ALGESAL SURACTIVE 40 GR POMAD

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALGESAL SURACTIVE 40 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALGESAL SURACTIVE 40 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • salisilik asit türevleri ile hazırlıkları

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559380026
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALGESAL SURACTIVE Pomad 40 gr

Haricen (cilt üzerine) uygulanır.

Etkin madde: Her 1 gr pomad, 0.1 g dietilamin salisilat ve 0,01 g nopoksamin içerir.

Yardımcımaddeler: Poliglikol stearat B, konsantrehidroklorik asit, lavanta esansı, su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz. Ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya

düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.ALGESAL SURACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

2.ALGESAL SURACTIVE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.ALGESAL SURACTIVE nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.ALGESAL SURACTIVE’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ALGESAL SURACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

ALGESAL SURACTIVE, etkin maddeolarak dietilaminsalisilat ve nopoksamin içeren beyaz

renkli, hafif lavanta kokulu kremdir.

ALGESAL SURACTIVE, 40 gr’lık alüminyum tüpte hasta kullanma talimatınıda içeren karton

kutuda kullanımasunulmaktadır.

ALGESAL SURACTIVE, kas sistemi ve de tendonlar ve bağlarda oluşan ağrıların tedavisini bölgesel

olarak desteklemede kullanılır.

2. ALGESAL SURACTIVE’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

ALGESAL SURACTIVE’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer;

Pomad bileşiminde yer alan etkin ve yardımcımaddelerden herhangi birine karşıaşırıduyarlılığınız

var ise, (alerjik reaksiyon, deride döküntü, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayaklardaşişmeveya nefes alımda

güçlük olarak ortaya çıkabilir)

Uygulama yeri tahrişolmuşya da yaralanmışsa

ALGESAL SURACTIVE’i kullanmamalısınız.

ALGESAL SURACTIVE’i aşağıdaki durumlardaDİKKATLİKULLANINIZ.

Eğer,

Hamile iseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız,

Emziriyorsanız

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

“Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği hastalığınız varsa,

ALGESAL SURACTIVE’i dikkatlikullanınız.

Gözlerle temas ettirmeyiniz, yaralı, tahrişolmuşve enfeksiyonlu deriye sürmeyiniz.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin içingeçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

ALGESAL SURACTIVE’inyiyecek ve içecek ile kullanılması

ALGESAL SURACTIVE, uygulamayolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ALGESAL SURACTIVE kullanmadan önce

doktorunuza danışınız. ALGESAL SURACTIVE’i hamilelikte sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar

verirse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

ALGESAL SURACTIVE anne sütüne az miktarda geçer. Bu nedenle ALGESAL SURACTIVE’in

emziren annelerde kullanımının bebeğe zarar vermesi beklenmez.Yine de doktorunuza danışmadan

kullanmayınız. ALGESAL SURACTIVE’i göğüs ve memebölgenize uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

ALGESAL SURACTIVE’in,araç ve makine kullanımıüzerine bilinen biretkisi bulunmamaktadır.

ALGESAL SURACTIVE’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

ALGESAL SURACTIVE’in içeriğinde bulunan yardımcımaddelere karşıbir duyarlılığınız yok ise,

ALGESAL SURACTIVE kullanımına bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

ALGESAL SURACTIVE’inbilinen bir ilaç etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ALGESAL SURACTIVE nasıl kullanılır?

ALGESAL SURACTIVE günde üç defaya kadar ağrıyan bölgeye ince tabakaşeklinde sürülebilir.

Eklem,kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder.

ALGESAL SURACTIVE özelikle yüze, göze, mukoz membranlara (ağız, burun gibi)

uygulanmamalıdır. Uygulama yerinin tahrişolmasıdurumunda kullanımına son verilmelidir. Bazı

hastalardaışığa karşıhassasiyet oluşabileceğinden uygulama sonrasıgüneşışığıile direk temas

etmeyiniz.

Doktorunuzun belirlediği miktardanfazlasınıkullanmayınız.Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken

miktarı, doktorunuz veyaeczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz ağrınınşiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulamaya kadar kullanmanızı

önerebilir.

Romatizmalhastalıklardaçoğu durumda 3-4 haftalık bir tedavi yeterli olur, kesikli yaralanmalarda

(örn. Spor yaralanmaları) tedavi süresi 2 haftaya kadar sürebilir.Şikayetlerinizin devam etmesi

durumunda tedavinin nasıl devamedileceğine karar verilmesi için doktorunuza başvurulmasıgerekir.

Uygulama yolu ve metodu:

ALGESAL SURACTIVE, deri üzerine uygulanır. Emilmesini kolaylaştırmak içinovarakve/veya

masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra uygulamabölgesinin kapatılmasıgerekmez.

Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargıbeziyle de kapatılabilir. Pomad uygulandıktan sonra ellerinizi

su ve sabun ile yıkayınız.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanım:

ALGESAL SURACTIVE’in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasıgerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliğiniz

varsa genişyüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınmanız gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasıgerekmemektedir.

Eğer ALGESAL SURACTIVE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL SURACTIVE kullandıysanız:

ALGESAL SURACTIVE’denkullanmanız gerekenden fazlasınıaldıysanız derhal doktorunuza ya da en

yakın hastaneye başvurunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALGESAL SURACTIVE kullandıysanız uygulamabölgesiniılık

ya da soğuk su ile yıkayınız. Kazayla yutulmasıdurumunda, kullandığınız ALGESAL SURACTIVE

ambalajınıda yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

ALGESAL SURACTIVE’i kullanmayıunutursanız:

İlacınızıdoktorunuzun belirttiğişekilde kullanmalısınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

ALGESAL SURACTIVE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ALGESAL SURACTIVE tedavisini sonlandırdığınızda beklenen olumsuz bir etki bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi ALGESALSURACTIVE'’in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde,

yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGESAL SURACTIVE’i kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Döküntü, kaşıntı, ürtiker, yüz, dudak, el/ayaktaşişme,göğüs sıkışması, nefes darlığı, baygınlık hali

ve/veya yüksek ateşgibi ciddi alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcutise, sizin ALGESAL

SURACTIVE’e karşıciddi alerjiniz var demektir.Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Nadiren ciltte kızarıklık ortaya çıkabilir.

Astım hastasıysanız ve steroidal olmayan anti romatizmallere karşıaşırıhassasiyetiniz varsa

ALGESAL SURACTİVE’e karşıbir uyuşmazlık olasılığıortaya çıkabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.ALGESAL SURACTIVE’in saklanması

ALGESAL SURACTIVE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Güneşışığından koruyunuz.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ALGESAL SURACTIVE’i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALGESAL SURACTIVE’i

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Üretici:

Dr. F. Frikİlaç San. ve Tic. A.Ş. Nobelfarma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No: 26 Sancaklar / DÜZCE

34854 Küçükyalı-İstanbul

Bu kullanmatalimatıonaylanmıştır.

09.01.2012