ALRINAST

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALRINAST 5 MG 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALRINAST 5 MG 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naltrekson

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699680090481
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-11-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

ALRİNAST 5 mg film kaplıtablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her bir film kaplıtablet etkin madde olarak 5 mg desloratadin içerir.

Yardımcımaddeler:Dibazik kalsiyumfosfat dihidrat, laktoz monohidrat, hipromelloz,

mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk, titanyumdioksit, polietilen glikol, FD&C

mavi no.2.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.ALRİNAST nedir ve ne için kullanılır?

2.ALRİNAST’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.ALRİNASTnasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.ALRİNAST’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ALRİNAST nedir ve ne için kullanılır?

ALRİNAST, antihistaminik ilaç sınıfından olan desloratadinetkin maddesini içerir.

ALRİNAST, uyku hali oluşturmayan alerjiye karşıkullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonlar ve

alerji belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcıolur.

ALRİNAST, açık mavi renkli, yuvarlaktabletler, 20 tablet içeren blister ambalajlarda

sunulmaktadır.

ALRİNAST alerjik nezle ile ilişkili hapşırık, burunda akıntıve kaşıntı, damakta kaşınma ve

gözlerde kaşınma, kızarıklık veya yaşarmagibi belirtileri (örneğin saman nezlesi, ev tozu

akarına karşıalerji) giderir.

ALRİNASTayrıca,ürtiker (alerjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) ile birliktegörülen kaşıntı

ve derideki kabartıve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında endikedir.

Bu belirtiler tümgün boyunca giderilmişolur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza

yeniden kavuşmanıza yardımcıolur.

2/6

2. ALRİNAST’ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

ALRİNAST’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

-Desloratadin, loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcımaddelerden herhangi birine karşı

aşırıduyarlı(alerjik) iseniz.

ALRİNAST’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

-Eğer böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise ALRİNAST'ıalmadan önce doktorunuz, veya

eczacınız ile konuşunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ALRİNAST’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ALRİNAST aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayıplanlıyorsanız,

bu ilacıalmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz,hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Eğer hamileyseniz ALRİNAST’ıkullanmanız önerilmemektedir.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız ALRİNAST’ıkullanmanız önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, bu ilacınaraç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi

beklenmemektedir. Hastaların çoğu uyku hali yaşamasa da tıbbi ürüne verdiğinizcevabı

anlayıncaya kadar araç veya makinekullanma gibi zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde

bulunmamanız tavsiye edilir.

ALRİNAST’ıniçeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz (sütşekeri) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıintoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanım

ALRİNAST'ın diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3/6

3. ALRİNAST nasıl kullanılır?

Bu ilacıher zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediğişekilde alınız.

Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşve üzerindeki çocuklar: Önerilen dozgünde bir kez bir tablettir. Tableti

suyla, besinlerle beraber veya ayrıalınız.

Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır. Tableti bütün olarakaç ya da tok karnına bir bardak su ile

yutunuz.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik nezlenin tipini belirleyerek ne kadar

süreyle ALRİNAST almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, aralıklıtip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan

daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek vesize bu

doğrultudabirtedaviprogramıönerecektir.

Eğer sizdeki alerjik nezle, kalıcı/sürekli tip(semptomların haftada 4 gün ya dadaha fazla ve 4

haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size dahauzun süreli bir tedavi

önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresihastadanhastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun

talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır.

Tableti bütün olarak aç ya da tok karnına bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bu ilacı12 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

Yaşlılarda kullanımı:

ALRİNAST’ın etkinlik ve güvenliliği yaşlılarda henüz belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliğinde kullanım

Karaciğer yetmezliğindekullanımıile ilgili veri bulunmamaktadır.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde ALRİNAST dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer ALRİNAST'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALRİNAST kullandıysanız

ALRİNAST’ıyalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırıdoz ile ilişkili

ciddi sorunlar beklenmemektedir.

4/6

ALRİNAST’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile

derhal konuşunuz.

ALRİNAST’ıkullanmayıunutursanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayıunutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu alınız,

daha sonra tedavinize olağanşekilde devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

ALRİNAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, builaç da yan etkilere neden olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda belirtilen sıklıklara göre sınıflandırılmıştır:

-Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

-Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

-Yaygın olmayan: 1.000 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

-Seyrek: 1.000hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

-Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

-Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Desloratadinin pazarlandığıdönemde,şiddetli alerjik reaksiyon vakaları(solunumgüçlüğü,

hırıltılısolunum,kaşıntı, kurdeşen veşişlik) çokseyrek olarak rapor edilmiştir. Bu ciddi yan

etkilerden herhangi birini fark ederseniz, ilacıalmayıbırakınız vederhal acilentıbbi tavsiye

isteyiniz.

Yetişkinlerdeki klinik çalışmalarda yan etkilerin plasebo tabletile gözlenenlerle neredeyse aynı

olduğu görülmüştür. Ancak, yorgunluk, ağız kuruluğu ve başağrısıplasebo tablete göre daha

sık bildirilmiştir.

DesloratadinFilm Tablet ile yürütülen klinik çalışmalardaaşağıdaki yan etkilerşuşekilde

bildirilmiştir:

Yaygın:

Yorgunluk

Ağız kuruluğu

Başağrısı

Bunlar ALRİNAST’ın hafif yan etkileridir.

Desloratadin FilmTablet’in pazarda bulunduğu dönemde aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok seyrek:

Şiddetli alerjik reaksiyonlar,

Döküntü

5/6

Artan vücut hareketiyle huzursuzluk

Kalp atışının hızlanması

Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

Karaciğerdeiltihap

Mide ağrısı

Bulantı(hastalık hissi)

Kusma,

İshal,

Uykusuzluk

Uyku hali

Kas ağrısı

Mide rahatsızlığı

Halüsinasyonlar

Nöbetler

Bilinmiyor:

Cildin güneşe (hava bulutlu olsa bile) ve UVışınlarına karşıduyarlılığında artış

(örneğin, solaryumdaki UVışınları)

Kalp atımritminde değişiklik

Deri ve/veya gözlerde sararma

Sıradışıyorgunluk

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzu ya daeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileribildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. ALRİNAST’ın saklanması

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki veya kartondaki sonkullanma tarihinden sonra ALRİNAST’ıkullanmayınız. Son

kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Eğer tabletlerin görünümünde herhangi bir değişiklik fark ederseniz bu ilacıkullanmayınız .

Herhangi bir ilacıatık su veya evsel çöp yoluyla atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçlarınasıl

atacağınızıeczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcıolacaktır.

6/6

Ruhsat sahibi:

İlkoİlaç San.ve Tic. A.Ş.

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10 / 34885 Sancaktepe /İstanbul

Üretim yeri:

İlkoİlaç San.ve Tic. A.Ş.

3.Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No:1 Selçuklu / Konya

Bu kullanmatalimatı……… tarihinde onaylanmıştır.

14-11-2018

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (Active substance: desloratadine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7603 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety