ALDACTAZIDE 50 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ALDACTAZIDE 50 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ALDACTAZIDE 50 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hidroklorotiyazid ve Potasyum-koruyucu ajanlar

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 164/88
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-06-1993
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ALDACTAZİDE

®

50 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 50 mg spironolakton ve 50 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum sülfat dihidrat, mısır nişastası, PVP K-30, magnezyum

stearat, nane aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

ALDACTAZİDE

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

ALDACTAZİDE

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

ALDACTAZİDE

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

ALDACTAZİDE

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

ALDACTAZİDE

®

nedir ve ne için kullanılır?

ALDACTAZİDE

, beyaz,

yuvarlak,

nane kokulu, bir yüzünde

“SEARLE” yazan,

diğer

yüzünde ay şeklinde “ALDACTAZİDE 50” yazan tabletlerdir ve 30 tabletlik ambalajlar halinde

sunulmuştur.

Her bir tablet 50 mg spironolakton ve 50 mg hidroklorotiyazid içerir ve aldosteron

antagonistleri gurubundandır.

ALDACTAZİDE

birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar

söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü

etki

sağlar.

Buna

olarak,

spironolakton

içeriği,

tiyazid

içeriğinin

potasyum

azaltıcı

etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

ALDACTAZİDE

ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

Konjestif kalp yetersizliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem,

karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya

ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle

bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile

ilgili durumların tedavisinde,

Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Dijital gurubu kalp ilacı (Dijitoksin, Digoxin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp

kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü

ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği

durumların tedavisinde.

2.

ALDACTAZİDE

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALDACTAZİDE

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamamak,

Akut böbrek yetmezliği,

Böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk,

Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması,

Akut ve ya ciddi karaciğer yetersizliği,

Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığı,

Spironolakton’a, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, süfanamid türevi ilaçlara ya da

ALDACTAZİDE

’in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet

varsa,

ilacı kullanmayınız.

ALDACTAZİDE

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa

(ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma,

iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin

normalden yavaş çarpması, şok)

elektrokardiyogram

(EKG) çekilmelidir.

Bununla

beraber,

hafif

hiperkalemi

(Kanda

aşırı

miktarda

potasyum

bulunması)

değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi

gerekir.

Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep

olabileceği

için

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalarda

ALDACTAZİDE

dikkatle

kullanılmalıdır.

Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç gurubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda

böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin

miktarının artmasına sebep olabileceği için ALDACTAZİDE

bu hasta gurubunda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

ilacın

birikim

etkisi

görülebilir.

Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı

alerji gelişebilir.

Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren

düşük-tuz sendromu nadiren ALDACTAZİDE

kullanımı sırasında görülebilir. Bu

sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle

vücut

sodyumunun

konsantrasyonunun

azalması

durumu

olan

dilüsyonel

hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için ALDACTAZİDE

kullanımı sonlandırılmalı

ve sodyum verilmelidir.

Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid

tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.

Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,

Hamileyseniz

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Uyarılar ve önlemler

ALDACTAZİDE

’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz.

Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak

kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. ALDACTAZİDE

kullanırken

cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ALDACTAZİDE

®

’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALDACTAZİDE

®’

in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALDACTAZİDE

’in

hamilelikte

kullanımı

anne

fetüs

açısından

yarar

risk

değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız ALDACTAZİDE

kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve ALDACTAZİDE

kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle

ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

ALDACTAZİDE

’in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine

kullanırken dikkatli olunmalıdır.

ALDACTAZİDE

®

’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

ALDACTAZİDE

’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız

yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu

fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz

doktorunuza ALDACTAZİDE

kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun ALDACTAZİDE

’dozunda

ayarlama yapması gerekebilir.

Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit

kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi

altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde

kullanılan bir çeşit ilaç),

Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Diğer idrar söktürücü ilaçlar,

ASA (asetilsalisilik asit) indometazin, mefanamik asit veya ibuprofen gibi ağrı kesici,

ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç gurubu olan non steroid

antienflamatuarlar (NSAİİ),

Potasyum takviyeleri

Lityum içeren ilaçlar

Alkol, barbituratlar ya da narkotiklerin ALDACTAZİDE

ile beraber kullanımı; uzun

süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.

Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)

Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında

yerine koyma tedavisi olarak kullanılan kortikosteroidler,

Hipofiz bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan

Adrenokortikotropik hormonu (ACTH)

Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler

Kolestiramin ve kolestipol içeren kolestrol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar

Amonyum klorid içeren, vücuttaki aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı

kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

ALDACTAZİDE

®

nasıl kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin ne kadar ALDACTAZİDE

’a ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu

miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir

kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar

alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ALDACTAZİDE

ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır.

Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuklarda etkililik ve

güvenliliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar

dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ yetmezliği:

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon

bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Akut ve ciddi hepatik bozukluk durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer ALDACTAZİDE

®

’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALDACTAZİDE

®

kullandıysanız:

ALDACTAZİDE

®

’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde

kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan

yoktur. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine

koyma tedavisini genel destekleyici tedavidir.

ALDACTAZİDE

®

kullanmayı unutursanız

Eğer

ALDACTAZİDE

’i

almayı

unutursanız,

hatırladığınızda

hemen

alınız.

Ancak

hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha

sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALDACTAZİDE

®

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya

devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALDACTAZİDE

’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok Seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALDACTONE

®

’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor:

Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnson sendromu)

Sarı renkli deri ve gözler (sarılık), ALDACTAZİDE

karaciğer fonksiyon bozukluğuna

neden olabilir.

Düzensiz kalp atışı, karıncalanma hissi, felç veya nefes almada zorluk; kandaki potasyum

seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyum ve diğer elektrolit

seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır. Eğer gerek görürse tedavinizi

sonlandırabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:

Cilt ve dudak kanseri (Melanom dışı cilt kanseri)

Mide bulantısı, mide bozukluğu,

Uyuşukluk, sersemlik,

Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,

Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,

Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kanda yüksek kalsiyum)

Akyuvar sayısında azalma (lökopeni); kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücre sayısında

azalma(trombositopeni),

Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandırıldığında geçer; göğüste

yumrulaşma, göğüs ağrısı,

Kadınlarda seste kalınlaşma,

Deride kızarıklık, genellikle kaşıntı,

Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride alerji; aşırı kıllanma (hipertrikozis),

Saç kaybı,

Genel yorgunluk, kas krampları

Geçici bulanık görüş, cisimlerin sarı renkte görülmesi

Böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5.

ALDACTAZİDE

®

’in Saklanması

ALDACTAZİDE

®

’i

çocukların

göremeyeceği, erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra

ALDACTAZİDE

’i kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Pfizer Inc/ABD lisansıyla,

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak

No:4 34418 Kağıthane/İstanbul

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi

10. Cadde No:3/1 A

Başakşehir/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyak1UQ3NRak1USHY3SHY3ZmxX