AMOKLAVIN ES 600/ 42, 9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMOKLAVIN ES 600/ 42, 9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMOKLAVIN ES 600/42,9 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ, 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 244/99
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-09-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 10

KULLANMA TALİMATI

AMOKLAVİN ES 600 mg/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon 600 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer 688,63 mg

amoksisilin trihidrat (sığır sütünden üretilir) ve 42,9 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer

117,46 mg potasyum klavulanat içerir.

Yardımcı maddeler: Kırılmış sodyum sakkarin, mikrokristalin selüloz ve kroskarmeloz

sodyum (Avicel CL 611), silikon dioksit syloid, süksinik asit, kolloidal silikon dioksit

(Aerosil 200), ksantan gum, vanilya aroması, meyve aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

AMOKLAVİN ES nedir ve ne için kullanılır?

2.

AMOKLAVİN ES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

AMOKLAVİN ES nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

AMOKLAVİN ES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. AMOKLAVİN ES nedir ve ne için kullanılır?

AMOKLAVİN ES enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona

neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı

verilen

penisilin

amoksisilinin

etkisiz

hale

gelmesini

engelleyerek

işlev

gören

klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

Amoksisilin trihidrat sığır sütünden üretilmektedir.

AMOKLAVİN ES, sulandırıldığında 100 ml veya 150 ml süspansiyon elde edilen, serbestçe

akabilen, beyaz-kremimsi beyaz renkli, meyve-vanilya kokulu, homojen toz karışımı halinde

amber renkli, işaretli cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5 ml’lik ölçü kaşığı bulunur.

2 / 10

AMOKLAVİN ES bakterilerin neden olduğu, çocuklarda görülen enfeksiyonların tedavisinde

kullanılır.

2. AMOKLAVİN ES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKLAVİN ES’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Çocuğunuzun amoksisiline, klavulanik aside, penisiline veya bu ilacın içindeki maddelerin

herhangi birine alerjisi varsa,

Çocuğunuz diğer herhangi bir antibiyotiğe karşı (ciddi alerjik) reaksiyon (aşırı duyarlılık)

geçirdiyse: Bu reaksiyon deri döküntüsünü veya yüz ya da boyunda şişmeyi içerebilir. Eğer

herhangi

antibiyotik

alırken

çocuğunuzda

alerjik

reaksiyon

(döküntü

gibi)

oluşmuşsa, AMOKLAVİN ES’i vermeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Çocuğunuzda

AMOKLAVİN

ES’i

alırken

karaciğer

hastalığı

oluşmuşsa

veya

sarılık

(sarımsı cilt ve/veya gözler) varsa

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, AMOKLAVİN ES tedavisi

derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye

başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik)

ilaçlar vermeyiniz.

AMOKLAVİN ES’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa

Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa

Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa

Çocuğunuzun glandüler ateşi varsa

Ayrıca:

Çocuğunuzun enfeksiyöz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir

hastalığının

olduğundan

şüpheleniliyorsa

doktorunuzu

bilgilendiriniz

(AMOKLAVİN

kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili

olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

AMOKLAVİN ES’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli

kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun

miktarda sıvı almasını sağlayınız.

Bazı

durumlarda

doktorunuz,

çocuğunuzun

enfeksiyonuna

neden

olan

bakteri

tipini

araştırabilir. Sonuçlara bağlı olarak çocuğunuza amoksisilin/klavulanik asit kombinasyonunun

farklı bir dozu veya farklı bir ilaç verilebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

3 / 10

Dikkat etmeniz gereken durumlar

AMOKLAVİN ES önceden var olan bazı durumları kötüleştirebilir veya ciddi yan etkilere

sebep

olabilir.

Bunlar

arasında

alerjik

reaksiyonlar,

konvülsiyonlar

(nöbetler)

kalın

bağırsak iltihabı yer alır. Herhangi bir sorunun ortaya çıkma riskini azaltmak için çocuğunuz

AMOKLAVİN ES alırken belirli semptomlara karşı dikkatli olmalısınız. Bölüm 4’te ‘Dikkat

etmeniz gereken durumlar’ kısmına bakınız.

Kan ve idrar testleri

Eğer çocuğunuz kan testleri (alyuvar durumu testleri veya karaciğer fonksiyonu testleri) veya

idrar testleri (glukoz için) oluyorsa, çocuğunuzun AMOKLAVİN ES almakta olduğunu

doktorunuzun bilmesini sağlayınız. Bunun nedeni, AMOKLAVİN ES’in bu tip testlerin

sonuçlarını etkileyebilmesidir.

AMOKLAVİN ES’in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

AMOKLAVİN ES mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek

başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan (vermeden) önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMOKLAVİN ES kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi

düşünüyorsanız) doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan (vermeden) önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMOKLAVİN ES kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı

bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

AMOKLAVİN ES yan etkilere neden olabilir ve semptomlar sizi araç kullanımına elverişsiz

hale getirebilir.

Kendinizi iyi hissetmediğiniz sürece araç veya makine kullanmayınız.

AMOKLAVİN ES’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı

maddeler hakkında önemli

bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar AMOKLAVİN ES ile aynı anda alındığında istenmeyen etkilere neden olurlar.

4 / 10

AMOKLAVİN ES aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

Çocuğunuz AMOKLAVİN ES’le birlikte allopurinol (Eklemlerde iltihap ve ağrıya neden

olan ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; alerjik deri

reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.

Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut için kullanılır); doktoru AMOKLAVİN ES dozunu

ayarlama kararı verebilir.

Çocuğunuz

AMOKLAVİN

ES’le

birlikte

pıhtılaşmayı

önlemeye

yardım

eden

ilaçlar

(varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yaptırması gerekebilir.

AMOKLAVİN ES, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde

kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

AMOKLAVİN ES, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki

gösterme biçimini etkileyebilir.

AMOKLAVİN

doğum

kontrol

haplarının

birlikte

kullanımı,

doğum

kontrol

haplarının etkililiğini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. AMOKLAVİN ES nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun

önerisini

takip

etmeli

ilacınızı

söylendiği

şekilde

kullanmalısınız.

Doktorunuz günlük vermeniz gereken ilaç miktarını ve kaç gün boyunca vermeniz gerektiğini

belirleyecektir.

Eğer anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

AMOKLAVİN

ES’i

günün

aynı

zamanlarında

vermeniz

önemlidir.

etki

için

yemeklerden hemen önce verilmelidir.

AMOKLAVİN ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. AMOKLAVİN

ES’i sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

AMOKLAVİN

mg/42.9

oral

süspansiyonu

hazırlamak

için

önce

şişe

üzerindeki işaretli çizginin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve tozu

süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için

önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

5 / 10

İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Kalan suyu (1/3) şişe üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurunuz ve şişeyi yeniden

çalkalayınız. Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih

edilmelidir.

Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı 5 ml’lik ölçü kaşığını kullanarak

hastaya veriniz.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

AMOKLAVİN

ES’i,

mide

bağırsak

rahatsızlıkları

olasılığını

indirmek

için

öğünlerin başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

Her seferinde ilacın tamamının yutulduğundan emin olunuz.

Önerilen

doz,

gün

boyunca,

saat

arayla,

ikiye

bölünmüş

halinde

90/6,4

mg/kg/gün’dür. Vücut ağırlığına göre uygun doz için aşağıdaki tabloya bakınız.

Vücut Ağırlığı (kg)

90/6,4 mg/kg/gün dozajını sağlayan AMOKLAVİN ES miktarı

8

Günde iki kez 3 ml

12

Günde iki kez 4,5 ml

16

Günde iki kez 6 ml

20

Günde iki kez 7,5 ml

24

Günde iki kez 9 ml

28

Günde iki kez 10,5 ml

32

Günde iki kez 12 ml

36

Günde iki kez 13,5 ml

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 °C) saklayınız ve dondurmayınız.

Sulandırılan süspansiyon 10 gün içinde kullanılmalıdır.

AMOKLAVİN ES’in rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun

ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Çocuğunuza

AMOKLAVİN ES’i 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse

yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

Eğer

AMOKLAVİN

ES’i

yaşından

küçük

çocuğa

verecekseniz,

süspansiyonu

vermeden hemen önce su kullanarak çalkalayıp seyreltebilirsiniz. Seyreltilmiş süspansiyonu

saklamayınız.

6 / 10

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: Yukarıda belirtildiği şekildedir.

Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek

ve

karaciğer

yetmezliği:

Çocuğunuzda

böbrek

yetmezliği

varsa

doktorunuza

bildiriniz.

Doktorunuz

çocuğunuz

için

daha

düşük

tedavi

dozu

belirleyecek

veya

çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi

dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

Eğer AMOKLAVİN ES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKLAVİN ES kullandıysanız:

Çocuğunuza bol su içiriniz ve en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuza

AMOKLAVİN ES’in ambalajını gösteriniz.

Çocuğunuza AMOKLAVİN ES’den kullanması gerekenden fazlasını vermişseniz bir doktor

veya eczacı ile konuşunuz.

AMOKLAVİN ES’i kullanmayı unutursanız

Eğer bir dozu vermeyi unutursanız, vermeyi hatırladığınız anda veriniz. Ancak unuttuğunuzu

sonraki dozu verme zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz

vermeyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

AMOKLAVİN ES ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır.

Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

Kendisini

daha

hissetse

bile

çocuğunuza

tedavi

bitinceye

kadar

AMOKLAVİN

vermeye devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Dikkat etmeniz gereken durumlar

Alerjik reaksiyonlar:

Deri döküntüsü

damarlarının

iltihaplanması

(vaskülit);

deri

üzerinde

kırmızı

veya

kabarık

noktalar şeklinde gözle görülebilir fakat vücudun başka kısımlarını da etkileyebilir

Ateş, eklem ağrısı, boyun, koltukaltı ve kasık bezlerinde şişme,

7 / 10

Bazen

yüzde

boğazda

meydana

gelen,

nefes

alıp

vermeyi

zorlaştıran

şişlik

(anjiyoödem)

Kollaps

(çevresel

damarların

genişleyip

burada

kanın

toplanmasıyla

oluşan

ağır

çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi )

Eğer çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi biri olursa derhal bir doktorla iletişime geçiniz.

AMOKLAVİN ES almayı bırakınız.

Kalın bağırsak iltihabı

Kalın bağırsakta, genellikle kan ve sümüksü dokunun eşlik ettiği sulu ishale, mide ağrısına

ve/veya ateşe neden olan iltihap.

Eğer çocuğunuzda bu belirtiler olursa tavsiyesini almak için mümkün olan en kısa sürede

doktorunuzla iletişime geçiniz.

Tüm ilaçlar gibi AMOKLAVİN ES’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Çoğu insanda AMOKLAVİN ES kullanımına bağlı yan etkiler görülmemiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1000 hastanın birinden az,

fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Mevcut verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın

Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)

Özellikle yüksek dozlarda hasta hissetme (bulantı)

Eğer etkisi varsa AMOKLAVİN ES yemekten önce alınmalıdır.

İshal

Bulantı

Kusma

Yaygın olmayan

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Sindirim güçlüğü

Deride döküntü

Kaşıntı

Kurdeşen

8 / 10

Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerde (enzimler) artış

Seyrek

Deri

döküntüsü,

kabarık

küçük

nişan

şeklinde

görülür

(merkezi

koyu

noktaların

etrafında daha açık renkte bir alan ve sınırda koyu renk bir halka şeklinde gözlenen eritema

multiforme)

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz acilen bir doktorla iletişime geçiniz.

Seyrek görülen yan etkiler kan testlerinde de gözlenebilir:

Kan pıhtılaşması için gereken hücrelerin sayısında azalma

Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

Çok seyrek

Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden

olması (anjiyoödem)

Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer

bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi

belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi)

İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf

düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı

benzeri sendrom)

Deri

yüzeyinin altında

küçük noktalar halinde kırmızı

yuvarlak beneklerin oluşması,

döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar

iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti)

Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin

seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)

Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve

derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu

hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik

Epidermal Nekrolizis).

Küçük

iltihap

içeren

kabarıklıklarla

beraber

yaygın

kırmızı

deri

döküntüsü

(Bülloz

döküntülü dermatit)

Deri

altında

şişlikler

kabarcıklar

kırmızı,

pullu,

döküntü

(Akut

generalize

ekzantemöz)

Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık

meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)

Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde

solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)

İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal

Dilin renginin siyah renk olması

Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)

İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)

9 / 10

Mide

bulantısı,

kusma,

iştah

kaybı,

genel

rahatsızlık

hissi,

ateş,

kaşınma,

deride

gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)

Kollaps (çökme)

Kan pıhtılaşmasında güçlük

Çocuğunuzun derisinin ve gözlerinin sararmasına yol açan ve kanda bilirübin (karaciğerde

üretilen bir madde) seviyesinin artmasıyla ortaya çıkan sarılık

Aşırı hareketlilik

Kasılma, nöbet ya da çırpınma (yüksek dozda AMOKLAVİN ES alan hastalarda ve böbrek

bozukluğu olanlarda)

Diş renginde değişiklik

Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi

engellenebilir.

Bilinmiyor:

Grip benzeri belirtiler gösteren döküntü, ateş, salgı bezlerinde şişme ve anormal kan test

sonuçları

(beyaz

hücreleri

(eozinofili)

karaciğer

enzimlerinde

artış

içeren)

(Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu ( DRESS)).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. AMOKLAVİN ES’in saklanması

AMOKLAVİN

ES’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

Son kullanma tarihi kutunun üzerinde yazılıdır.

Sulandırılmamış tozu 25 ºC altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 ºC) saklayınız ve 10 gün içinde kullanınız.

Süspansiyonu dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

10 / 10

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMOKLAVİN ES’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.