ADENOSIN-L M

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ADENOSIN-L.M. 5 MG/ML ENJ/INF. ICIN COZ. ICEREN 2 ML 10 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ADENOSIN-L.M. 5 MG/ML ENJ/INF. ICIN COZ. ICEREN 2 ML 10 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • adenozin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699220750011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ADENOSIN - L.M. 5 mg/ml I.V.

Enjeksiyon/İnfüzyonİçin Çözeltiİçeren Ampul – 2 ml

Damar içine uygulanır.

Etkin madde:Adenozin (5 mg/ml)

YardımcıMaddeler:Mannitol, enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.ADENOSIN- L.M. nedir ve ne için kullanılır?

2.ADENOSIN- L.M.’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.ADENOSIN- L.M. nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.ADENOSIN- L.M.’nin saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ADENOSIN - L.M. nedir ve ne için kullanılır?

ADENOSIN - L.M. enjeksiyon veya infüzyon (serumile) için çözeltidir.

Her bir mlADENOSIN - L.M. 5 mgadenozin içerir.

10 adet ampul içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

ADENOSIN - L.M. antiaritmik birilaçtır. Anormal kalp ritimlerinin tanısıve

tedavisi için kullanılmaktadır.

Ayrıca, bir strestesti (kalbin fotoğrafının çekilmesi) ile bağlantılıolarak anormal

kalpteki kan damarlarının genişletilmesine yöneliktanısal bir araçolarak da

kullanılmaktadır.

2. ADENOSIN - L.M.’yi kullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

ADENOSIN - L.M.’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Adenozine veya mannitole karşıalerjiniz var ise

Ciddi kalp rahatsızlıklarıgeçirdiyseniz

Aralıklı, hızlıve yavaşkalp ritimleriniz varsa ve bunlar fonksiyonel bir kalp pili

ile ayarlanmıyorsa

Kan basıncınız düşükse

Göğüs çevrenizde boğucu bir ağrıhissediyorsanız

Kalp yetmezliği geçirdiyseniz

Kafa içi basıncınız yüksekse ADENOSIN - L.M.’yi infüzyon yolu ile

kullanmayınız.

Kan hacminiz azalmışsa (hipovolemi) ADENOSIN - L.M.’yi infüzyon yolu ile

kullanmayınız.

Kan pıhtısıoluşumunu önlemek amacıyla kullanılanbir ilaç alıyorsanız

(dipiridamol) ADENOSIN - L.M.’yi infüzyon yolu ile kullanmayınız.

ADENOSIN - L.M.’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sizi bu ilacın etkilerine karşıdaha duyarlıhale getirecek bir kalp nakli

geçirdiyseniz

Kalp krizi de dahil olmak üzere, herhangi bir kalp sorunu yaşadıysanız

Soluksuz kalmaktan, hırıltıdan veya akciğerlerinizi etkileyen herhangi bir

hastalıktanşikayetçiyseniz

Astımveya bronşit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (teofilin)

Kalp ritminizi etkileyen başka herhangi bir ilaç alıyorsanız

Bu ilaç çalışmamekanizmasınedeniyle, kalbinizin fonksiyonunu etkileyebilir.

Doktorunuz bu ilaç ile tedaviniz boyunca kalbinizin yanıtınıtakip edecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ADENOSIN - L.M.’nin yiyecek veiçecek ile kullanılması

ADENOSIN - L.M. uygulamasından önceki 12 saat içinde kafein içeren gıda veya

içecekler aldıysanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, sadece doktorunuz gereklilik olduğuna karar verirse ADENOSIN -

L.M. kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

ADENOSIN - L.M. emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

ADENOSIN - L.M.’ninaraç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir

bilgi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer astımveya bronşit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (teofilin)

doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. ADENOSIN - L.M. nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek ve size

uygulayacaktır.

ADENOSIN - L.M. anormal kalp ritminin tanıve tedavisi için kullanıldığında, hızlı

bir enjeksiyon olarak uygulanmaktadır ve olağan doz aşağıdabelirtildiğişekildedir:

Yetişkinlerdebaşlangıç dozu 5 mg’dir; eğer bu doz yeterli olmazsa, 10 mgve

sonrasında 15mgverilebilir.

ADENOSIN - L.M. birtanıaracı(stres testi) olarak kullanıldığında, bir infüzyon

(serum) verilmektedir ve normal infüzyon hızı4-6 dakika boyunca 140

µg/kg/dakikadır.

Uygulama yolu ve metodu:

ADENOSIN - L.M. size uzman bir doktor tarafından, ven içine uygulamayolu ile

verilecektir.

ADENOSIN - L.M. alırken, kalp hızınız takip edilecektir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Bebekler, çocuklar ve ergenlerde başlangıç dozu 50 µg/kg vücut ağırlığıolmak üzere,

doz vücut ağırlığıile bağlantılıdır. Uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer ADENOSIN - L.M.’nin etkisinin çok güçlü veyazayıf olduğuna dair bir

izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ADENOSIN – L.M. kullandıysanız:

ADENOSIN – L.M.’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya

eczacıile konuşunuz.

ADENOSIN – L.M.’yi kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

ADENOSIN – L.M.’yi ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ADENOSIN – L.M. ile tedavi sonlandırıldığında olumsuz bir etkibeklenmemektedir.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, ADENOSIN - L.M.’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ADENOSIN - L.M.’yi kullanmayıdurdurunuz ve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Yüz ve boyunda ani kızarıklık

Nefes alma güçlükleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

ADENOSIN - L.M.’ye karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya

hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Göğüs rahatsızlığı, göğüsağrıları

Kalp fonksiyonlarınızda düzensizlikler; mesela kalp atışınızda hızlanmaveya

yavaşlam,kalp çarpıntısı, kalp ritminizde değişiklikler,

Tansiyonunuzda düşüş

Nefes almahızında artış

Bronşiyal astımınşiddetlenmesi

Bronkospazm(bronşiyal astımıveya obstrüktif akciğer hastalığıolmayan

hastalarda bile gözlenebilen)

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Başağrısı, başdönmesi

Bulantı(hasta hissetme), mide ağrısı

Anormal karıncalanma hissi

Terlemede artış

Ağızda metalik tat

Kasıklardabaskı

Sinirlilik

Bulanık görme

Çenede ağrı

Bunlar ADENOSIN - L.M.’nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. ADENOSIN - L.M.’ nin saklanması

ADENOSIN - L.M.’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve

ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Buzdolabında saklamayınız/dondurmayınız.

İlk kez açıldıktan veya sulandırıldıktan sonra: Hemen ve tek kullanımiçindir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADENOSIN - L.M.’yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersenizADENOSIN - L.M.’yi

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Abfen Farma San. Ve Tic. Ltd.Şti., Cinnah Cad. Vali Dr. Reşit

Sk. 5/2 Çankaya/Ankara, Türkiye

Telefon: + 90 312 439 3161

Faks: +90 312 439 3160

e-mail: info@abfen.com

Üretici: Apoteket AB Produktion &Laboratorier Umeå, Box 6124, SE-

906 04 Umeå,İsveç

Bu kullanmatalimatı27/01/2009 tarihinde onaylanmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR

Pozoloji/uygulama sıklığıve süresi:

Paroksimal supraventriküler taşikardi (PSVT) tedavisinde:

Yetişkinlerde:

Başlangıçta 1-2 saniyede 5 mgşeklinde verilen hızlıbir intravenöz enjeksiyonun ardından

fizyolojik tuzlu su hızla verilir (yaklaşık 5 ml). Gerek duyulursa 1-2 dakika sonra (ardından

tuzlu su verilerek) 10 mg daha verilebilir.İstenen sonuç hala alınamamışsa, AV blok

sağlanana kadar doz bir kez daha artırılabilir. Tedavi 1-2 dakikalıkaralıklarlaiki kez

tekrarlanabilir. Genellikle 15 mg’ın üzerindeki dozlara gerek kalmaz.

Bebekler, çocuklar ve adolesanlar:

Tedavi özel koşullarda uygulanmalıdır. ADENOSIN - L.M. dozu vücut ağırlığıyla

ayarlanmalıdır ve ardından fizyolojik tuzlu su verilerek artan dozlarda uygulanmalıdır.

Başlangıçta verilecek doz 50 µg/kg olmalıdır. Doz daha sonra AV iletimde geçici bir etki

görülene ya da normal sinüs ritmine bir dönüşolana kadar iki dakikada bir her doz

aşamasında (100, 150, 200, 250, 300 µg/kg) 50 µg/kg arttırılabilir. Sinüs ritmine dönüş

sürmezse, tedavi tekrarlanabilir. Genellikle 15 mg’ın üzerindeki dozlara gerek kalmaz.

0.1 ml’nin altındaki hacimlerde tamolarakdozlamayapmak güç olabileceğinden, 5 kg’dan

küçük bebekler için ADENOSIN- L.M.’nin 2.5 mg/ml’ye dilüe edilmesi önerilmektedir.

ADENOSIN- L.M. tercihen fizyolojiktuzlu su ile dilüe edilir (1 kısımADENOSIN - L.M. +

1 kısımtuzlu su).

Çocuklarda mlcinsinden dilüe edilmişsolüsyon (2.5 mg/ml):

Vücut Doz düzeyi ( g/kg)

ağırlığı(kg) 50100 150 200 250 300

1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

2 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24

3 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36

4 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48

5 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

>5 ---------------dilüe edilmemişsolüsyon -----------

Çocuklarda mlcinsinden dilüe edilmemişsolüsyon (5 mg/ml):

Vücut Doz düzeyi ( g/kg)

ağırlığı(kg) 50100 150 200 250 300

10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

15 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90

20 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

25 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

30 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80

35 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10

40 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40

45 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70

50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

50 kg üzerindeki çocuklar erişkin dozlarıyla tedaviedilebilirler.

Preeksite yolların belirlenmesi ve lokalize edilmesi için AV bloğun indüksiyonunda:

Erişkinler:

Kısa süreli (<10 sn) AVblok elde etmek için hızlıi.v. enjeksiyonla (erişkinlerde 5-15 mg)

kişiye özel doz titrasyonu. Tedavi 1-2 dakika aralıklarla tekrarlanabilir.

Bebekler, çocuklar ve adolesanlar:

PSVT tedavisindeki dozlar.

Miyokardiyal radyoizotop taraması(talyumya da teknesyum) ya da ekokardiyografi ile

birlikte kalpte iskeminin farmakolojik olarak provokasyonunda:

ADENOSIN - L.M. periferik bir venden intravenöz infüzyonla verilir.İnfüzyon hızı

normalde 140 µg/kg/dakika olmalıdır. Taramada adenozin 4-6 dakika boyunca verilir ve ilgili

izotop adenozin infüzyonundan 3dakika sonra enjekte edilir.İnfüzyon normalde izotop

enjekte edildikten sonra 2 dakika daha sürmektedir. Yan etkilerin azaltılmasıiçin, infüzyon

sırasında hafif egzersiz verilebilir.

Farklıvücut ağırlıklarında bir dakikada mililitre cinsinden verilen ADENOSIN - L.M.:

Vücut ağırlığı, kg ml/dakika

401,1

501,4

601,7

702,0

802,2

902,5

1002,8

1103,1

1203,4

1303,6

1403,9

1504,2

Kan basıncında belirgin bir düşme olursa (başlangıçtaki kan basıncına göre %25’ten fazla),

kan basıncının daha fazla düşmemesi içindozun azaltılmasıdüşünülmelidir (bir dakika

aralıklarla her adımda 30 µg/kg/dakika azaltılmasıönerilir).

UygulamaŞekli:

Solüsyon uygulama öncesinde tanecikler ve renk değişikliği açısından gözle incelenmelidir.

Bulanıklık ya da çökelti görürseniz kullanmayın. Kristalleşmeolmuşsa oda sıcaklığında

ısıtarak kristalleri çözün. Solüsyon kullanım sırasında berrak olmalıdır.

Mikrobiyolojik bakışaçısından ürün açıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır.Hemen

kullanılmazsa kullanım sırasındaki saklama zamanıve kullanımdan öncekişartlar kullanıcının

sorumluluğundadır.

İntravenöz enjeksiyon:

ADENOSIN - L.M. yalnızca kalp ritminin sürekli olarak izlendiği acil servislerde,yoğun

bakımünitelerinde ya da benzeri yerlerde kullanılır. Aşağıdaki doz talimatlarıperiferik bir

venden yapılan uygulamalarda geçerlidir. Adenozinin fazlasıyla kısa yarılanma ömrü

düşünüldüğünde, eğer ilaç santral birvenden veriliyorsa, başlangıç dozu yaklaşık %50

azaltılmalıdır.

İntravenöz infüzyon:

Uygulama gerekli uzmanlıkbilgisi ve akutkardiyakmüdahaleekipmanıolan bir doktor

tarafından yapılmalıdır.

Muhtemel bolus etkisinden sakınmak için, infüzyon ayrıbir intravenöz yoldan verilmelidir.

Kan basıncıölçümü adenozin infüzyonunun olmadığıkoldan yapılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADENOSIN - L.M.’nin böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımıile ilgili

bilgi yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

ADENOSIN - L.M.’nin bebekler, çocuklar ve adolesanlarda kullanımıile ilgili bilgiler

“Pozoloji/uygulama sıklığıve süresi” başlığıaltında verilmiştir.

Geriyatrik popülasyon:

ADENOSIN - L.M.’nin yaşlılarda kullanımıile ilgili bilgi yoktur.