ANDOREX SPREY, 30 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANDOREX SPREY, 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANDOREX SPREY, 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 201/87
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-01-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 7

KULLANMA TALİMATI

ANDOREX

®

%0.15+%0.12 sprey, çözelti

Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) uygulanır.

Etkin madde:

Bir püskürtmede (0.2 ml) 0.30 mg benzidamin hidroklorür ve 0.24 mg

klorheksidin glukonat içerir.

Yardımcı

maddeler:

Nane

esansı,

sorbitol

(E420),

Patent

Mavisi

gliserol,

polisorbat 20, tartrazin (E102), etanol, saf su

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ANDOREX nedir ve ne için kullanılır?

2.

ANDOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ANDOREX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ANDOREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ANDOREX nedir ve ne için kullanılır?

ANDOREX Sprey, berrak yeşil renkli, nane kokulu bir çözelti şeklinde spreydir. Oral

aplikatörlü (ağız içine uygulama için özel başlıklı) 30 ml'lik beyaz plastik şişede

kullanıma sunulmuştur.

ANDOREX, antimikrobiyal (mikroplan öldüren veya çoğalmasını durduran) etkide

bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak

isimlendirilen gruba ait, ağrı ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kullanılan, ayrıca

yüzeysel olarak uygulandığında lokal anestezik (uygulandığı bölgede hissizleşmeyi

sağlayan) etki gösteren benzidamin HCl içermektedir.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2 / 7

ANDOREX aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden gingivit, stomatit,

farenjit, tonsilit ve aftöz lezyonlarda,

Ağız ve boğaz antisepsisi, hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş

eti rahatsızlıklarında semptom giderici olarak,

Peridontal girişimlerden önce ve sonra,

Radyoterapi ve kemoterapi sonrası veya diğer nedenlere bağlı mukozitlerde,

Dental plakların önlenmesinde

2. ANDOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANDOREX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, benzidamin ve klorheksidine veya ANDOREX’in içindeki maddelerden herhangi

birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.

Hamile iseniz veya emziriyorsanız ANDOREX’i kullanmayınız.

ANDOREX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

ANDOREX göz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yıkayınız. ANDOREX

yalnızca ağız içine uygulanır, gözler ve kulaklar ile temasından kaçınınız.

ANDOREX’i yutmayınız ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız.

Boğaz

ağrısı

bakteriyel

iltihapla

oluşmuş

veya

iltihapla

birlikte

görülüyorsa,

ANDOREX

kullanımına

ilave

olarak

doktor

tavsiyesiyle

antibiyotik

tedavisi

uygulanması gerekebilir.

Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz var ise dikkatli kullanmanız gerekir.

Ağız içinde, dil ve dişleriniz üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.

Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ANDOREX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ANDOREX’i kullanmayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız.

3 / 7

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız ANDOREX’i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

ANDOREX’in

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere

karşı

dayanıksızlığınız

olduğu

söylenmişse

ANDOREX’i

almadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

ANDOREX, gliserol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Bu tıbbi ürün az miktarda – her dozda 100 mg’dan daha az (0.02 mL) – etanol (alkol)

içerir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

ANDOREX’in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.

ANDOREX’in içerdiği etken maddelerden klorheksidinin tuzları, sabun ve diğer eksi

yüklü (anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve

organik

bileşikler

geçimsizdir;

benzidaminle

herhangi

ilaç

etkileşimi

bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. ANDOREX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

ANDOREX direkt olarak boğaza ya da inflamasyonlu (iltihaplı) alana uygulanır. Genel

doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 1,5 -3 saatte bir tekrarlanır.

4 / 7

Uygulama yolu ve metodu:

ANDOREX’in kullanımı için lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Şekil 1 Şekil 2

1. Püskürtme borusunu Şekil 1’de gösterildiği gibi yatay konuma gelene kadar 90 derece

boyunca kaldırın.

2. İlk kullanımdan önce, yüzden uzak (havaya doğru) bir yöne doğru tutularak, düzenli

bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.

Eğer düzenli bir püskürtme olmazsa veya sprey tüpü yerinden oynamışsa ürünü

kullanmayınız ve eczacınıza iade ediniz.

3. Sprey tüpü ile düzgün bir şekilde yüzünüzden uzağa yaptığınız ilk püskürtme sonrası

sprey artık kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır.

4. Şekil 2 de belirtildiği gibi

şişeyi ve başınızı dik bir şekilde

tutarak püskürtme

başlığını ağzınıza veya boğazınıza doğrultun ve püskürtme düğmesine basın.

5. İstenilen sayıda püskürtme yapıldıktan sonra, sprey tüpünü tekrar eski konumuna

getiriniz ve kutusuna yerleştirip saklayınız.

ANDOREX seyreltilmeden (sulandırılmadan) kullanılır. ANDOREX yutulmamalı

ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır.

İlk kullanımdan önce, yüzden uzak bir yöne doğru tutularak, düzenli bir püskürtme

elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.

Ağız iyice açılıp, sprey burnu ağzın içine sokularak, ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu

işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır.

Uygulandıktan sonra şişe kutusuna yerleştirilip, dik duracak şekilde saklanmalıdır.

ANDOREX’in içeriğinde bulunan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti

iltihabı oluşumunda azalma yapar. Ağız temizliği yöntemlerine alternatif olarak

kullanılıyorsa ANDOREX en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır.

ANDOREX’deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için

kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın üzerindeki çocuklarda, sprey direkt olarak boğaza veya inflamasyonlu alana

uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 1,5 -3 saatte bir tekrarlanır.

5 / 7

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalara, yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, dikkatli kullanılmalıdır (Bkz.

Bölüm 4.4.).

Eğer ANDOREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDOREX kullandıysanız:

ANDOREX’ten kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor

veya eczacı ile konuşunuz.

Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir.

Ancak, ANDOREX’in yanlışlıkla içilmesi durumunda, doktorunuz belirtilere yönelik

tedavi uygulayacaktır.

ANDOREX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANDOREX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ANDOREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANDOREX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve veya dilde şişme

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Alerjik reaksiyon

Hipersensitivite

Anaflaksi

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin

ANDOREX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

6 / 7

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Tahrişe bağlı cilt reaksiyonları

Ağızda meydana gelen döküntü

Boğaz tahrişi ve öksürük

Tükrük bezinde büyüme

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Ağız dokusunda hissizleşme

Ağızda iğne batması ve yanma hissi

Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk

Bulantı, kusma, öğürme

Ağız kuruluğu veya susuzluk hissi

Ağızda serinlik hissi

Tad almada değişiklik

Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme

Diş taşı oluşumunda artış

Bunlar ANDOREX’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ANDOREX’in saklanması

ANDOREX’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ANDOREX’i

kullanmayınız.

7 / 7

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

ANDOREX’i

kullanmayınız.

“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

Ruhsat sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.