ALVASTIN 10 MG FILM TABLET, 90 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALVASTIN 10 MG FILM TABLET, 90 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALVASTIN 10 MG FILM TABLET, 90 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 203/99
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-03-2004
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALVASTİN

®

10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet, etkin madde olarak 10,85 mg Atorvastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı

maddeler:

Kalsiyum

karbonat,

laktoz

monohidrat

(inek

sütü

kaynaklı),

kroskarmelloz

sodyum, avicel PH 101, tween 80, magnezyum stearat, hidroksipropil selüloz,

hipromelloz (hidroksi propil metil selüloz), titanyum dioksit, triasetin, deiyonize su.

Bu Kullanma Talimatın da:

1.

ALVASTİN

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

ALVASTİN

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ALVASTİN

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ALVASTİN

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ALVASTİN

®

nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet, 10 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde

olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

ALVASTİN

beyaz, yuvarlak, bir tarafında "10" baskılı film kaplı tablettir.

ALVASTİN

statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal

büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki

kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve

sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek

kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

ALVASTİN

başına

yağlı

diyet

veya

yaşam

stil

değişiklikleri

başarısız

olduğunda

kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol

seviyeleriniz

normal

olmasına

rağmen;

eğer

kalp

hastalığı

için

artmış

riskiniz

varsa,

ALVASTİN

bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart

kolesterol

düşürücü diyete devam etmelisiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2. ALVASTİN

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALVASTİN

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Atorvastatine veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,

Aşırı miktarda alkol aldıysanız.

ALVASTİN

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,

Eğer daha önce tekrarlayan

ya da açıklanamayan kas ağrılarınız ve sızılarınız olmuşsa,

kendinizde ya da ailenizde kas sorunu öyküsü varsa,

Eğer daha önce beyin içine kanama ile seyreden inme geçirmişseniz ya da önceki inmelerinize

bağlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluşmuşsa,

Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas

sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),

Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,

Bazı şekerlere karşı intolerans var ise,

Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,

Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,

70 yaşından daha yaşlı iseniz,

Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı

geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda

yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa;

şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

Ağızdan veya enjeksiyon

yoluyla Fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların

tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik

asit ve ALVASTİN

’in beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol

açabilir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından

risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz ALVASTİN

tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri

yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı ilaçlar aynı zamanda alındığında örneğin bir tür kas hastalığı olan

rabdomiyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttığı bilinmektedir.

Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve

tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun

tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ALVASTİN

®

’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALVASTİN

kullanırken,

günde

küçük

bardak

greyfurt

suyundan

fazlasını

içmeyiniz.

Çünkü

yüksek

miktarda

greyfurt

suyu

içmek

ALVASTİN

’in

etkilerini

değiştirebilir.

Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ALVASTİN

kullanmayınız. Hamile kalma

olasılığınız

varsa

güvenilir

doğum

kontrol

önlemleri

kullanmadığınız

sürece

ALVASTİN

almayınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ALVASTİN

kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ALVASTİN

kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi

olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve

makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

ALVASTİN

®

’in

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

ALVASTİN

laktoz

içerir.

Eğer

daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı

ilaçlar

ALVASTİN

’in

etkililiğini

değiştirebilir

bazı

ilaçların

etkililiği

ALVASTİN

tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de

etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı

durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz

ALVASTİN

dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

ALVASTİN

ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin,

astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar

Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili

ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,

flukonazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit

Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, diğer fibratlar, kolestipol

Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya

çıkan

göğüs

ağrısı)

için

kullanılan

bazı

kalsiyum

kanal

blokörleri;

örneğin

amlodipin,

diltiazem

Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, verapamil, amiodaron

AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,

tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar

Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneğin telaprevir

ALVASTİN

ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar;

ezetimib (kolesterol düşürücü),

varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır),

doğum kontrol hapları,

stiripentol (sara nöbeti engelleyici),

simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır),

fenazon (ağrı kesici),

antiasitler (alüminyum

magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları)

sarı kantaron (St.John’s Wort)

boseprevir (hepatit C gibi karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır)

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız ALVASTİN

kullanmayı

geçici

olarak

durdurun.

Doktorunuz

size

zaman

yeniden

ALVASTİN

kullanmaya

başlayabileceğinizi

söyleyecektir.

ALVASTİN

fusidik

asitin

birlikte

kullanılması nadiren kas zayıflığı, hassasiyeti ya da ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir.

Rabdomiyoliz ile daha fazla bilgi için Bkz. Bölüm 4.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

ALVASTİN

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALVASTİN

’in yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.

ihtiyacınız

olan

miktarı

aldığınız

belirlenene

kadar

doktorunuz

tarafından

arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun

hale getirecektir. ALVASTİN

’in en yüksek dozu günde bir kez 80 mg’dır.

ALVASTİN

tedavisine

başlamadan

önce

standart

kolesterol

düşürücü

diyete

girilmelidir ve bu diyet ALVASTİN

tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

ALVASTİN

’i

doktorunuzun

söylediği

gibi

alınız.

Emin

değilseniz

doktorunuzla

eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

ALVASTİN

tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.

Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz

ise günde 80 mg'dır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında ALVASTİN

’in güvenliliği, etkililiği ve lipid tedavi

amaçlarına ulaşılması arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

ALVASTİN

aktif

karaciğer

hastalığı

olan

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Karaciğer

hastalığı

hikâyesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. ALVASTİN

ile tedaviye başlamadan önce

başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer

ALVASTİN

®

’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALVASTİN

®

kullandıysanız:

ALVASTİN

®

’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullandıysanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

ALVASTİN

®

’i kullanmayı unutursanız:

Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki zamanlanmış dozunuzu doğru zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALVASTİN

®

ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak

istiyorsanız

doktor veya eczacınızla görüşünüz.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALVASTİN

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ALVASTİN

®

’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik).

Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen

doktorunuza bildiriniz.

Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve

ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.

Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü.

Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı

tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas

zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda ALVASTİN

’i kullanmayı durdurunuz ve

derhal doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz ALVASTİN

kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz

devam

ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini

bulmak için daha fazla test yapabilir.

Çok

seyrek

durumlar

ALVASTİN

kullanan

10.000

hastada

1'den

azını

etkiler

ALVASTİN

kullanan

10.000

hastadan

9.999'unda

etkilerin

görülmesinin

beklenmemesi anlamına gelir).

Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine

yorulabilir.

Doktorunuz

ALVASTİN

almaya

başlamadan

önce

veya

ALVASTİN

alırken karaciğer problemi belirtileriniz varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri

yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın

zamanda doktorunuza bildiriniz:

Yorgunluk ya da zayıflık hissi

İştah kaybı

Üst karın ağrısı

Koyu amber renkli idrar

Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema

mültiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon

(kasları

kemiklere

bağlayan

bağlar)

yaralanmaları,

karaciğer

yetmezliği,

almada

değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.

Çok yaygın

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Diğer olası yan etkiler:

Yaygın

Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması

Alerjik reaksiyonlar

Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle

izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış

Baş ağrısı

Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal

Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı

Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları

Yaygın olmayan

İştah kaybı (anoreksiya), kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa,

kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)

Kabus görme, uykusuzluk

Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya

karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı

Bulanık görme

Kulaklarda ve/veya kafada çınlama

Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)

Hepatit (karaciğer iltihabı)

Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi

Boyun ağrısı, kas yorgunluğu

Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere

şişme (ödem), artmış sıcaklık

İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

Seyrek

Görme bozukluğu

Beklenmeyen kanama veya morarma

Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)

Tendon zedelenmesi

Çok seyrek

Bir alerjik reaksiyon – belirtiler; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz

kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps (ani dolaşım

yetmezliği)

İşitme kaybı

Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

Bilinmiyor

Devamlı kas zayıflığı

Statinlerle (ALVASTİN

ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı

(konfüzyon)

Cinsel zorluklar

Depresyon

Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,

Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu

iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu

ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM)

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

ALVASTİN

®

’in saklanması

ALVASTİN

®

'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALVASTİN

®

’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALVASTİN

’i kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim yeri:

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

İkitelli OSB Mahallesi

10. Cadde No:3/1A

Başakşehir/İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.