AMOKLAVIN BID 400/ 57 MG FORTE ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AMOKLAVIN BID 400/ 57 MG FORTE ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AMOKLAVIN BID 400/57 MG FORTE ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ, 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Amoksisilin ve enzim inhibitörü

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 184/70
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-10-1997
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 9

KULLANMA TALİMATI

AMOKLAVİN-BID 400/57 mg forte oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon 400 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin

trihdirat (sığır, koyun

veya keçi sütünden üretilmektedir) ve 57 mg klavulanik asit

aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat içerir (ko-amoksilav 400/57).

Yardımcı madde(ler): Silikon dioksit, ksantan sakızı, hidroksipropilmetilselüloz, kolloidal

silikon dioksit, sodyum sakarin, metil paraben, süksinik asit, golden şurup aroması, toz

portakal aroması

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

AMOKLAVİN nedir ve ne için kullanılır?

2.

AMOKLAVİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

AMOKLAVİN nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

AMOKLAVİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

AMOKLAVİN nedir ve ne için kullanılır?

AMOKLAVİN, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden

olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir

penisilin

amoksisilinin

inaktive

olmasını

engelleyerek

işlev

gören

klavulanik

asit

(potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir. Amoksisislin trihidrat sığır,

koyun veya keçi sütünden üretilmektedir.

AMOKLAVİN, sulandırıldığında 35 ml, 70 ml, 100 ml veya 140 ml süspansiyon elde edilen

kuru toz halinde bal renkli cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 35 ml’lik ambalaj için

4,2 ml’lik uygulama enjektörü; 70 ml, 100 ml ve 140 ml’lik ambalajlar için 5 ml’lik bir adet

kaşık bulunur.

2 / 9

AMOKLAVİN,

aşağıdaki

durumlarda

duyarlı

organizmaların

neden

olduğu

bakteriyel

enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Tekrarlayan

bademcik

iltihabı,

sinüzit,

orta

kulak

iltihabı

gibi

üst

solunum

yolu

enfeksiyonları

Kronik bronşit alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

İdrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve

idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar

Bağ dokusu iltihabı (selülit), hayvan ısırmaları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

2.

AMOKLAVİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKLAVİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Amoksisiline, klavulanik aside, penisiline veya bu ilacın içindeki maddelerin herhangi

birine alerjisi varsa

Çocuğunuz diğer herhangi bir antibiyotiğe karşı ciddi alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık)

geçirdiyse: Bu reaksiyon deri döküntüsünü veya yüz ya da boyunda şişmeyi içerebilir.

Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımını takiben

sarılık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, AMOKLAVİN tedavisi

derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye

başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik)

ilaçlar vermeyiniz.

AMOKLAVİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa

Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa

Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa

Çocuğunuzun glandüler ateşi varsa

Ayrıca:

Çocuğunuzun enfeksiyoz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir

hastalığının

olduğundan

şüpheleniliyorsa

doktorunuzu

bilgilendiriniz

(AMOKLAVİN

kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili

olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

AMOKLAVİN’i

doktorunuzun

tavsiye

ettiği

süre

boyunca

kullanınız.

Uzun

süreli

kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun

miktarda sıvı almasını sağlayınız.

Bazı

durumlarda

doktorunuz,

çocuğunuzun

enfeksiyonuna

neden

olan

bakteri

tipini

araştırabilir. Sonuçlara bağlı olarak çocuğunuza AMOKLAVİN’in farklı bir dozu veya farklı

bir ilaç verilebilir.

3 / 9

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Dikkat etmeniz gereken durumlar

AMOKLAVİN önceden var olan bazı durumları kötüleştirebilir veya ciddi yan etkilere sebep

olabilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, konvülsiyonlar (nöbetler) ve kalın bağırsak

iltihabı

alır.

Herhangi

sorunun

ortaya

çıkma

riskini

azaltmak

için

çocuğunuz

AMOKLAVİN alırken belirli semptomlara karşı dikkatli olmalısınız. Bölüm 4’te ‘Dikkat

etmeniz gereken durumlar’ kısmına bakınız.

Kan ve idrar testleri

Eğer çocuğunuz kan testleri (alyuvar durumu testleri veya karaciğer fonksiyonu testleri) veya

idrar

testleri

(glukoz

için)

oluyorsa,

çocuğunuzun

AMOKLAVİN

almakta

olduğunu

doktorunuzun

bilmesini

sağlayınız.

Bunun

nedeni,

AMOKLAVİN’in

testlerin

sonuçlarını etkileyebilmesidir.

AMOKLAVİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AMOKLAVİN

mide

bağırsak

rahatsızlıkları

olasılığını

aza indirmek

için

yemek

başlangıcında alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMOKLAVİN

kullanan

yetişkinseniz

hamileyseniz

(veya

hamile

olabileceğinizi

düşünüyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

AMOKLAVİN,

bağırsak

faydalı

bakterileri

etkileyebilir, doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle

tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AMOKLAVİN kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

AMOKLAVİN yan etkilere neden olabilir ve semptomlar sizi araç kullanımına elverişsiz hale

getirebilir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz sürece araç veya makine kullanmayınız.

AMOKLAVİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AMOKLAVİN-BID 400/57 mg forte oral süspansiyon içeriğindeki metil paraben, alerjik

reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

4 / 9

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AMOKLAVİN aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

Çocuğunuz AMOKLAVİN’le birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan

ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; alerjik deri reaksiyonu

gelişme olasılığı artabilir.

Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut hastalığı için kullanılır); doktoru AMOKLAVİN

dozunu ayarlama kararı verebilir.

Çocuğunuz AMOKLAVİN’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin

gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yapılması gerekebilir.

AMOKLAVİN,

metotreksatın

(kanser

romatizma

hastalıklarının

tedavisinde

kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

AMOKLAVİN, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme

biçimini etkileyebilir.

Diğer

antibiyotiklerde

olduğu

gibi

AMOKLAVİN,

barsak

faydalı

bakterileri

etkileyebilir, doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda

girişini

azaltabilir. Bu

nedenle

tedavi

süresince

alternatif,

etkili

güvenilir

doğum

kontrol

yöntemi

uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı çocuğunuz şu anda kullanıyorsa veya son

zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

AMOKLAVİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AMOKLAVİN süspansiyon 2 ay - 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

2 ay – 2 yaş arası çocuklar:

Doktorunuz

çocuğunuzun

hastalığına,

yaşına

kilosuna

göre

uygun

tedavi

dozunu

belirleyecektir.

2 – 6 yaş arası çocuklar (13-21 kg):

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2,5 ml alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.

7-12 yaş arası çocuklar (22-40 kg):

Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.

Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 ml alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

AMOKLAVİN süspansiyonun hazırlanması:

Şişe üzerinde işaretli çizginin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve şişeyi

iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su

tercih edilmelidir).

5 / 9

İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Daha sonra şişe üzerinde işaretli çizgiye gelecek kadar (kalan 1/3) su ekleyerek şişeyi

yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su

tercih edilmelidir).

35 ml’lik ambalaj için, şişenin orijinal kapağı atılır ve yerine ambalaj içerisinde yer alan

uygulama enjektörünün kapağı şişeyi kapatmakta kullanılır.

Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı, şişe ile birlikte bulunan 5 ml’lik

kaşığı (35 ml’lik ambalaj için 4,2 ml’lik uygulama enjektörü) kullanarak hastaya veriniz.

Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

AMOKLAVİN’i, mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için öğünlerin

başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız. İki

dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

Çocuğunuza AMOKLAVİN’i 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden

doktoru tarafından görülmelidir.

Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

Hazırlanmış olan süspansiyonu buzdolabında (2 – 8 °C) saklayınız ve dondurmayınız. 35 ve

ml’lik

AMOKLAVİN

gün,

ml’lik

AMOKLAVİN

gün

ml’lik

AMOKLAVİN 14 gün içerisinde kullanılmalıdır.

AMOKLAVİN’in rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın

etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Yukarıda belirtildiği şekildedir.

Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için

daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi

dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

6 / 9

Eğer AMOKLAVİN’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKLAVİN kullandıysanız:

Çocuğunuz

kullanması

gerekenden

daha

fazla

AMOKLAVİN

aldıysa

en

kısa

zamanda

doktorunuzu bilgilendiriniz.

AMOKLAVİN’i kullanmayı unutursanız

Çocuğunuza

AMOKLAVİN

vermeyi

unutursanız,

hatırlar

hatırlamaz

ilacı

almasını

sağlayınız. Fakat bir sonraki dozu çok yakın zamanda vermeyiniz, bir sonraki dozu vermek

için yaklaşık dört saat bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

AMOKLAVİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır.

Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

Kendisini daha iyi hissetse bile çocuğunuza tedavi bitinceye kadar AMOKLAVİN vermeye

devam ediniz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AMOKLAVİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Dikkat etmeniz gereken durumlar

Alerjik reaksiyonlar:

Deri döküntüsü

damarlarının

iltihaplanması

(vaskülit);

deri

üzerinde

kırmızı

veya

kabarık

noktalar şeklinde gözle görülebilir fakat vücudun başka kısımlarını da etkileyebilir

Ateş, eklem ağrısı, boyun, koltukaltı ve kasık bezlerinde şişme,

Bazen yüzde ve ağızda meydana gelen (anjiyoödem), nefes alıp vermeyi zorlaştıran şişlik

kollaps

(çevresel

damarların

genişleyip

burada

kanın

toplanmasıyla

oluşan

ağır

çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi )

Eğer çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi biri olursa derhal bir doktorla iletişime geçiniz.

AMOKLAVİN almayı bırakınız.

Kalın bağırsak iltihabı

Kalın bağırsakta, genellikle kan ve sümüksü dokunun eşlik ettiği sulu ishale, mide ağrısına

ve/veya ateşe neden olan iltihap.

Eğer çocuğunuzda bu belirtiler olursa tavsiyesini almak için mümkün olan en kısa sürede

doktorunuzla iletişime geçiniz.

7 / 9

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Mevcut verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın

Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)

Özellikle yüksek dozlarda hasta hissetme (bulantı)

Eğer etkisi varsa AMOKLAVİN yemekten önce alınmalıdır.

İshal

Bulantı

Kusma

Yaygın olmayan

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Sindirim güçlüğü

Deride döküntü

Kaşıntı

Kurdeşen

Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerde (enzimler) artış

Seyrek

Deri

döküntüsü,

kabarık

küçük

nişan

şeklinde

görülür

(merkezi

koyu

noktaların

etrafında daha açık renkte bir alan ve sınırda koyu renk bir halka şeklinde gözlenen eritema

multiforme)

Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz acilen bir doktorla iletişime geçiniz.

Seyrek görülen yan etkiler kan testlerinde de gözlenebilir:

Kan pıhtılaşması için gereken hücrelerin sayısında azalma

Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

İdrarda kan görülmesi

Bilinmiyor

Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden

olması (anjiyoödem)

8 / 9

Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer

bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi

belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi)

İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf

düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı

benzeri sendrom)

Deri

yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı

yuvarlak beneklerin oluşması,

döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar

iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti)

Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin

seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)

Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve

derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu

hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik

Epidermal Nekrolizis).

Küçük

iltihap

içeren

kabarıklıklarla

beraber

yaygın

kırmızı

deri

döküntüsü

(Bülloz

döküntülü dermatit)

Deri

altında

şişlikler

kabarcıklar

kırmızı,

pullu

döküntü

(Akut

generalize

ekzantemöz).

Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık

meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)

Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde

solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)

İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishalle seyredebilen kolit (kalın barsak

iltihabı)

Dilin renginin siyah renk olması

Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)

İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)

Mide

bulantısı,

kusma,

iştah

kaybı,

genel

rahatsızlık

hissi,

ateş,

kaşınma,

deride

gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)

Kollaps (çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir

çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi )

Kan pıhtılaşmasında güçlük

Çocuğunuzun derisinin ve gözlerinin sararmasına yol açan ve kanda bilirübin (karaciğerde

üretilen bir madde) seviyesinin artmasıyla ortaya çıkan sarılık

Aşırı hareketlilik

Kasılma, nöbet ya da çırpınma (yüksek dozda AMOKLAVİN alan hastalarda ve böbrek

bozukluğu olanlarda) (konvülziyon)

Diş renginde değişiklik

Genellikle

fırçalama

giderildiğinden,

ağız

temizliği

diş

rengi

değişimi

engellenebilir.

Beyin zarının ilthabı (aseptik menenjit)

Grip benzeri belirtiler gösteren döküntü, ateş, salgı bezlerinde şişme ve anormal kan test

9 / 9

sonuçları

(beyaz

hücreleri

(eozinofili)

karaciğer

enzimlerinde

artış

içeren)

(Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu ( DRESS)).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

AMOKLAVİN’in saklanması

AMOKLAVİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırılmamış

tozu

25°C

altındaki

sıcaklığında

kuru

yerde

saklayınız.

Sulandırılan süspansiyonu buzdolabında (2 – 8°C) saklayınız. 35 ve 70 ml’lik AMOKLAVİN

süspansiyonu

gün,

ml’lik

AMOKLAVİN

süspansiyonu

gün

ml’lik

AMOKLAVİN süspansiyonu 14 gün içerisinde kullanınız. Nem kapabilir. Şişeyi kullanım

sonrası hemen ve sıkıca kapatınız. Buzluğa koymayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMOKLAVİN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.