ANAFRANIL SR 75 MG BÖLÜNEBİLİR TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ANAFRANIL SR 75 MG BÖLÜNEBİLİR TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ANAFRANIL SR 75 MG BÖLÜNEBİLİR TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celexa

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 229/36
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-02-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ANAFRANİL SR 75 mg bölünebilir tablet

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler : Her bir tablet 75 mg klomipramin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Aerosil 200, Eudragit E 30 D, Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat,

Kalsiyum stearat

F i l m

K a p l a m a

m a d d e l e r i :

K r e m o f o r

H i d r o k s i p r o p i l m e t i l

s e l ü l o z ,

Talk,

Titanyum dioksit, Kırmızı demir oksit, Etanol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ANAFRANİL nedir ve ne için kullanılır?

2.

ANAFRANİL’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ANAFRANİL nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ANAFRANİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ANAFRANİL nedir ve ne için kullanılır?

ANAFRANİL tabletler klomipramin hidroklorür aktif maddesi içermektedir.

ANAFRANİL

depresyon,

saplantılar

(obsesyon)

k o r k u l a r ,

p a n i k

a t a k l a r

g i b i

rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç

grubuna dahildir.

ANAFRANİL

tedavi

edilebilen

fizyolojik

durumlar

arasında

yetişkinlerde

tekrarlanan uyku ataklarına (narkolepsi) eşlik eden kas zayıflığı (katapleksi) tedavisi

yer almaktadır.

ANAFRANİL pembe, kapsül şeklinde , bikonveks , bölünebilir özellikte baskılı

tabletlerdir ve 20 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

2. ANAFRANİL’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANAFRANİL’in

çocuklarda

ergenlerde

değişik

depresif

durumların,

korkuların

(fobi)

panik

atakların,

tekrarlanan

uyku

ataklarına

(narkolepsi)

eşlik

e d e n

k a s

zayıflığı (katapleksi) ve ağrılı, kronik durumların tedavisindeki etkinlik ve güvenliliği

konusunda

yeterli

kanıtlar

mevcut

olmadığından

durumlarda

kullanılması

önerilmemektedir.

ANAFRANİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

-Klomipramine veya ANAFRANİL’de bulunan herhangi bir yardımcı maddeye karşı

alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız),

-Herhangi bir başka depresyon tedavisi ilacına karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız)

-Yakın bir zamanda kalp krizi geçirdiyseniz (son 3 ay içinde)

-Herhangi bir kalp hastalığınız varsa (kalp ritim bozuklukları, kalp bloğu)

-Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa

-Depresyon, saplantılar veya korkular (fobi) haricinde başka zihinsel hastalığınız varsa,

-Göz basıncında artış (glokom) varsa,

-İdrar yapmada zorluğunuz , idrar tutukluğu probleminiz varsa,

-Monoamin oksidaz inhibitörü (MAO) olarak bilinen depresyona karşı (antidepresan)

bir ilaç veya fluoksetin kullanıyorsanız veya son 3 hafta içinde kullandıysanız,

-Emziriyorsanız

ANAFRANİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-İntihar düşünceniz varsa,

-Sara (epilepsi) nöbetleriniz varsa,

-Eğer kafa yaralanması ve beyin hasarı geçirdiyseniz,

-Düzensiz kalp atışınız varsa veya kalp ile ilgili diğer problemleriniz varsa,

-Elektrokonvulsif tedavi görecekseniz,

-Kanınızda düşük seviyede potasyum ile ilgili bir teşhis konulduysa (hipokalemi),

-Böbrek hastalığınız varsa,

- Şizofreniniz (bir tür psikiyatrik hastalık) veya diğer ruhsal bozukluğunuz varsa,

-Hamileyseniz,

-Kan ile ilgili herhangi bir hastalığınız varsa,

- Normalden fazla çalışan tiroid beziniz varsa,

-Uzun süredir kabızlık yaşıyorsanız,

- A d r e n a l

m e d u l l a

t ü m ö r ü n ü z

( t a n s i y o n

y a p a n

t ü m ö r )

örneğin

feokromositoma,

nöroblastoma varsa,

-Kontakt lens kullanıyorsanız,

-Düşük kan basıncınız varsa,

-Yaşlı hastaysanız, yaşlılarda ve yatalak hastalarda barsak felcine neden olabileceğinden

dolayı dikkatli kullanılmalıdır

İntihar düşüncesi ve depresyon ve iç sıkıntısı (anksiyete) bozukluğunda kötüleşme

Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar

verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk

kullanılmaya başladığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması

genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

-Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa,

-Eğer genç bir yetişkinseniz.

Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik

bozukluğu olan 24 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini

göstermiştir.

Kendinize

zarar

verme

veya

intihar

düşüncesine

sahip

olduğunuz

h e r h a n g i

b i r

zamanda derhal doktorunuzla temas kurunuz veya hemen hastaneye gidiniz.

Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluğunuz olduğunuzu

söylemeniz

yararlı

olabilir.

Onlardan

talimatı

okumalarını

isteyiniz.

Depresyonunuzun ya da anksiyetenizin daha kötüye gittiğini ya da davranışlarınızdaki

değişikliklerden endişe duyduklarını size söylemelerini isteyebilirsiniz.

Aileler veya hasta yakınları için bilgiler

Depresyondaki yakınınızı/hastanızı anormal iç sıkıntısı (anksiyete) , huzursuzluk, uyku

problemleri, saldırganlık, aşırı heyecanlılık gibi davranış değişimi

b e l i r t i l e r i

davranıştaki diğer anormal değişimler, depresyonun kötüleşmesi ya da intiharı düşünme

gibi durumlar açısından izlemelisiniz. Bu tip belirtileri, özellikle de şiddetli olmaları,

ani başlamaları ya da hastanın daha önceden var olan belirtileri arasında yer almamaları

durumunda hastanın doktoruna bildirmelisiniz. Bu tip belirtilerin gelişimi değişimler ani

olabileceği için özellikle antidepresan tedavisininin ilk zamanlarında ve doz artırılırken

ya da azaltılırken günlük olarak değerlendirmelisiniz. Bu tip belirtiler intiharı düşünme

ve buna yönelik davranışlar açısından yüksek bir risk ile ilişkilidir ve çok yakın bir

izleme muhtemelen ilaç tedavisinde değişiklik yapılmasına olan ihtiyacı gösterir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuz danışınız.

ANAFRANİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Greyfurt, greyfurt suyu veya yaban mersini suyu ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz,

bunlar yan etkilerin oluşma ihtimalini artırabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz

bunu

doktorunuza

bildiriniz.

ANAFRANİL

özel

olarak

doktor

tarafından reçete edilmediği takdirde hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

D o k t o r u n u z

h a m i l e l i k

döneminde

ANAFRANİL

kullanmanın

potansiyel

risklerini

sizinle paylaşacaktır.

Hamilelik

sırasında

ANAFRANİL

kullanan

annelerin

yeni

doğan

bebeklerinde

aşağıdaki belirtiler oluşabilir: Nefessiz kalma durumu, yorgunluk, enerji eksikliği, karın

ağrısı ve gaz ( kolik), aşırı duyarlılık, sersemlik, baş ağrısı, titreme. Eğer bu belirtilerden

herhangi biri bebeğinizde olursa doktorunuz danışınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza danışınız

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANAFRANİL’in

etkin

maddesi

anne

sütüne

geçer.

Annelerin

tedavi

sırasında

çocuklarını emzirmemeleri önerilir.

Araç ve makine kullanımı

ANAFRANİL

bazı

kişilerin

kendisini

uykulu

y o r g u n

hissetmesine,

bulanık

görmesine, dikkatte bozukluğa veya kafa karışıklığı (konfüzyon)

veya

zamanı, yeri ve

kişileri değerlendirme bozukluğu (oryantasyon bozukluğu) gibi diğer etkilere neden

olabilir. Bu durumda araç ya da makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren diğer

aktivitelerde bulunmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda diğer herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın bir zamanda aldıysanız lütfen

doktorunuza ya da eczacınıza bunu bildiriniz. Doktor tarafından reçete edilmemiş

ilaçları da söylemeyi unutmayınız.

Birçok ilaç ANAFRANİL ile etkileşim gösterdiği için dozajın ayarlanması

ya da

ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir. Her gün alkol tüketiyorsanız ya da şu ilaçlardan

herhangi birini kullanıyorsanız bunu doktorunuzun veya eczacınızın bilmesi özellikle

önemlidir;

-Depresyon

tedavisinde

kullanılan

özellikle

inhibitörü

denilen

ilaçlar:

t r a n i l s i p r o m i n ,

f e n e l z i n ,

SSRI

diye

sınıflandırılan

ilaçlar:

F l u o k s e t i n ,

p a r o k s e t i n ,

sertralin,

fluvoksamin,

trisiklik

tetrasiklik

antidepresanlar:

Amitriptilin,

dothiepin,

maprotilin, barbitüratlar, benzodiyazepinler

-Şizofreni veya manik depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: Tioridazin, lityum

-Yüksek kan basıncı için kullanılan ilaçlar

-Kalp bozuklukları özellikle kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar:Kinidin

-Betablokörler: Atenolol

- İdrar söktürücü ilaçlar (diüretik) : Furosemid, bendroflumetiazid

-Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar ( antikoagülanlar): Varfarin

- Parkinson hastalığı ilaçları

-Nikotin : Sigara kullanıyorsanız veya nikotin yerine geçen tedaviler uygulanıyorsa

-Sinir

sistemi

yatıştırıcı

etkileri

olan

maddeler:

( b a r b i t ü r a t l a r ,

k a r b a m a z e p i n

v e y a

valproat ve fenitoin),

-Mide ülseri tedavisinde kullanılan simetidin,

- Antihistaminikler ve dekonjestanlar gibi soğuk algınlığı ve grip ilaçları

-Çocuklarda kullanılan bazı uyarıcı ilaçlar : Metilfenidat (ritalin)

-Tüberküloz da dahil bazı enfeksiyonları tedavi eden rifampisin

-Kinin (Kramp ve sıtma tedavisinde )

-Morfin ve türevleri gibi kuvvetli ağrı gidericiler: Kodein, dihidrokodein

- Ekstazi dahil bağımlılık yaratan ilaçlar

-Atropin ve benzerleri (göz damlaları dahil)

-Östrojenler (doğum kontrol hapları veya hormon yerine geçen tedaviler)

-HIV virüsünü tedavi etmekte kullanılan proteaz

inhibitörleri

denilen

ilaçlar ritonavir,

indinavir

-Tırnak, saç ve cilt mantarlarını ağızdan tedavi eden terbinafin

-Yüksek kolestrol tedavisinde kullanılan kolestipol, kolestiramin

-Depresyon ve diğer şartların tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün olan St. John’s

wort (Sarı kantaron)

Eğer reçeteli

ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

Diğer özel uyarılar

-Alkol

kullanırken

dikkatli

olunuz

çünkü

alkol

normal

zamandan

daha

fazla

etkileyebilir.

-Genel

veya

lokal

anesteziden

önce

ANAFRANİL

kullanıldığı

doktora

veya

diş

hekimine bildirilmelidir.

-Doktorunuz

ANAFRANİL

t e d a v i d e

k a n

t e s t l e r i

k a l p

kontrolü

yapmak

isteyebilir.

- Doktorunuz karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız için kan testleri isteyebilir.

-Uzun süreli tedavilerde diş çürümelerinde artış olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle uzun

süreli tedavi esnasında düzenli olarak diş muayeneleri yaptırılması tavsiye edilir.

-Yiyecek ve içeceklerle alınırken özellikle greyfurt, greyfurt

suyu

veya

yaban

mersini

suyu ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

3. ANAFRANİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun verdiği talimatlara dikkatle uyunuz. Doktorunuz durumunuza göre sizin

için en uygun doza karar verecektir.

Depresyon ve durum bozuklukları için tedaviye günde iki ya da üç kez 25 mg’lık draje

günde

kez (tercihen akşamları) 75 mg’ lık tablet ile başlanır. Tedavinin ilk

haftasında günlük doz kademeli olarak örneğin bir kaç günde bir 25 mg artırılarak 25

mg’lık 4-6 drajeye ya da 75 mg iki tablete kadar çıkarılabilir. Ağır vakalarda bu doz

günde maksimum 250 mg’a kadar artırılabilir.

Panik ataklar için günde 10 mg’lık 1 draje ile tedavi başlatılır.Gereken günlük doz 25-

100 mg arasındadır. Gerekirse doz 150 mg’a kadar çıkarılabilir.

Kronik ağrılı durumlarda günlük doz 10-150 mg arasındadır.

Uyku ataklarına eşlik eden kas zayıflığında günlük doz 10-75 mg arasındadır.

Uygulama yolu ve metodu:

ANAFRANİL yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Tabletler su ile içilerek yutulur.

Doktorunuzla konuşmadan tedaviyi kesmeyiniz. İlacın faydası olmadığını düşünerek

tedaviyi kesmeyiniz çünkü tedavi 4 haftaya kadar etkili olmaya başlar.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10 yaşın altındaki çocuklarda bu ilacın kullanımına dair hiçbir deneyim yoktur.

Çocuklar ve ergenlik çağındakiler

Obsesif-kompülsif bozukluk:

Obsesif-kompülsif

bozukluk

(OKB),

insanları

tekrarlanan

düşünce

davranışlar

döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan

kişiler, kontrol edemedikleri

yinelenen ve stres

yaratan düşünceler, korkular veya

görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar.

Bu tip rahatsızlığı olan hastalarda;

Günlük başlangıç dozu 25 mg’dır ve ilk iki hafta boyunca tolere edildiği taktirde

kademeli olarak (bölünmüş dozlarda da verilebilir) hangisi daha düşük dozda ise günde

maksimum 3mg/kg’a ya da 100 mg’a kadar artırılmalıdır. Daha sonraki haftalarda doz

kademeli olarak hangisi daha düşük dozda ise

günde

maksimum

3mg/kg’a

mg’a kadar artırılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar genellikle daha düşük dozlara ihtiyaç duymaktadır. Yaşlı hastalarda yan

etkilerin görülme olasılığı daha yüksektir.

Tedaviye günde 1 adet 10 mg’lık draje ile başlanır. Doz yaklaşık 10 gün içinde günde

30-50 mg’lık optimum düzeye erişinceye kadar kademeli olarak artırılır ve tedavinin

sonuna kadar bu düzeyde tutulur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

ANAFRANİL

böbrek

karaciğer

yetmezliği

bulunan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer ANAFRANİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANAFRANİL kullandıysanız:

Eğer kazayla doktorunuzun söylediğinden daha fazla ANAFRANİL aldıysanız hemen

doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

Genellikle birkaç saat içerisinde şu aşırı doz semptomları meydana gelir:

Uyuşukluk, bilinç kaybı, koma, kas kaybı, huzursuzluk

(ajitasyon) abartılı refleksler,

kas sertliği, havale, tansiyon düşmesi, çarpıntı, düzensiz kalp atışı, şok, kalp yetmezliği;

çok nadir durumlarda kalp durması, solunum depresyonu, morarma, kusma,

ateş, göz

bebeği büyümesi, terleme ve idrar azalması veya idrara çıkamama.

ANAFRANİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

ANAFRANİL’i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, en kısa zamanda bu atladığınız dozu alın ve daha sonra

normal doz çizelgenize geri dönün Eğer bir sonraki doz zamanı yaklaştıysa, atladığınız

dozu almayınız, sadece zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANAFRANİL ile tedaviyi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

D o k t o r u n u z

t e d a v i y i

t a m a m e n

k e s m e d e n

ö n c e

d o z u

kademeli

olarak

düşürmek

isteyebilir. Tedavinin ani olarak kesilmesi veya dozun azaltılmasını takiben yaygın

olarak ortaya çıkan belirtiler bulantı kusma, karın ağrısı, ishal uykusuzluk, baş ağrısı,

sinirlilik ve huzursuzluk olarak tanımlanabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi

ANAFRANİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

y a n

e t k i l e

o l a b i l i r .

İstenmeyen

etkiler

g e n e l l i k l e

h a f i f

g e ç i c i d i r ,

i l a c a

d e v a m

edildiğinde veya dozun azaltılması ile geçer

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir (izole vakalar da dahil)

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

-Uyuşukluk, yorgunluk

-Huzursuzluk

-İştah artması

-Sersemlik

-Ellerde titreme

-Baş ağrısı

-Bulantı

-Kilo artışı

-Cinsel istek bozuklukları ,erkeklerde sertleşme sorunları

-Ağız kuruluğu

- Terlemede artış

-Kabızlık

-Görme ile ilgili uyum bozuklukları,bulanık görme

- İdrar yapma bozukluğu

Yaygın

-Zamanı, yeri ve kişileri değerlendirme bozukluğu (oryantasyon kaybı)

-Hayal görme (halüsinasyonlar) -özellikle yaşlı ve Parkinsonlu hastalarda

-Endişe durumları

- Huzursuzluk (ajitasyon)

-Uyku bozuklukları, uykusuzluk, kabuslar

-Aşırı ruh halleri (mani, hipomani)

-Saldırganlık

-Kişilik kaybı

-Ağırlaşan depresyon

-Esneme

-Bilinç kaybı (deliryum)

-Konuşma bozuklukları

-Uyuşma, karıncalanma (parestezi)

-Kas zayıflığı , kasların gerilmesi

-Düşük kan basıncı, çarpıntı,kalp rahatsızlığı

-Kusma

-Karın bölgesi rahatsızlıkları

-İshal (diyare)

-İştah azalması

-Alerjik deri reaksiyonları (deri döküntüsü, ürtiker)

-Işığa hassasiyet

-Kaşıntı

- Göğüs büyümesi ve memeden süt gelmesi (galaktore)

-Tat duyusu bozuklukları

-Kulak çınlaması

-Sıcak basması

-Göz bebeğinde büyüme (midriyazis)

-Hafıza ve dikkat bozukluğu

-İdrar yapamama

-Transaminaz denilen enzimlerde artış

-Kaslarda gerilme (kas hipertonisi)

Yaygın olmayan

-Psikolojik belirtilerin canlanması (aktivasyonu)

-Nöbet

-Hareket bozukluğu, sendeleme

- Kan basıncında artma

Çok seyrek

- Yüksek ateş

-Sarılık ile veya sarılık görülmeksizin karaciğer iltihabı (deride

v e ya

g ö z ü n

b e ya z

kısmında sararma)

-Su toplama (ödem)

-Saç dökülmesi

- Kanda birtakım bozukluklar (Lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, eozinofili )

- Deride kanama, morarma

- Göz tansiyonu (glokom)

-Tansiyon düşmesi dahil bir takım sistemik reaksiyonlar

-Beyin çizelgesinde (elektroensafalogram) anormallikler

-Açık renkli idrar

Bilinmiyor

-İntihar düşüncesi ve eğilimi

-Acelecilik hissi, tekrar eden, istemsiz, manasız hareketler

-Kaslarda aksaklık

-Kanda prolaktin hormonu seviyesinin artışı ve serotonin sendromu (beyinde serotonin

hormonunun artışı. Ajitasyon, karışıklık, ishal, yüksek ateş, kan basıncının yükselmesi,

aşırı terleme hızlı kalp atımı gibi belirtiler gösterir.)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız

yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki

B i l d i r i m i ”

i k o n u n u

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek

kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı

sağlamış olacaksınız.

5. ANAFRANİL ’in saklanması

A N A F R A N İ L ’ i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25°C nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANAFRANİL’i kullanmayınız.

Eğer

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

ANAFRANİL’i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : Teofarma İstanbul Tıbbi Maddeler Tic.Ltd. Şti.

Büyükdere cad. Cemal Sahir sok. Urfalı İş Merkezi No:10 Kat:1 Şişli İstanbul

Üretim yeri: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş

Hoşdere mevki Tunç cad. No:3

Bahçeşehir Büyükçekmece İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.