ALYSE 75 MG KAPSUL, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALYSE 75 MG KAPSUL, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALYSE 75 MG KAPSUL, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 231/19
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-04-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALYSE 75 mg kapsül

Ağızdan alınır

Etkin madde:

Her bir ALYSE kapsül 75 mg pregabalin içerir.

Yardımcı

Maddeler:

Mikrokristalin

selüloz

(tip

102),

mısır

nişastası,

talk,

magnezyum

stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALYSE nedir ve ne için kullanılır?

2. ALYSE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALYSE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALYSE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

ALYSE nedir ve ne için kullanılır?

ALYSE 75 mg kapsül, beyaz gövde-kırmızı kapaklı kırmızı ve beyaz renkli kapsüldür. Her

kapsül 75 mg pregabalin içerir ve 14, 28 ve 56 kapsüllük blister ambalajlarda sunulmaktadır.

ALYSE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları

ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik

ağrı) tedavisinde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas

olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir

çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

ALYSE, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik

ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

ALYSE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan

uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar

vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma,

vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne

batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden

olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

ALYSE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder

jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz,

almakta

olduğunuz

ilaçlarla

durumunuzu

kontrol

altında

tutamadığı

zaman,

ALYSE’i

tedavinize ekleyebilir. ALYSE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir

ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte

kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

ALYSE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır.

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı

kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve

şiddetli

heyecan,

köşeye

sıkıştırılmışlık

hissi,

kolaylıkla

bitkin

düşme,

konsantrasyon

güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol

açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji

ALYSE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve

kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak

doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2.

ALYSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALYSE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer

ALYSE

etkin

maddesi

olan

pregabaline

veya

ilacın

içeriğinde

bulunan

diğer

maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa ALYSE kullanmayınız.

ALYSE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Sara

tedavisinde

etkili

(antiepileptik)

ilaçlarla

tedavi

edilen

bazı

hastalarda

intihar

düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür

davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.

ALYSE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda

kaza

sonucu

yaralanmaların

(düşme)

oranını

artırabilir.

Dolayısıyla,

yaşın

üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar

dikkatli olmalısınız.

Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız,

diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle

durum

ilgili

geçmişiniz

varsa

pregabalin

tedavisine

başlamadan

önce

doktorunuza söyleyiniz.

ALYSE kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda

azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç

kullanımını kesebilir.

Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık

durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler

ortaya çıkarsa ALYSE derhal kesilmelidir.

Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğinde

değişiklik

bildirilmiştir.

belirtiler

ALYSE’in

kesilmesi

iyileşebilir

veya

sona

erebilir.

Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için

kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da(ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi

nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, ALYSE’in morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid

analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak

fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Alkol veya herhangi bir ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz var ise doktorunuza

söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.

ALYSE ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra

,

status

epileptikus (30 dakikadan uzun süren nöbet) ve grand mal nöbetleri (büyük nöbet) dahil

olmak

üzere

konvülsiyonlar

(nöbetler)

bildirilmiştir.

Eğer

nöbet

geçirirseniz

derhal

doktorunuz ile iletişime geçiniz.

ALYSE kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında

azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var

ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

ALYSE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALYSE aç ya da tok olarak kullanılabilir.

ALYSE kullanırken alkol almayınız. ALYSE ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş

dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALYSE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma

potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer

tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı

planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için ALYSE kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz

önerilir.

Araç ve makine kullanımı

ALYSE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. ALYSE’in sizi nasıl

etkilediğini

anlayana

kadar

araba

veya

makine

kullanmayınız

tehlikeli

olabilecek

aktivitelerde bulunmayınız.

ALYSE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

ALYSE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

ALYSE’in merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı

sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde

artış görülebilir.

ALYSE’in oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete)

tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte

kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini

artırabilir.

ALYSE ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde ALYSE’in morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid

analjezikler) gibi kabızlığa neden olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu barsak

fonksiyonlarında azalma (örnek barsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

.

3.

ALYSE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALYSE’i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALYSE’i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında

değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla

görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

ALYSE’i her gün aynı saatte alınız.

ALYSE’in

etkisinin

sizin

için

çok

kuvvetli

veya

zayıf

olduğunu

düşünüyorsanız,

doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Doktorunuz ile görüşmeden ALYSE’i aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ALYSE ağız yoluyla alınır.

ALYSE’i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ALYSE’in çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli

güvenlilik

etkinlik

bilgisi

bulunmadığı

için

yaş

grubundaki

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda ALYSE normal dozlarında

kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz

planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer ALYSE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALYSE kullandıysanız:

ALYSE’i

kullanmanız

gerekenden

daha

fazla

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

Eğer

almanız

gerekenden

fazla

ALYSE

kullandıysanız,

doktorunuzu

arayınız

kullanmakta

olduğunuz

ALYSE

kutusunu

yanınıza

alarak,

derhal

yakın

sağlık

merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık

veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

ALYSE’i kullanmayı unutursanız:

ALYSE’i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz

dozu

almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal

doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALYSE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzla görüşmeden ALYSE’i aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile

kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında,

tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler(çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler,

uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale,

sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme, sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun

süre ALYSE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza

göre artabilir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALYSE’in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde şişme

Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da

kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000

hastanın

birinden

fakat

10.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı

Yaygın:

İştah artışı

Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme

,

bilinç bulanıklığı, cinsel istekte

azalma,

çevresel

uyarılara

karşı

aşırı

hassasiyet

(irritabilite),

kişinin

zaman

kavramını yitirmesi (dezoryantasyon)

Dikkat bozukluğu, sakarlık, hafıza bozukluğu, hafıza kaybı, titreme (tremor), konuşma

bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, uyuşma, sakinlik, uyuşukluk,

uykusuzluk (insomni), aşırı halsizlik, anormallik hissi

Bulanık görme, çift görme

Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme

Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, ishal, bulantı, karın boşluğunda şişkinlik

Peniste sertleşme bozukluğu

Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik

Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem

Kilo artışı

Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde kramp

(servikal spazm)

Boğaz kuruluğu

İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

Göğüste ağrı

Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)

Sıvı tutulumu

Kaslarda kasılma (spazm)

Kaygı hali (anksiyete)

Yutak ve gırtlakta ağrı

Yaygın olmayan:

İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi

Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), huzursuzluk,

depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) dalgalanması, kelime bulmada zorluk, sanrı

(halüsinasyon), anormal rüyalar, sinirlilik, aşırı mutluluk hali, bilme ve kavramaya ilişkin

zihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk, cinsel istekte artış, orgazm olamamayı

da kapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu

(panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)

Görme

alanında

bozukluklar,

anormal

göz

hareketleri,

tünel

görüşü

şeklinde

görme

değişiklikleri, ışık parlaması gibi görme değişiklikleri, düzensiz hareketler, reflekslerde

zayıflama, artmış aktivite, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, hassas deri, tat alamama,

yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), bilincin azalması, bilinç kaybı,

bayılma hali, sese/gürültüye hassasiyet, iyi hissetmeme, istemli hareketlerin bozulması

(diskinezi)

Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında artma,

gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi)

Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, kalp

yetmezliği, kalbin normalden yavaş atması

Yüz kızarması, sıcak basması, el ve ayaklarda soğukluk

Nefes darlığı, burunda kuruluk, burunda tıkanma

Tükürük salgısında artma, mide ekşimesi, ağızda çevresinde hissizleşme

Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı

Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği, boyun ağrısı

Meme ağrısı

Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

Halsizlik, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme, ateş, vücut ısısının

normalden yüksek olması

Bazı kan ve karaciğer test sonuçlarında değişiklikler (alanin aminotransferaz, kreatinin

fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında azalma, kandaki

alyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme

Aşırı

duyarlılık,

yüzde

şişme,

kaşınma,

kurdeşen,

burun

akıntısı,

burun

kanaması,

öksürük, horlama, burun boşluğu iltihabı (rinit)

Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore)

Ağızdaki

duyularda

uyaranlara

karşı

hassasiyet

kaybı

(oral

hipoestezi),

konuşma

bozukluğu,

düşünce

uçuşması

(psikomotor

hiperaktivite),

sersemlik/uyuşukluk,

unutkanlık, saldırganlık (agresyon)

Seyrek:

Var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi

vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme kaybı,

Göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı

(fotopsi)Soğuk terleme, boğazda gerginlik, dilde şişme, boğaz kuruluğu

Pankreas iltihabı

Yutmada zorluk

Hareketlerde yavaşlama veya azalma

Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

Karın boşluğunda sıvı toplanması

Akciğerlerde sıvı toplanması

Nöbet

Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektiriksel aktivite kayıtlarında (EKG)

değişiklik

Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs aritmisi)

Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)

Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi

Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore)

Böbrek yetmezliği, idrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede idrar

birikmesi (idrar retansiyonu)

Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki akyuvarların azalması)

Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (duygudurum)

Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü,

kabartı,

cildin

soyulması

ciltte

ağrı

karakterize

ciddi

deri

enfeksiyonunu

(Stevens-Johnson sendromu) da içerebilir)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

800 314 00 08

numaralı yan

etki bildirim hattını arayarak Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi’ne

(TÜFAM)

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5.

ALYSE’in saklanması

ALYSE’i

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

ALYSE’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALYSE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALYSE’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ALYSE’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 366 84 00

Faks:0212 276 20 20

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı ././ tarihinde onaylanmıştır.