ALPHAGAN P % 0, 15 GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ, 5 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALPHAGAN P % 0, 15 GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ, 5 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALPHAGAN P % 0,15 GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ, 5 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • brimonidin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 130/17
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-07-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALPHAGAN

®

P %0.15 Göz Damlası, Çözelti

Göze damlatılır.

Steril

Etkin madde:

Bir ml çözelti 1.5 mg (%0.15) brimonidin tartarat içerir.

Yardımcı maddeler:

Purite (stabilize oksikloro kompleksi), borik asit, kalsiyum klorür

dihidrat, magnezyum klorür heksahidrat, potasyum klorür, sodyum borat dekahidrat,

sodyum karboksimetilselüloz, sodyum klorür, pH ayarı için hidroklorik asit ve/veya

sodyum hidroksit ve saf su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ALPHAGAN

®

P nedir ve ne için kullanılır?

2.

ALPHAGAN

®

P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ALPHAGAN

®

P nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ALPHAGAN

®

P’nin saklanması

başlıkları yer almaktadır.

1. ALPHAGAN

®

P nedir ve ne için kullanılır?

ALPHAGAN

P, plastik bir şişe içinde 5 ml çözelti olarak kullanıma sunulmuş bir göz

damlasıdır.

ALPHAGAN

P, bir antiglokom preparatıdır. Etkin maddesi brimonidindir ve alfa adrenerjik

reseptör antagonisti denilen bir ilaç grubuna dahildir.

ALPHAGAN

P, göz içindeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Bu yüksek basınç,

glokom denilen hastalığa neden olabilir. Yüksek basınç düşürülmezse, görmenizde hasar

oluşturabilir.

2. ALPHAGAN

®

P’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALPHAGAN

®

P’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Brimonidin tartarata ya da ALPHAGAN

P’nin diğer bileşenlerine alerjiniz varsa

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü adlı ilaç grubu ile tedavi ediliyorsanız

ALPHAGAN

P, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır

ALPHAGAN

®

P’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Geçmişte böbrek ya da karaciğer problemleri yaşadınızsa

Depresyonunuz varsa ya da depresyon geçirdiyseniz, zihinsel kapasiteniz azalmış ise,

beyne kan akımı azalmış ise, kalp problemleriniz varsa ya da geçirdiyseniz, kol ve

bacaklara kan akımında bozukluk yaşadıysanız veya yaşıyorsanız veya kan basıncı

problemi yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız

Bazen ALPHAGAN

P ile gözde alerji (gözde şişkinlik, kaşıntı, kızarıklık) görülebilir, alerji

gözlenirse ALPHAGAN

P tedavisini kesiniz.

Doktorunuz

kullanılmasını

tavsiye

etmediği

sürece

ALPHAGAN

yaşın

altındaki

çocuklarda kullanılmamalıdır.

2-7 yaş ve/veya 20 kg altındaki çocuklar, ciddi somnolans (gündüz vakti aşırı uyuklama hali)

nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

“Bu

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.”

ALPHAGAN

®

P’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALPHAGAN

P’nin herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuz ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. Bu tıbbi ürün

gerekli ise hamilelerde doktor kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALPHAGAN

P emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ALPHAGAN

P, yorgunluk ve/veya halsizliğe, bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da

makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini ve yorgunluk, halsizlik

var ise, bunların geçmesini bekleyiniz.

ALPHAGAN

®

P’nin

içeriğinde

bulunan

bazı

yardımcı

maddeler

hakkında

önemli

bilgiler

ALPHAGAN

P uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz

ilaç

gıda

takviyesi

dahil

başka

ilaçlar

kullanıyorsanız

doktorunuza

eczacınıza

bilgi

veriniz.

Özellikle

aşağıdakilerden

birini

kullanıyorsanız

doktorunuza

söyleyiniz:

Sedatifler (yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç), opiatlar (uyuşturucu ilaç), barbitüratlar veya

düzenli olarak alkol tüketiyorsanız

Anestezikler

Beta blokerler gibi kalp rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar veya tansiyon

düşürücü ilaçlar

Klorpromazin, metilfenidat ve reserpin gibi metabolizmayı etkileyebilen ilaçlar

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya diğer antidepresanlar (depresyona/ruhsal

çöküntüye karşı etkili ilaçlar)

Göz durumunuzla ilgili olmasa bile her türlü duruma karşı ilaçlar

ALPHAGAN

P’yi başka bir göz ilacıyla birlikte kullanıyorsanız, ALPHAGAN

P ve diğer

ilaç arasında en az 5 dakika ara olmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ALPHAGAN

®

P

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ALPHAGAN

P’yi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

İlacınızın etkisi ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

Önerilen ALPHAGAN

P dozu, etkilenen göze yaklaşık 8 saat arayla olmak üzere günde 3

kez 1 damladır.

Uygulama yolu ve metodu:

Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız.

Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın.

Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaşça aşağı doğru çekin.

Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.

Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapayın.

Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.

İltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olmak için, şişenin ucunun gözünüze ya da herhangi

bir başka yüzeye temas etmesine izin vermeyin. Şişeyi kullandıktan hemen sonra kapağını

kapatınız.

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı kullanmayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza

danışınız.

Açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

ALPHAGAN

P, 2 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan, bu rahatsızlıklar

sizde var ise, ALPHAGAN

P’yi dikkatli kullanınız.

Eğer ALPHAGAN

®

P’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALPHAGAN

®

P

kullandıysanız:

ALPHAGAN

®

P’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

ALPHAGAN

®

P’yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

ALPHAGAN

®

P ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ALPHAGAN

P’nin etkisini gösterebilmesi için her gün kullanılması gereklidir. Bu nedenle

ilacınızın kullanımına doktorunuza danışmadan ara vermeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALPHAGAN

P’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALPHAGAN

®

P’yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İlaç alerjisine bağlı olarak eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle

ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALPHAGAN

P’ye karşı ciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın yan etkiler:

Bunlar ALPHAGAN

P kullanan 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyebilir:

Gözde alerji

Kırmızı göz

Gözde kaşıntı

Yaygın yan etkiler:

Bunlar ALPHAGAN

P kullanan 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyebilir:

Bronşit

Nezle belirtileri

Boğaz iltihabı

Kaşınan, akan ya da tıkalı burun

Sinüs enfeksiyonu

Sinüs iltihabı

Soğuk algınlığı ve göğüs enfeksiyonları

Kanda yüksek kolesterol değerleri

Alerjik tepki

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Göz kapağında kaşıntı

Gözde yanma ve batma

Göz kapağının iç tarafında küçük şişlikler

Gözün şişmesi

Göz yüzeyinde kanama

Göz yüzeyinde iltihap

Sulu göz

Yapışkan göz

Kuru göz

Gözde tahriş

Göz ağrısı

Göz yüzeyinde küçük şişlikler

Gözde yabancı cisim hissi

Işık hassasiyeti

Görme bozuklukları

Görüş alanında anomaliler

Uçan cisim görme

Görüşün kötüleşmesi

Göz kapağı ve göz yüzeyi iritasyonları

Bulanık görme

Gözün içinde bulanık lens

Gözün ön bölümünün merkezinin iltihabı

Göz kapağı anomalileri

Gözün yaşarması

Gözdeki jel dokunun ayrılması

Gözde anormal jel doku

Göz alerjisi

Yüksek tansiyon

Düşük tansiyon

Öksürük

Nefes darlığı

Hazımsızlık

Ağız kuruluğu

Hazım bozuklukları

Göz kapağının şişmesi

Göz kapağı kızarıklığı

Döküntü

Halsizlik

Yorgunluk

Yaygın olmayan yan etkiler:

Bunlar ALPHAGAN

P kullanan 1000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyebilen:

Uyumada güçlük

Uykulu hissetme

Tat duyusunda bozukluk veya anormallik

Gözün ön bölümünde yüzeysel hasar

Arpacık

Burunda kuruluk

Bu yan etkiler ALPHAGAN

P’nin hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri, www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

ALPHAGAN

®

P’nin saklanması

ALPHAGAN

®

P’yi

çocukların

göremeyeceği,

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

25

o

C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Açıldıktan sonra çözeltilere mikrop bulaşabilir. Bu da göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu

nedenle şişe açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 28 gün içerisinde

kullanılmalıdır. Şişe, içinde çözelti olmasına rağmen açıldıktan 28 gün sonra atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALPHAGAN

®

P’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Allergan İlaçları Ticaret A.Ş.

Bilim Sokak, No: 5

Sun Plaza, Kat: 21-22-23

Maslak/Sarıyer/İstanbul

: 0212 365 50 00

Faks

: 0212 290 72 11

Üretim yeri:

Allergan Sales LLC,

Waco/Teksas/ABD

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.