ALZANT 10 MG FILM KAPLI TABLET, 100 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALZANT 10 MG FILM KAPLI TABLET, 100 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALZANT 10 MG FILM KAPLI TABLET, 100 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 209/72
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

/

KULLANMA TALİMATI

ALZANT

®

10 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her film tablet 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (inek sütü), silikonlanmış mikrokristalin selüloz (mikrokristalin selüloz +

kolloidal silikon dioksit), talk, magnezyum stearat, opadry OY-S-28959 beyaz (hidroksipropil

metil selüloz, titanyum dioksit, triasetin)

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALZANT nedir ve ne için kullanılır?

2. ALZANT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALZANT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALZANT’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ALZANT nedir ve ne için kullanılır?

ALZANT film tabletler, beyaz, çift tarafı çentikli, oblong, bikonveks, film kaplı tabletlerdir.

30, 50 ve 100 film tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

ALZANT, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

Alzheimer

hastalığında

görülen

hafıza

kaybı,

beyindeki

mesaj

sinyallerinin

bozulması

nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar,

/

öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. ALZANT, NMDA

reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki

göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. ALZANT,

bu etkisi

nedeniyle,

ortadan

şiddetliye doğru ve şiddetli Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

2. ALZANT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALZANT’ı kullanmadan önce aşağıdaki bölümleri okumanız ve olabilecek herhangi bir

sorunuzu

doktorunuzla

görüşmeniz

önemlidir.

Bakıcınızdan

doktorunuzla

görüşme

konusunda yardım isteyebilirsiniz.

ALZANT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz

(aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

ALZANT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Epileptik (sara hastalığı) nöbet hikayeniz var ise,

Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya kalp yetmezliği

veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve ALZANT’ın klinik yararı

doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa,

memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır),

dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile

aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

ALZANT, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

ALZANT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakın

zaman

içerisinde

diyetinizi

çok

fazla

değiştirdiyseniz

veya

değiştirmeyi

planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler

asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı

(böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz

(idrar

yolu

iltihabı)

varsa

doktorunuzu

bilgilendirmelisiniz.

Çünkü

ilacınızın

dozunun

ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda

memantin kullanımı önerilmemektedir.

/

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

ALZANT kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca;

ALZANT

reaksiyon

yeteneğinizi

değiştirerek

araba

veya

makine

kullanmanızı

sakıncalı hale getirebilir.

ALZANT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilacın formülünde laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız

olduğu

söylenmişse

ALZANT

kullanmadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle

aşağıdaki

ilaçların

etkileri

ALZANT

değişebilir

dozlarının

doktorunuz

tarafından ayarlanması gerekebilir:

amantadin (parkinson ve viral hastalıkların tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz amaçlı

kullanılır), dekstrometorfan (soğuk algınlığında öksürük ve nezleye karşı kullanılır)

dantrolen, baklofen (merkezi kas gevşeticiler)

simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), ranitidin (ülser tedavisinde kullanılır), prokainamid

(kalp ritmini düzenleyen bir ilaçtır), kinidin (kalp ritmini düzenleyen bir ilaçtır), kinin (sıtma

tedavisinde kullanılır), nikotin (sigara bıraktırma preparatlarının içeriğinde bulunur)

hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon) (idrar söktürücü)

antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek

için kullanılan maddeler)

antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi parkinson tedavisinde kullanılan maddeler)

nöroleptikler (zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

oral antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu ALZANT kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ALZANT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALZANT’ı

zaman

doktorunuzun

önerdiği

şekilde

alınız.

Emin

olmadığınız

zaman

doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

/

Doz:

Doktorunuz durumunuza uygun doza karar verecektir.

Günlük maksimum doz 20 mg’dır. Tedaviye günlük 5 mg’la başlanır, doz artırılarak idame

doz olan 20 mg’a çıkarılır.

Tedavi süresi:

ALZANT’ı size yararı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından

düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

ALZANT günde bir kez ağız yoluyla alınmalıdır. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı

her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir. Tabletleri bir miktar su ile yutunuz.

Tabletler yiyecekle veya yiyecekten bağımsız olarak alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda

kullanım:

Memantinin

çocuklar

adolesanlar

üzerindeki

güvenlilik

etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz,

yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu

durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer

ALZANT’ın

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALZANT kullandıysanız

Genel olarak çok fazla ALZANT kullanmak sizde herhangi bir zarar oluşturmamalıdır. “4.

Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde belirtilen sorunları artmış olarak yaşayabilirsiniz.

ALZANT’tan aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza

başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

ALZANT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ALZANT’ı kullanmayı unutursanız

ALZANT dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu

zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALZANT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler

olabilir.

/

Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış, sersemlik, denge

bozuklukları, nefesin kesilmesi, yüksek tansiyon ve aşırı duyarlılık.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):

Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği,

kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):

Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):

Pankreasın iltihaplanması, karaciğerin iltihaplanması (hepatit) ve psikotik reaksiyonlar.

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. Memantin ile

tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ALZANT’ın saklanması

ALZANT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALZANT’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALZANT’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu – İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze – KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 11.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.