

bunlar dar açılı glokomun (göz için basıncın artması) akut bir atağının belirtileri

olabilir.

Çocuklar ve adölesanlar

ANORO ELLIPTA 18 yaşın altındaki çocuklarda veya adölesanlarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ANORO ELLIPTA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANORO ELLIPTA’nın kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz hamileyken uygulanan ANORO ELLIPTA tedavisinin, size olan faydasına karşın

bebeğinize

yönelik

risklerini

değerlendirecektir.

Hamileyseniz

veya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Hamileyseniz, doktorunuz

kullanabileceğinizi söylemediği sürece bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANORO ELLIPTA bileşenlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebeğinizi

emziriyorsanız, doktorunuz size söylemeden bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacın araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

ANORO ELLIPTA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

ANORO ELLIPTA laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse ANORO ELLIPTA almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ANORO ELLIPTA’nın etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskinizi

artırabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Yüksek kan basıncı veya diğer kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan beta bloker adı

verilen ilaçlar (propranolol gibi)

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol veya itrakonazol

Bakteriyal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan klaritromisin veya telitromisin

HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ritonavir

Kandaki potasyum miktarını düşüren ilaçlar, bazı diüretikler (idrar söktürücüler) gibi

Solunum problemlerini tedavi etmek amacıyla kullanılan bu ilaca benzer diğer uzun etkili

ilaçlar,

örneğin;

tiotropium,

indakaterol.

Eğer

halihazırda

ilaçları

kullanıyorsanız

ANORO kullanmayınız.

Bu ilaçlardan birini alıyorsanız

doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ANORO ELLIPTA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Rutin doz, ANORO ELLIPTA’nın düzenli dozunun her gün, günde bir defa, aynı saatte, bir kez

inhalasyonu şeklindedir (62,5 mikrogram umeklidinyum ve 25 mikrogram vilanterol). ANORO

ELLIPTA’nın etkisi 24 saat sürdüğünden günde sadece bir kez inhale ediniz.

Doktorunuzun

size

söylediğinden

daha

fazla

kullanmayınız.

Doz,

günlük

62,5

mikrogram/25 mikrogramlık bir inhalasyonu geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ve

eczacınıza danışınız.

ANORO ELLIPTA’yı düzenli olarak kullanınız.

ANORO ELLIPTA’yı doktorunuzun önerdiği

şekilde

gün

kullanmanız

çok

önemlidir.

sizin

gün

gece

boyunca

hastalık

belirtilerinizi yaşamamanızı sağlamaya yardımcı olacaktır.

ANORO, nefessiz kalma ve hırıltının ani ataklarının giderilmesi için

kullanılmamalıdır

. Eğer

bunun gibi bir ani atak yaşıyorsanız hızlı etki eden rahatlatıcı bir inhaler (salbutamol gibi)

kullanmalısınız.

ANORO ELLIPTA’yı ilk kullanmaya başladığınızda düzgün çalıştığını kontrol etmeniz ve özel

bir yöntemle kullanıma hazırlamanız gerekmemektedir. Sadece aşağıdaki talimatlara uyunuz.

İnhaler, nemi azaltmak için nem çekici bir paket içeren bir alüminyum kutuda paketlenmiştir.

Alüminyum kutunun kapağını açtıktan sonra nem çekiciyi atınız, yemeyiniz veya teneffüs

etmeyiniz. Dozunuzu almaya hazır olana kadar kapağı açmayınız.

İnhaleri

kapatılmış

alüminyum

kutusundan

çıkardığınızda,

'kapalı'

pozisyonda

olacaktır.

Alüminyum

kutunun

kapağını

açtıktan

sonra

inhalerin

kullanma

tarihini

inhaler

etiketindeki boşluğa yazınız. İnhalerin son kullanma tarihi alüminyum kutunun açılmasından

sonra

haftadır.

Etiket

üzerine

yazdığınız

kullanma

tarihinden

sonra

inhaler

kullanılmamalıdır. Folyoyu alüminyum kutuyu açtıktan sonra atabilirsiniz.

ANORO ELLIPTA

ambalajı aşağıdaki içeriklerden oluşur:

ELLIPTA inhaler, alüminyum bir kutu ile ambalajlanmıştır. İlacı inhale etmeye hazır olana

kadar alüminyum kutunun folyo kapağını açmayınız. İnhaleri kullanmaya hazır olduğunuzda

alüminyum kutunun kapağını arkaya doğru çekerek açınız. Alüminyum kutu içerisinde nemi

azaltmak için nem çekici içeren bir paket bulunmaktadır. Bu nem çekici paketi çöpe atınız; –

paketi açmayınız, yemeyiniz veya teneffüs etmeyiniz.

İnhaleri alüminyum kutudan çıkardığınızda “kapalı” konumda olacaktır. İlacı inhale etmeye

hazır olana kadar inhaleri açmayınız. İnhaler alüminyum kutudan çıkarılır çıkarılmaz etiket

üzerinde bulunan boşluğa inhalerin son kullanma tarihi yazılır. İnhalerin son kullanma tarihi

alüminyum kutunun açılmasından sonra 6 haftadır. Etiket üzerine yazılan son kullanma

tarihinden sonra inhaler kullanılmamalıdır.

İlacınızı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki talimatları okuyunuz.

Eğer ilacı inhale etmeden, inhaler kapağını açıp kapatırsanız, bir doz harcanmış olur.

Harcanan doz inhalerin içerisinde güvenle tutulur fakat artık kullanılamaz. Bir inhalasyonda

yanlışlıkla ilave ilaç veya çift doz almak mümkün değildir.

Nem çekici

Kullanım basamakları

1) Dozun hazırlanması

Dozunuzu almaya hazır olana kadar

inhaler kapağını açmayınız. İnhaleri

sallamayınız.

“Klik” sesini duyana kadar inhaler

kapağını tamamen aşağı doğru

kaydırınız.

Artık ilacınız inhale edilmeye hazırdır.

Bunu teyit etmek için doz sayacından

1

doz azalır.

Eğer “klik” sesini duyduğunuzda

doz sayacı bir birim eksilmezse,

inhaler dozu vermeyecektir.

Herhangi bir sorunuz olduğu

takdirde inhaleriniz ile birlikte

eczacınıza danışınız.

İnhaleri hiçbir zaman sallamayınız.

Doz sayacı

Bu sayaç, inhaler içinde kaç doz ilaç

kaldığını gösterir.

İnhaler kullanılmaya başlanmadan

önce, tam olarak 30 dozu gösterir.

İnhalerin kapağını her açtığınızda

1

eksilir.

10 dozdan az kaldığında,

doz sayacının

yarısı kırmızı olarak görünür.

Son dozu kullandıktan sonra, doz

sayacının yarısı kırmızı olarak görünür

ve 0 sayısını gösterir.

İnhaleriniz artık

boştur.

Eğer bundan inhaler kapağını açarsanız,

doz sayacı yarı kırmızıdan tamamen

kırmızıya dönecektir.

İnhaler kapağı

İnhaler kapağını

her açtığınızda,

ilacınızdan bir doz

hazırlarsınız.

2) İlacınızın inhale edilmesi

İnhaleri

ağzınızdan

uzakta

tutarken

mümkün

olduğunca

derin

nefes

veriniz.

İnhalerin

içine

doğru

nefes

vermeyiniz.

Ağızlığı

dudaklarınızın

arasına

yerleştirerek

dudaklarınızı

ağızlığın

çevresinde

sıkıca

kapayınız.

Hava

deliğini

parmaklarınızla

engellemeyiniz.

Uzun, devamlı ve derin bir nefes alınız.

Bu nefesi tutabildiğiniz kadar tutunuz (en

az 3-4 saniye).

İnhaleri ağzınızdan uzaklaştırınız.

Yavaş ve hafif bir nefes veriniz.

İnhaleri

doğru

kullanıyor

olsanız

dahi

ilacın

tadını

alamayabilirsiniz

veya

hissedemeyebilirsiniz.

3) İnhalerin kapatılması

Ağızlığı

temizlemek

isterseniz,

inhaler

kapağını

kapatmadan

önce kuru bir kağıt mendil

kullanınız.

İnhaler kapağını gidebildiği kadar yukarı doğru, ağızlığı

kapayacak şekilde, kaydırınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ANORO ELLIPTA’nın, 18 yaş altı çocuklar veya adölesanlarda kullanılması uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş üzeri hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar için dozun ayarlanması gerekli değildir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ANORO ELLIPTA ile herhangi bir çalışma

gerçekleştirilmemiştir.

Eğer ANORO ELLIPTA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Eğer belirtilerinizde iyileşme görülmezse

Eğer KOAH belirtilerinizde (nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük) iyileşme görülmezse veya

kötüye giderse ya da hızlı etkili inhalerinizi daha sık kullanıyorsanız

derhal doktorunuzla

görüşünüz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANORO ELLIPTA kullandıysanız

Yanlışlıkla daha yüksek bir ANORO ELLIPTA dozu almanız halinde ne yapmanız gerektiği

konusunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Mümkünse, ANORO ELLIPTA inhaleri

yanınızda götürerek onlara gösteriniz. Kalbinizin normalden daha hızlı attığını fark edebilir,

titreme hissedebilirsiniz, görme bozukluklarınız, ağız kuruluğunuz veya baş ağrınız olabilir.

ANORO ELLIPTA’yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için ilave doz almayınız.

Bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

Hırıltı hissederseniz veya nefessiz kalırsanız hızlı etkili inhalerinizi (salbutamol gibi) kullanınız

ve daha sonra tıbbi yardım alınız.

ANORO ELLIPTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ANORO ELLIPTA almayı kesmeyiniz. Bu ilaç uzun süreli kullanıma

yöneliktir.

Eğer

tedaviyi

kesmek

isterseniz,

önce

doktorunuzla

konuşunuz,

çünkü

semptomlarınız (hastalığınıza dair belirtileriniz) kötüleşebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANORO ELLIPTA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağidakilerden biri olursa, ANORO ELLIPTA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü (ürtiker) veya kızarıklık

Bazen yüzde ve ağızda görülen şişlik (anjiyoödem)

Hırıltılı öksürük hali veya nefes almada zorluk

Aniden güçsüz hissetme veya baş dönmesi (bayılmaya veya bilinç kaybına sebep olabilen)

Ani gelişen solunum güçlükleri

ANORO inhalerinizi kullandıktan hemen sonra göğüs sıkışması, öksürük, hırıltı veya nefessiz

kalma yaşarsanız

bu ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal tıbbi desteğe başvurunuz,

paradoksikal bronkospazm adı verilen ciddi bir problem yaşıyor olabilirsiniz.

ANORO ile tedavi sırasında göz problemleri

Eğer ANORO ile tedavi sırasında göz ağrısı ya da rahatsızlığı, görmede geçici bulanıklık,

halkalar

(halo)

görme

veya

kırmızı

gözlerle

birlikte

renkli

şekiller

görme

problemleri

yaşıyorsanız

bu ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal tıbbi desteğe başvurunuz,

bunlar

dar açılı glokomun (göz içi basıncın artması) akut bir atağının belirtileri olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:

1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Ağrılı ve sık idrara çıkma (idrar yolu enfeksiyonunun belirtisi olabilir)

Boğaz ağrısı ve burun akıntısının birlikte görülmesi (nazofarenjit)

Boğaz ağrısı (farenjit)

Yanaklar ve alında basınç veya ağrı hissi (sinüzit denilen sinüslerin iltihabı durumunun

belirtileri olabilir)

Baş ağrısı

Öksürük

Ağız ve boğaz arkasında ağrı ve tahriş

Kabızlık

Ağız kuruluğu

Üst solunum yolu enfeksiyonu

Yaygın olmayan

Düzensiz kalp atışı (idioventriküler ritm, supraventriküler ekstrasistoller)

Kalp atışında hızlanma (taşikardi)

Çarpıntı (atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi)

Döküntü

Titreme (tremor)

Tat duyusunda bozulma (disguzi)

Ses kısıklığı (disfoni)

Seyrek

Glokom (göz içi basıncının artması)

Bulanık görme

Göz basıncında artış

İdrara çıkmada zorluk

İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık hissi – bu durum üriner retansiyon (mesane dolu

olmasına rağmen idrara çıkamama) veya mesane çıkışı darlığının belirtisi olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ANORO ELLIPTA’nın saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Nemden korunması için

orijinal ambalaj kabında saklayınız ve folyo kapağını ilk kullanıma kadar açmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

sonra

ANORO

ELLIPTA’yı

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Alüminyum

kutunun

kapağını

açtıktan

sonra

inhalerin

kullanma

tarihini

inhaler

etiketindeki boşluğa yazınız. İnhalerin son kullanma tarihi alüminyum kutunun açılmasından

sonra

haftadır.

Etiket

üzerine

yazdığınız

kullanma

tarihinden

sonra

inhaler

kullanılmamalıdır. Folyoyu alüminyum kutuyu açtıktan sonra atabilirsiniz.

Hiçbir ilacı atık su yoluyla atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl imha etmeniz

gerektiğini eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No:173, 1. Levent Plaza, B Blok

34394, 1. Levent/İSTANBUL

Üretim yeri:

Glaxo Operations UK Ltd, Ware/Hertfordshire/İngiltere

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.