ANDOREX GARGARA, 200 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANDOREX GARGARA, 200 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANDOREX GARGARA, 200 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • çeşitli

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 201/86
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-01-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TALİMATI

ANDOREX

®

%0.15+%0.12 gargara

Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) uygulanır.

Etkin madde:

200 ml'lik çözelti 240 mg (%0.12) klorheksidin diglukonat ve 300 mg

(%0.15) benzidamin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Nane aroması,

sorbitol (E420), patent mavisi V, gliserol, polisorbat

20, tartrazin (E102), etanol, saf su.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ANDOREX nedir ve ne için kullanılır?

2.

ANDOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ANDOREX nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ANDOREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ANDOREX nedir ve ne için kullanılır?

ANDOREX ağız içi bölgesel tedavisinde kullanılan bir ağız preparatıdır.

ANDOREX Gargara, berrak, yeşil renkli, nane kokulu bir çözeltidir.

ANDOREX Gargara 200 ml'lik PET şişelerde ve 15 ml'lik ölçeği ile birlikte, karton

kutu içerisinde bulunur. Her bir kutuda 1 adet 200 ml'lik gargara vardır.

ANDOREX

Ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden gingivit, stomatit,

farenjit, tonsilit ve aftöz lezyonlarda,

Ağız ve boğaz antisepsisi, hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti

rahatsızlıklarında semptom giderici olarak,

Peridontal girişimlerden önce ve sonra,

Radyoterapi ve kemoterapi sonrası veya diğer nedenlere bağlı mukozitlerde,

Dental plakların önlenmesinde

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2 / 6

2. ANDOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANDOREX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı

bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,

Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.

ANDOREX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.

Klinik

çalışmaların

yeterli

sayıda

olmaması

nedeniyle

ANDOREX

yaşın

altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.

Yalnızca

ağız

içinde

kullanınız,

gözler

kulaklar

temas

ettirilmesinden

kaçınınız.

Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Diş

lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir.

ANDOREX

yutulmamalı

tükürmek

suretiyle

ağızdan

uzaklaştırılmalıdır.

Seyreltilmeden kullanılır.

Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa

ANDOREX kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

ANDOREX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi itibari ile yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ANDOREX’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyor iseniz ANDOREX’i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

ANDOREX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde

bulunan sorbitol nedeniyle,

eğer

daha

önceden doktorunuz tarafından

bazı

şekerlere

karşı

dayanıksızlığınız

olduğu

söylenmişse

ANDOREX’i

almadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün az miktarda – her dozda 100 mg’dan daha az (1.5 ml) – etanol (alkol) içerir.

Bu tıbbi ürün içeriğinde bulunan tartrazin alerjik reaksiyona sebep olabilir.

3 / 6

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANDOREX’in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.

ANDOREX’in içerdiği etken maddelerden klorheksidin tuzları, sabun ve diğer eksi yüklü

(anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve organik

bileşikler

geçimsizdir;

benzidaminle

herhangi

ilaç

etkileşimi

bildirilmemiştir.

Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer

reçeteli

veya

reçetesiz

herhangi

bir

i l a c ı

şu

anda

kullanıyorsanız

veya

son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. ANDOREX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ANDOREX’in yetişkin dozu 15 ml'dir. Gün boyunca 1,5-3 saatlik aralıklarla uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ANDOREX ağzı çalkalamak veya gargara yapmak içindir.

ANDOREX seyreltilmeden kullanılır.

En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur.

Kullanımdan sonra ağızdan atılır.

ANDOREX’in içeriğinde yer alan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında

azalma yapar. Eğer ANDOREX diğer ağız içi temizlik uygulamalarına alternatif olarak

kullanılıyorsa,

ağız

dakika

süreyle

ANDOREX

çalkalanmalıdır.

ANDOREX’deki

klorheksidinin

sebep

olduğu

renklenmeyi

indirmek

için

kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı

12 yaş ve üzeri çocuklarda, 5-15 ml ANDOREX ile her 1,5-3 saatte bir 30 saniye süre ile

gargara yapılır.

Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyreltilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:

Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla atıldığı için

şiddetli

böbrek

bozukluğu

olan

hastalarda

tüm

vücutta

etki

olasılığı

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

Bozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yıkıldığı

için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde

bulundurulmalıdır.

4 / 6

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ANDOREX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi

erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer ANDOREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANDOREX kullandıysanız

ANDOREX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ANDOREX yanlışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri

yoktur.

ANDOREX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANDOREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANDOREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ANDOREX’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme (anaflaksi)

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (hipersensitivite)

Alerjik reaksiyonlar

Bunlar

çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer

etkilerden biri sizde

mevcut

ise,

sizin

ANDOREX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın

:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

5 / 6

Yaygın yan etkiler:

Ağız içinde hissizlik

Tad almada değişiklik

Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme ve diş taşı oluşumunda artış

Seyrek yan etkiler:

Yanma ve batma hissi

Çok seyrek yan etkiler:

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Uyuşukluk

Bulantı

Kusma

Öğürme

Mide barsak hastalıkları

Bölgesel kuruluk

Susuzluk

Sızlama

Ağızda serinlik hissi

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ANDOREX’in saklanması

ANDOREX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANDOREX’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ANDOREX’i kullanmayınız.

“Son

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

6 / 6

Ruhsat sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.