AKNEFLOKS %1 KREM, 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AKNEFLOKS %1 KREM, 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AKNEFLOKS %1 KREM, 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nadifloxacin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 255/39
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-12-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 4

KULLANMA TALİMATI

AKNEFLOKS %1 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

1 gram krem 10 mg nadifloksasin içerir.

Yardımcı maddeler:

Metil paraben (E218), feniletil alkol, trietanolamin, gliserin, setil

alkol, stearil alkol, setostearil alkol, oleik asit, etil alkol ve deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

AKNEFLOKS nedir ve ne için kullanılır?

2.

AKNEFLOKS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

AKNEFLOKS nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

AKNEFLOKS’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

AKNEFLOKS nedir ve ne için kullanılır?

AKNEFLOKS; 30 gram krem içeren alüminyum tüplerde pazarlanan ve haricen kullanılan

hemen hemen beyaz renkli bir kremdir.

Temel aktif maddesi olan nadifloksasin bakteri-mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.

AKNEFLOKS, iltihaplı sivilce (akne) ve yüzeysel deri enfeksiyonlarının haricen (topikal)

tedavisinde kullanılır.

2.

AKNEFLOKS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKNEFLOKS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer nadifloksasine ya da AKNEFLOKS’un içerdiği herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa

kullanmayınız.

AKNEFLOKS 14 yaşın altındaki çocuklarda test edilmediğinden, bu ilacı 14 yaşın altındaki

çocukların akne tedavisinde kullanmayınız.

AKNEFLOKS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

AKNEFLOKS’un gözlerle, ağız ve burun ile temasını önleyiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

2 / 4

Eğer buna rağmen krem gözünüzle, ağzınızla veya burnunuz ile temasa girerse, temas ettiği

bölgeyi

bol su ile iyice yıkayınız. AKNEFLOKS’u uyguladıktan sonra ilacın istenmeyen bölgelere

temasını

önlemek için ellerinizi

yıkayınız.

Yapılan

tırmalarda

herhangi

etki

görülmemi

AKNEFLOKS’un

uygulandığı

bölgenin

mümkün

olduğunca

güne

ıyla

temasından,

kullanımı

sırasında

ultraviyole

ınlarından, güne

lenmekten

ya da solaryumdan

kaçınınız.

ıntı,

rahatsızlık, kabarcık, kist ya da herhangi bir büyük rahatsızlık olması

durumunda

ürünü

kullanmayı bırakınız ve doktorunuza

danı

ınız.

AKNEFLOKS’u açık yaraların olduğu bölgelere

uygulamayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

AKNEFLOKS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz varsa AKNEFLOKS ile tedaviye başlamadan önce

doktorunuza danışınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AKNEFLOKS emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Emzirme dönemindeyseniz, AKNEFLOKS’u hiçbir şekilde göğüslerinize uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

AKNEFLOKS’un sürücülük ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi gösterilmemiştir.

AKNEFLOKS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AKNEFLOKS

setil

alkol,

stearil

alkol

setostearil

alkol

içerdiğinden

bölgesel

deri

reaksiyonlarına (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı kontakt dermatite) neden olabilir.

Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş)

neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AKNEFLOKS, cildi soyma yoluyla etki gösteren ürünlerle ya da tahribat yaratacak madde içeren

ürünlerle (alkol, aromatik etkenler) beraber kullanıldığı takdirde ciltte oluşabilecek rahatsızlığın

artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

AKNEFLOKS diğer akne tedavileri ile kullanıma uygundur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

3 / 4

3.

AKNEFLOKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AKNEFLOKS haricen cilde uygulanan bir kremdir. AKNEFLOKS’u sivilceli bölgeye, sabahları

ve yatmadan önce olmak üzere, günde iki kere uygulayınız. Tedavinin normal süresi sekiz (8)

haftadır. Doktorunuz size AKNEFLOKS ile uygun tedavi süresini bildirecektir. İstenilen sonuç

elde edilmeden tedaviye ara vermeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Kremi uygulamadan önce cildinizi dikkatlice yıkayınız ve kurulayınız. Bir parça kremi

herhangi

bir olası enfeksiyonu önlemek için bir parça pamuk ile uygulayınız. Kremin gözlerle ve

dudaklarla

temasından kaçınınız. Uygulamadan sonra ellerinizi

yıkayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

14 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer AKNEFLOKS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AKNEFLOKS kullandıysanız:

AKNEFLOKS ağız yolu ile kullanım için değil, deri üzerine sürerek uygulama için

tasarlanmı

tır.

Tekrarlanan

ırı

uygulamalar

iyile

meyi

hızlandırmaz

ilerletmez,

aksine

kızarıklıklara ve rahatsızlıklara neden

olabilir.

AKNEFLOKS,

yanlı

lıkla

yutulduğu ve alınan miktar da az olmadığı takdirde, uygun bir

mide

yıkama yönteminin uygulanması

ünülmelidir.

AKNEFLOKS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

AKNEFLOKS’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız

AKNEFLOKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AKNEFLOKS’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı

Kabartı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

4 / 4

Kuruluk

Deride tahriş

Sıcaklık hissi

Kızarıklık

Kurdeşen (ürtiker)

Deri renginde açılma

Bunlar AKNEFLOKS’un hafif yan etkileridir.

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. AKNEFLOKS’un saklanması

AKNEFLOKS’u

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Tüpün

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

önce

AKNEFLOKS’u

kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AKNEFLOKS’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

Üretim yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyM0FyS3k0ZmxXak1US3k0SHY3