ANDAZOL 400 MG FILM TABLET, 60 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANDAZOL 400 MG FILM TABLET, 60 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANDAZOL 400 MG FILM TABLET, 60 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Botox

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 217/57
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-12-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA

TALİMATI

ANDAZOL@

film

tablet

Ağızdan

alrnır.

film

tablet;

Etkİn

madde:400

albendazol,

Yardımcı

maddeler:

La|<toz

monohidrat,

selüloz

(E460),

sodyum

nişasta

glikolat,

mısır

nişastası,

povidon (E1201),

sodyum

lauril

sülfat,

sakarin

sodyum

(E954),

krrmızı

demiroksit

(E172),

ahududu

aromasl,

aromasr,

magnezyum

stearat

(8572),

polivinil

alkol,

titanyum

dioksit

(E171),

talk

(E553b),

soya

lesitin

(8322),

ksantan

gum (E415),

FD&C

Mavi

#2/indigo

karmina

alüminyum

(E132)

içerir.

ilacr

kullanmaya

başlamadan

önce

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz,

çünkü

sizin

için

önemli

bilgiter

içermektedir.

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

Sonro

telcrar

okumaya

ihtiyaç

duyobilirsiniz.

Eğer

İlave

sorularınız

olurso,

lütfen

dohorunuza

veya

eczocınızcı

danışınız.

ilaç

kişisel olarak

sizin

İçin reçete

edilmİştir,

başlralorına

vermeyiniz.

ilacın

kullanımı

sırasındq,

dolçtora

veya

hastaneye

giğinizde

doktorunuza

ilacı

kull

andığınız

öyl

eyinİz'

talimatta

yazılanlara

aynen

uyunuz.

Iloç

hakkında

size

önerilen

dozun

dışında

yüksek

veya

düşİik

kullanmayınız.

Bu Kullanma

Talimatında:

ANDAZ0L@

nedİr

içİn

kullanılır?

ANDAZOL@'ü

kolıanmadan

önce

dikkat

edİlmesi

gerekenler

ANDAZ0L@

nosıl

kullonılır?

olası

etkİler

nelerdir?

ANDAZoL@'iin

saklanması

Başlıkları

almaktadır.

AI\DAZOL@nedir

için

kullanılır?

ANDAZOL@

albendazol

içeren,

tabletlik

blister

ambalajda

sunulan

film

kaplı

tablettir.

Film

tabletler

ahududu-muz

afomalı,

açık

pembe

renkli,

oblong,

bikonvekstir

tabletlerin

yüzü

çentiklidir.

AZ)L@

antihelmintik

ilaçtır.

Yumurtadan

yeni

çıkmış

böcek

larvalarının

vücutta gelişmesini

veya

çoğalmasını

önler.

ANDAZ9L@

domuz

tenyasr

köpek

tenyası

gibi

bağırsak

kurtlarırun

neden

olduğu

belirli

enfeksiyonlann

tedavisinde

kullarulır.

ANDAZOL@bu

kullanma

talimatında

belirtilmemiş

başka

amaçlarlada

kullanılabilir

ANDAZOL@'ü

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi gerekenler

ANDAZOL@'ü

aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer

albendazole

Veya

mebendazol

gibi

benzet

ilaçlara

karşı

duyarlı

(ale{ik)

iseniz

kullanmayıruz.

A}[DAZOL@'ü

aşağıdaki

durumlarda

DiKKATLi

rur,r,aNINIZ

Eğer;

Karaciğer

probleminiz

varsa

veya

daha önce

karaciğer

fonksiyon

testleri

anormal

değerler

tespit

edilmiş

ise,

ANDAZ)L@

vücudunuzun

enfeksiyon

etkenlerine

karşı

savaşmasmda

alan

hücrelerin

düzeylerini

düşiirebilir.

durum

sizde

kolayca

herhangi

yaralanmaya

bağlı

olarak

kanamaların

meydana

gelmesine

veya

etrafinızdaki

hasta

kişilerden

hastalık

bulaşmasına

neden

olabilir. Bu

nedenle

söz

konusu

hücrelerin

düzeyleri

çok

düşükse,

ANDAZOL@'ü

dikkatli kullanınız.

uyarılar, geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza

danışrruz.

AI\DAZOL@'ün

yiyecek

içecek ile

kullanılmasr

Mide

bulantıııızı

aza|trrıak

için

ANDAZOL@'ü

yiyeceklerle

birlikte

alıııız.

Hamİlelik

İlacı

kullanmadan

önce

dohorunuzo

veyo

eczacınıza

danışınız.

Hamileysenizveya

hamile

kalmayı

planlıyorsanız

ANDAZOL@

kuııanmay|nft.

ANDAZOL@

tedavi

süresince

tedavinin

bitiminden

sonraki

içerisinde

etkili

doğum

kontrol

yöntemi

kullanınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuzo

veya

eczocınızo

danışınız.

Emzirme

İlacı

kullanmadan

önce

dohorunuzq

veyo

eczocınıza

danışınız.

ANDAZOL@'ün

anne

süttine

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Ancak

çok

ilaç

anne

sütüne

geçebildiğinden

emziren

annelerin

dikkatli

olması

gerekir.

Araç

makine

kullanımı

Araç

ve makine

kullanımı

iizerine

herhangi

etkisi bildirilmemiştir.

Al[DAzoL@'ün

içeriğinde

bulunan

bazr

yardımcr

maddeler

hakklnda

önemli

bilgiler

ilaç

laktoz

içerir.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

duyarlılığınız

olduğu

söylenmişse

tıbbi üriinü

almadan

önce

doktorunuzlatemasa

geçiniz.

tıbbi

iiriin

tablette

mmol'den

daha faz|a

sodyum

ihtiva

eder.

Kontrollü

sodyum

diyetindeyseniz

konu

hakkında

doktorunuzabi|gi

veriniz.

Diğer

ilaçlar

birlikte

kullanrmı

ANDAZOL@'ün

aşağıdaki

ilaçlarla

birlikte

kullanılmasr

sakrncalr

olabilir:

Simetidin

Deksametazon

Prazikuantel

Teofilin

ANDAZoL@'le

etkileşebilecek

daha başka

ilaçlar

olabilir.

Vitaminler,

mineraller,

bitkisel

iiriinler

dahil

olmak

izere

doktorunuza

söylemeden yeni

ilaç kullanmaya

başlamayıruz.

Eğer

reçeteli

reçetesiz

herhangi

bir ilacı

anda

kullonıyorsanız

veyo

zamonlarda

kullandınız

ise lütfen

dolctorunuza

veya

eczacınıza

bunlar

hakkında

bilgi

veriniz.

A}IDAZoL@

nasrl

kullanılır?

Tabletlerinizi

Zaman doktorunuzun

önerdiği

şekilde

kullanrruz.

Genel

aşağıdaki

gibidir:

Uygun

llanrm

dozluygulama

sıklığı

için

talimatlar:

Kist

hidatik

hastalığı:

kg veya

daha

fazla

vücut

ağırlığına

sahip

kişilerde;

gün

boyunca

yemeklerle

birlikte

gtınde

alınır.

Daha

sonra

gtin

verilir. Bu

şema

keztelcar

edilir.

kg'dan

daha

vücut

ağırlığına

sahip

kişilerde;

gün

boyunca yemeklerle

birlikte

günde

mglkg

alırur.

Daha

sonra

giın

verilir. Bu

şema

kez tekrar

edilir.

Nörosisterkosis:

veya

daha

fazla

vücut ağırlığına

sahip

kişilerde;

8-30

gün

boyunca

yemeklerle

birlikte

giinde

alınır.

kg'dan

daha

vücut

ağırlığına

sahip

kişilerde;

8-30

gün

boyunca

yemeklerle

birlikte

günde

iki kez

mg/kg

alınır.

Diğer

Helmintiasis

Enfeksiyonlarr

Büyükler

için

şemasl:

Ascariasis,

Enterobiasis (oxyuriasis),

Kancalı

kurt

hastalığı

(N.americanus,

A.duodenale),

Trichuriasis,

Trichostrongyliasis:

olarak

kerede

albendazol

adet

ANDAZOL@

Film

Tablet)

alırur.

Tedavi

hafta

soma

tekrarlanabilir.

Taeniasis

(T.saginata,

T.solium)

Strongyloidiasis:

Günde

kere

albendazol

adet

ANDAZOL@

Film

Tablet)

gtın

atdaalınır.

Tedavi

hafta

sonra

tekrarlanabilir.

Capillariasis:

Günde

2kez200

albendazol

(ll2

adet

ANDAZ)L@

400 mg

Film

Tablet)

gün

süre

alınır.

Trichinosis:

Günde

2kez

albendazol

adet

ANDAZOL@400

Film

Tablet)

gün

siire

alırur.

Chlonorchiasis:

Günde

veya

2 kez

albendazol (1

adet

ANDAZOL@

Film

Tablet)

gün

süre

alınır

veya

giinde

2kez

mg/kg

albendazol

giin

süre

alınır.

Giardiasis:

Günde

mg albendazol (1

adet

ANDAZOL@

Film

Tablet)

gün

süre

alınır.

Uygulama

yolu

metodu:

ANDAZOL@

sadece

ağızdankullanrm

içindir.

Tabletleri

enaz

bardak

suyla

(yaklaşık

birlikte

karnınaa\ınız.

Bazı

kişiler

özellikle

çocuklar

tabletleri

büttin

olarak

yutmakta

zorlanabilir.

durumda

tabletler

ezildikten

veya

çiğnendikten

Sonra

suyla

yutulmalıdır.

Değişik yaş

grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

yaşın

altındaki

çocuklarda

tecrübe

sınırlıdır.

Nörosisterkosis

kist hidatik

hastalığında

büyi.ikler

için

olan

şemasr

uygulanır.

Ascariasis,

Enterobiasis (oxyuriasis),

Kancalı

kurt

hastalığı

(N.americanus,

A.duodenale),

Trichuriasis

tedavisinde

yaşına

kadar

olan

çocuklarda:

halinde

alınmak

izete,

ya|nız

kere

albendazol

(ll2

adet

ANDAZOL@

Film

Tablet).

Tedavi

hafta

sonra

tekrarlanabilir.

yaşın

üstündeki

çocuklarda:

Büyükler

için

olan

şemasr

uygulanır.

Taeniasis

Strongyloidiasis

tedavisinde:

yaşına

kadar

olan

çocuklarda:

Günde

albendazol

(7l2

adet

ANDAZ)L@

Film

Tablet)

gün

art arda

alınır. Tedavi

hafta

sonra

tekrarlanabilir.

yaşın

üsttindeki

çocuklarda:

Büyükler

için

olan

şeması

uygularur.

Capillariasis

tedavisinde:

Günde

2kere

albendazol

(Tl2

adet

ANDAZOL@

Film

Tablet)

Trichostrongyliasis

tedavisinde:

doz olarak

albendazol

adet

ANDAZOL@

Film

TableQ

Yaşlılarda

kullanrmı:

Yetişkinler

aynı

uygulanabilir.

Özel

kullanrm

durumlarr:

Böbrek

yetmezliği:

Eğer

böbrek

yetmezliğiniz

varsa

ayar|aması

açrsrndan

doktorunuza

bildiriniz.

Karaciğer

bozukluğu:

Eğer karaciğer

yetmez|iğiniz

varsa

ayarlamasr

açısrndan

doktorunuza

bildiriniz.

Eğer

ANDAZoL@'ün

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

izleniminiz

dohorunuz

veya

eczacınız

konuşunuz.

Kullanmanz

gerekenden

daha

fazla

ANDAZol@kullandıysanız:

ANDAZ)L@'den

kullanmcınız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

doktor

veyo

eczacı

kanuşunuz.

Destekleyici

belirtilere

yönelik

tedavi

uygulanır.

ANDAZOL@'ü

kuııanmayl

unutursanız

i|acınızı

almayı

unutursanız

endişe

etmeyiniz,

hatırlar

hatır|amaz

ilacınızı

alın.

Eğer

sonraki

dozu

almanız

gereken

Zaman

çok

yakınsa)

Zamana

kadar

bekleyin

tabletlerinizi

normal

şekilde

almaya

devam

edin.

Unutulan

dozları

dengelemek

için

çift

olmayınız.

ANDAZOL@

iıe

tedavi

sonlandrrrldığında

oluşabilecek

etkiler

ilacınızı

daima

doktorunuzun

önerdiği

tedavi

süresi

tamamlanıncaya

kadar

a|ınız.

Enfeksiyon

tamamen

iyileşmeden

hastalık

belirtileriniz

dizelebilir,

durumda

tedaviyi

kesmeyiniz.

Olası

etkiler

nelerdir?

Tüm ilaçlar

gibi

ANDAZoL@'iin

içeriğinde

bulunan

maddelere

duyarlı

olan kişilerde

etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ANDAZOL@'ü

kullanmayı

durdurunuz

DERHAL

doktorunuza

bildirinızveya

size

yalan

hastanenin

acil

bölümüne

başvurunuz:

Kurdeşen

(genellikle

kaşıntılı

deri

hastalığı)

Nefes

almada

zorluk

Yüzde,

dudaklarda,

dilde

veboğazda

şişme

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

sizin

ANDAZOL@'e

karşı

ciddi

alerj

iniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

Veya

hastaneye

yatınlmaruza

gerek

olabilir.

çok

ciddi

etkilerin

hepsi

oldukça

seyrek

görülür.

Aşağıdakilerden

herhangi

birini

fark

ederseniz,

hemen

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

yalan

hastanenin

acil bölümüne

başvurunuz:

Kolay

morarna

veya

kanama,

aşlrl

güçsiizliik

Ateş,

boğaz

ağrrsr,

şiddetli

baş

ağnsı, ciltte

soyulma

kırmızı

deri

döküntiisü

Üşi.imenin

eşlik

ettiği

ateş,

vücutta

ağı

grip

belirtileri

Bunların

hepsi

ciddi

etkilerdir.

Acil

tıbbi

müdahale

gerekebilir.

Ciddi

etkiler

çok

seyrek

görülür.

Aşağıdakilerden

herhangi

birini fark

ederseniz

doktorunuza

söyleyiniz:

Karın

ağısı

Bulantr,

kusma

Baş

ağnsı,

baş

dönmesi

Geçici

saç

dökiilmesi

Bunlar

ANDAZoL@'iin

hafif

etkileridir.

etkilerin

sıklığı

bilinmiyor,

eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor.

etkilerin

raporlanması

Kullanma

Talimatında

a|an

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda

hekiminiz,

eczaclfiz

veya

hemşireriz

konuşunuz.

Aynca

karşılaştığınfl

etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde

alan

''ilaç

Etki Bildirimi''

ikonuna

tıklayarak

0 800 314 00

numaralı

etki

bildirim

hattıru

arayaruk

Tiirkiye

Farmakovijilans

Merkezi

GÜFAM)'ne

bildiriniz.

Meydana

gelen yan

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

i|acın

güvenliliği

hakkında

dahafazlabilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

Eğer

bu kullanma

talimatında

bahsİ

geçmeyen

herhangi

etki

karşılaşırsanız

dohorunuzu

veyo

eczacınızı

bilgilendiriniz'

AI\DAZOL@'ün

saklanması

ANDAZ)L@'ü

çocukların

göremeyeceğ,

erişemeyeceği

yerlerde

ambalajında

soklayınız.

oC'nin

altındaki

sıcaklığında

saklayınız.

kullanma

tarihiyle

uyumlu

olarak kullanınız.

alaj

daki

kullanma

tarihinden

onra

ANDAZ

ayınız.

Eğer iiriinde

velveya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

ANDAZOL@'ü

kullanm

ayİxz

Ruhsat

Sahİbİ:

Biofarma

İlaç

San.

Tic.

A.Ş.

AkpınarMah.

osmangazi

Cad.

Sancaktepe

İSTANBUL

Uretİm

Yerİ:

Biofarma İlaç

San.

Tic.

A.Ş.

Akpınar

Mah.

osmangazi

Cad.

Sancaktepe

ISTANBUL

Bu kullanma

talimatı

.

tarihinde onaylanmıştır